Sunteți pe pagina 1din 4

Str. Logofătul Tăutu nr.

67, clădirea CD CENTER,


sector 3, București, cod 031212
Tel.: 021.337.37.17, 021.337.37.27, 021.337.37.37
Fax: 021.337.37.57. e-mail: office@cdpress.ro
S.E.A.P. (www.e-licitatie.ro): C.D. PRESS S.R.L.

EVALUARE INIŢIALĂ PENTRU NIVELUL II


An şcolar 2016-2017
1. ANALIZA PROBELOR PENTRU DETERMINAREA NIVELULUI ACHIZIȚIILOR MINIMALE ALE COPIILOR; Document disponibil în format electronic.
2. INTERPRETAREA REZULTATELOR – INDIVIDUAL ŞI PE DOMENII EXPERIENȚIALE; Pentru detalii – 021.337.37.37.
3. CONCLUZII, SOLUȚII ŞI MĂSURI AMELIORATIVE
TEMĂ
DOMENIU MATERIAL DIDACTIC OBIECTIVE OPERAȚIONALE DATĂ
ACTIVITATE/ TIP PROBĂ ITEMI DE EVALUARE/PUNCTAJ REZULTAT
EXPERIENȚIAL SUPORT -comportamente măsurabile- EVAL.
Mijloc realizare
Domeniul A. „Sunt probă fișă de evaluare Poveste - să denumească titlul poveștii și A - denumește titlul poveștii și personajele principale -1p 5-6 p – A
LIMBĂ ȘI povestitor” – orală+probă Hai, copii, veniți la personajele principale; - redă în pereche dialogul dintre Pipo și Grom folosind 3-4 p – D
COMUNICARE joc didactic scrisă+ probă grădiniță; - să prezinte întâmplările din poveste măștile decupabile - 1p 1-3 p – S
practică (PIPO nr .1) cu propriile cuvinte, utilizând un - povestește cu ajutorul imaginilor, dar fără ajutorul
limbaj corect, fluent, expresiv; educatoarei - 2p
4 fișe de evaluare Practic: - povestește în ordine cronologică întâmplările din
Măști personaje (PIPO nr. 1) povești -1p
- expune cu propriile cuvinte utilizând un limbaj corect,
fluent, expresiv - 1p
B. Recită o poezie probă orală B. fișă de evaluare Poezia B. - să recite fluent, expresiv poezia B. - recită fluent, expresiv poezia (o strofă) -3p 4-5 p – A
– memorizare Grădinița (o strofă); - folosește cuvintele noi din textul poeziei în enunțuri 2-3 p – D
(PIPO nr. 1) - să alcătuiască enunțuri folosind adecvate - 2p 1p–S
cuvinte și expresii noi;
C. Universul meu probă orală C. fișă de evaluare Camera C - să alcătuiască propoziții despre C. - alcătuiește propoziții despre ființe, obiecte din 4-5 p – A
de acasă mea (PIPO nr. 1) ființe, obiecte din mediul apropiat. mediul apropiat -2p 2-3 p – D
– joc didactic -pronunță corect vocalele și grupurile de consoane -1p 1p–S
-desparte în silabe răspunsul la ghicitorile din fișă și
precizează numărul de silabe -2p
Domeniul A. Ce poți să-mi probă orală - fișă de evaluare A. -să deosebească, să denumească A. - grupează imagini după criteriul dat - 2p 5-6 p – A
ȘTIINȚE spui despre…” Inuka știe ce te ajută să două organe de simț, specificând - identifică, denumește cel puțin două organe de simț, 3-4 p – D
(Cunoaștere) –joc didactic simți (PIPO nr. 1) funcția acestora; specificând rolul/ funcția acestora -2p 1-3 p – S
-să grupeze imaginile din fișă în -precizează utilitatea a cel puțin patru obiecte în raport
raport cu 4-5 noțiuni generale cu simțurile -2p
despre simțul respectiv;
B. Așază la probă orală - jetoane cu imagini cu B. - să sorteze imaginile B. - denumește un anotimp din două reprezentate în
anotimpul și scrisă anotimpuri; anotimpului denumit de imagini -2p;
potrivit – - fișă de evaluare E toamnă educatoare; -identifică cel puțin trei elemente specifice anotimpului 4-5 p – A
joc didactic iar (PIPO nr. 1); -să identifice caracteristicile prezentat (ploaie, frunze îngălbenite, haine potrivite 2-3 p – D
