Sunteți pe pagina 1din 8

1.

Vanzarile de produse finite pe baza de facturi se inregistreaza prin articolul:


 4111 = % 7015 si 4428
 4111 = %7015 si 4427
 418 = % 7015 si 4428
 418 = % 7015 si 4427
2. Descarcarea gestiunii cu produsele finite trimise la targuri sau expozitii, vandute la
sfarsitul targului sau expozitiei se inregistreaza in contabilitate prin articolul
contabil:
 711 = 345 cost de productie
 711 = 354 pret de vanzare fara TVA
 711 = 345 pret de vanzare inclusiv TVA
 711 = 354 cost de productie
3. Informatiile privind pozitia financiara a unei entitati sunt oferite de:
 Bilant
 Contul de profit si pierdere
 Situatia modificarilor capitalurilor proprii
 Situatia fluxurilor de numerar
 Notele explicative la situatiile financiare
4. Descarcarea gestiunii pentru marfurile vandute este specifica
 Metodei inventarului permanent
 Metodei inventarului intermitent
 Ambelor metode
 Nici uneia
5. Prin articolul contabil 6021 = 3021 se poate intregistra:
 Lipsa constatata cu ocazia inventarieirii la stocurile de materiale auxiliare
 Plusul constatat cu ocazia inventarierii la stocurile de materiale auxiliare
 Consumul de materiale auxiliare
6. Productia in curs de executie din perioada curenta se scoate din evidenta:
 La sfarsitul anului
 La inceputul perioadei urmatoare
 La sfarsitul trimestrului
 Nu se scoate din evidenta
 La sfarsitul perioadei
7. Prin articolul contabil 6023 = 3023 se inregistreaza:
 Materialele pentru ambalat donate
 Consumul de materiale pentru ambalat
 Materialele pentru ambalat constatate lipsa la inventariere
8. Care metoda de contabilitate a stocurilor impune inventarierea obligatorie a
stocurilor la sfarsitul perioadei?
 Metoda inventarului permanent
 Metoda inventarului intermitent
 Metoda global valorica
 Metoda pe solduri
 Nicio varianta corecta
9. Articolul contabil 371 = 607 evidentiaza (evaluarea marfurilor se face la costul de
achizitie):
 Stocul de marfuri constatat prin inventariere, in metoda inventarului
permanent
 Plusul de inventar la marfuri, in metoda inventarului intermitent
 Stocul de marfuri constatat prin inventariere, in metoda inventarului
intermitent
 Plusul de inventar la marfuri, in metoda inventarului permanent
10. Aplicarea principiului (conventiei) necompensarii presupune:
1. Nu este admisa compensarea intre elementele de activ si cheltuieli
2. Nu este admisa compensarea intre elemntele de datorii si venituri
3. Nu este admisa compensarea intre elementele de activ si datorii
4. Nu este admisa compensarea intre elementele de venituri si cheltuieli
 3 si 4
 1 si 2
 1 si 4
 2 si 4
11. Materiile prime trimise de o unitate la subunitati se inregistreaza prin articolul
contabil:
 351 = 301
 301 = 481
 601 = 301
 481 = 301
12. Stocurile se evalueaza in bilant:
 La valoarea cea mai mare dintre cost si valoarea realizabila neta
 La valoarea realizabila neta
 La cost
 La valoarea cea mai mica dintre cost si valoarea realizabila neta
 La pretul de vanzare estimat ce ar putea fi obtinut pe parcursul desfasurarii
normale a activitatii
13. Metoda inventarului permanent constituie o metoda de:
 Evaluare a intrarilor de stocuri
 Evaluare a iesirilor de stocuri
 Organizare a contabilitatii sintetice a stocurilor
 Organizare a contabilitatii analitice a stocurilor
14. Productia in curs de executie se poate determina:
 Numai prin inventariere
 Numai prin metoda contabila
 Prin inventariere si prin metoda contabila
 Prin calcule prestabilite
 Prin calcule tehnice
15. Elementele care caracterizeaza pozitia financiara a unei entitati sunt:
o Cheltuielile si veniturile
o Activele, capitalul propriu, datoriile, cheltuielile si veniturile
o Activele, capitalul propriu si datoriile
16. Prin articolul contabil 301 = 601 se pot inregistra :
 Materiile prime intrate prin donatie
 Materiile prime constatate plus la inventar
 Materiile prime constatate lipsa la inventar
17. Contul 348 ”Diferente de pret la produse ” se crediteaza:
 Cu diferentele de pret nefavorabile repartizate la sfarsitul perioadei aferente
produselor vandute, prin debitul contului 711 „variatia stocutilor”
 Cu diferentele de pret nefavorabile repartizate la sfarsitul perioadei aferente
produselor vandute, prin debitul contului 345
 Cu diferentele de pret favorabile aferente produselor fabricate la sfarsitul
perioadei prin debitul contului 345
 Cu diferentele de pret aferente produselor finite evidentiate ca plus de
inventar prin debitul contului 475
18. Precizati ce elemente se pot regasi in costul de achizitie:
 Costul de cumparare taxele de import si alte taxe nerecuperabile, cheltuielile
de transport, manipulare si alte cheltuieli care pot fi atribuite direct achizitiei
bunurilor respective
 Reducererile comerciale acordate de furnizor si inscrise in factura de achizitie
 Comisioanele, taxele notariale, cheltuielile cu obtinerea de autorizatii si alte
cheltuieli nerecuperabile, atribuibile direct bunurilor respective
19. Prin articolul contabil 3021=6021 se poate inregistra:
a) Consumul de material auxiliare
b) Lipsa constatata cu ocazia inventarierii la stocurile de materiale auxiliare
c) Plusul constat cu ocazia inventarierii la stocurile de materiale auxiliare

