Sunteți pe pagina 1din 18

DIN ISTORIA PERFECTULUI SIMPLU ROMNESC: FORMELE DE PERSOANA I I A II-A PLURAL CU SUFIXUL -rDE C. FRiNe!.

1 Formele de perfect simplu cu -r- au atras de mult vreme atenia cercettorilor, formnd obiectul a numeroase discuii. Cele mai multe s-au axat pe controversata problem a originii lui -t -, Se tie c prezena sufixului n discuie la persoana 1 i a II-a plural i chiar la persoana a lII-a plural nu se poate justifica prin evoluie tonetic normal. Opinia unor cercettori mai vechi \ dup care formele cu -r- ale perfectului simplu reprezint urme ale formelor orespunztoare de mai mult ca perfect indicativ latin tcantaveramus, cantaveratis. cantaverant), nepstrat n afar de spaniol n nici o limb ro manic, a fost. respins de majoritatea cercettorilor care au susinut c. numai la persoana' a III-a plural -r- se poate explica etimologic 2, la celelalte dou fiind vorba ele o inovatie Iirz.ie, datorit anale1 Vezi F. Diez, Gtammat it, det Romanische n Spt ach, Bonn. 1882,p, 595; T. Ci pariu,Compendiu de gramatica limbiiromne.Blaj, 1858, p. 50; LecaMorariu, Rzboiul Troodei,"GlasulBucovinei", VI, 1923,p. 45; lvloriologia verbuluipredicativ romnesc."CodrulCosminulul", 1, 1924,p. 15. 2 i aici prerilesnt mprite: Unii cercet.tor i au aTtatc Ior me cintarii vine din latinul co niavet unt ednntindti trecut la il prin d',imilaip (\'1/.MeverLubk e, Grammare des lunqueslOmanes, Paris, l895. II. p. :3:35) sali prin analogie cu persoanaa III-a singular(Ov. Densusianu, Istoria .limbiiromane,II, Bucureti, 1961, p. 142).Altii, resping ind posibilitatea produceriiacestor fenomene. au artat c persoanaa III-a plural reproduceformelemai mult ca perfectuluilatin (Al. Procopovicl, Aorisiu!n raport cu alte timpuri.j moduri, "ReVista filologic", Il, 1928,Nr. 1--2, p. 11j 1. iadbr-i,Le sori du pr(,terit roumain,"Romunia", LVI; 19:>0, p, 344i Al. Rosetti,Istoria limbii romne,1, Bucureti, 1960,p. 142).Dintre cercettorii mai vechi aceast ultimidee a fost susinutde A,J.Lambri.or, Carte ele citire, P: XXVIII.

176

C. FRtNCU

gei. S-a obiectat ns, c ar fi posibil ca formele de persoana 1 i a II-a plural s fie totui "urmaele plusquamperfectului latin, meninute ctva timp numai dialectal pentru a nlocui apoi aoristul arhaic" 3. In acest stadiu al cetcetrilor, originea lui -r- a fost abandonat, lucrrile ulterioare limitndu-se fie numai la rezumarea istoricului problemei, fie la acceptarea uneia sau alteia dintre opinii. Nu demult, H.Mihescu, plecnd de la funciile mai mult ca perfectului latin n Romania oriental, reia ideea mai veche, susinnd c "formele romneti de perfect de tipul cntarm < catitaveramus, c1ntari < caniavetutis, cuitat-c caniavemrit reproduc formele respective ale mai mult ca perfectului latinesc" 4. Ideea lui L.Morariu referitoare la posibilitatea meninerii dialectale a unor urme din mai mult ca perfectul indicativ latin, dar i concluzia lui H. Mihescu ne-au determinat ca n prezenta lucrare s urmrim cronologic pluralul perfectului simplu, bazndu-ne pe un mare numr de texte, vechi i moderne, cu caracter literar sau neliterar. Atestarea formelor cu -r- n cele mai vechi texte la toate persoanele de plural ale perfectului simplu ar fi relevant pentru susinerea acestei opinii, dup cum atestarea trzie ar putea ajuta la infirmarea ei. Cercetnd cele mai vechi texte romneti constatm c -tnu apare dect la persoana a III-a plural a perfectului simplu 5. Limba romn din epoca veche se caracterizeaz prin sincretismul persoanei 1 plural a perfectului simplu cu persoana 1 plural a prezentului indicativ la verbele de conjuqerea 1, a IV-a 6 (pf.bucurmu-n, PS 189/13 -prez. bucurmii-n, PS 32/16.pf. ouzimi: CC2 93/15-prez. ouzimii, ee 2 90/22) i prin sincretismul persoanei a II-a plural cu participiul trecut la verbele de toate conjugrile (exceptnd unele verbe de conjugarea a III-a) : pf. adpa tU, ce 2 34/8 -part. adpatil, CT 56"(22;pf.vzutu CV 1:14/11, CA 156/21, -part. vazuiu, CT 219'/20; pf.fcutu, CC 2 34/18 -part. fcutU, ee 2 182/10; pf.auzitii, CV 134/10, -part. auzit, CT 21 v 12. Sincretismul nu afecta la persoana 1 plural verbele de conjugarea a II-a i a III-a, date fiind diferenele fonernatice dintre temu prezen3 L. Morariu,Rzboiul Troadei,p, 45. 4 Limba latin n provinciiledunrene ale ImperiuluiRoman,Bucureti, 1960, p. 145. 5 Formelede perfect de persoanaa III-a plural ca i Formele de persoana 1 -- a III-a,stnqularerau foartefrecvente n textelereligioase vechidin toate regiunile. Vezi pentru. aceasta indicele la: CodiceleVoroneean(CV), Cernui, 1885;PsaltireaScheian(= PS), II, Bucureti,1916; Tetraev anqiielullui Cotes! (= CT),Bucureti, 1963. 6 Alte abrevierifolosite: CC2 = Cores,Cazan ia a II-a, ediie alctuit de A. Procopovici i S. Pucariu, Bucureti, 1914;CA= CoresijApostolul, text reprodus n facsimile, de 1. Bianu,Bucureti,1930; CB= B. P. Hasdeu,Cuventedin i.atrini, I, Bucureti,1882; VC VarJaam, Cazanja, editie ngrijit de J. Byck, Bucureti, .1943.

DINISTORIA PERFECTULUi SIMPLU ROMANESC

177

tului i tema perfectului [prez.vedem, C1 207'!13 -pf. vzumu, CT 2 "/12, prez putem({,CT 218 /1 - pf. putum, CT 37 I 13; prez. facem ii, PS 234/31- tecemu, 234/10) cteva vorbe de conjugarea I cu reduplicerea ideademic, ce 2 6/5, steaiemu, fat de prezent dm, stm) precum i verbul neregulat a ii (pf.iumlf, CT 159 /2 fa ele prez.sntemii, CT 77 '/3). La persoana a II-a plural, n afar de verbele cu reduplicare la perfect (deadetu, CC 2 34/8 a part.c1atzl, PS 246(25), nu afecta verbele de conju In-a cu perfedul in sincretismul -se- (pf.duset ii 1). CC 2 34/9 - part.dusu, CC 365/14; merset , CT 21"!7-=-parLmerii CT 130'/2; pf.ntoarsetu, CC 2 486/22 parUntorslJ, PS 139/6). Prin urmare, la cele mai productive conjugri fI,IV) opoziia ditre prezent i perfect se suspenda. Aceast stare de lucru face anevoioas, iar uneori imposibil, distingerea formelor. Distingerea este complicat i prin faptul c n limba romn concordanta timpurilor este foarte liber (in frazele subordonate, mai ales). Astfel, n afar de unele determinri adverbiale, care uneori lipsesc, nu avem alte mijloace de exprimare a categoriei de perfect simplu 7. In frazele coordonate ns, situaia este mai clar. Concordana timpurilor fiino aici mai rigid, opoziia dintre prezent i perfect nu se neutralizeaz dac n fraz exist cel puin un verb de conjugarea a II-a sau a III-a. Astfel, ntr-o fraz ca "venimii i vzumu"( venirm i vzurJm) prezena formei vzum arat c i forma venimu este la perfect. In schimb, opoziia dintre perfect i prezent se neutralizeaz cnd ambele verbe snt sau de conjuqarea 1, sau de conjugarea a IV-a, sau unul la conjugarea 1 i altul la conjugarea a IV-a. De exemplu, ntr-o fraz ca .venimi: i ctntun; : (=nvenirm i trebuie cintarm) opozii prezent perfect se suspend. Firete, acest caz avute n vedere contextemailargi.ns.maiales pentru textele traduse, nici acestea nu snt ntodeauna concludente, din cauza frazelor confuze care abund. Trebuie menionat c din punct de vedere al iclentificrii formelor de perfect, indicele unor editii critice de texte din literatura veche prezint multe inconveniente. Chiar acolo unde situatia este clar, n frazele coordonate de primul tip, interpretarea este eronat. De exemplu, forma venim" (CT 57' /2) din fraza "Cnd te vzurn il. lnced sau in temni i venim h.ctr tine" este interpretat, n indicele ediiei Florici Dimitrescu, la Tetraevanqhelut lui Coresi, Bucureti 1963, ca form de prezent, dei, n mod evident, este vorba de o form de perfect. Mai ales indicele alctuit de 1. A. Candrea, la Psaltirea Sciieiati, Bucureti, 1916, foarte util pentru cercettorul limbii vechi, prezint din punct de vedere al formelor in discuie multe erori. De pild, n 7 Identificarea este mai usoara u cazul persoanei il Il-a unde prezena unui pronumepersonalnaintea sau n urma formei n discuie este elocvent pentru perf'ectul simplu,timp personaln raport cu participiultrecut, nepersonal. 12 .- c. 312

178

C. FRINCU

...:.. fraza "cump/jmu-n cu mnia ta i cu urgia ta tulburmu-n" (PS f

1f[fr}:i;ifgi:l::{n [\'"'UPcum vom vedea, servilismul traductorilor din secolul XVI-lea fa de un text sacru se manifesta, printre altele, i n traducerea aoristului slav prin perfectul simplu, chiar dac acesta prezenta din punct de vedere al claritii, la unele persoane, mari neajunsuri. De asemenea, n "C greimu i frlegimii,ostmpmu de tire i pteqiemi! ntre toate i dzilele tale nu ascu1tmu(PS, 327/4-6) formele greimu, irteqim zt, ascuitm, snt socotite, pe bun dreptate, de autorul indicelui ca forme de perfect, dar, forma pteqteimi: (n textul slavon npt:(p1nnX.I\\h) este trecut la prezent. Concordanta timpurilor, daf'Fforma de aorist din textul slav (vezi C.Gluc, p.259/8-1O) arat c toate formele citate snt la perfect. Aceeai greeal, care rezid n neluarea n seam a concordanei t'mpurilor. apare n indicele citat, n interpretarea formei bucutmii-n din fraza "Implumu- ll demreta de meserere ta, Doamne, i bucurmii-n i veselim -n n toate dzilele" (PS 189/12--13) ca form de prezent indicativ. Si toate verbele snt la perfect: propoziiile fiind coordonate, perfectul distinct, unotunic-na cere verbele la acelai timp i la celelalte propoziii. Forma bucl3lrmu-neste interpretat greit i n fraza de spsenia ta, ntinat-se limbile n perire ce Iecer" idem, p.32/16). De asemenea, unele forme de perfect care la persoana a II-a rel snt egale cu participiul trecut, nu snt identificate n indicele nor ediii. De exemplu, formele cit '" [C'T 47 "7) i priimit II. 186'/lO} din frazele "voi vzut i nu v cit "," (CT 47'/7 "i ce vzut mrturisim i mrturia noastr nu uiitnit x" (CT 186r /9-10) nu apar n indicele ediiei Plorici Dimitrescu. Nici forma eet h (CT 57'/11) distinct de fapt, din ".nflmnzii i nu-m cedet mncare" (eT 577{lO-11)nu este nregistrat. Astfel de erori, care izvorsc unele din interpretare, altele simpl neinreqistrare, fac ca persoanele I-lI plural ale rare n raport cu alte persoane ale aceluiai timp, s par i rare. De pild verbul "a se bucura" nu Iapare n indicele ediiei Candrea cu forme la persoana 1 plural la perfectul simplu, dei nllrr\;>1 n exemplele date mai sus pot fi atestate trei forme de acest realitate, n ciuda omonimiei, formele analizate snt bine reprezentate 8 Slaviscl1-Rumaniscl1es Psal/erbruchstii.ck, Halle, 1913,

DINISTeRIA PEIU'ECTULUI SnVJPLU ROMANESC

179

n toate textele traduse din secolul al XVI-lea indiferent de regiune, (Textele maramuresene nu se deosebesc din punctul de vedere al folosirii perfectului simplu de tipriturile lui Coresi, inreqistrndu-I in aceleai situaii) 9. Este oare aceast frecven un indiciu al mrii rspndiri i al folosirii n limba veche a tuturor formelor perfectului att n graiurile sudice cit i nordice? 10.Judecnd dup textele traduse rspunsul nu poate fi dect aflrmetiv. Cu toate acestea, adevrul l gsim apelnd la textele netraduse care, dup cum se tie, reflect mai. bine sltuaa real din limba vorbit. Cercetarea acestora arat, n afar de neexistena n aceast perioad a formelor cu -r- la persoanele I-II plural, c n textele nordice, dar i n cele sudice formele respective ale perfectului simplu slnt extrem de rare. Astfel n scrisorile de la Bistria poate fi inreq.sttat o singur form 11; "Intr-ace vreme tara peri i pierdurn tot" (p. 78}. Cercetarea documentelor din Surete i izvoae 12precum i a celor din Documente privind Istoria Romniei 13 duce la aceiai idee: perfectul simplu, atestat cu forme de singular i cu forme de persoana a III-a plural, este foarte puin ntrebuinat la persoana I-II-a plural. Frecvena relativ ridicat a acestor forme n textele traduse din secolul al XVI-lea nu reflect, cum s-a crezut, ntrebuinarea mai larg a perfectului simplu, ci se explic n mare msur, prin servilismul traducerii de pe un text sfnt. Traductorii, nepreocupai n mod special de claritatea textului tlrncaau aoristul slav, foarte frecvent in naratiunile biblice, prin perfcctul simplu, chiar dac acesta nu avea la unele persoane forme distincte 14.In textele netraduse problema claritii se pune de la nceput, de aceea formele eate ar fi putut fi confundate cu prezentul sau cu participiul snt evitate, n locul lor preferindu-se formele perfectului compus, mai clare, mai regulate, mai expresive. De exemplu, folosirea perfectului simplu ntr-un act de judecat a:r fi creat echivocuri confundind o aciune trecut cu una prezent n fraze ca urmtoarele: 9 Vezi pentru aceasta p. 327 din PS comparativ cu p. 431 din Psaltu ea lui Coresi,Bucureti, 1881i p. 134din CV comparativ cu p. 156 din CA. 10Astaziforme de perfect simpluse ntlnescsi in aria perfectului compus, dar nu la persoana1 i a Il-elplural (eL A1. Ceorqescu, Periectnlsimpluin dialectui daco-rotnn, Omagiului 1. Iordan,p. 319-<323). 11 AI. Rosetti, Leitres rournainesde tin de XVI siecle el de tiebu! de XV II siecletitees des atchivesde Bistrita,Bucureti, 1921. 12Gh. Chibnescu, Surete i izvoade,val. II--III, Iai, 1907,volumulVII, Iai, 1912. 13Documente privindIstoriaRomniei, veacul XVI,Moldova, volumulIII-IV, j9S1; Tara Romneasc, volumulIV, Bucureti, 1953. 14Redareaaoristuluislav prin perfectuJsimplu romnescCIfost remarcat de mult vreme: cf. Ov. Densusianu, op. cit.; IL p. 251; Al. Rosetti,op, cit., volurm.l IV-YVI, Bucur esti. 1966.p. 314.