- fișă de evaluare Pregătiri anotimpurilor (toamna, iarna, anotimpului, plecarea păsărilor, animale care își fac 1p–S
de toamnă (PIPO nr. 1) primăvara, vara); provizii) -3p
Domeniul A. Ordonează probă orală - trusă de construcție A. să aprecieze global cantitatea A. -apreciază global cantitatea (de elemente) a unei
ȘTIINȚE corect – /practică LEGO (cadou împreună (de elemente) a unei mulțimi față mulțimi față de o altă mulțime (multe, puține, tot 3-4p – A
(Matematică) exercițiu cu PIPO nr. 1) de o altă mulțime (multe, puține, tot atâtea) -2p 2p – D
cu material atâtea); -compară două mulțimi de obiecte prin corespondență 1p – S
individual -să compare două mulțimi de de unu la unu (formare de perechi) -2p
obiecte prin corespondență de unu
la unu «formare de perechi»;
B. Spune câte probă -fișă de evaluare -să numere elementele unei -numără, în limitele 1-3 (respectiv 1-5), raportând 4p–A
sunt! – orală+ Ne jucăm împreună mulțimi de obiecte, raportând cantitatea la număr și asociază cifra corespunzătoare 3p–D
joc didactic probă scrisă (PIPO nr. 1) numărul la cantitate și cifra -4p 1-2 p – S
corespunzătoare;
-fișă de evaluare În curtea
grădiniței
( PIPO nr. 1)
C. Cerc, triunghi, probă orală - trusă cu forme -să aşeze figurile geometrice după - așază obiectele decupate din fișă după formă (cerc, 5-6 p – A
pătrat – / practică geometrice - Logi II formă, culoare și mărime (cerc, pătrat, triunghi)-2p 3-4 p – D
joc didactic pătrat, triunghi, dreptunghi); -indică poziția spațială a obiectelor decupate și așezate 1-3 p – S
- fișă de evaluare Cerc, - să identifice obiecte asemănătoare în diverse poziții de educatoare: stânga, dreapta, în
triunghi, pătrat (PIPO cu figurile geometrice prezentate în față, deasupra - 2p
nr. 1) fișa de evaluare; -alcătuiește mulțimi cu obiectele decupate după 2-3
- să alcătuiască mulțimi cu însușiri simultan (de ex.: mulțimea obiectelor de formă
obiectele decupate din Fișa de pătrată și culoare albastră) (cu trusa LOGI II și decupaje
evaluare, după 1-2 însușiri simultan din PIPO nr. 1) - 2p
(de ex.: mulțimea obiectelor de
formă pătrată și culoare albastră);
Domeniul OM A. Telefonul – probă orală fișă de evaluare Inuka știe - să utilizeze corect formulele de - copilul are autonomie (se îmbracă/ dezbracă singur, 5-6 p – A
și SOCIETATE joc didactic și scrisă reguli de bună purtare politețe la indicația educatoarei și a mănâncă singur), manifestă iniţiativă în executarea 3-4 p – D
(Moral-civic) (PIPO nr. 1) colegilor; unor sarcini casnice (face ordine, strânge jucării, pune/ 1-2 p – S
- să manifeste inițiativă în executarea strânge masa) - 4p
unor sarcini casnice (de exemplu, - foloseşte formulele de politeţe la indicaţia
ordin: Strânge jucării!, Pune masa!); educatoarei şi a colegilor- 2p
B. „Voinicelul proba orală - să se descrie cu propriile cuvinte -se descrie expresiv pe sine – 2p 3-4 p- A
vesel” fluent, expresiv pe sine și o -povesteste o întâmplare hazlie despre el/ea prin 3-4 2 p –D
convorbire întamplare hazlie; propoziții, fraze -2p 1 p –S
Domeniul OM Măști pentru probă -fișele de evaluare Practic/ - să utilizeze tehnicile: decupare, - denumeşte instrumentele de lucru şi materialele 8-9 p – A
și SOCIETATE scenetă – practică Măști decupabile lipire; necesare realizării activităţilor practice; -1p 6-7 p – D