20. Prin articolul contabil 301=308 se inregistreaza :


a) diferentele de pret in minus ( costul de achizitie < pretul prestabilit ) pt materiale
prime aprovizionate
b) diferentele de pret in plus pentru materiile prime aprovizionate
a) c)diferentele valorice constatate la inventariere intre valoarea de inventar
21. La stabilirea marimii entitatilor se iau in calcul urmatoarele criterii:
a) Totalul activelor , veniturile totale si numarul mediu de salariati in cursul exercitiului
financiar
b) Valoarea stocurilor de marfuri , veniturile din vanzarea marfurilor si numarul mediu
de salariatii in cursul exercitiului financiar
c) Totalul activelor , cifra de afaceri neta si numarul mediu de salariati in cursul
exercitiului financiar
d) Totalul activelor circulante , veniturile din vanzarea marfurilor si cifra de afaceri neta
22. Sistemul contabil dualist :
a) A condus la separarea lucrarilor contabilitatii in doua segmente distincte
b) Este caracterizat printr-o organizare si tratare unitara a tuturor informatiilor
c) A fost dezvoltat in secolul XX , dupa al doilea razboi mondial
23. Sistemul contabil dualist :
a) A condus la separarea lucrarilor contabilitatii in doua segmente distincte
b) Este caracterizat printr-o organizare si tratare unitara a tuturor informatiilor
c) A fost dezvoltat in secolul XX , dupa al doilea razboi mondial
24. Primirea de materii prime drept aport se inregistreaza prin articolul contabil :
a) 301 = 1011
b) 301 = 1012
c) 301 = 456
25. Factura emisa de furnizor cuprinde urmatoarele elemente : pretul cde vanzare
inclusiv TVA 3.570 lei , rabat comercial 10 % , remiza 5 % .Care este obligatia fata
de furnizor ?
a) 3.570
b) 3.448.50
c) 3.180.0.60
d) 3.052.35
26. La determinarea diferentelor de repartizat pentru materiile prime iesite din
gestiune in cursul perioadei, coeficientul de repartizare a diferentelor de pret se
inmulteste cu:
a) Rulajul debitor al contului 301
b) Rulajul creditor al contului 301
c) Sold final al contului 301
d) Rulaj debitor al contului 308
e) Rulaj creditor al contului 308
f) Soldul final al contului 308
27. Rascumpararea obligatiunilor emise la o data anterioara, pentru un pret inferior
valorii de rambursare se poate inregistra prin articolul :
a) 505 = % 161 si 7642
b) 505 = 5121
c) % 505 si 6642 =161
d) 505 = 5311
28. Diferentele de curs valutar nefavorabile apar in contul de profit si pierdere:
a) La cheltuieli de exploatare
b) La venituri financiare
c) La venituri din exploatare
d) La cheltuieli financiare
29. Datoriile fata de asociati se reflecta :
a) In debitul contului 456
b) In creditul contului 455
c) In debitul contului 455
d) In creditul contului 456
30. Care este semnificatia urmatorului articol contabil ?

