Sunteți pe pagina 1din 11

Fericirile

glasul 8
de N. Lungu
Moderato

· p  ú  
k N 
^ 44 N
4 2 N N N N N N N N
În tru-m pă ră ţi a Ta când vei ve
ú 
^ 44    
p
k 4 2
N
N N N N N N N N N
În tru-m pă ră ţi a Ta când vei ve
p  ú 
^ k 44 24 N N N N N N N N N N
8
x x x x
În tru-m pă ră ţi a Ta când vei ve
0 k 42 N
p
N N N Nú N N N N 
Î 44 x x x x x x x x x N
În tru-m pă ră ţi a Ta când vei ve

· 9  N
 +
^k N N N N N n
rall...
N N N N 7 N
x x x
ni, po me neş te- ne pe noi Doam ne!
9    +
^k N N N N N N N N N N 7
n
N
ni, po me neş te- ne pe noi Doam ne!
9N N kN +
N N N N
^k N x x x x x x
N N 7 N n
8
ni, po me neş te- ne pe noi Doam ne!
+
0k N 9N N N N N N N 7 7 N n
Î x x x x x 7 N
ni, po me neş te- ne pe noi Doam ne!
· 1p
77 NN NN NN NN
^ k NN NN NN
Allegretto
NN
Fe ri ciţi cei să raci cu du
p
k
^ N N 7 N N N N N N
Fe ri ciţi cei să raci cu du
Í Í Í Í Í
^k
0 Í Í Í Í Í
8

Î k

·6 9 77
^ k 77 NN NN 77 NN NN NN NN
hul, Că a ce lo ra es te îm
9
^k 7
N N 7 N N 7 N N
hul, Că a ce lo ra es te îm
Í Í Í Í Í Í
^k
0k Í Í Í Í Í Í
8

·12
^ k NN NN NNú NN NNú NN NN NN 77
pă ră ţi a ce ru ri lor.
ú ú
^k N 7
N N N N 7 N
pă ră ţi a ce ru ri lor.
Í Í Í Í Í
^k
0k Í Í Í Í Í
8

Î
·17 2
Í Í Í Í Í
^ k

^k Í Í Í Í Í

9
p
^ k NN NN NN NN NN NN N 7 NN NN
8
Fe ri ciţi cei ce plâng, că a

0k N
p
N 7 N N 9 N N
Î 7
Fe ri ciţi cei ce plâng, că a

·22 Í Í Í Í Í Í
^k

^k Í Í Í Í Í Í

^ k 77 77
rit.
NN NN NN NN 77 NN n
8
ce ia se vor mân gâ ia!

0k 7 7 N N N N 7 N n
Î
ce ia se vor mân gâ ia!

·28 3 9
p
^k N N N N N 7 N N 7
Fe ri ciţi cei blânzi, că a ce
p 9
^k N N N N 7 N N 7
Fe ri ciţi cei blânzi, că a ce
9
p
^k N N N N N 7 N N 7
8
Fe ri ciţi cei blânzi, că a ce
0k N
p
N N N 7 9 N N 7
Î
Fe ri ciţi cei blânzi, că a ce
·33 ú ú
^k N N N N N N N N 7 N n
ia vor moş te ni pă mân tul.
ú ú
^k N N N N N N N N 7 N
n
ia vor moş te ni pă mân tul.

k Nú N ú
^k N N N N N N 7 N n
8

ú
ia vor moş te ni pă mân tul.

0
N N N N Nú 7 7 N n
Î k N
ia vor moş te ni pă mân tul.

·39 4 mf N kN N 
^k N N N NÄ N N N
Fe ri ciţi cei flă mânzi şi în se


mf
^k N N N N N N NÄ N N N
Fe ri ciţi cei flă mânzi şi în se

N
mf
^k N N N N N NÄ N
x
N N
8
Fe ri ciţi cei flă mânzi şi în se

0k N N 7 N N NÄ N N N
mf
Î x
Fe ri ciţi cei flă mânzi şi în se

·44 N 9
^k N N N N N 7 N N 7
taţi de drep ta te, că a ce
9
^k 7 N N 7 7 N N 7
taţi de drep ta te, că a ce
kN N N N N 9 N N 7
^k N 7
8
taţi de drep ta te, că a ce
0k 7 N N N N 7 9 N N 7
Î
taţi de drep ta te, că a ce
·50
^k 7
descrescendo
N N N N 7 N n
ia se vor să tu ra!

