Sunteți pe pagina 1din 4

ANEXA I.

37

Grădina Agro-Botanică a USAMV Cluj-Napoca

Situată pe teritoriul campusului Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din


Cluj-Napoca, Grădina Agro-Botanică deţine peste două mii de specii vegetale care pot fi admirate de
vizitatori. Această grădină botanică a fost înfiinţată în 1903, în imediata vecinătate a ruinelor unei
mănăstiri de secol unsprezece. La ora actuală Grădina Agro-Botanică se întinde pe o suprafaţă de
aproximativ 3 hectare.

În primele decenii de la înfiinţare, Grădina Agro-Botanică, a fost populată mai ales cu specii
şi soiuri de importanţă agricolă sau medicinală. Ulterior, colecţiile de plante au fost completate cu
specii spontane din flora României şi din flora altor regiuni temperate ale Globului. Trecând printr-o
perioadă dificilă după schimbările politice din 1989, grădina a fost radical reabilitată şi reorganizată
începând cu anul 1998, an în care a fost creată şi prima colecţie specială a grădinii, cea a plantelor de
stâncărie. Mai ales în luna mai, pe stâncăriile Grădinii Agro-Botanice, un covor multicolor de flori,
unele dintre ele aparţinând unor specii rare în natură, încântă ochiul vizitatorilor. Înființarea celei de-
a doua colecţii speciale, cea a plantelor suculente, numărând în prezent peste 400 de specii de
cactuşi şi alte plante suculente, a fost începută în anul 1999. Florile minunate ale cactuşilor pot fi
admirate, de primăvara până toamna, într-o prezentare adecvată mediului natural în care aceste
plante sunt răspândite. Deși lacul de piatră din grădina botanică a fost construit curând după
înființarea grădinii botanice, colecția de plante acvatice a fost practic înființată în 2010 odată cu
reabilitarea acestui lac și extinderea suprafețelor de lacuri și mlaștini și în celelalte sectoare.

De când a fost înființată, Grădina Agro-Botanică a USAMV Cluj-Napoca a rămas în


permanență în aceeași locație, fiind cea mai veche grădină botanică de acest fel din România. În
România celelalte grădini botanice mai vechi, fie nu au fost înființate de la început ca și grădini
botanice, fie au fost mutate ulterior în alte locații, datorită suprafețelor insuficiente, de obicei din
zona centrală a orașelor. Grădina Agro-Botanică a USAMV Cluj-Napoca nu s-a confruntat până în
prezent cu această problemă, fiind înființată de la început ca și grădină botanică localizată departe
de centrul orașului.

Grădina Agro-Botanică este un loc destinat studiului botanicii și conservării biodiversității


planetei noastre. Cuprinde patru sectoare tematice mari: sectorul clasificării sistematice, sectorul
ecologiei plantelor, sectorul speciilor ornamentale și sectorul biodiversităţii. Aceste sectoare
tematice au fost organizate în această formă începând cu anul 2009. Fiecare dintre cele patru
sectoare tematice ale Grădinii Agro-Botanice, cuprinde mai multe subsectoare tematice menite
fiecare la rândul lor, să ilustreze o anumită arie tematică din știința botanicii.

În sectorul clasificării sistematice, sector nelipsit în majoritatea grădinilor botanice, speciile


sunt grupate pe regnuri, încrengături, clase, familii botanice, conform clasificărilor botanice actuale.
Aceste clasificări se bazează pe realitatea gradului de înrudire filogenetică între specii. Unele
asemănări între specii reflectă acest grad de înrudire dar altele nu, fiind rezultatul evoluției
convergente. Asemănările care reflectă gradul de înrudire, precum și modul în care se modifică ele
treptat de la o specie la alta, pot fi foarte bine observate în acest sector. Cuprinde trei subsectoare:
subsectorul regnuri şi încrengături, subsectorul familii de dicotiledonate și subsectorul familii de
monocotiledonate. Ultimele două subsectoare sunt împărțite într-un număr mare de familii
botanice.

Sectorul ecologiei plantelor ne dezvăluie strategiile de adaptare a speciilor de plante la


mediul natural sau cultivat în care trăiesc. Aici sunt ilustrate în special asemănările între specii uneori
neînrudite dar care au recurs la aceleași adaptări la mediul în care trăiesc, ca urmare a evoluției
convergente. Cuprinde numeroase subsectoare: subsectorul speciilor sempervirescente, subsectorul
speciilor caducifoliate, subsectorul speciilor acvatice, subsectorul speciilor suculente, subsectorul
speciilor de pajiști uscate, subsectorul speciilor litoralului maritim, subsectorul speciilor de mlaştină,
subsectorul speciilor de pajişti, subsectorul speciilor de grădină, subsectorul speciilor medicinale,
subsectorul speciilor anuale termofile.

