Sunteți pe pagina 1din 1

Mesajul unui text fragmentar - gen epic

1. Definiția mesajului:

Mesajul reprezintă totalitatea semnificațiilor simbolice pe care le receptează cititorul după


lecturarea textului. În opera literară, autorul comunică și se comunică, transmite mesajul cu privire la
un anumit aspect al realității, exprimându-și gândurile și sentimentele în mod indirect.

2. Opinia despre mesajul textului


În opinia mea, textul fragmentar al operei literare „X”, de Y, are la bază un mesaj
profund, care surprinde într-un mod elocvent ideea că ..........................(ce învăț din text?)
3. Argumentul I = structura epică: temă, narator, moduri de expunere, conflict
În primul rând, se remarcă tema................ (prieteniei, banilor etc), iar sentimentele autorului
sunt transmise prin vocea naratorului prezent în text prin pronumele/verbele la persoană I/a III-
a ..............(exemple). Modul predominant de expunere este narațiunea obiectivă/subiectivă, care se
îmbină armonios cu descrierea și dialogul. Astfel, prin descriere se fixează cadrul întâmplărilor, se redă
atmosfera acțiunii, se încetinește ritmul acesteia și se caracterizează în mod direct personajele.
Dialogul dinamizează acțiunea, fiind și o modalitate de a pune în lumină relațiile dintre personaje.

4. Argumentul al II-lea = personajele, acțiunea


În al doilea rând, mesajul reprezintă o reflectare a subiectivităţii/obiectivităţii autorului
pe care o transmite prin intermediul personajelor...................... (precizarea acestora) care sunt
implicate într-o acţiunesimplă. Astfel, .....................................(rezumatul fragmentului) 
5. Concluzia
În concluzie, fragmentul selectat surprinde un moment cheie din evoluţia/involuţia
personajului/personajelor X care au puterea să ia decizii potrivite pentru a acționa într-un mod
normal, autorul reuşind să transmită un mesaj puternic care evidenţiază faptul că................... (ce
am învățat eu din text?)