^k 7 n
descrescendo
N N N N 7 N
ia se vor să tu ra!

^k 7 N
descrescendo
N N N 7 N n
8
ia se vor să tu ra!
0 7 N
descrescendo
N N 7 N n
Î k N
ia se vor să tu ra!

·55 5 pp
^k N N N N N N N N
7
Fe ri ciţi cei mi los tivi, că a
pp
^k N N N N N N N N
7
Fe ri ciţi cei mi los tivi, că a
pp
^k N N N N N N
N N
8
7
Fe ri ciţi cei mi los tivi, că a

0 N
pp
N N N N N 7 N N
Î k
Fe ri ciţi cei mi los tivi, că a

·60
^k N N 7 n
rit.
N N N N 7 N
ce ia se vor mi lu i!

^k 7 7 N N N n
N 7 N
ce ia se vor mi lu i!
N
^k N 7 N N N NN 7 N n
8
ce ia se vor mi lu i!

0 7 7 N N N N 7 N n
Î k
ce ia se vor mi lu i!
·66 Nú
6p
^k N N 7 N N N N N
Fe ri ciţi cei cu raţi cu i ni


p
^k N N 7 N N N N N
Fe ri ciţi cei cu raţi cu i ni

^k N N 7 N N NN NN N
p
8


Fe ri ciţi cei cu raţi cu i ni

0 N
p
N 7 N N N N N
Î k
Fe ri ciţi cei cu raţi cu i ni

·71
^k 7 N N 7 7 N N
ma, că a ce ia vor ve

^k 7 N N 7 7 N N
ma, că a ce ia vor ve

^k 7 N N N N 7 N N
8
ma, că a ce ia vor ve

0k 7 N N 7 7 N N
Î 7 7
ma, că a ce ia vor ve

·76
^k N N N N 7 N n
dea pre Dum ne zeu!

^k N N N N
n
7 N
dea pre Dum ne zeu!

^k N N N N 7 N n
8
dea pre Dum ne zeu!

0k N N N N 7 N n
Î
dea pre Dum ne zeu!
·80 7 mf 7 N k Nú N N
^k N N N N
Fe ri ciţi fă că to rii de
mf ú
^ N
k N 7 N N N N N N
Fe ri ciţi fă că to rii de
mf
N kN N ú N N N
^k N N N N
8
Fe ri ciţi fă că to rii de

N N 7ú N
mf
0 7 N N N
Î k
Fe ri ciţi fă că to rii de

·85 9 7
^k N N 7 N N 7 7
pa ce, că a ce ia fi
9
^k 7 7 N N 7 7 N N
pa ce, că a ce ia fi

kN N 7 9 N N 7 7 7
^k
8
pa ce, că a ce ia fi

0 N N 7 9 N N 7 7 7
Î k
pa ce, că a ce ia fi

·91
^k N N N N Nú N N N n
7 N
ii lui Dum ne zeu se vor che ma!
ú
^k N N N N N N N N 7 N
n
ii lui Dum ne zeu se vor che ma!
k Nú N
^k N N N N N N 7 N n
8
ii lui Dum ne zeu se vor che ma!

