Sunteți pe pagina 1din 1

An şcolar: 2018-2019

Clasa a V-a

PLANIFICARE ANUALĂ
CONSILIERE ŞI ORIENTARE

Întocmită conform programei şcolare aprobată prin O.M. Nr. 5235/01.09.2008

Nr.crt Unitatea de învăţare Semestrul I Semestrul II Anual


Număr de ore Număr de ore Număr de ore
1 Autocunoaştere şi stil de viaţă sănătos 6 5 11
2 Dezvoltare emoţională şi socială 7 7 14
3 Pericole și conduite preventive 3 3 6
Total ore 16 15 31

Notă!
Ora de “Consiliere şi orientare” se desfăşoară în zilele de vineri în intervalul orar 08.00-08.45
În ziua de 05.10.2018, Ziua Internațională a Educației, se vor planifica activități specifice iar în ziua de 30.11.2018, liberă legal, nu se vor
planifica activităţi.
În perioada 13-17 mai 2019 (S.30, Sem.II) se desfăşoară săptămâna dedicată activităţilor extracurriculare şi extraşcolare ,,Şă ştii mai multe, să fii
mai bun! “ având orar specific.

Consiliere şi orientare/ 1 oră pe săptămână