Sunteți pe pagina 1din 3

Tipul de Intrebarile la care Elementele de Locul pe care-l poate Semnele de punctuatie.

propozitie raspund introducere a ocupa


subordonata subordonatei in fraza
PSSb. Intrebarile subiectului. Conj., adv., pr. Prepozitie – inaintea Nu se izoleaza de regenta.
– propozitia Adjective regentei,
subordonata pronominale: ca, sa,
subiectiva daca, cum, cind, cine, postpozitie – dupa
838h79i ce, cite, oricine, regenta
orice
PSPr. - Ca, sa, ca sa, daca, Sta, de regula, dupa Nu se izoleaza de regenta.
– propozitia care, cine, ce, cum , cit, propozitia regenta
subordonata dupa cum
predicativa
PSAt – propoziti care? ce fel de? Pronume: care, ce, Sta, de regula, dupa Subordonata atributiva explicativa
a subordonata propozitia regenta sau se izoleaza.
atributiva  al cui? cit? Adv.: cind, unde, cum este intercalata.

Conj.: sa, ca, daca


CD – Pe cine? Pronume: cine, ce, Poate ocupa orice CD se izoleaza in urmatoarele
completiva pozitie, dar de cele mai cazuri:
directa Ce ? Adv.: cind, unde, cum multe ori e post pusa
regentei. -         propozitie juxtapusa
Conj.: sa, ca, de, daca
-         CD antepusa regentei
Cid – Cui? (intrebarile compl. Pronume: cine, ce, Poate ocupa orice pozitie Cid se izoleaza in urmatoarele
completiva indirect) in raport cu regenta. cazuri:
indirecta Conj.: sa, ca, daca
-         propozitie juxtapusa
juxtapunere
-         Cid antepusa regentei
CT – cind? de cind? pina cind? CT se introduc, de Poate ocupa orice pozitie CT se izoleaza in urmatoarele
circumstantiala cit timp? regula, prin in raport cu regenta. cazuri:
de timp adverbe: cind, cit, cum
CL – Unde? de unde? pina CT se introduc, de
circumstantiala unde? incotro? regula, prin -CT antepusa regentei;
de loc adverbe: unde, incotro,
oriunde; -daca in propozitia regenta este un
complement circumstantial de
- pe unde, de unde acelasi fel ca si in subordonata;
CM – Cum? in ce mod? in ce Adv. relative: cum,
circumstantiala masura? precum, oricum -daca propozitia subordonata este
de mod legata de regenta printr-un cuplu
Elemente de relatie: ca corelativ s elementele lui sunt
si cum, dupa cum distantate.
CCz – De ce? din ce cauza? Conj., locutiuni Poate ocupa orice pozitie Se izoleaza in orice pozitie.
circumstantiala conjunctionale si in raport cu regenta.
cauzala adv. : ca, deoarece,
fiindca, o data ce, cum,
pentru ca..
CSc – Cu ce scop? pentru ce? Conj., locutiuni Se izoleaza in orice pozitie.
circumstantiala conjunctionale: sa, ca
de scop sa, pentru ca sa Exceptie: CSc introduse prin
conjunctiile: sa, de.
CCdt – Ce ce conditie? in ce Conj. si locutiuni Se izoleaza in orice pozitie.
circumstantiala conditie? conjunct:daca, de, cu
conditionala conditia sa, in caz ca

sau prin juxtapunere


CCsv – In ciuda cui? in pofida Conj., locutiuni
circumstantiala carui fapt? conjunctionale, adverbe
concesiva relative si pronume
relative:desi, cu toate
ca, macar ca, chiar de,
chiar daca, oricit, orice,
oriunde
CCns – (arata rezultatul, Conj. si locutiuni CCs, de regula, sta dupa Se izoleaza de regenta.
circumstantiala consecinta unei actiuni, conjunct:ca, sa, de, incit regenta
consecutiva sau caracteristici)
Exceptii:

-         CCs introduse prin sa si au


corelativul prea.

-         CCs introduse prin de fara


elemente corelative.