5081 = 5124 20.000

a) Constituirea unui depozit pe termen scurt in valuta


b) Achizitia de actiuni care vor fi detinute pe termen scurt amanita la plata
c) Dobanda platita pentru obligatiunile detinute pe termen scurt in valuta
d) Achizitia pe actiuni care vor fii detinute pe termen scurt, prin virament bancar in
valuta
31. Sunt considerate stocuri cu ciclu lung de fabricatie :
a) Nu exista stocuri cu ciclu lung de fabricatie
b) Stocurile fabricate in mod curent si repetitiv
c) Stocurile care necesita o perioada mai mare de timp pentru a fii gata in vederea
vanzarii
32. La sfarsitul exercitiului N , dispunem de urmatoarele informatii ( solduri ale
conturilor ) : 601- 5.500 lei, 641- 14.000 lei, 6581 – 800 lei, 667- 500 lei si 6583-
9.000 lei . Care este suma inscrisa in contul de profit si pierdere la ‘’ Cheltuieli de
exploatare – total ‘’ ?
a) 34.500
b) 35.300
c) 35.800
d) 26.300
33. Avansul acordat unui furnizor de materii prime este de 300 lei , inclusiv TVA .
Costul de achizitie al materiilor prime receptionate inscris in factura este de 400
lei fara TVA . Care este suma ce trebuie platita din cont la decontarea facturii ?
a) 300 lei
b) 476 lei
c) 176 lei
d) 119 lei
e) 357 lei
34. Nu sunt in concordanta cu explicatia data urmatoarele articole contabile :
a) 308 = 401 14.000 diferente de pret in minus aferente materialelor consumabile
receptionate de la furnizori
b) 301 = 308 14.000 diferente de pret in minus aferente materialelor prime intrate
in gestiune prin cumpararea din avansuri de trezorerie
c) 308 = 601 14.000 diferentele de pret in plus aferente materiilor prime iesite din
gestiune
35. Veniturile aferente costurilor stocurilor de produse de la inceputul si sfarsitul
perioadei de gestiune nu influenteaza:
a) Valoarea adaugata
b) Productia exercitiului
c) Venituri din vanzarea marfurilor
36. Serviciile in curs de executie sunt incluse in categoria :
a) Imobilizarilor necorporale
b) Cheltuieli in avans
c) Stocurilor
d) Cheltuielilor periodice
37. Plata salariilor se poate inregistra :
a) 421 = 5311
b) 421 = 427
c) 421 = 5121
d) 6421= 5121
38. Precizati care este semnificatia urmatorului articol contabil :

401 = 403 45.000

a) Valoarea biletelor la ordin subscrise de catre un furnizor


b) Plati efectuate catre furnizor
c) Valoarea cambiilor acceptate de la furnizor
39. Materiile si materialele disponibile, fara miscare, pentru a putea fi vandute
tertilor:
a) Se transfera la materiale aflate la terti
b) Se transfera la marfuri
c) Se transfera la marfuri in custodies au consignatie la terti
d) Cu ocazia vanzarii se inregistreaza pe venituri din activitati diverse
e) Cu ocazia vanzarii se inregistreaza pe alte venituri din exploatare
40. In concordanta cu explicatia data sunt urmatoarele articole contabile:
a) 3024 = 6024 4000 piese de schimb primate cu titlu gratuit
b) 3022 = 481 4000 materiale auziliare primate de la alte subunitati fara
personalitate juridica
c) 301 = 308 4000 diferente de pret in minus aferente materiilor prime
achizitionate de…….
41. La o societate comerciala, datele din contabilitatea curenta privind soldurile
conturilor se prezinta astfel: 212 = 70.000 lei, 2812 = 22.000 lei, 301 = 9.000 lei, 391
= 4000 lei, 4091 = 8.000 lei, 419 = 5000 lei, 303 = 1000 lei, 5121, sold debitor 10.000
lei. Care este valoarea activelor circulante in bilant?
a) 31.000
b) 33.000
c) 24.000
d) 28.000
e) 29.000
42. Care este inregistrarea coreta privind distrugerea unui stoc de materii prime ca
urmare a unor calamitati naturale?
a) 121 = 301
b) 601 = 301
c) 6581 = 301
d) 6582 = 301
e) 6587 = 301
43. In situatia evaluarii si inregistrarii in contabilitate a materiilor prime la costul
standard, sunt adevarate enunturile:
a) Soldul debitor al contului 308 “ Diferente de pret la materii prime si materiale”
se cumuleaza cu soldul debitor al contului 301 “ Materii prime” la cost standard,
astfel incat aceste conturi sa reflecte valoarea stocurilor de materii prime la
costul de achizitie
b) Soldul creditor al contului 308 “ Diferente de pret la materii prime si materiale”
se scade din soldul debitor al contului 301 “ Materii prime” la cost standard,
astfel incat aceste conturi sa reflecte valoarea stocurilor de materii prime la
costul de achizitie
c) Nu este adevarata nici una dintre variante
44. Cheltuielile reprezinta:
a) Diminuari ale beneficiilor economice inregistrate pe parcursul perioade contabile
sub forma de iesiri sau scaderi ale valorii activelor sau cresteri ale datoriilor,care
se concretizeaza in reduceri ale capitalului propriu, altele decat cele rezultate din
distribuirea catre actionari;
b) Diminuari ale beneficiilor economice inregistrate pe parcursul perioade contabile
sub forma de iesiri sau scaderi ale valorii activelor sau cresteri ale datoriilor,care
se concretizeaza in reduceri ale capitalului propriu;
c) Diminuari ale beneficiilor economice inregistrate pe parcursul perioade contabile
sub forma de iesiri sau scaderi ale valorii activelor sau cresteri ale datoriilor;
d) Diminuari ale beneficiilor economice inregistrate pe parcursul perioade contabile
sub forma de iesiri sau scaderi ale valorii activelor sau cresteri ale datoriilor,care
se concretizeaza in reduceri ale capitalului propriu, altele decat cele rezultate din
contributii ale actionarilor;
e) Cresteri ale beneficiilor economice inregistrate pe parcursul perioade contabile
sub forma de iesiri sau scaderi ale valorii activelor sau cresteri ale datoriilor,care
se concretizeaza in reduceri ale capitalului propriu, altele decat cele rezultate din
distribuirea acestora catre actionari;