Sunteți pe pagina 1din 47

5/13/2018 CaietActivitati4-5Ani-slidepdf.

com

Avizat de Ministerul Educatiei si Cercetiitii cu proces verbal nr. 7574/august 2006

C ata lin a M o ca nu

D E S C O P E R IM M A T E M A T IC A

A c t h /if a t i m a t ee dmifiaa taicIeI - a in g r a d i n i t a

C a ie t d e ~UC1Ul

penfru 4 ..5 a n i

Nume: --------
Prenume: _
Localitate: _

C
E d ua
c ab
tioo
nal

http://slidepdf.com/reader/full/caiet-activitati-4-5-ani 1/47
5/13/2018 CaietActivitati4-5Ani-slidepdf.com

.. Coloreaza pasarile aflate sus.


.. Deseneaza un mar jos.

.. Coloreaza cu rosu rnarul desenat de tine.

Objective:
.. Sa lnteleaqa relatiile spatlale: SUS-JOS.

.. Sa motiveze, folosind un limbaj specific, actiunea efectuata.

http://slidepdf.com/reader/full/caiet-activitati-4-5-ani 2/47
5/13/2018 CaietActivitati4-5Ani-slidepdf.com

• Denurneste obiectele din imagini.


• Coloreaza-le cum doresti.

• Spune ce culori ai folosit la fiecare imagine.


, -- - - _ - _ - - - _ - - - - - -- - - _ - - ~ - - - - - -- - - -- _ - - - _ - - - _ - - - - - -- - _ - - - _ ' - - -- - - - - - - - - - - ' (
\

,
'I
1
~
~

~
\
~
\I

Objective:
• Sa denurneasca obiecte dintr-o imagine.

• Sa utilizeze ~i sa rnentioneze culorile folosite.

http://slidepdf.com/reader/full/caiet-activitati-4-5-ani 3/47
5/13/2018 CaietActivitati4-5Ani-slidepdf.com

+ Coloreaza obiectele aflate In casetele de sus.


\~
+ Deseneaza ce doresti Tncasetele din mijloc.

+ Precizeaza ce obiecte ai desenat, apoi coloreaza-le.

Obiective:
+ Sa inteleaqa relatiile spatiale: SUS-MIJLOC.

+ Sa motiveze, folosind un limbaj specific, actiunea efectuata,

http://slidepdf.com/reader/full/caiet-activitati-4-5-ani 4/47
5/13/2018 CaietActivitati4-5Ani-slidepdf.com

• Coloreaza obiectele aflate Tn casetele din mijloc.

• Deseneaza ce doresti Tn casetele de jos.

• Precizeaza ce obiecte ai desenat, apoi coloreaza-le.

Obiective:

• Sa Inteleaqa relatiile spatiale: MIJLOC-JOS.


• Sa motiveze, folosind un limbaj specific, actiunea efectuata.

http://slidepdf.com/reader/full/caiet-activitati-4-5-ani 5/47
5/13/2018 CaietActivitati4-5Ani-slidepdf.com

.. Coloreaza casa aflata lntre copaci.


.. Deseneaza 0 frunza lntre copacii din caseta de jos.

.. Incercuieste frunza desenata.

Obiective:
.. Sa inteleaqa relatia spatiala: TNTRE.

.. Sa formeze, prin Tncercuire, grupe de obiecte.

http://slidepdf.com/reader/full/caiet-activitati-4-5-ani 6/47
5/13/2018 CaietActivitati4-5Ani-slidepdf.com

+ Denurneste obiectele din imagini.


,( + Coloreaza obiectele din dreapta tao

+ Unde se afla fetita fata de jucartl?

Obiecti,,:

+ Sa Inteleaqa relatiile s pa tia Ie : STANGA-DREAPTA.

http://slidepdf.com/reader/full/caiet-activitati-4-5-ani 7/47
5/13/2018 CaietActivitati4-5Ani-slidepdf.com

• Coloreaza iepurasf din interiorul formei.


• Coloreaza ratustele din exteriorul formei.

• Taie cu 0 liniuta ratustele aflate Tn interiorul formei.

Objective:
• Sa lnteleaqa relatiile spatiale: INTERIOR-EXTERIOR.
• Sa evidentieze prin taiere cu a linie obiectele unei grupe.

