Sunteți pe pagina 1din 8

Proiect didactic

COMUNICARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ

PROIECT DIDACTIC
DATA:
CLASA:
PROPUNĂTOR:
UNITATEA TEMATICĂ: „Culorile Pământului”
ARIA CURRICULARĂ: Limbă și comunicare
DISCIPLINA: Comunicare în limba română
SUBIECTUL LECŢIEI: Cuvantul. Silaba. Despartirea in silabe
TIPUL ACTIVITĂŢII: Reactualizarea cunostintelor
FORMA DE REALIZARE : Activitate integrată
DISCIPLINE INTEGRATE: Comunicare în limba română (C.L.R.), Arte vizuale și abilități practice (A.V.A.P.).

COMPETENŢE SPECIFICE:
 CLR
1.2.- Identificarea unor informații variate dintr-un text audiat
1.4. Exprimarea interesului pentru receptarea de mesaje orale, în contexte de comunicare cunoscute
3.1. Citirea unor mesaje scrise, întâlnite în mediul cunoscut
4.2. Redactarea unor mesaje simple, cu respectarea convenţiilor de bază

COMPETENŢE INTEGRATE:
 AVAP
1.3. Manifestarea curiozităţii faţă de explorarea de mesaje artistice simple, exprimate vizual

STRATEGII DIDACTICE:
Metode şi procedee: conversaţia, exerciţiul, explicaţia ,observarea,munca individuală,brainstormingul
Mijloace de învăţământ: fişe de lucru, manual,cartonase colorate,rebus
Forme de organizare: frontal, individual
Resurse temporale: 45 minute
Resurse umane: efectivul clasei a II-a B și cadrul didactic

MATERIAL BIBLIOGRAFIC
1. ***PROGRAMA ȘCOLARĂ PENTRU DISCIPLINELE: MEM, CLR, AVAP, MM, 2013;
2. EDITURA INTUITEXT LIMBA SI LITERATURA ROMANA, 2014, MIRELA MIHĂIESCU; ȘTEFAN PACEACĂ; ANIȚA DULMAN,
CRENGUȚA ALEXA, OTILIA BREBENEL–CLASA A II-A
Nr. Secvențele C.S. Metode şi Mijloace de Forme de
crt lecției Continutul lectiei procedee învăţământ organizare Evaluare

1. Moment Se asigură climatul optim pentru buna desfăşurare a lecţiei.


organizatoric Elevii se pregătesc cu materialele necesare.

2. Verificarea Verific tema .


temei de acasă Fac unele aprecieri privind tema scrisă acasă.
și CLR Despre ce poezie am discutat in orele trecute? (Biblioteca pentru
1.2
reactualizarea 1.4. copii) conversaţia frontală orală
cunoștințelor Ce gasim la biblioteca? exerciţiul
Alcatuiti enunturi cu ajutorul cuvantului “carte”. Se va analiza una din
propozitii. Cate cuvinte are propozitia? Despartiti in silabe cuvintele
propozitiei.
Voi expune plansa in fata clasei.(anexa 1) Ce observati? Alcatuiti o
propozitie pe baza imaginii.

Anexa 1.

Se vor identifica cuvintele fiecarei propozitii si se vor desparti in


silabe.
3. Captarea
atenţiei Cuvântul, silaba, sunetul
Cartonase
CLR Fiecare elev va primi un cartonas pe care este scrisa fiecare notiune. Conversația colorate
1.2
1.4. Explicatia frontal orală
4.2

4. Anunţarea CLR Astazi ne vom adduce aminte de o lectie frumoasa si anume explicaţia caiete
1.2
titlului lecţiei şi “Cuvantul. Silaba. Despartirea cuvintelor in silabe”. Scriu titlul la
a obiectivelor tabla.

5. Dirijarea
învăţării CLR
1.2
1.4.
4.2 manual
3.1 conversația frontal scrisă
prieten
exercițiu
AVAP
1.3 explicația

Discuţie despre propoziţie, cuvânt , silabă, sunet, vocală,


brainstorming
consoană
Se va scrie pe tablă şi în caiete:
1. cuvânt dintr-o silabă:
munca
 bu n cal, cap, lac ( cuvinte formate după schema independentă fişe de lucru
dată)
c v c
2. cuvânt din două silabe conversația
 a m i c a-mic
3. cuvânt din trei silabe exercițiu
 p r i e t e n pri-e-ten explicația

Bileţele cu fragmente din lecţii studiate.


Se cere să recunoască titlu
autor

personaje

6. Fixarea CLR Lucrati in perechi: fişe de


1.2
cunostintelor 1.4. lucru Frontal
Exerciţiu –joc ,Obţine cuvinte noi”
4.2 In perechi
3.1

lan var noi


lac sar voi
las car roi
lat rar doi

6. Obținere -Elevii vor rezolva rebusul din anexa 2. explicația individual


performanței muncă Fișe de
independentă lucru
7. Încheierea -Se vor aprecia toţi elevii, vor fi numiţi şi lăudaţi elevii care pe
activității parcursul lecţiei au răspuns de mai multe ori şi bine, se apreciază
modul de desfăşurare al lecţiei.
-Tema de casă anexa 3
Anexa 2
A

1.

2.

3.

4.
vvv

5.
vvv

6.

7.
B
1.Sunetele pronunţate cu ajutorul altor sunete se numesc ......................... ;
2.Ceea ce se pronunţă şi se aude este un ............
3.Sunetele care se pronunţă uşor, fără ajutorul altor sunete, se numesc ......................... ;
4.Grupul de sunete pronunţat printr-o singură deschidere a gurii se numeşte............................ ;
5.Noi vorbim limba ........................................... ;
6.Semnul grafic al sunetului este ...................... ;
7.Vrem să vorbim şi să scriem (Cum?)..............;
A–B Pentru a comunica avem nevoie de ............

Anexa 3
Tema

1. Scrieti propozitii alcatuite din doua, trei si patru cuvinte.

____________________________________________________________________________________________

2. Ordonaţi cuvintele pentru a obţine proverbe:

a. Ziua, se, dimineaţă, bună, cunoaşte, de.

 Câinele, nu, latră, care, muşcă.

3. Înlocuieşte litera „s” cu litera „m” din cuvintele de mai jos, apoi explică ce se întâmplă cu înţelesul cuvintelor.

sac masă sare soare

___________ ___________ ___________ ____________

4. Încercuieşte literele iniţiale ale cuvintelor date. Citindu-le, vei obţine un cuvânt. Subliniază cea de-a doua literă a fiecărui cuvânt. Scrie cele două
cuvinte:

iar, enorm, pin, umbră, rar, ele. 1) 2)