Sunteți pe pagina 1din 1

Școala ......................................., jud.........................

Profesor: .........................................
Disciplina: .......................................
Anul scolar: ...........................

RAPORT DE PROGRES ȘCOLAR


Clasa a ......-a

Nr. de Nr. de
elevi elevi

Elevi înscriși la începutul Elevi înscriși la începutul


anului școlar semestrului II

Promovați la sfârșitul Promovați la sfârșitul semestrului


semestrului I al II-lea

Corigenți la sfârșitul Corigenți la sfârșitul semestrului al


semestrului I II-lea

Elevi cu situație școlară Elevi cu situație școlară


neîncheiată neîncheiată/repetent

Așa cum reiese din fișa de monitorizare a progresului școlar, în care am trecut notele de la
evaluarea inițială, notele de la evaluările curente și mediile obținute de elevi, la sfârșitul celui
de-al doilea semestru, se poate observa:

Nr total Nr. de elevi care au înregistrat


elevi
progres regres constanță alternanță

Observații: