Sunteți pe pagina 1din 3

Unitatea de învăţămant: Școala Gimnazială Bucovăț

Profesor diriginte: Voicilă Adriana-Sorina


Clasa: a VII – a
An şcolar: 2020-2021
Nr. Săptămâni: 34

CONSILIERE ŞI ORIENTARE
Planificare anuală

Nr. MODULUL Semestrul 1 Semestrul 2 Anual


Crt. Număr de ore Număr de ore Număr de ore
1 Autocunoaştere şi stil de viață sănătos și 4+1 4 8
echilibrat Școala Altfel
2 Dezvoltare socio-emoțională 4 4 9
3 Managementul învăţării 4 4 8
4 Managementul carierei 4 4 5
Total ore 17 17 34
Menţionăm că in perioada Săptămâna 26: 12.04 – 16.04.2020 se desfăşoară săptămâna dedicată activitătilor extracurriculare şi extraşcolare „ŞCOALA ALTFEL”

Planificare anuală CLASA: a VII – a


SEMESTRUL I (14 septembrie 2020– 29 ianuarie 2021)
Unitatea de învățare Competente Conținuturi Nr. Săptămâna Observații
Specifice ore
1. Autocunoaştere şi stil  Hei, ce mai faci?
1.1. 1.2. 1–6 5
de viață sănătos și  Recapitulare inițială și autoevaluare inițială S 1 14.09 - 18.09 octombrie
echilibrat  Eu, la microscop: Schimbări fizice și emoționale la 4 S 2 21.09 - 25.09 Ziua
preadolescenți S 3 28.09 - 02.10 Educației
S 4 05.10 - 09.10
 Îmi place tot ce sunt: Abilități, etichetări, activități.
2. Dezvoltare socio- 2.1. 2.2.  Bullying ZERO – misiune posibil: Agresivitate, violență, 5-6
emoțională bullying: cauze, forme, soluții, combatere, prevenire 2 S 5 12.10 - 16.10
 Cyberbullying – provocare în desfășurare: Agresivitate, S 6 19.10-23.10
violență, bullying: cauze, forme, soluții, combatere,
prevenire
ŞCOALA ALTFEL: „SĂ ŞTII MAI MULTE, SĂ FII MAI BUN!” Săptămâna 7: 26.10 - 30.10.2020
2. Dezvoltare socio- 2.1. 2.2.  Ferestre către ceilalți: Empatia, colaborarea și cooperarea 8-9
emoțională  Sărbătorim diversitatea: Emoții, reacții și comportamente 2 S 8 2.11-6.11
față de diversitate S 9 09.11 - 13.11
3. Managementul 3.1. 3.2.  Câștigă timp pentru tine! Elemente de management al 2 S 10 16.11 - 20.11
învăţării timpului: organizare S 11 23.11 - 27.11
 Valiza timpului: Elemente de management al timpului:
planificare
 Puterea lui „încă” Reușită și eșec în învățare
4. Managementul 4.1. 4.2.  Îmi creez viitorul: Scopuri personale referitoare la 3 S 12 2.12 - 4.12 (21- 30.11.
carierei educație, carieră și stil de viață 22.12) Sf. Andrei
 Împreună depășim bariere: Dimensiunea de gen în S 13 07.12 - 11.12 1 Dec, ZNR;
educație și în carieră S 14 14.12 - 18.12
 Învăț pentru a-mi urma visurile: Aspirații personale,
cerințele unei ocupații și nivelul de educație necesar
pentru exercitarea acesteia
Vacanţa de iarnă/intersemestrială (23 decembrie 2020 – 10 ianuarie 2021)
1. A.S.V.S 1.1, 1.2  Îndrăznește să visezi! Autoeficacitate, performanță și 15-17
2. M.Î. 2.1, 2.2 succes 3 S 15. 11.01 - 15.01
3. M.C 3.1, 3.2  Puterea lui „încă” Reușită și eșec în învățare S 16. 18.01 - 22.01
 Acces la carieră: Opțiunile de carieră: interese, valori S 17. 25.01 - 29.01
legate de muncă
Vacanță intrasemestrială 30 ianuarie – 7 februarie 2021
SEMESTRUL al II-lea (8 februarie 2021 – 18 iunie 2021)
1. Autocunoaştere şi stil 1.1 1.2  Cerul (NU) este limita: Provocări și oportunități S 1. 8.02 - 12.02
de viață sănătos și  Este momentul meu! 3 S 2 15.02 - 19.02
echilibrat  Jurnal de reflecție S 3 22.02 - 26.02
2. Dezvoltare socio- 2.1 2.1  Internet cu măsură:Comportament responsabil. Internetul,
emoțională rețelele sociale și viața zilnică
 Verde, viu, prietenos: Comportamente responsabile. 3 S 4 1.03 - 5.03
Atitudini față de resurse și reciclare S 5 8.03 - 12.03
 Echilibru și sănătate în mediul real și virtual S 6 15.03 - 19.03
 Forța comunicării . Caracteristici ale comportamentului
asertiv, pasiv și agresiv
3. Managementul 3.1, 3.2  Pot și vreau! 2 S.7 22.03 -
învăţării  Mentalitate de creștere versus mentalitate fixă în învățare 26.03
 Provocările învățării! S8 29.03 - 1.04
Vacanța de primăvară 1 (Paștele Catolic): 2 aprilie – 11 aprilie 2021
4. Managementul 4.1, 4.2  În laboratorul carierei mele. S9 12.04 – 16.04
carierei  Opțiunile de carieră: caracteristici personale, abilități, 3 S10 19.05 - 23.05
interese, nivelul de educație S11 26.04 -29.04
 Oportunități pentru educație și carieră.
Vacanța de primăvară 2 (Paștele Ortodox): 30 aprilie – 09 mai 2021
1. A.S.V.S 1.1, 1.2  Echilibru și sănătate în mediul real și virtual 3 S12 10.05 - 14.05
2. D.S.E 2.1, 2.2  Jurnal de reflecție S13 17.05 - 21.05
3. M.Î 3.1, 3.2  Periplu cu emoții și cuvinte S14 24.05- 28.05
1.2.3.4. Pregătește-te să 1.1, 1.2  Cu încredere, privesc spre viitor! 3 S15 31.05-4.06 1.06. Ziua
strălucești! 2.1, 2.2  Sinteză la final de clasa a VII-a (Auto)Evaluare finală S16 7.06 -11.06 Copilului
3.1, 3.2  Jurnal de reflecție S17 14.06 – 18.06 5.06. Ziua
4.1, 4.2  Conectează-te la vacanța de vară! Învățătorului

S-ar putea să vă placă și