Sunteți pe pagina 1din 1

SCOALA _______________________________________

SITUAŢIE STATISTICĂ CU REZULTATELE LA ÎNVĂŢĂTURĂ ŞI


PURTARE PE SEMESTRUL I
AN ŞCOLAR 2018-2019 CLASA ____________

Cu situația
școlară
Elevi ramasi la total
Elevi inscrisi la Numar elevi Din care: Promovati pe neîncheiată Nescolarizati cls Repetenți la 15
sfarsitul promo Corigenţi la:
inceput de an promovati medii: (pe sem 2 I-X iunie
semestrului vați
inclusiv
SEMESTRUL corigenți)
1 2 3 5 7 8

din din din


din care: procent frecven 1 4 >4 din care: din care:
Total Total care: Total care: 5-6,99 7-8,99 9-9,99 10 2 obiecte 3 obiecte Total Total care: Total
feminin (%) ță (%) obiect obiecte obiecte feminin feminin
feminin feminin feminin

0 1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 4 F 5.1 5.2 5.3 5.4 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 7.1 7.2 8.1 8.2 9.1 9.2

II

An şcolar

Elevi (*) Elevi cu


Elevi
ramasi la abateri
inscrisi la Numar de elevi cu notele scazute la
inceput de
sfarsitul Miscarea elevilor disciplinare Elevi eliminati Elevi exmatriculaţi
purtare
ABSENȚE
semestrul ROFUIP/2005
an
ui art.118(a-g)

SEMESTRUL
1 2 3 4 5 6 7

plecați veniți note sub


Pentru absente Alte motive Pentru absenţe Alte motive din care:
Plecati Veniti note 7
Plecati in Veniti din în din
Total Total in alt din alt Total Fete intre 9.99
judet judet străinătt străinăt TOTAL motivate nemotiv.
judet judet si 7 pentru alte
ate ate Total Fete Total Fete Total Fete Total Fete TOTAL
absente motive

0 1 2 3.1.1 3.1.2 3.2.1 3.2.2 3.3.1 3.3.2 4.1 4.2 5.1.1 5.1.2 5.2.1 5.2.2 6.1.1 6.1.2 6.2.1 6.2.2 7.1 7.2 7.2.1 7.2.2

II
An şcolar

Învăţător/Diriginte,

_______________________________________