180

C. FRlNCU

Il

"Noi am cutat i am ntrebat" (Doc, TR., III, p. 252) 1","am cutat I am judecat prea departe si C1m dovedit" (idem, p. 93). n documentele de la sfritul secolului al XVI-lea i de la nceputul secolului al XVII-lea (din coleciile citate) am gsit la persoana 1 plural numai cteva forme de conjugarea 1, IV care pot fi interpretate ca forme de perfect: "deci ne-au strns dumneaei pre noi pre toi imprejurenii i descoperim" ( r: descoperirm, n.n.) (Doc. TR. III, 212) "Iat cu aceasta druim (= druirm] i Domn.a mea... hrisovul domniei mele" (idem, p. 112). Deci din punctul de vedere al folosirii perfectului simplu la persoanele I-1I plural intre textele traduse i cele netraduse exista. deosebiri importante, acestea din urm prefernd n locul formelor de perfect, uor confundabile la cele mai multe verbe, forme de perfect compus, care aveau avantajul de a fi mai clare. Situaia perfectului simplu din textele netraduse se aseamn cu situaia aceluiai timp din limba vorbit de astzi n regiunile n care el se folosete numai la unele persoane (1, IL III singular si III plural) 16.Deosebirea const n faptul c n textele netraduse perfectul simplu se folosea, destul de rar, i la persoanele I--II plural la verbele cu tem distinct de perfect (conjugrile II, III) i n reqiunile n care astzi nu mai apare. Care este situaia n textele religioase din secolul al XVII-lea, ai cror traductori snt preocupai n mare msur de claritatea textului? Pstreaz ele formele omonimice pasibile de a provoca ectuvocun.s Examinarea comparativ a textelor religioase din secolul al cu cele din secolul al XVII-lea este semnificatlv. Ea scoale den procesul de evitare a omonimiei gramaticale, proces care reflect in acelai timp dezechilibrarea paradigmei perfectului, ntruct omonimia lovea n perfectul simplu, concurat de formele mai clare ale perfectului compus. Dup cum s-a constatat de mult vreme, ntre textele religioase din secolul al XVII-lea i cele d.n secolul al XVI-lea exist legturi ce rezid mai ales n faptul c traductorii din a: XVII-lea reproduce au de multe ori ,pasaje intregi din textele anterioare (n special din tipriturile lui Coresi, iar indirect din texele rotacizante), schimbnd numai acolo unde textul prezenta dificulti de inelegere pentru cititori 17.Astfe] de dificulti creau i formele omnnimice n discutie i ele aceea ele erau evitate. Cel mai rspndit mijloc de evitare a omonimiei era nlocuirea formei de perfect simplu, corespunztoare aoristului slav, cu forma devenit aproape sinonimic de perfect compus. Spunem "devenit aproape sinonimic" pentru c, probabil, ntr-o etap mai veche, ca i astzi n unele graluri, ntre perfectul simplu i cel compus exista; o diferen de sens, de vreme ce se foloseau dou forme distincte. Inlocuirea perfectului simplu 15 Documente privindIstoria Romniei din veacul XV Il, Tara Romneasc, lurnulur, Bucureti, 1951. 16 Vezi Al. Georgescu, cp. cit.. p. 319---323. 17 Vezi 1. Blan,Limbacrilor biserjce.ti.Blaj, 1914, p. 123--139.

DINISTORIA PERFECTULUI SIMPLU ROMANESC

181

perfectul compus, din necesiti de evitare a omonimiei, duce la tergerea diferenelor de Sens dintre cele dou perfecte. Iat cteva exemple: CV .. "Rebdarea lui lovii auciziiii i sitsituli: domnulu vr1zutu" (C'V 134/10-13). CA: "Rbdarea lui Iovu O'!zit i sfritul domnului vzut h U (CA 156 20/21) NI"... rbdare lui Iov auzit-ali i svirsenliee cei-au dat domnului" (CV 135/9-12). BB: "rbdare lui Iovu ai auzit i sviritulu domnului ati vzut" (CV 135/9-10). CV : .Lndulcit -v spre pmnt, tnsttut u-v i lngratu-vo. inrema voastr" (CV 132/18-19) NT: "In desrnierdciune ati trilu pre pmintu i v-oii desftat, hrnit-ai inemele voastre" (CV 133/ 20-23). BB; .Desitatu-v-ati pre pmnt i v-ai rsiat hrnit-ai ineinele vostre" (CV 133/20--23)18. Inlocuirea perfectului simplu cu perfectul compus se observ i cnd comparm CazQnia lui Coresi (a II-al cu Cazania lui Var laam : Ce? "Flmnzii i-mi deadetu mncare, nsetosai i m apaiu, striin era i m duseti1, dezbrcat era si m imbrcai, linqeu era i m eocotit, n temni era i venitu ctr mine" (34/7-1 J) VC: "C-am fost flmnd i mi-ati dat" a mnca, nsetat am fost i m-a; adpat h, nemernic am fost i tu-aii dus n cas, gol h.i tn-ati mbrcat" bolnav i tn-at socotit, n temniti am fost i ati venit la mine (21/17-20). Formele de persoana a Tll-a plural, precum i formele de singular, care aveau avantajul de a fi mai clare snt pstrate cu consecven de textele din secolul al XVII-lea, indiferent de regiunea unde apar. CV alnchiser uile" (CV, 34/12) NT: .Lnchiseri uile" (CV 35/12), BB: .Lnchiser uile" (CV 35/12) CC 2 .Bucurat-se ucenicii deaca vzur" (124/28). VC : .Bucurat -si ucenicil. deca vdzur" (p. 96/29--,30). nlocuirea perfectului simplu cu pertectul compus la persoanele I--1I plural, dar pstrarea lui la persoana a III-a plural i la persoanele singularului, demonstreaz c mobilul Iimitrn ntrebuinrii perfectului simplu, era n primul rnd omonimia. Consultind alte texte din secolul al XVII-lea constatm aceeai situaie: absena unei mrci specifice (sufixul -r- nu este nc atestat n nici un text) menine omonimia la cele dou persoane. Din aceast cauz chiar ntr-un text scris ntr-o regiune n care perfectul simplu a fost ntotdeauna frecvent (Oltenia), n Ctonoqraiul clugrului oltean Moxalie, formele n discutie snt evitate: in tot textul apar numai trei forme de perfect simplu, toate la persoana 1 plural dintre care una este distinct, verbul fiind de conjugarea a III-a: "noi scrisetn" (CB, 1, 352) atunce ne semnmii i noi de scpmii" (iem, 373). In text formele de perfect simplu la celelalte persoane snt foarte frecvente (numai pe o paqln, 346, am inregistrat 23 de exemple). 18 PentruNT.=Nou/ Testament de Ia Blqra(1648) 'i BB=BibJia de la Bucureti (1688) -a folosittextul transcriseleI. G. Sbieru,n Coiiicelc v oioneean, Cernufi, 1885.

