Sunteți pe pagina 1din 1

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului

Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

C. SUBIECTUL II (15 puncte)


Rezolvaţi următoarea problemă:
În figura alăturată este reprezentată dependenţa intensităţii curentului care
parcurge un circuit electric simplu a cărui rezistenţă electrică poate fi modificată de
tensiunea electrică măsurată la bornele generatorului. Folosind datele din grafic,
determinaţi:
a. tensiunea electromotoare a generatorului;
b. intensitatea curentului debitat de generator pe un circuit exterior de rezistenţă nulă;
c. valoarea rezistenţei interne a generatorului;
d. numărul de sarcini electrice elementare care trec în unitatea de timp printr-o
secţiune transversală a conductorului, atunci când tensiunea la bornele
generatorului are valoarea de 30 V .