Sunteți pe pagina 1din 2

George Marcu

LTCB

Unirea Ţării Româneşti cu Moldova


Reformele înfăptuite de Cuza-Kogălniceanu

Contextul extern

➢ Revoluţionarii români aflaţi în exil:


_____________________________________________________________________________
➢ 1853 – 1856: ________________ → Statele combatante: _____________→_____________,
______________, _____________, _____________; Finalitate: __________________________
➢ La Congresul de Pace de la Paris (____) → statele europene: _______, _________, __________ şi
___________________ – suţin: __________________________________________________ →
celelalte: __________, _____________ şi _____________ → sunt: _____________________
➢ Osborne (an, eveniment, caracteristici): _______, _____________________________________
→___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
→___________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
➢ Conferinţa de la Paris (_________) → marile puteri europene elaborează ___________________ care
hotărăşte ca în fiecare stat să existe câte: ✓ _________ ✓ _________ ✓ _________
→Numele statului: __________________________________________________
→Instituţii comune: ✓ _________________ ✓ ______________________→_________
→Statut politico-juridic: ______________________________________________

Înfăptuirea unirii

➢ La Iaşi şi Bucureşti sunt convocate două _________________________, alcătuite din _________,


__________, ____________ şi _________ → elaborează ____________ care prevăd:
✓ ____________________ ✓ ____________________ ✓ ____________________
➢ Dubla alegere a lui A.I. Cuza: cele două _____________________ hotărăsc ________________
✓ __________→________ ✓ __________→________

Unificarea administrativă şi politică

 Unificarea administrativă: _______________→_______________→_____________→___________


 Unificarea politică: _____________________ (__________)→____________________ (__________)

Recunoaşterea internaţională a domniei şi a unificării interne: __________________ (___________)


şi _____________________ (_____________)→____________________________ (_______________)

Reformele lui Cuza


➢ În perioada oct. 1863 este numit _________________________ care, peste două luni va iniţia
_________________________________________, baza viitoarei ____________________________
➢ Anul marilor reforme: _________________
Reforma agrară (_____________)→ _________________ şi _______________________ se face după
________________. Obligaţii: ____________________________ şi _____________________________
Reforma învăţământului (_____________________________)→ ✓___________________
_____________________ ✓ _________________________________________________________
Reforma electorală→ ____________________________________________________
Reforma justiţiei→ sunt constituite ___________________________ după model ________________
Biserica→ _______________________________________________________________
Asociaţi personalităţile cu un/o funcţie/eveniment/fapt istoric

➢ Dumitru Brătianu: ___________________________________________________________


➢ Alexandru Ioan Cuza: ________________________________________________________
➢ Mihail Kogălniceanu: _________________________________________________________
➢ Barbu Ştirbey: _______________________________________________________________
➢ Victoria: ___________________________________________________________________
➢ Barbu Catargiu: _____________________________________________________________
➢ Lord Palmerston: ____________________________________________________________
➢Nicolae Vogoride: ___________________________________________________________
➢ Walewski: _________________________________________________________________
➢ Grigore Alexandru Ghica: ______________________________________________________
➢ Napoleon III: _______________________________________________________________

Asociaţi evenimente următoarelor date:

➢ sept. – dec. 1861: ______________________________________________________________


➢ 24 ianuarie 1862: _____________________________________________________________
➢ 1849: ______________________________________________________________________
➢1853 –1854: _________________________________________________________________
➢vara anului 1864: ______________________________________________________________
➢ 27 mart. 1859: _______________________________________________________________
➢febr. – mart. 1856: _______________________________________________________________
➢1854 – 1857: _________________________________________________________________
➢aug. 1864: __________________________________________________________________
➢ sept. 1859: __________________________________________________________________
➢2 mai 1864: _________________________________________________________________
➢ 11 februarie 1866: _____________________________________________________________
➢ 1858: ______________________________________________________________________
➢ 24 ianuarie 1859: _____________________________________________________________
➢ dec. 1863: ___________________________________________________________________
➢22 ianuarie 1862: _____________________________________________________________
➢aug. 1859: ___________________________________________________________________
➢5 ianuarie 1859: ______________________________________________________________

Dataţi evenimentele:

➢ Marea Adunare Naţională de la Blaj: ____________


➢ Instalarea guvernului revoluţionar paşoptist la Bucureşti: ______________
➢Proiectul de Pacificaţie: __________________
➢Proclamaţia de la Islaz este emisă: _____________
➢ Bătălia din Dealul Spirii: ______________________
➢Bătălia de la Şiria: _________________
➢Convenţia de la Balta Liman: ______________
➢ Compromisul de la Osborne: ______________
➢ Activitatea adunărilor ad-hoc: _____________
➢ Adoptarea legii secularizării: ____________
➢ Conferinţa de la Paris care aprobă unirea Principatelor: _______________
➢ Lovitura de stat iniţiată de AI Cuza: __________