(Practic) decupare și lipire (PIPO nr. 1) - să decupeze măștile din fișă sau - utilizează corect tehnicile: decupare, lipire pentru a 2-5 p – S
imagini din fotografii cu membrii confecționa o mască sau tabloul; -2p
Tablou „Familia -fișă de evaluare Familia familiei și să le lipească corect pe - finalizează tema dată; -2p
mea” mea (PIPO nr. 1) carton/în fișa-suport: tablou; - respectă poziţia corectă a corpului față de suportul
- să finalizeze corect tema; de lucru pentru o bună coordonare oculo-motorie; -2p
- să analizeze critic şi autocritic - analizează critic şi autocritic lucrările realizate; -2p
lucrările realizate;
- să respecte poziţia corectă a
corpului față de suportul de lucru,
pentru o bună coordonare oculo-
motorie;
Domeniul Eu și familia mea probă - creioane negre și colorate, - să utilizeze corect tehnica - utilizează corect instrumentele și tehnicile desenului 7-8 p – A
ESTETIC și desen practică coli de desen, acuarele, desenului/picturi (materiale și liber și ale picturii; - 2p 5-6 p –D
CREATIV pensule groase și subțiri, ustensile) acoperind suprafețe, - finalizează corect tema; -2p 2-4 p –S
(Educație suport apă, șervețele; minim 80% din suprafață; - analizează critic și autocritic modul corect de lucru,
plastică) - să finalizeze corect tema (toți finalizarea temei, utilizarea culorilor; -2p
membrii familiei și 14-16 elemente - respectă poziția corectă a corpului față de suportul
pentru propriul corp); de lucru pentru o bună coordonare oculo-motorie; -2p
- să analizeze critic şi autocritic
lucrările realizate;
- să respecte poziţia corectă a
corpului față de suportul de lucru
pentru o bună coordonare oculo-
motorie;
Domeniul Repetă după probă orală Imagine cu o orchestră, - să identifice înălţimea sunetelor şi - identifică înălţimea sunetelor şi repetă fragmentul 5-6 p – A
ESTETIC ȘI mine! tobă, CD audio, combină să repete fragmentul ascultat; ascultat; -2p 3-4 p – D
CREATIV - exerciţiu-joc audio - să execute mişcări sugerate de - execută mişcările sugerate de text și de linia melodică; 1-2 p – S
(Educație muzical text și de linia melodică; - 2p
muzicală) Cântecul preferat - să interpreteze corect cântecul: - interpretează corect cântecul: linie melodică, text,
- cântec linie melodică, text, ritm; ritm; - 2p
Domeniul A. Ne mişcăm şi probă - echipament sportiv, - să răspundă motric la o comandă - răspunde motric la o comandă dată; -4p 9-10 p – A
PSIHOMOTOR ne jucăm practică stegulețe, eșarfe, fluier sau dată; - execută corect acţiunile motrice învăţate; -2p 7-8 p – D
– exerciţii fizice clopoțel - să execute corect acţiunile - execută exerciţii de mers, alergare şi săritură, 1-6 p – S
motrice învăţate; prinderea mingii, rostogolire, lovirea mingii ritmat,
- să execute exerciţii de mers, păstrând poziţia corectă; -4p
alergare şi săritură, prinderea
mingii, rostogolire, lovirea mingii
ritmat, păstrând poziţia corectă;
B. Campionii – probă - echipament sportiv, - să perceapă componentele spaţio- -percepe componentele spaţio-temporale (ritm, 7-8 p – A
traseu aplicativ practică cercuri colorate (buline), temporale (ritm, durată, distanţă, durată, distanţă, localizare); -4p 5-6 p –D
saltea, bancă, mingi; localizare); -participă la jocurile de grup (echipă); -4p 1-4 p –S
-sa participe la jocurile de grup
(echipă).
Legendă: A – Comportament atins; D – Comportament în dezvoltare; S – Comportament care necesită sprijin