182

C. FRINCU

i n cea mai veche carte popular pstrat (Alexandria, 1620),frecvenei deosebite a pertectulur simplu la celelalte persoane i se opune raritatea formelor de persoana I-IT plural 19.Dintre acestea majoritatea snt ale unor verbe de conjugarea a II-a sau a III-a: "noi tmasem fr mprai i pusem 12 filozofi" (85/2-4). Iat dou fraze n care se observ pstrarea formei de persoana 1 plural a perfectului simplu la verbele de conjugarea a II--III-a, dar evitarea lui la verbele de conjuqarea a IV-a: "ne btum cu Imprtiele lumiei i am pierit destui" (83/7--9). "i dac vozum mnie lu Dumnezu pre noi i nu puium lcui acolo, iar am fugit i acolo venit-am" (85/9-10). Este vizibil diferenierea pe care o face traductorul punnd la perfectul simplu verbe cu tem distinct (ne blum, vzumii putum), dar la pertectul compus verbe care ar putea provoca confuzii prin formele de perfect simplu (am pierit, am fugit, venit-am). Procedindu-ss n felul acesta, n Alexanaiia, putine snt cazurile de ambiguitate: ,,0, Alexandre, ct fusei de mindru i noi te nelm" [( =nelarm, n.n.) l2!12--13]. "i intrebar : Cum inelati: (= inselarti, n.n.) pre lmpratulu ?" (92/13-15). Nici alte texte apartinind secolului al XVII-lea i nceputului secolului al XVIII-lea (texte juridice, cronici, documente oficiale i particulare) nu folosesc forme care ne-ar da dreptul s susinem c pluralul perfectului simplu mosteneste formele corespunztoare ale mai mult ca perfectului latin. Astfel, n textele juridice din secolul al XVII-lea am inreqistrat din formele in discuie un Sl1<JUf exemplu de perfect simplu 20: "De vreme ce dzisem" (p. 207) n Provila lui Vasile Lupu, nlocuit n Ptav ila lui Matei Basarab cu perfectul compus: "De vreme ce am zis" (idem). La cronicarii moldoveni, perfectul simplu, n general bine reprezentat la persoana l-III singular i a III-a plural, nu se ntrebuineaz la persoana 1-II-a plural elin motivele discutate. Din toate cronicile moldovene a fost spicuit un singur exemplu. cvum, din cronica lui N. Costin (Bucureti, 1942, p. 221). n cronicile apare i la aceste dou persoane ns nurnai la verbele care aveau la perfect tem distinct de prezent sau de participiu. De exemplu, la stolnicul Constantin Cantacuzino pe rfectul simplu apare mai ales la verbul a zice n formulele 21"din cele mai sus zisem" (I, 7) "s vai c zisetsr (I, 10). "Acestea ce zisem pn aici li (I, 28), dar i "cum am zis" (I, 46, 70, 71, 74, 78). n Moldova, la D. Cantemir, pot fi inregistrate pe la nceputul secolului al XVIII-lea forme de perfect simplu 22: "amndoi mpreun pur. 19 S-a folosit textul publicatde N. Cartojan,Alexandria in literatura romanease,Bucureti, 1922. 20Am consultatpentru aceasta indicelealctuit de C;. S. Lonqinescu la J,efli vechi ronuiiiet i i izvoarelelor, Bucuresti, 1912. 21Am folosittextul din Cronicarii munteni,volumul1, Bucureti, 1961. 22Am IolosttIstoria nieroqtiiic, volumulI-Il, Bucureti, 1965.

DINISTORIA PERFECTULUI SIMPLU ROMANESC

183

ceasm" (1, 92) "La Marginea Nilului ne coborm i dup nvtura Lebedii dac pre mne i pre obraz m. splai i celelalte obisnuite eremonii fcum iari la locul unde lebda m aflase ne iniurnui" (1. 179). n documentele din Moldova din prima jumtate a secolului al XVIII-lea am atestat, de asemenea .. cteva exemple, toate fiind forme ale unor verbe de conjuqarea a II-IIi-a: "Acum inieieasem c pgnii i cu alii boieri s-au aezat i s-au mpcat" (N. Iorga, Scrisori de boieri, Bucureti, 1921, p. 287.) "Vzum i scrisoarea lui" (Ghibnescu, XVJI, p. 19), "precum vzum i mrturia" (idem, p. 191) dar i "am vzut mrturia" (idem, p. 192). In documentele din Ardeal din aceeai perioada formele analizate snt de asemenea foarte rare. Am nregistrat numai aceste exemple: "i noi de aicla nu avurn a censti p dumneavoastr cu alt fr de ct trimism dumneavoastr. un morun" (N. Iorga, Acte romneti din Arcieai.: p. 242). In documentele din Muntenia i Oltenia apar la persoana 1 plural i forme ale unor verbe de conjugarea 1 i a IV-a, uor confundabile cu cele de prezent: "Cnd fu acum mai pre urm auzimu c Mria sa Duca Vod iaste la Rusciuc, Deci, noi auzind acelea, intram la qrije mare i ne deadetn n lturi i trecutnu" (N. Iorga, Acte romneti din Ardeal, p. 227), "ne mai suprm pe dumneata i mai nainte" (N. Iorga, Doc. XII, p. 50) "c noi pn acum l mrturisim de om bun" (Idem, p, 37) etc. Am considerat absolut necesar descrierea formelor n discuie din romna veche din urmtoarele motive: 1. Ea relev lipsa sufixului -r- la persoana I-II-a plural din textele de orice natur. Acest lucru ar putea fi un cOlitraargument serios mpotriva opiniei dup care pluralul perfectului simplu reproduce pluralul mai mult ca perfectului indicativ latin. Se pare c sl situaia din dialectele din sudul Dunrii confirm aceast constatare. n dialectele aromn i meqlenoromn (din istroromn perfectul simplu a disprut) exist la persoanele J----IIplural forme asemntoare cu cele din romna veche 23.Se poate accepta astfel mai uor opinia dup caro formele persoanelor III plural se datoresc unei analogii trzii. In acelai timp se poate pune sub semnul ntrebrii Justetea prerii dup care mai mult ca perfectul indicativ latin s-a pstrat numai la persoana a JII-a plural. De ac-eea, mprtim explicaia lui Ov. Densus anu dup care ctnuu vine din catiiaverunt cu u trecut la prin analogie cu persoana a III-a singular (cnt). Analoqia, aprut mai. nti la verbele de conjuqarea 1, ti-a extins i la celelalte conjuqri probabil ntr-o epoc anterioar despririi dialectelor, ntruct forme identice se gsesc i n dialectele aromn i meqlenoromn (arom., megl., btur). 23Vezi T. Capidan,Aromnii, Bucureti1932,p, 454,Al. Philippide, Ori(Jinea romnilor, II, Iai, 1928, p. 425,471.