Sectorul speciilor ornamentale. Acest sector ilustrează potențialul ornamental al speciilor


vegetale, în special prin florile lor multicolore, uneori cu forme spaţiale foarte elaborate, dar şi prin
frunziş, forma coroanei arborilor, etc. Cuprinde un număr mare de subsectoare definite pe criterii
botanice: subsectorul speciilor lemnoase, subsectorul speciilor ierboase, subsectorul speciilor
suculente, subsectorul speciilor perene, subsectorul speciilor anuale, subsectorul speciilor
prevernale, subsectorul speciilor acvatice, subsectorul speciilor de stâncărie, subsectorul speciilor de
umbră, subsectorul speciilor de arbuști, subsectorul flori de primăvară, subsectorul flori compozite,
subsectorul speciilor din lumea nouă, subsectorul speciilor din lumea veche.
Sectorul biodiversităţii oferă refugiu unei biodiversităţi cât mai variate atât în ce priveşte
speciile de plante dar şi de fungi, insecte, păsări, mamifere mici, etc. Toată această diversitate
biologică își poate găsi adăpost în grămezi de crengi, pe lemne putrede, în desișuri, în arbori cu
stratificare verticală continuă, printre liane sau plante volubile încâlcite, pe sau în arbori uscaţi, pe
stănci, în scorburi, sub covorul de frunze uscate, în arbori și arbuști cu flori sau fructe variate, etc.
Toate aceste elemente sunt păstrate și promovate în mod deliberat pe cuprinsul acestui sector, chiar
dacă uneori dau o senzația de spațiu neîngrijit. În completarea acestora, viețuitoarele din acest
sector pot găsi o importantă sursă de nectar și polen, de fructe, de apă (în lacurile grădinii), etc., și în
celelalte sectoare ale grădinii botanice, precum și în celelalte zone ale campusului USAMV Cluj-
Napoca.

Pepiniera este un spațiu destinat semănatului, aclimatizării sau propagării materialului


vegetal necesar grădinii botanice. Grădina Agro-Botanică face schimburi de material vegetal cu
foarte multe grădini botanice din toată lumea, iar materialul primit trece adesea prin această
pepinieră. În cadrul pepinierei se află o răsadniță cu gunoi de grajd, pentru semănatul speciilor
termofile. De asemenea, în completarea pepinierei, este utilizat și spațiul protejat din sera
automatizată situată pe Calea Florești.

Colecţiile speciale ale Grădinii Agro-Botanice sunt răspândite în diferite sectoare și se referă
la plante din niște tipuri biologice mai deosebite.

Colecția de plante de stâncărie este prima colecţie specială a Grădinii Agro-Botanice (din
anul 1999) şi cuprinde o suprafaţă destul de mare pentru acest tip de amenajare, atât în sectorul
ecologiei plantelor cât şi în cel al plantelor ornamentale. Panta abruptă a terenului este amenajată
cu roci de diferite tipuri si plantată cu specii scunde din stâncării naturale, din zonele de munte,
arctice, secetoase, etc.

Colecția de plante suculente (plante grase) este cea de a doua colecţie specială a Grădinii
Agro-Botanice (din anul 2000) şi cuprinde un număr mare de specii care înmagazinează apa, în
special din familia Cactaceae şi Crassulaceae. Aceste specii se află situate în special în sectorul
ecologiei plantelor, precum și în sectorul speciilor ornamentale și în sectorul clasificării sistematice.
O parte foarte importantă din această colecție a plantelor suculente se află cantonată în sera
automatizată de pe Calea Floreşti. Aici se pot vedea un număr mare de specii de plante suculente, în
special din familia Cactaceae care, provenind din zone tropicale, nu rezistă la îngheț.

Colecția de plante acvatice și palustre este cea mai nou înființată colecție specială din
Grădina Agro-Botanică, fiind inițiată după etanșeizarea succesivă a lacurilor de pe cuprinsul grădinii.
Cuprinde o serie de specii adaptate la mediul acvatic acestea fiind total sau parțial scufundate în apă.
Vedetele acestei colecții sunt desigur nuferii (Nymphaea) care înfloresc neîntrerupt până toamna
târziu. În completarea florilor de nufăr, înotul carașilor colorați fac din lacurile grădinii botanice una
dintre principalele atracții pentru vizitatori.

Colecția de arbori și arbuști din cadrul Grădinii Agro-Botanice, cu cele peste 150 de specii,
poate fi considerată și ea o colecție specială. În acest caz fiind ea de fapt prima colecție specială
înființată în cadrul Grădinii Agro-Botanice, deși nu a fost considerată ca atare de la început. A fost
inițiată încă de la înființarea grădinii, când au fost plantați aici și primii arbori și arbuști. Unele
exemplare au în prezent un aspect impozant, având deja o vârstă de peste 100 de ani. Speciile
colecției de arbori și arbuști sunt răspândite în toate sectoarele Grădinii Agro-Botanice.

În acest fel cei interesați se pot familiariza cu problematicile din știința botanicii și a biologiei
în general, putând observa pe viu și pe tot parcursul anului numeroasele specii care viețuiesc în
Grădina Agro-Botanică din Cluj-Napoca.

Pe plan internațional, Grădina Agro-Botanică a USAMV Cluj-Napoca este membră în


organizația internațională a grădinilor botanice (BGCI - Botanic Gardens Conservation International),
face anual schimburi de material biologic cu câteva sute de grădini botanice din toată lumea, fiind
membră în comunitatea IPEN – The International Plant Exchange Network și editând anual publicația
Index Seminum. Toate speciile de plante din Grădina Agro-Botanică Cluj-Napoca sunt cuprinse în
baza de date internațională PlantSearch a Botanic Gardens Conservation International.

1 Martie 2019

Responsabil al Grădinii Agro-Botanice


Șef lucrări dr. Andrei Stoie