Sunteți pe pagina 1din 2

Definiţie:

Genul dramatic cuprinde operele literare in care autorul se exprimă în mod indirect, prin
intermediul personajelor, care sunt antrenate în derularea unor evenimente, într-un anumit timp şi
spaţiu. Acest tip de creaţie literară are ca mod de expunere dominant dialogul şi este destinată
reprezentării scenice.

Trăsăturile operei dramatice:

A. Din punctul de vedere al conţinutului, opera dramatică:


1. Are unele trăsături similare cu opera epică:
►prezenţa personajelor

►derularea unor evenimente(trăsătură care poate fi ilustrată prin prezentarea, pe scurt, a


subiectului, printr-un rezumat)

►prezenţa în text a unor indici (cuvinte/structuri) care fac trimitere la spaţiul şi timpul în care se
desfăşoară evenimentele.

2. Are unele trăsături particulare:


►modurile de expunere specifice sunt: dialogul, monologul şi uneori aparteul (replică spusă
aparte cuiva, cuvintele spuse pe scenă, de un personaj, ca pentru sine). Prezenţa acestor moduri de
expunere implică apariţia elementelor de oralitate a stilului: verbe şi forme pronominale la
persoana a II-a, singular şi plural, construcţii în cazul vocativ, verbe la modul imperativ,
interjecţii, puncte de suspensie, exclamaţii şi interogaţii, plăcerea enumeraţiei etc.

► acţiunea se dezvoltă în jurul conflictului dramatic. Acesta presupune prezenţa unor forţe
opuse. Existenţa unui obstacol între aceste forţe determină, prin ciocnirea lor, naşterea unei crize
sau a unui dezechilibru, care urmează a fi rezolvate. Efectul crizei este tensiunea interioară,
numită tensiune dramatică, care declanşează un lanţ de evenimente, orientat către o soluţie.
Situaţia dramatică presupune, aşadar, posibilitatea unei rezolvări. Când aceasta nu există,
dramaticul se transformă în tragic.

B. Din punct de vedere al formei, se remarcă următoarele trăsături particulare ale operei
dramatice:
1. În deschiderea textului apare o listă cu numele personajelor şi cu precizări privind
ocupaţia acestora.
2. Textul dramatic este structurat în acte şi scene.
3. Înaintea fiecărei replici este indicat numele personajului care o rosteşte.
4. Intervenţia directă a autorului apare doar în indicaţiile de regie/scenice, care se mai numesc
didascalii.
ARGUMENTARE GEN DRAMATIC- model

Genul dramatic cuprinde operele literare in care autorul se exprimă în mod indirect, prin
intermediul personajelor, care sunt antrenate în derularea unor evenimente, într-un anumit timp şi
spaţiu. Acest tip de creaţie literară are ca mod de expunere dominant dialogul şi este destinată
reprezentării scenice.

În opinia mea, opera ………….…………(titlul), de ……………………..(numele


autorului), aparţine genului dramatic, în care autorul se exprimă în mod indirect, prin intermediul
personajelor, care sunt antrenate în derularea unor evenimente, într-un anumit timp şi spaţiu,
creaţia literară având ca mod de expunere dominant dialogul şi fiind destinată reprezentării
scenice.

În primul rând, în deschidere apare o listă cu numele personajelor şi cu precizări privind


ocupaţia acestora……………………………………………….(două exemple), textul este
structurat în ……..(câte acte conţine opera) acte, care conţin ……………(câte scene conţine
fiecare act) scene, înaintea fiecărei replici este indicat numele personajului care o
rosteşte……………………………………………………(citat în care se transmite o astfel de
replică) şi se remarcă prezenţa didascaliilor, ca modalităţi de intervenţie directă a autorului
…………………………………………………...……..(două exemple).
În al doilea rând, modul de expunere specific este dialogul, iar prezenţa acestuia impune
prezenţa elementelor de oralitate a stilului……………………… (prezentarea a trei-patru
elemente de oralitate, cu citate pentru fiecare).
În alta ordine de idei, se remarcă prezenţa personajelor……………………………… (care
sunt personajele) şi a unui conflict dramatic………………………………………(ce forţe sunt
antrenate în conflict şi cum evoluează, pe scurt, acestea).
Evenimentele sunt plasate într-un cadru spaţio-temporal, marcat prin indici specifici:
………………………………. (exemple de indici de spaţiu şi timp).
În concluzie, trăsăturile mai sus prezentate justifică încadrarea textului suport în genul
dramatic.