CENTRALIZAREA REZULTATELOR

Nr. Numele şi prenumele Domenii experienţiale


crt. DLC DŞ DOS DEC DPM
C M MC P P M
1
2
3
NUMĂR COPII: DLC: .......(A);........(D);......(S); DŞ: Cunoaştere:......(A); ......(D); .......(S); Matematic:……(A);......(D);......(S); DOS: Moral-civic: .......(A);......(D);.....(S); Practic:......
(A);......(D);......(S); DEC: Plastic:…..A;……D;……S; Muzical:…..A;…..D;……S; DPM: …..A;……D;……S.
EVALUARE INIȚIALĂ – REZULTATE PROCENTUALE

Nr. crt COMPORTAMENT ÎNSUȘIT COMPORTAMENT ÎN DEZVOLTARE COMPORTAMENT CARE NECESITĂ SPRIJIN
Domeniul CATEGORIA DE ACTIVITATE
NR. COPII PROCENT NR. COPII PROCENT NR. COPII PROCENT
1. DLC
2. DS
3. DS
4. DOS
5. DOS
6. DEC
7. DEC
8. DPM
COMPORTAMENT ÎNSUȘIT – ..... % COMPORTAMENT ÎN DEZVOLTARE – .....% COMPORTAMENT CARE NECESITĂ SPRIJIN – .... %
CONCLUZII (MODEL DE ORGANIZARE): 1. DOMENIUL LIMBĂ ȘI COMUNICARE: au abilități de comunicare specifice copiilor de 4-5/5-6 ani: expresivitate; formulare corectă a propozițiilor; masa vocabularului activ bine
conturat, memorie reproductivă a textelor ....... copii ; copii au recunoscut cadrul natural al anotimpului, precum și personajele/acțiunile lor în poveștile și poeziile solicitate; a recitat expresiv clar, corect un număr de ...... copii;
dificultăți de pronunție ..... copii; dificultăți în exprimare ..... copii; neatenție la ceea ce au de rezolvat pe fișa de evaluare și lucrat neîngrijit la un număr de ....... copii. 2. DOMENIUL ȘTIINȚE: au formate reprezentări clare despre
corpul uman, fenomene specifice fiecărui anotimp, sărbători, îmbrăcăminte specifică sezonului, jocuri și sporturi de sezon: ..... copii; noțiunile și reprezentările de timp, spațiu, anotimp sunt mai puțin clare din cauza lipsei de
experiență specifice vârstei (ex.: anotimpuri, fenomene, zilele săptămânii, lunile anului, momentele zilei) la ...... copii; neatenție la ceea ce au de rezolvat pe fișă (distributivitatea atenției, îndemânare, răbdare și perseverență) la ......
copii; abandonarea sau nefinalizarea sarcinilor din cauza egocentrismului, la ..... copii; au formate reprezentări clare despre acțiunea cu obiecte: formă, cantitate, dimensiuni, grupare, numărare, triere, ordonare, spațialitate etc.; au
format spiritul de observație concret-situativ și acțional-practic specific activităților matematice; utilizează un limbaj matematic adecvat; nesigurantă în exprimare sau în recunoașterea cifrei 1/2/3/ 4/ 5 la ...... copii; 3. DOMENIUL
OM ȘI SOCIETATE: ...... copiii au reprezentări despre corpul uman și rolul părților corpului specific copiilor de 4/5/6 ani; ... copii sunt extrovertiți și vorbesc cu usurință despre ei; .......... copii sunt introvertiți (timizi) și pot vorbi
despre ei cu ajutorul adultului (cu întrebari ajutătoare); ....... copii sunt familiarizați cu formulele de politețe: te rog, aș dori, mulțumesc; ....... copii încă nu își pot controla volumul vocii și vorbesc tare și zgomotos; ....... copii au
reprezentări despre modificarea materialelor și a tehnicile de manualitate: mototolire, pliere, lipire, decupare; ....... copii nu respectă poziţia corectă a corpului față de suportul de lucru pentru o bună coordonare oculo-motorie.
4. DOMENIUL ESTETIC ȘI CREATIV: ....... copii au formate reprezentări clare despre utilizarea corectă a instrumentelor și a tehnicilor picturii, desenului, modelajului; au format spiritul de observație concret-situativ și actional-
practic specific activităților artistico-plastice; …… copii utilizează un limbaj specific picturii, modelajului, desenului; ....... copii prezintă nesiguranță în utilizarea tehnicii desenului din cauza muschilor mici ai mainii nedezvoltati,
iar ....... copii prezinta ritm lent de lucru; ....... copii prezinta neatenție la ceea ce au de facut (distributivitatea atenției, îndemânare, rabdare și perseverență); ..... copii interpretează corect cântecele (linie melodică, text, ritm);
....... copii recunosc şi reproduc fragmente din cântecele ascultate (interpretate de alți colegi); ...... copii cântă în grup şi recunosc după glas colegii de grupă; ….. copii au deprinderi specifice acestei activități. 5. DOMENIUL
PSIHOMOTRIC: ..... copii au formate deprinderi motrice de bază, specifice copiilor de 3/4/5 ani în jocuri sportive, întreceri, concursuri; ..... copii execută corect acţiunile motrice învăţate, participă la jocurile de grup (echipă);
...... copii execută exerciţii de mers, alergare şi săritură, păstrând poziţia corectă; ..... copii au un ritm mai lent și greoi în mișcări; ....... copii au probleme în a percepe componentele spaţio-temporale pentru că nu s-au obișnuit cu
acest gen de activități; ....... copii prezintă comoditate și superficialitate, lipsă de perseverență din cauza egocentrismului.

