Sunteți pe pagina 1din 2

ÎNALTPREASFINȚIA VOASTRĂ,

În cuvântul său de adresare, rostit în data de 22.01.2016 la Sinaxa Întâistătătorilor


Bisericilor Ortodoxe, care a avut loc între 21 şi 28 ianuarie la Chambésy, lângă Geneva,
Prefericirea sa, Patriarhul Daniel, sublinia „că sinodalitatea (conciliaritatea) este o regulă
(normă) canonică a vieţii eclesiale în toate Bisericile Ortodoxe Autocefale. Astăzi, însă,
sinodalitatea trebuie să devină, de asemenea, o regulă a Ortodoxiei la nivel universal, de
întruniri sinodale periodice (la fiecare cinci, şapte sau zece ani). Din acest punct de vedere,
trebuie să considerăm viitorul Sfânt şi Mare Sinod nu ca fiind un eveniment eshatologic (care
precede sfârşitul lumii), ci un eveniment istoric important pentru a dezvolta practica
sinodalităţii la nivel panortodox.”
În conturarea importanței Sinodului Panortodox un rol fundamental îl are receptarea
dezbaterilor de către tot corpusul eclesial și înțelegerea responsabilă a conținutului
documentelor în discuție. În procesul de formulare și apoi de receptare a deciziilor sinodale,
atât ierarhia, cât și laicatul sunt responsabili pentru cultivarea conștiinței dogmatice și
canonice.
În acest sens, Facultatea de Teologie Ortodoxă, prin Centrul de Studii Nomocanonice
al Universității Babeș-Bolyai, dorește să organizeze o masa rotundă internațională, cu titlul
„Sfântul și Marele Sinod – expresie a sinodalității Bisericii”, care se va desfășura în data de
29.03.2016, orele 17.00-19.00, și la care am fi deosebit de onorați dacă Înaltpreasfinția Voastră
ați participa.
Au confirmat disponibilitatea pentru a participa prin intermediul platformei virtuale
a Centrului de Studii Nomocanonice (video-conferință):

- ÎPS Iosif, Mitropolitul ortodox român al Europei Occidentale și Meridionale ( sub


rezerva condițiilor de conectare de la ora stabilită)
- Arhim. Profesor Univ. Dr. Grigorios Papathomas, Facultatea de Teologie Ortodoxă
din Atena, Institut de Théologie Orthodoxe Saint-Serge (Paris)
- Profesor Univ. Dr. Jambul Alexei Kshutashvili, Facultatea de Teologie Ortodoxă
Tibilisi, Georgia
- Lector Dr. Georgică Grigoriță, Facultatea de Teologie din București, Cancelaria Sf.
Sinod al BOR.
- Lector dr. Iulian-Mihai Constantinescu, Facultatea de Teologie Ortodoxă din
Craiova

În aula Facultății de Teologie vor fi prezenți în dezbatere cadre didactice ale Facultății
de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca în special:

- Pr. Decan Prof. Univ. Dr. Vasile Stanciu


- Pr. Conf. Univ. Dr. Patriciu Vlaicu
- Pr. Lector Univ. Dr. Cristian Sonea
- Drd. Răzvan Perșa
Traducerea simultană va fi asigurată de către Centrul de Studii Nomocanonice al
Universității Babeș-Bolyai.
Evenimentul este destinat profesorilor și studenților de la Facultatea de Teologie
Ortodoxă din Cluj-Napoca, cât și preoților și credincioșilor doritori să descopere importanța
textelor propuse pentru dezbatere la Sinodul Panortodox, care va avea loc în Creta, în data
de 16-27 iunie 2016.
Nădăjduind că Înaltpreasfinția Voastră veți binecuvânta și veți participa la acest
eveniment academic,

Cu fiască dragoste în Hristos Domnul,

Pr. Conf. Dr. Patriciu VLAICU