Sunteți pe pagina 1din 3

Nr......./.............

An şcolar: 2018-2019
Clasa:a V-a
Profesor diriginte:
Profesor educator:

Planificarea activităţilor extracurriculare şi extraşcolare


din săptămâna 13-17 mai 2019
“Să ştii mai multe, să fii mai bun!”

Notă:

Activităţile extracurriculare din săptămâna 30, a anului şcolar 2018-2019 şi


anume săptămâna 13-17 mai 2019, vor fi organizate şi desfăşurate conform
Ordinului MEN nr. 5.079/31.08.2016 cu privire la atribuţiile profesorului diriginte şi
Ordinului MEN nr. 3.220/19.02.2018 privind structura anului şcolar 2018-2019 şi
au fost dezbătute în prima sedinţă cu părinţii elevilor clasei a V-a şi aprobate în
prima şedinţă a consiliului clasei din anul şcolar 2018-2019. Aceste activităţi sunt
coordonate de cadrele didactice care predau la clasa a V-a:
Nr. Numele activităţii Locul Cadre didactice Data de
crt. desfăşurării coordonatoare desfăşurare

Terenul de Prof.
Activităţi
1. sport al Luni
sportiv-recreative Părinţii
liceului

Picnic în Prof.
Activităţi natura
2. Marţi
recreative în
Lunca
natură Părinţii
Prahovei
Sat Stejaru

Activităţi Vizitã la
Manãstirea Prof.
3. Cultural- Miercuri
religioase Turnu
Părinţii
Sat Târgşorul
Vechi

Activităţi Prof.
4. Excursie la Joi
practice
Şcoala de la
„Caravana Părinţii
Piscu
meşteşugarilor”
Prof.
Activităţi Excursie la
5. Vineri
sportiv-recreative Edenland Park Părinţii
Bucureşti