Sunteți pe pagina 1din 2

SCOALA GIMNAZIALA HOPARTA ANEXA LA SEDINTA CONSILIUL PROFESORAL LA DATA DE ____________________

SITUATIA PRIVIND REZULTATELE LA INVATATURA SEM II 2019/2020


ȘCOALA CLS. Nr. Elevi la inc. de an școlar Nr. Elevi rămași la sf. Sem II Nr. Elevi promovați Pomovați pe medii Corigenți la: Cu situația Neșcolarizați(cei la care s-a inchis Repete Veniți Plecați
2019-2020 neîncheiată asocierea la 10.02.2020) nti la
I-VIII 15
iunie
Total Din total din Total Din care total din Total Din total din 5-6.99 7-8.99 9-10 1ob 2ob 3ob 4 ob >4ob total fete total fete total din care
care rromi care Feminin rromi care care rromi care S B FB rromi fete
Fete Fete Fete Fete Fete rrome
rrome rrome rrome
Șcl. Gim Silivas Preg 9 4 8 3 9 4 8 3 9 4 8 3 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II 10 5 8 3 10 5 8 3 10 5 8 3 8 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III 5 3 4 3 4 3 3 3 4 3 3 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV 4 3 4 3 5 3 5 3 3 1 3 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0
TOTAL 31 16 27 13 31 16 27 13 29 14 25 11 13 5 11 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Scoala Hopirta Preg 6 5 0 0 6 5 0 0 6 5 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I 7 4 0 0
II 2 2 0 0
III 4 3 0 0
IV 5 2 0 0 4 2 0 0 4 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 24 16 0 0 10 7 0 0 10 7 0 0 0 2 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GPN Silivas
Grupa mare 5 2 4 1 5 2 4 1
Grupa mij 5 2 3 1 5 2 3 1
Grupa mica 9 5 8 5 9 5 8 5
TOTAL 19 9 15 7 19 9 15 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GPN Hopirta
Grupa mare 6 1 0 0
Grupa mij 6 2 0 0
Grupa mica 3 2 0 0
TOTAL 15 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

HOPIRTA V 17 8 14 6
VI 12 6 10 5
VII 12 7 7 4
VIII 16 9 10 6
Total V-VIII 57 30 41 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total PRI+GIM 81 46 41 21 10 7 0 0 10 7 0 0 0 2 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total Gen. 146 76 83 41 60 32 42 20 39 21 25 11 13 7 19 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0
ȘCOALA CLS. ABSENȚE MOTIVATE ABSENȚE NEMOTIVATE NOTE SCĂZUTE LA PURTATE
Pe medii pe cauze
Total Total/ boala Învoi Alte Naveta Total/n Ret. Fuga Rea Aband Alte Total 5-6,99 7-9,99 Abs. Abateri Alte
abs/ motiv cauze emotiv familie ore voința cauze nem cauze
ate ate

Șcl. Gim. SILIVAS CP. 0 0 0 0


Preg 59 0 0 0 0 0 59 29 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0
I 28 21 14 7 0 0 7 3 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
II 43 0 0 0 0 0 43 20 0 0 0 23 0 0 0 0 0 0
III 32 8 8 0 0 0 24 8 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0
IV 28 16 12 4 0 0 12 4 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 190 45 34 11 0 0 145 64 0 28 0 53 0 0 0 0 0 0
Scoala Hopirta Preg 24 9 9 0 0 0 15 10 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0
I 0 0 0 0
II 0 0 0 0
III 0 0 0 0
IV 4 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 28 9 9 0 0 0 19 14 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0
SG.HOPIRTA V 0 0 0 0
VI 0 0 0 0
VII 0 0 0 0
VIII 0 0 0 0
Total: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total gen: 218 54 43 11 0 0 164 78 0 28 0 58 0 0 0 0 0 0

S-ar putea să vă placă și