0k N N N N Nú N N 7 N n
Î N
ii lui Dum ne zeu se vor che ma!
·97 8 p NN
^ k NN NN 77 NN NN NN NN NN
Fe ri ciţi cei go niţi pen tru drep
p
k
^ N N 7 N N N N N N
Fe ri ciţi cei go niţi pen tru drep
Í Í Í Í Í
^k
0 Í Í Í Í Í
8

Î k

· 9
^ k NN 77ú 77 NN NN
102

NN 77 NN NN NN NN
ta te, că a ce lo ra es te îm
9 ú
^k N N 7 N N 7 N N 7 N N
ta te, că a ce lo ra es te îm

^k Í Í Í Í Í Í Í

0 Í Í Í Í Í Í Í
8

Î k

·
^ k NN NNú n
109

NN NN NN NN NN NN 77 NN
pă ră ţi a ce ru ri lor!
ú
^k N N N N 7 N 7 N n
N
pă ră ţi a ce ru ri lor!
Í Í Í Í Í Í
^k
0k Í Í Í Í Í Í
8

Î
·
9 mf
^k N N N N N 7 7 N N
115

Fe ri ciţi veţi fi când vă vor


mf
k
^ N N N N 7 N N N N
Fe ri ciţi veţi fi când vă vor
mf
N N N kN N
^k N N N N 7
8
Fe ri ciţi veţi fi când vă vor

0k N
mf
N N N 7 7 N N
Î
Fe ri ciţi veţi fi când vă vor

· N kN N 9N
^k N 7 N N
120

N N N
o că rî pre voi şi vă vor pri go
9
^k N N N N 7 N N N N N N
o că rî pre voi şi vă vor pri go

kN N N N k7 N 9N N N N N
^k
8
o că rî pre voi şi vă vor pri go
0 N N N N 7 N 9N N N N
Î k N
o că rî pre voi şi vă vor pri go

· N N N N 9
^k 7 N N
126

N N 7
ni şi vor zi ce tot cu vân tul rău
9
^k 7 N N N N N N N N 7
ni şi vor zi ce tot cu vân tul rău

N 9
^k 7 N N N N N N N 7
8
ni şi vor zi ce tot cu vân tul rău

0k 7 N N N N N N N N 7 9
Î
ni şi vor zi ce tot cu vân tul rău
·
^k N 7
132

N N N N N N N
N 7 N
îm po tri va voa stră, min ţind

^k N N N N N N 7 N 7 7
N
îm po tri va voa stră, min ţind

^k N N N N 7 7
N N N 7 N
8

îm po tri va voa stră, min ţind

0 N N N N N N
N 7 N 7 7
Î k
îm po tri va voa stră, min ţind

·
^k N n
139

N N N N 7 N
pen tru mi ne!

^k N N 7 7 N
n
pen tru mi ne!

^k N N 7 7 N n
8
pen tru mi ne!

0 N N 7 7 N n
Î k
pen tru mi ne!

· mf 7 kN N 9
^ N
k N 7 N N
143

Bu cu ra ţi- vă şi vă
mf 9
^ N
k N 7 N N 7
N N
Bu cu ra ţi- vă şi vă
mf 77 7N N 77 9
^ N
k N N N
8
Bu cu ra ţi- vă şi vă

N
mf N N N N 7 9 N N
0k N
Î
Bu cu ra ţi- vă şi vă
ú
f
· N NN 77 NN 9 N N kN N
^k N
148

N
ve se liţi, că pla ta voa

9
f
^k N N 7 N N N N 7
ve se liţi, că pla ta voa

ú
f
NN 77 NN 9 N kN N
^k N N N N
8
ve se liţi, că pla ta voa

0 N N
f
7 N 9N N N 7
Î k
ve se liţi, că pla ta voa

· Nú Nú
^k 7 N N
153

N N
stră mul tă es te în
ú ú
^k 7 N N 7 N N

k Nú
stră mul tă es te în
N ú
^k 7 ä N N
8
stră mul tă e în
Nú ú N N N
0
7 N N
Î k
stră mul tă es te în

· ú +
p
k N n
157

^ N N N N N 7 N
ce ruri!
p +
^k N N N
n
N 7 N
ce ruri!
p +
^k 7 N N 7 N n
8
ce ruri!

N+
p
0 7 n
Î k 7 7
ce ruri!