Sunteți pe pagina 1din 21

Contabilitatea impozitului

pe venit în regim de
impozitare simplificată

MASTERAT 2019.GRAUR A.
1
Baza legislativă
 , Capitolul 71 REGIMUL FISCAL AL AGENŢILOR ECONOMICI
SUBIECŢI AI SECTORULUI ÎNTREPRINDERILOR MICI ŞI MIJLOCII
(Codul fiscal Nr. 1163 din 24.04.1997)
 Standardele Naţionale de în special, S.N.C. „Prezentarea situațiilor
financiare”, S.N.C. „Contracte de construcţie”, S.N.C. „Contracte de
leasing”, S.N.C. „Venituri” etc.;
 Planul de conturi contabile al activităţii economico-financiare a
întreprinderilor aprobat prin ordinul nr. 119 din 06.08.2013
 Scrisoarea Ministerului Finanţelor „Privind aplicarea impozitului pe
venitul din activitatea operaţională a agenţilor economici subiecţi ai
sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii” nr. 1413-07/38 din
27.02.2012;
 Scrisoarea I.F.P.S. „Privind aplicarea impozitului pe venitul din
activitatea operaţională a agenţilor economici subiecţi ai sectorului
întreprinderilor mici şi mijlocii” nr. (26-08/2-02/ 1/1211)17/22 din
02.03.2012
2
Subiecţi ai impunerii

Agenţii economici care nu sînt înregistraţi


ca plătitori de T.V.A., cu excepţia
 gospodăriilor ţărăneşti (de fermier)
 întreprinzătorilor individuali
 agenţilor economici la care ponderea venitului
pentru anul precedent din prestarea de servicii de
consultanţă pentru afaceri şi management (pct.
70.22 din Clasificatorul Activităţilor din Economia
Moldovei) este mai mare de 60% din venitul din
vînzări.
3
IVAO – conslutanță fiscală
Consultanta fiscală – clasa 69.20
Activități de contabilitate și audit
financiar; consultanță în domeniul
fiscal

4
EXCLUDE
 proiectarea de software (programe) pentru sisteme de
contabilitate, vezi CAEM 62.01;
 consultanţă şi reprezentare juridică, vezi CAEM 69.10;
 activităţi de contabilitate şi audit financiar, consultanţă în
domeniul fiscal, vezi CAEM 69.2
 activităţi de consultanţă legate de arhitectură şi
inginerie, vezi CAEM 71.11, 71.12
 activităţi de consultanţă legate de mediul înconjurător,
agronomie, securitate şi similare, vezi CAEM 74.90
 activiăţi de consultanţă privind selecţia şi plasarea forţei
de muncă, vezi CAEM 78.10
 activităţi de consultanţă în învăţământ, vezi CAEM
85.60

5
Aplicarea regimului de impozitare

6
Stabilirea regimului de impozitare

Alegerea regimului fiscal se


realizează, prin indicarea lui în
politicile contabile a agentului
economic, pentru subiecţii menţionaţi
la lit.a) şi b) pînă la data de 25 aprilie,
iar pentru subiecţii menţionaţi la lit.c)
pînă la data de 25 a lunii următoare
trimestrului de înregistrare.

7
Stabilirea regimului de impozitare

Alegerea regimului fiscal se efectuează prin


indicarea lui în politicile contabile a agentului
economic. Din momentul alegerii regimului
concret de impozitare şi specificării în politicile
contabile al acestui fapt, agentul economic nu va
putea alege un alt regim de impozitare pe
parcursul anului fiscal în curs

8
Aplicarea regimurilor de impozitare

 IVAO în mărime de 4% – pînă la momentul


înregistrării ca plătitor de TVA, care se consideră
prima zi a lunii următoare celei în care a avut loc
depăşirea de plafon (art. 112 alin. (1) şi (2) din Codul
fiscal);

 impozitul pe venit din venitul impozabil în mărime de


12% – după data înregistrării ca plătitor de TVA.

9
Aplicarea regimurilor de impozitare

 impozitul pe venit din venitul impozabil în mărime de


12% – pînă la data anulării înregistrării ca plătitor de
TVA care se consideră data întocmirii actului de
control în a cărui bază a fost emisă decizia şefului
(şefului adjunct) organului fiscal privind anularea
înregistrării (art. 113 alin. (4) din Codul fiscal);
 IVAO în mărime de 4% – din data anulării înregistrării
ca plătitor al TVA.

10
TRANZIȚIA DE LA IVAO
 Amortizarea proporțional numărului de
luni
 Calcul în Registru de la începutul
activității

11
Perioada fiscală

 Anul calendaristic
 Pentru agenţii economici nou-creaţi - de la data
înregistrării agentului economic şi pînă la finele anului
calendaristic;
 Pentru agenţii economici lichidaţi sau reorganizaţi,
începutul anului calendaristic şi pînă la data radierii
agentului economic din Registrul de stat;

12
Obiect al impunerii

Venitul din activitatea operaţională obţinut în perioada


fiscală de declarare.

 Veniturile din vînzări (611 „Venituri din vînzări” )


 Alte venituri din activitatea operaţională (612 „Alte
venituri din activitatea operaţională”)
a. Vînzarea imobilzărilor nu este activitate operațională
b. Reducera amenzilor 50 % nu este activitate
operațională
13
 612
 Iesirea oricaror active circulante
 Amenzi penalitati
 Recuprare prejudiciu material
 Datorii expirate
 Din subventii
 Plusuri inventariere active imobilizate si curente
 Reduceri de pret
 Anularea previzioanelor
 Procurare vinzare valuta
 Facilitati fiscale
 Diferenta cost intrare valoare nominala, justa VMS curente
 Restabilire creante anulate
 Reluarea pierderi din deprecieri

14
Cota impozitului pe venit

4% din obiectul impunerii

15
Calcularea și achitarea

 Calcularea impozitului se efectuează


trimestrial

 Achitarea la buget se efectuează pînă la data


de 25 a lunii următoare trimestrului
corespunzător.

16
Contabilizarea IVAO

 la suma IVAO calculată pe fiecare trimestru:


 Debit contul 731 „Cheltuieli privind impozitul pe venit”
 Credit contul 534 „Datorii faţă de buget”

 2) la suma IVAO achitată la buget:


 Debit contul 534 „Datorii faţă de buget”
 Credit contul 242 „Conturi curente în monedă
naţională”.

17
Declararea IVAO

Nu mai tîrziu de 25 martie a anului următor perioadei


fiscale de gestiune.

18
Declararea IVAO

 darea de seamă privind IVAO (forma IVAO) –


pentru perioada pînă la înregistrarea în calitate de
plătitor al TVA;

 declaraţia persoanei juridice cu privire la impozitul


pe venit (forma VEN12) – pentru perioada
ulterioară momentului înregistrării în calitate de
plătitor al TVA.

19
Declararea IVAO

 darea de seamă privind IVAO (forma IVAO) –


pentru perioada pînă la înregistrarea în calitate de
plătitor al TVA;

 declaraţia persoanei juridice cu privire la impozitul


pe venit (forma VEN12) – pentru perioada
ulterioară momentului înregistrării în calitate de
plătitor al TVA.

20
Mulţumesc pentru atenţie!

21