Sunteți pe pagina 1din 2

Instituția Publică Liceul Teoretic Petru Rareș

Evaluare sumativă
UNITATEA DE ÎNVĂȚARE: Instrucțiunile repetitive unui limbaj de programare
Clasa a IX-a ____
Nume, Prenume___________________________
Punctaj acumulat__________________________

1. Ce va tipări următoarea secvență. Selectați răspunsul corect:


1.1 Var x, i:integer; a)8 0 4p
Begin b)2 13
X:=3; i:=9; c)13 1
While x<=10 do begin d)13 2
X:=x+5; i:=i+1; end; e)nici un răspuns corect
Writeln(x, ‘ ‘, i);
End.
3p
1.2 Ce va tipări secvența:
(Var x, s, i:integer;)
S:=0; i:=3;
while i<=3 do i:=i+1; s:=s+i;
writeln(s); ________________________________

2. Scrieți în locul punctelor expresii logice astfel ca ciclul să se execute de un număr 3p


I:=2;
While ............ do Finit infinit nici o dată
Begin
Write(‘noroc’); ........................ ........................ .......................................
I:=i+3;
End;

3. Care dintre următoarele secvențe de mai jos calculează corect factorialul numărului natural N? 4p
3.1 p:=1; i:=1; 3.2 p:=1; i:=1; 3.3 p:=1;
while i<=n do repeat for i:=1 to n do a) Nici una
begin p:=p*i; i:=i+1; p:=p*i;
p:=p*i; i:=i+1; until i>n; b) Toate
end;

4. De la tastatură se introduce un număr natural N. De alcătuit un program care afișează pe ecran


numerele naturale pare mai mici sau egale cu N, utilizând instrucțiunea While( For) 16 p
5. De la tastatură se introduce un număr natural N. De alcătuit un program care calculează suma
numerelor naturale divizibile cu 5 mai mici sau egale cu N, utilizând instrucțiunea Repeat. 9p