184 ------'----'---

C. 'RINCU

10

2. EQ. scoate la iveal nc o cauz, puin luat in seam sau chiar ignorat pn acum 24,a Iimitrii ntrebuinrii perfectului simplu-omonimia la persoanele I-a II-a plural, cu alte forme, omonimia care afecta cele mai productive conjuqri, Cauzele dispariiei perfectului simplu n romn nu snt ndeajuns de cunoscute. Majoritatea cercettorilor au acceptat punctul de vedere al lui A Meillet 2\ care plecnd de la faptul cperfectul simplu este caduc n multe limbi indoeuropene (germanice, slave, romanice) credea c tendina de dispariie a vechiului perfect, foarte accentuat n unele limbi, s-ar datora tendinei generale de trecere de la sintetic la analitic. Explicarea dispariiei formelor simple de perfect numai prin aceast cauz qeneral nu este suficient. Dupa cum arat E. Coeriu 26,pentru a explica c formele sintetice snt nlocuite prin forme analitice intr-o epoc determinat, nu este deajuns raiunea universal a fenomenului, ci snt necesare explicaii de ordin istoric. De fapt, nlocuirea perfectului sintetic cu cel analitic era ngreuiat de diferena de sens care exista nc din latin ntre perfcctul simplu (aciune trecut, ne raportat la prezent) i perfectul compus (aciune trecut, dar terminat n momentul vorbirii). Au existat deci ali factori care au facilitat mai nti tergerea diferentelor de sens dintre cele dou perfecte i apoi generalizarea formelor de perfect compus, devenite astfel "variante" ale vechiului perfect intrebuintat din ce n ce' mai rar. O prim explicaie istoric a dispariiei perfectului simplu, dat de f. iadbei 27,pornete de la circumstanele istorice artnd c vechiul perfect latin a fost nlocuit prin forme analitice datorit eteroqenittn sale, deficienelor formale izvorite din existena unor modaliti diferite de formare a perfectului simplu. Cu alte cuvinte, perfectul simplu i-ar fi limitat ntrebuinarea i apoi ar fi disprut ntruct posednd forme nu numai deosebite de la o persoan la alta, ci i, adesea, foarte deosebite de formele altor timpuri, era greu de deprins i de retinut 28. Dup cum arat acad. Iorgu Iordan explicaia e numai n parte just, cci ea nu poate arta de ce se mai pstreaz perfectul simplu n unele limbi romanice (portugheza, spaniola 29).Explicaia ar fi suficient dac ar arta nu numai de ce se renun la vechile forme, ci i de ce se adopt formele noi, peiiitostice. De aceea, acad. 1. Iordan, 24Vezi AlexandruProcopovici, op, rii., p. 24: "Omonimitatea prezentului cu cele dou preterite (perfectulsimplui imperf cctul, n. n.) era desigurmai puin suprtoare dect omonimitatea imperfectului i aor istulul".Prtrnulcare d importan "confuziilor grele" pe care le-ar fi putut provocaomonimia a fost Alexandru Lernbrior, op. cil.,p. XXXIV. 25Linguistique historiqueei linquisiiquegenerale, Paris. 1921,p. 149-158. 26Sobreel iuiuro romance, "RevistaBrasiJiera de filologia", volumul III, tomul 1. 1957, p. 17 i urm, 27Op. cit., p. 331. 28CI.1. Iordan,Introducere in lingvistica totncmc, Bucureti, 1957, p. 606. 29Ibidem,

11

DrNISTORIA PERFECTULUI SIM,PLU ROMANESC

185

plecnd de la observatla c deficienele formale au intervenit dup ce a nceput preferinta pentru perfectul compus, gsete o alt explicaie ; perfectul compus a nlocuit perfectul simplu pentru c apropiind aciunea de momentul vorbirii este mai expresiv, satisfcnd mai bine nevoia vorbltorului de a raporta actiunea la momentul cnd povestete 30. Aadar, vechiul perfect ar fi fost nesatisfctor nu att datorit deficienelor sale formale, ct coninutului su semantic. O explicaie asemntoare a dat W. Meyer-Lubke nlocuirii unui alt timp sintetic prin forme analitice, viitorul latin 31.Pe linia acelorai explicaii semantice, unii cercettori au artat c, de fapt, trecutul nu se gsete "nainte" de prezent, i viitorul nu se qseste "dup" prezent, ci apar ca momente "comprezente" care corespund unor activiti distincte ale cunoaterii ; trecutul corespunde "cunoscutului", prezentul, "simtului", i viitorul, "dorinei" 32,De aici, necesitatea raportrii atit a perfectului (am terminat o lucrare " am terminat in momentul de fa o lucrare) cit i a viitorului la prezent. Pe baza acestei tendinte de referire la prezent, de apropiere a unei aciuni trecute de una prezent trebuie explicat, dup prerea noastr, noua valoare a perfectului simplu (de exprimare a unei aciuni foarte apropiate de prezent) din unele regiuni (Oltenia, Banat) 33.Graie acestei valori. a crei vechime este foarte greu de stabilit, perfectul simplu a rmas n aceste regiuni destul de puternic. Din cele dou explicaii, prima caut s motiveze prsirea formelor vechi, n timp ce a doua, mai cuprinztoare, justific aparitia formelor noi perifrestice. Cu toate acestea, cele dou explicaii, aplicate la situaia din limba romn nu snt satisfctoare, nu pot arta de ce, chiar n ariile cu perfect compus se mai folosete partial perfectul simplu (la persoanele sinqularulul i la persoana a III-a plural). De aceea, trebuie adugat la aceste dou cauze, valabile 'pentru toate limbile romanice, o a treia care acioneaz pe terenul limbii romne: omonimia creat la persoana 1 plural cu prezentul i la persoana a II-a cu participiul la cele mai multe verbe. Omonimia nu lovea n prezent sau n participiu, ntruct acestea nu aveau forme aproape sinonimice, care puteau remedia aceast pierdere, cum avea perfectul simplu n perfectul compus. De aceea, omonimia lovea mereu n perfectul simplu, dezechilibrndu-I i limitindu-j ntrebuinarea la persoanele sinqularului i la persoana a III-a plural. Ea mrete concurena dintre perfectul simplu si perfectul compus, nceput din latina popular, ducnd la tergerea diferentelor de sens care existau ntre cele 30CI. 1. Iordan,Introducere n Iinqv istica romanic,Bucureti,1957,p. 606, 31Einiiihrutiq in das Studium aer romanischen. Sptachwissensctiatt, Madrid,1914, p. 207,apud E. Coseriu, op. cit., p, 3. 32A. Caravellese, Criticadel concetto, Florena,1948, p. 26-31, apueiE. Coeriu, oo. cit., p. 17. 33Vezi pentru aceastaAI. Georqescu, Stadii de qramatic, Il, Bucureti, 1957, p 32---33.