MĂSURI PEDAGOGICE: Întocmirea planificării anuale și săptămânale ținând cont de concluziile evaluării. Măsuri generale: aprecierea unor comportamente pozitive: finalizarea sarcinilor de pe fișă (aplauze, afișarea lucrărilor
corecte), jocuri didactice pe echipe cu recompense, aprecierea lucrărilor de către alții copii și autocorectare; neacceptarea comportamentelor negative; Măsuri specifice: 1.DOMENIUL LIMBĂ ȘI COMUNICARE: stimularea
comunicării verbale prin lărgirea sferei de reprezentări în plan literar specific: basme, povestiri, fabule, ghicitori, poezii; crearea de texte literare (povești și povestiri cu început dat sau create de copii (grup de copii), rime,
poezioare cu rime; corectarea exprimarii și expresivității verbale prin activități specifice; măsuri ameliorative de specialitate (logoped), pentru........ copii.; stimularea auzului fonematic, a articularii corecte a sunetelor si a
grupurilor de sunete (vocale, consoane): t-d, r-l,v-f, p-b, c-r prin „exerciții-joc de stimulare” specifice 2. DOMENIUL ȘTIINȚE : lărgirea sferei de reprezentări despre mediu, stimulare senzorială, acțiuni și activități cu valențe
practice; observări spontane pentru a antrena toți analizatorii și de a percepe noțiuni complexe de timp, cauză, spațiu (constante în timp); lărgirea sferei de reprezentari despre masurarea obiectelor (dimensiuni), stimulare
senzorială, acțiuni și activități cu valențe practice, 3. DOMENIUL OM ȘI SOCIETATE: consolidarea solidaritatii grupului prin: ascultarea si prezentarea celorlalti a unor idei, întâmplări traite sau imaginate mai ales în etapa ADP
(întâlnirea de dimineață); participarea tuturor copiilor la lucrari si activitati de grup/ in perechi cu valente casnice sau artistice; determinarea prin activitati si jocuri a unor reguli de comportare civilizata: comunicare in grup și
ascultarea celuilalt (nu au răbdare să se asculte unii pe ceilalți); 4. DOMENIUL ESTETIC ȘI CREATIV: lărgirea sferei de reprezentări despre tehnici și instrumente necesare picturii, modelajului, desenului (materiale naturale, lut,
uleiuri sau acuarele acrilice, dimensiuni, lucrări colective), stimulare senzorială, acțiuni și activități cu valențe practice; observări spontane pentru a antrena toți analizatorii și de a percepe linii, forme, nuanțe, noțiuni complexe
plastice (simbolul plastice); amenajarea unor expoziții cu lucrările copiilor; lărgirea sferei de reprezentări în domeniul muzical prin exersarea deprinderii de a cânta în grup și individual; exersarea auzului fonematic și a aparatului
fono-articular necesar perceperii și reproducerii sunetelor muzicale înalte și joase; aprecierea unor comportamente pozitive, timbrul și melodicitatea vocii. 5. DOMENIUL PSIHOMOTRIC: dezvoltarea psihomotrică a copiilor și,
mai ales, executări motrice după îndrumări verbale; stimulare psihomotrică, acțiuni și activități cu valențe practice; participarea la întreceri și concursuri, dar și educarea unor trăsaturi comportamentale: voința, perseverența,
rigoarea, disciplina.

S-ar putea să vă placă și