Sunteți pe pagina 1din 3

Tipul de

propozitie
subordonata
Intrebarile la care
raspund
Elementele de
introducere a
subordonatei in fraza
Locul pe care-l poate
ocupa
Semnele de punctuatie.
PSSb.
propozitia
subordonata
subiectiva
Intrebarile subiectului. Conj., adv., pr.
Adjective
pronominale: ca, sa,
daca, cum, cind, cine,
838h79i ce, cite, oricine,
orice
Prepozitie inaintea
regentei,
postpozitie dupa
regenta
Nu se izoleaza de regenta.
PSPr.
propozitia
subordonata
predicativa
- Ca, sa, ca sa, daca,
care, cine, ce, cum , cit,
dupa cum
Sta, de regula, dupa
propozitia regenta
Nu se izoleaza de regenta.
PSAt
propozitia
subordonata
atributiva
care? ce fel de?
al cui? cit?
Pronume: care, ce,
Adv.: cind, unde, cum
Conj.: sa, ca, daca
Sta, de regula, dupa
propozitia regenta sau
este intercalata.
Subordonata atributiva explicativa
se izoleaza.
CD
completiva
directa
Pe cine?
Ce ?
Pronume: cine, ce,
Adv.: cind, unde, cum
Conj.: sa, ca, de, daca
Poate ocupa orice
pozitie, dar de cele mai
multe ori e post pusa
regentei.
CD se izoleaza in urmatoarele
cazuri:
- propozitie juxtapusa
- CD antepusa regentei
Cid
completiva
indirecta
Cui? (intrebarile compl.
indirect)
Pronume: cine, ce,
Conj.: sa, ca, daca
juxtapunere
Poate ocupa orice pozitie
in raport cu regenta.
Cid se izoleaza in urmatoarele
cazuri:
- propozitie juxtapusa
- Cid antepusa regentei
CT
circumstantiala
de timp
cind? de cind? pina cind?
cit timp?
CT se introduc, de
regula, prin
adverbe: cind, cit, cum
Poate ocupa orice pozitie
in raport cu regenta.
CT se izoleaza in urmatoarele
CL
circumstantiala
de loc
Unde? de unde? pina
unde? incotro?
CT se introduc, de
regula, prin
adverbe: unde, incotro,
oriunde;
- pe unde, de unde
cazuri:
-CT antepusa regentei;
-daca in propozitia regenta este un
complement circumstantial de
acelasi fel ca si in subordonata;
-daca propozitia subordonata este
legata de regenta printr-un cuplu
corelativ s elementele lui sunt
distantate.
CM
circumstantiala
de mod
Cum? in ce mod? in ce
masura?
Adv. relative: cum,
precum, oricum
Elemente de relatie: ca
si cum, dupa cum
CCz
circumstantiala
cauzala
De ce? din ce cauza? Conj., locutiuni
conjunctionale si adv.
: ca, deoarece, fiindca, o
data ce, cum, pentru ca..
Poate ocupa orice pozitie
in raport cu regenta.
Se izoleaza in orice pozitie.
CSc
circumstantiala
de scop
Cu ce scop? pentru ce? Conj., locutiuni
conjunctionale: sa, ca
sa, pentru ca sa
Se izoleaza in orice pozitie.
Exceptie: CSc introduse prin
conjunctiile: sa, de.
CCdt
circumstantiala
conditionala
Ce ce conditie? in ce
conditie?
Conj. si locutiuni
conjunct:daca, de, cu
conditia sa, in caz ca
sau prin juxtapunere
Se izoleaza in orice pozitie.
CCsv
circumstantiala
concesiva
In ciuda cui? in pofida
carui fapt?
Conj., locutiuni
conjunctionale, adverbe
relative si pronume
relative:desi, cu toate ca,
macar ca, chiar de,
chiar daca, oricit, orice,
oriunde

CCns
circumstantiala
consecutiva
(arata rezultatul,
consecinta unei actiuni,
sau caracteristici)
Conj. si locutiuni
conjunct:ca, sa, de, incit
CCs, de regula, sta dupa
regenta
Se izoleaza de regenta.
Exceptii:
- CCs introduse prin sa si au
corelativul prea.
- CCs introduse prin defara
elemente corelative.

S-ar putea să vă placă și