186

12

dou perfecte. Cu alte cuvinte, omonimla, aprut dup toate probabilitile n romna comun (n dialectele din sudul Dunrii. dup cum S-,::1 artat, situaia este identic cu cea din romna veche), face ca limba s sacrifice diferenta de sens dintre cntm (= cintarm, aciune trecut, neraportata la, prezent) i am cntat (aciune trecut, terminat n momentul vorbirii), preferind n ambele situatii forma de perfect cornpus. Ca urmare, posibilrtile de confundare ntre o aciune trecut i o actiune prezent snt evitate. C omonimia qramatical, mai ales cea cu prezentul, a jucat UIl mare rol n procesul de limitare a perfectului simplu romnesc ne-a demonstreaz substituirea discutat mai sus, a perfectului simplu prin perfectul compus la persoanele l--II plural, dar pstrarea lui la celelalte persoane care erau distincte de alte forme, Frecvena deosebit a perfectului compus, explicabil prin utilizarea lui i n situaiile n care ntr-o faz mai veche se folosea pcrfectul simplu, grbete gramaticalizarea noilor forme perifrastice. O dat qramatlcalizate, n cele mai multe regiuni formele analitice, mai clare, mai regulate i mai expresive, dar n acelai timp mai conforme i cu tendina spre analitic a limbii. ncep s aib cmp mai liber de aciune, nlocuind mai trziu i formele de singular i forma de persoana a III-a plural de la perfedul simplu. n regiunile n care cele dou perfecte nu devin "variante" (Oltenia, Banat) perfectul simplu, graie valorii sale de a exprima o aciune foarte apropiat de prezent, rmne puternic, limba cutnd aici un nou mijloc 'de evitare a omonimiei. Acest mijloc a fost impunerea, dup o lung perioad, pe cale analogic a lui -t- de la persoana a III-a plural i la persoanele l-II plural. De cnd dateaz -t- la persoanele I-II plural? Datarea apariiei n scris a formelor noi (cu -f-) la persoana I-a II-a plural nu a format pn n prezent obiectul unor cercetri speciale. De aceea ea a fost fcut vag 34sau chiar eronat. De exemplu, Leca Morariu, referindu-se incidental la apariia n scris a "urmaelor plusquamperfectului latin 35,socotete ca prim atestare forma avurm din Cronica lui N. Costin (Cronicile Romniei, ed. II, M. Koglniceanu, Bucureti, 1872, 1, 390). ' Fie tendina de a gsi o oriqine mai veche formelor n discuie, fie editia cu care a lucrat, al crei autor (M. Koglniceanu) intervenea n text, arhaizlndu-I sau modernlzindu-l, a fcut ca n aceast afirmatio s se strecoare o eroare. La N. Costin nu apare forma avurm ci forma veche avum (vezi textul corespunztor din ediia lui Ion St, Petre, Cronica lui N. Cosiiti, Bucureti, 1942, p. 221). De fapt i n prima ediie Koglniceanu (1852) a Cronicii, mai fidel 'originalului, apare tot forma veche. 34Ov. Densusianu, op. cit., p. 142spunenumaic formelenoi "snt destuldo trzri'": ef. i Al. Lembrior, op. cii., xxvn. 35Op. cit., p. 45.

13

DINISTORIA PERFECTULUI SIMPLU ROMANESC

197

Greit este i aftrmaia lui W. Meyer-Lubke , susinut apoi de Al. Procopovici", dup care formele noi apar de pe la mijlocul secolului al XVII-lea ncoace. Dup cum s-a vzut din materialul prezentat, asemenea forme nu apar n secolul al XVII-lea. Mai aproape de adevr n privina datrii formelor analogice este I. iadbei 38,care arat formele noi apar abia n a doua jumtate a secolului al XVIII-lea. Intruct 1. iadbei nu s-a ocupat n mod special de procesul de impunere a noilor forme, n cele ce urmeaz vom cuta s privim inovaia att din punctul de vedere al timpului ct i al locului n care a aprut. Originea dialectal a inovatie! trebuie cutat n regiunile n care perfectul simplu, exprimnd o aciune foarte apropiat de prezent era des ntrebuinat. ntr-adevr, primul text n care am qsit arestat inovatia este o scrisoare a ispra vnicilor din Rtmnicul Vlcea ctre 10 cuitoril satelor Bogdneti i Dobriceni, datat 21 martie 1776: "Aicia ne instiinarm de la sfinia sa" tDR, L 601)39. C n Oltenia formele noi erau. cunoscute pe la 1730 ne-o dovedesc i alte texte din acel timp. n traducerea Halimolei, fcut de cluqrul Raf'all de la Mnstirea Hurezu n 1783, snt atesta te urmatoarele forme 40: "Dup hotrrea judectorului plecauim ndat" (p. 229/29-30) "ne silitm a ne lsa dup dnsa" (p. 22112-3) .ssosiim la Seraiul lui Omar" (p. 229/30-31). In scrisorile unor negustori olteni clm aceeai perioad apar, de asemenea, forme noi: .sieaterm i noi aceast adeverin" (N. Iorga, Doc. XII, p. 111, document datat, Craiova, 1787) "lneleaserm c nc pn acum tot snt prinse" (idem. p. 111). Formele vechi se mai mentin n aceste scrieri Ulai ales in unele formule consacrate i numai i verbeJe de conjuqarjia a II-III-a; "care scrisoare o vzum i noi" (FD. p. .117) 41.ivzum tovria lor" [idem, p, 96, document datat Craiova, 1783) "iat c-I ttimisem" (N. Iorga, Doc., XIV, p; 95, document datat Hurezu, 1'178) "dup cercetarea ce lacum" (DR., p. 773, 774, Rmnicu-Vilcee, 1787). Exist cazuri cnd formele noi apar n aceeai fraz cu formele vechi: "Dup cercetarea ce icum, noi mai mult nu putem a-i sili fr numai le deierm soroc dup a lor cerere" (idem, p. 772). Forme noi cu -r- pot fi atestate dup 1780 si in documente din Banat. n lnsemnrile de cronic ale lui N. Stoica, nscut la Mehadla 36W. Me yer-Liibke, OIJ, cii., p. 3:35, 37Op. cit., p. 33. 38Op. cit" p. 351. 39Documente privindrelatiiletut are n veacul al XV III-lea,1, Bucureti, 1959, Il, Bucureti, 1966. ' 40Exemplele date snt extrasedin ms, 2583din Biblioteca Academiei Republicii Socialiste Romnia. 41Dum.Z. Furnic,Documente privitoarela comertulromnesc(1473-186e), Bucureti, 19'.:11.

188

C. FRINCU ---_.,_ ..... _--_.

__

.._.

