Sunteți pe pagina 1din 1

Nr……/……………

Diplomã
Se acordă prof….…………………..…………de la ……………………………, pentru
organizarea, în data de ………….., a activităţii sportive ……………………… în cadrul proiectului
……………………………………..
Ediţia ….
Director,
…………………..

Inspector şcolar general Inspector şcolar învăţământul special