14

i devenit apoi preot In aceeai localitate, apar numeroase forme noi 4L : "n 29 ianuar 788 venirm acas, iar la 26 ianuar plecarm, la 29 ianuar lucram Rusava" (p. 104), "timpi buni nu avurm" {p. lOl}, .siuzirm c ei au ajuns" (p. 114). lat cteva exemple selectate dintr-o insemnare din biserica Mehadia de pe la sfritul secolului al XVIII-lea: ,,0 dreastrn i o qriirtti cu ui i cu ferestre, tuiunarm ceva bani pentru ezuri, tocmirm i le icurm" (p.. 80). Apariia formelor noi analogice trebuie ncadrat n contextul ma.rilor prefaceri de modernizare a limbii romne de pe la sfritul secolului al XVIII-lea. Dintre acestea, pe plan morfologic, trebuie menionate apariia unei desinente caracteristice persoanei a III-a plural la imperfectul lndicatlvului 43si diferenierea persoanei a III-a plural de persoana a III-a singular la mai mult ca perfectul indicativului. n scrierile din alte reqiuni, chiar sudice, formele noi nu snt alestate nainte de 1780 i nici n anii urmtori. Abia dup 1800 textele le nregistreaz. Concludent este faptul c Ienchi Vcrescu n qramatica sa (1787) nu nregistreaz formele noi 44,iar n a sa Istorie a preaputerriiciior mprai otomani, scris ntre 1788-1793, el folosete tot formele vechi 45: fIne ntoarsemu i noi de la Craiova" (p. :282)"ne ntoarsem la Braov" (p. 282) .nucesem i lum intiinare" (p. 298). n zapisele, scrisorile i documentele din actualele regiuni Ploesti, Bucureti i din estul regiunii Arge formele vechi snt pstrate cu consecven pe la sfritul secolului al XVIII-lea: .Iacuo: cercetare ... i ne odeverim cu bun adevr c toi dau dijma" (DR. 1, p. 743; .ivzum iarsi alegerea acestor boirnasi" (DR, 1, p. 75.0) "pe lng alte cercetri Ce icum ... vzum nine acel zapis... vzum i plastografia" (idern, p. 858). Dup cum se observ din exemplele de mai sus perfectul simplu este bine reprezentat la persoana 1 plural mai ales la verbele de conjugarea a II-III-a, din motivele .artate. La verbele de conjuqrllo I-]V el este slab reprezentat. Necunoaterea formelor noi n reqiunile amintite face s asistm, ca i n limba veche, la cazuri de evitare a perfectului simplu: "dup cercetarea ce fcum i noi asupra acestei pricini am ntrebat i noi p numiii steni" (DR, 1, p. 754) .srzutn tovria lor datoare .i am gsit cu cale" (FD, p. 96). Dup 1800 formele noi ncep s fie.fdin ce n ce mai mult atestato n scrierile din aceste regiuni. In documentele din Moldova inovaia nu a fost nregistrat nici nainte de 18.00nici n anii urmtori. Cercetnd boqatele 42N. Iorga, Observaii i problemebnene,Bucureti,1940. 43Vezipentrudatare" fenomenului 1. Gheiei M. Teodorescu, "RevueRoumaine de linquistique", tom X, 1965, nr. 1-3, p. 137i urm. 44Vezi Observaii sau bqr!de seamasupra Ir?;!}l;llelor otinuielelot gramaticii mmneti, Rmnic,1737.p. 70. 45Am folosittextul'publicatde Al. Papiullariann 'I'esauride monumente 1storice pentruRomnia, Bucureti, 1863, II, p. 245-302.

J5

DINISTORIA PEItP'ECTULUI SIMPLG ROMANESC

189

colecii de documente moldoveneti nu am ntlnit, pentru aceast. perioad, nici o form de perfect la persoanele I--II plural.. Chiar in formulele fixe, aceleai n actele oficiale din cele dou Principate, perfectului simplu din textele muntene sau din cele moldovene mai vechi i corespunde n textele moldovene din aceast perioad perfec:tul compus. De exemplu, formula dup cumvzum, frecvent n textele muntene de la sfritul secolului al XVIII-lea, prezent i n textele moldovene din secolele anterioare, este nlocuit cu formula dup cum am vzut sau cum s-a vzut (DR, II, p. 512, 706). Singurul text din Moldova n care este atestat inovaia este cel dl Alexandriei, tiprit la lai in 1809: "cnd Iuartn toat lumea I pn la raiu tuerserm i toate le vozurm, le bturm" [p. 163). ns, ntruct ediia aceasta reproduce fidel, ca i copia de la Movilu din 1796, un text din sud (cel publicat de P. Bart la Sibiu n 1794),nu putem fi siguri dac formele noi erau cunoscute pe atunci n Moldova. Dup :oate probabilitile, din cauza netntrebuinrii formelor respective, inovaia nu se rspndise n Moldova nici n deceniul al IV-lea al secolului trecut. Gramatica lui Gh. Sulescu 47mai recomand forma veche ntr-o perioad n care toate gramaticile din celelalte regiuni recomandau forma nou. n Ardeal inovaia este prezent pe la nceputul secolului al XIXlea in textele din Criana, Aici perfectul simplu, ca i astzi, era bine reprezentat 48: .Ptecarm la Turda" (p. 149, dintr-o scrisoare a lui 1'",1. Nicoar, originar din Arad ctre P. Maior, din 1810) "Cutarm, ceturm la Inaltul mprat" (p. 246, dintr-o circular a protopopilor din Arad din 1816). In ceea ce privete generalizarea formelor noi treb1ie aratat c ele nu se impun imediat, in unele regiuni, la toate conjuqrile. Inovaia se impune mai nti la verbele de conjugarea 1 i a IVa, unde era absolut nevoie de o mar cii distinctiv, i numai dupa aceea la verbele de con iuqarea a JI--III-a. Gramaticile aprute n acel timp snt concludente, Astfel. n Elementa linquae daco- rotnanae sh'18 Valachicae 49Ia persoanele 1--11 plural ale perfectului simplu la verbele de conjugarile I, IV formele cu -;- snt sinqurele forme recomandate (ludarm, tudatti, ed. 1, p. 49, ed. II, p. 64 j ortnirm, dormiri, ed. I, p. 49, ed. II, p, 64) pe cnd la verbele de conjuqarca a II-III-a snt considerate corecte att formele vechi cit i formele noi (tcum, veI fcu46 Au fost cercetatepentru acea"ta DR. II; Documente din vechiul ocol al Cimpulunqului Moldovenesc (publicatede T. V. tefanelli), Bucureti, 1915,Documentenitnerie, volumulIl (publicate de A. V. Sava], Chiinu,19:31. 47Gtatnaticaromneasc, Iai, 1833, p. 114. 48PentruIrecventaperfectului simpluin ecea perioadn Crisana.vezi textele publicate de Comelia C. Badea,n volumul /'.101se NicOQI i rolul su in lupta penIni emanciparea national-religioas a romnilordin Banat i CriulIa, Arad, 1943. Exemplele citate snt luate din acest volum. 49Ed. I, Bucla,1780,ed. IL Buda 1805.

C. FRINCU 190 ---------------------------------------------------------

Iti

tm, tcutu vei tcuii, ed. 1, p, 42, ed. II, p. 57; bium vel bturm, biuiu vel bturi, ed. 1, p. 45, ed. II, p, 60). Chiar gramatica lui .Joanis Alexi, aprut mult mai trziu, face aceast distinctie 5D. Pornind de la aceste constatri ne exprimm rezerva fal de afirmaia lui 1. Siadbei dup care aparitia formelor vechi petiecum, vzum, mersem n croni .. cile rimate de pe la nceputul secolului al XIX-lea n acelai text cu formele noi asemnatm, iesittn s-ar datora numai unor necesiti de ritm 51,In aceste texte formele noi apar regulat numai la verbele de conjuqarea 1 i a IV-a in timp ce verbele de conjugarea a II--III-n apar mai ales cu forme vechi 52: "deci ieittti fiecare I La nemti spre ntmpinare / i vzum oaste frumoas / dar o cunoscum fricoas" (p. 511). "Cnd seama ne tuarm. Mic i mare ne mirarm" (p. 511). "i dup cum o vzum / Adevrat i crezum" (p, 509). Rar apar forme noi i la verbele de conjugarea a II--III-aJ: liNe icurm la firi grei" (p. 494)."Asemenea peirecum" (p. 500), Plecnd de la faptul c n aceste texte tormel vechi apar numai la verbele de conjuqrilc Il-III i niciodat la verbele de conjuqrile I--IV, nu credem c formele vechi s-ar datora numai unor necesiti de ritm. De ce autorii nu folosesc din aceleai motive (de ritm) formele vechi i la verbele de conjugarea I, IV? Meninerea formelor vechi la vorbele de conjuqarea a II--III-a se explic prin rezistena limbii la o inovaie foarte important pentru verbelo de conjugarea 1-- a IV-a, dar de prisos la celelalte conjugri. Concludent pentru aceasta este meninerea pn n zilele noastre in unele qraiuri a formelor vechi numai la verbele de conjugarea a II-a i a III-a. Din hrile referitoare la situaia perfectului simplu n dialectul daco-romn; ntocmite pe baza ALR de Al. Ceorqoscu, se constat c in unele puncte din graiurile de vest apar forme vechi, ns acestea nu apar la verbul a cnta (conjugarea 1), ci numai la verbul a vedea (conjugarea a II-a) 53.C. Weigand a nregistrat n unele localiti din Banat ntr-o anchet fcut pe la sfritul secolului trecut forme fr -r- la verbele de conjugarea a II-III-a alturi de forme noi la celelalte dou conjugri 54.Aadar, meninerea formelor vechi numai la unele verbe [conjuqrile II---III), dar prsirea lor Ia cele de conjugarea 1, a IV-a, trebuie explicat prin rezistena limbii din unele regiuni la o inovaie care nu era necesar la toate vorbele. 50Gramatica daca-romana .siveValachica, Viena, 1826,p, 96. 51Op. cii., p, 351. 52Exemplele snt extrase dintr-o povestirein vers un despre domnialui Mavroqheni, scris pe la 1817. Textul a fost publicatde N. Dor-an n "AnaleleAcad. Romne, Memoriile seciuniiJit.",tom. XXXVIII. 494i urm. :.3 Op, cit., p, 319-323. 54 DetI BanaterDaleld, .Dtiiier Jahrcsberichtdes Instituts'tur rumanische Spzache", Leipzig, 1896, p. 24:j.

17

DINISTORIA PlmFECTULUr SIMPLU ROMNESC

191

Exist ns i o alt situaie. Recent, T. Teaha a nregistrat n unele localiti de pe Valea Criulu] Negru forme vechi de perfect att la verbele de conjugarea 1 i a IV-a, ct i la cele de conjugarea II-III 55. Mai demult, acad. E. Petrovici nregistrase n Muntii Apuseni forme asemntoare 56. Meninerea formelor vechi la toate conjugrile este un indiciu al necunoaterii sau neadmiterii inovaiei. Ea confirm ideea Iul K. Iaberg 57,susinut de E. Petrovici 58,dup care, n graiurile dacoromne de vest i de nord-vest, inovaiile lingvistice se rspndesc greu, trecnd chiar peste unele regiuni. Dup prerea acad. E. Petrovici, ,.simptomele de izolare linqvistic" ale acestor qraiuri ar fi un indiciu al vechimii deosebite a populaiei romneti n aceste locuri 59. ncepnd din deceniul al III-lea al secolului al XIX-lea formele noi devin singurele forme corecte n limba literar. Gramaticile romneti, incepind cu cea a lui Eliade Rdulescu (1828), nu mai recomand formele vechi nici la conjugarea a II--III-d (n afar de cea a lui Gh. Sulescu). Impunerea formelor noi determin o recrudescent a folosirii perfectului simplu, limitat mai nainte la anumite persoane. Publicaiile i scriitorii, mai ales din Muntenia, folosesc foarte frecvent formele noi. Stilul administrativ, mai conservator, nregistreaz chiar pina pe la 1850formele vechi la verbele de conjugarea a II-IIl-a .irimisem" (Documente prtvitoare la economia rii Romneti (1800-1850), volumul 1, Bucureti, 1958, p. 246), dar i .Irimisetm" (Idern, p. 400), "v zutir' (idem, p. 290, 329, 404), dar i "vzurdm" (idem, p.h90). n concluzie, formele analogice cu -Jd-, nregistrate pentru prima dat pe la 1780 n Oltenia i Banat s-au impus n unele regiuni mult mai trziu. Ele s-au impus mai nti la verbele de conjugarea 1 i a I V-a, care, fiind Iovite de omonimia cu alte forme aveau absolut nevoie de o marc distinctiv, i numai dup aceea la celelalte dou conjugri. Cercetarea n timp i spaiu a aparitiei i impunerii formelor analogice aduce noi date n legtur cu raporturile dintre limba literar i graiurile populare. 55Graiuldin Valea CriuJuiNegru,Bucureti,1961,p, 99. 56Folciotde la molii din Scrisoara, "AnuarulArhive: de folclor",V, Bucureti, 1939. 57"VoxRomanice", V, p, il. 58Graiulde pe Criurii Somes,"Transilvania" LXXn,p, 551\ 59O: cii., p. 558.

192

C. FRINCU

18

QUELQUESOBSERVATIONSCONCERNANT L'HISTOIRE DU PASSE SIMPLE: LES FORMES DU PLURIEL(I-ERE ET II-EME PERSONNE) EN -rRESUME Etudiant chronoloqiquement les formes du passe simple pluriel d partir des plus vieux textes roumains, l'auteur a en vue les problemes suivants : 1. L'oriqine des tormes avec le suffixe -r- dans la Ianque roumalne. 2. Les raisons du remplacement du passe simple avec le passe cornpose dans la plus grande partie du territoire daco-roumain. 3. La date (I'epoque) de ]'apparition des Iormes ciniattn, cinuu ii dans la langue ecrite. En ce qui concerne la premiere question, l'auteur part de l'hypothese suivant laquelle l'attestation des formes en -r-, ci la l-ere et ci la H-erne personne du pluriel dans les vieux textes, pourrait etre un argument pour soutenir l'idee que les formes du type ciniaim, cntarii, cinior descendraient du plus-que-parf ait latin (point de vue soutenu par Fr. Diez, T. Cipariu, L. Morariu, H. Mihescu}, alers que leur non-attestation contribue ci infirmer ce noint de vueet invite accepter l'opinion que ces formes en -r- (a la l-ere et ci la lI-eme pers. du pluriel) sont des innovations recentos par analogie (point de vue soutenu par Ia majorite des chercheurs). En etudiant les textes du Xv l-eme, du XVII-eme et de la premiere rnoitie du XVIJI-eme siecle on n'y ren contre les formes en -r- qu'a la Ill-eme personne du pluriel. Dans ces textes on trouve les formes du type cntm, cntat qui sant des evolutions, des formes du passe de I'indicatif latin. Les formes cintarm, cintati, apparues par analogie, ne se rendontrent dans la langue ecrite qu', partir de la deuxieme moitie du XVIII-eme siecle seulement, en Oltennie tout d'abord, dans d'autres regians ensuite (Banat, Criana). En ce qui concerne la deuxieme questioIl, l' auteur de l' artiele insiste sur une cause mains cOllsideree jusqu', present: le syncretisme des vieilles formes du present (passe simple cntmu- present cntmu) et de la II-eme personne du pluriel avec le participe (passe simple cntalu - participe: cntatu). AffeGtant les farmes les pl us productives, ceHe identite formelle, extremement gEmante,limitalt l'emploi du passe simple.