~
"0a

http://slidepdf.com/reader/full/caiet-activitati-4-5-ani 8/47
5/13/2018 CaietActivitati4-5Ani-slidepdf.com

.. Denumeste obiectele din imagini.


.. Coloreaza obiectele din stanqa tao

.. Pune-i un nume copilului aflat In stanqa.

Obiectiv:

.. Sa lnteleaqa relatiile spatiale: STANGA-DREAPTA.

http://slidepdf.com/reader/full/caiet-activitati-4-5-ani 9/47
5/13/2018 CaietActivitati4-5Ani-slidepdf.com

+- Deseneaza doua floricele In fata copacului.


+- Deseneaza 0 ciuperca In spatele copacului.
+- Coloreaza copacul.

Objective:
+- Sa inteleaga relatiile spatiale: iN FA T A - i N SPATE.
+- Sa evidentieze realitatea Inconjuratoare prin folosirea adecvata a culorilor.

http://slidepdf.com/reader/full/caiet-activitati-4-5-ani 10/47
5/13/2018 CaietActivitati4-5Ani-slidepdf.com

• Incercuieste randunelele care zboara pe deasupra


caseL

• Deseneaza 0 cartita care si-a sapat galeriile


dedesubtul easel.

+ Spune unde se afla ouale. Deseneaza Inca un ou sub closca.


• Deseneaza doi fluturi care zboara pe deasupra clostii.

Oblectiees
• Sa Inteleaqa relatiile s pa tia Ie : DEASUPRA-DEDESUBT.
+ Sa formeze prin Tncercuire grupe de obiecte.

http://slidepdf.com/reader/full/caiet-activitati-4-5-ani 11/47
5/13/2018 CaietActivitati4-5Ani-slidepdf.com

.. Coloreaza pulsorul care are aripa ridicata .

,~ .. ' Incercuieste rarna ~i spune unde se afla.

.. Spune care este mai user dintre vietuitoarele de mai jos.


.. Coloreaza-l pe eel mai greu din imagine.

Obiecttvee
.. Sa se orienteze coreet In carnpul vizual in functie de sarcina data.
.. Sa tnteleaqa relatiile: GREU-U~OR.

I@

http://slidepdf.com/reader/full/caiet-activitati-4-5-ani 12/47
5/13/2018 CaietActivitati4-5Ani-slidepdf.com

.. Deseneaza 0 minge verde in cutie.

.. Coloreaza mingea de langa cutie cu albastru.

... Oeseneaza un os lang a catelus.

... Deseneaza pete pe blanita catelusului.

Ohiectivee
... Sa tnteleaqa relatiile spatia Ie: IN, LANGA.
... Sa deseneze obiecte In locul indicat.

http://slidepdf.com/reader/full/caiet-activitati-4-5-ani 13/47
5/13/2018 CaietActivitati4-5Ani-slidepdf.com

+ Coloreaza ursuletul aflat pe rnasa.


Ii + Taie cu 0 liniuta ursuletul aflat sub rnasa.

+ Deseneaza un ursulet langa rnasa.

+ Incercuieste catelusul care a ieslt afara din cotet.


. aflat tnauntru.
+ Coloreaza catelusul

Obiectiv:

+ Sa lnteleaqa relatii1e spatiale: PE-SUB, fN.A.UNTRU-AFARA.

http://slidepdf.com/reader/full/caiet-activitati-4-5-ani 14/47
5/13/2018 CaietActivitati4-5Ani-slidepdf.com

• Incercuieste baloanele aflate aproape de veverita.


• Coloreaza baloanele care au zburat departe.
• Incercuieste baloanele colorate.

• Coloreaza pasarea aflata mai aproape de casuta,

• Taie cu 0 linie pasarea aflata mai departe de casuta.

Ohiectlv:
• Sa inteleaqa relatiile: APROAPE-DEPARTE, MAl APROAPE-MAI DEPARTE.

http://slidepdf.com/reader/full/caiet-activitati-4-5-ani 15/47
5/13/2018 CaietActivitati4-5Ani-slidepdf.com

... Coloreaza fiuturele care se afla eel mai aproape de floare.


... Incercuieste fluturele aflat eel mai departe.
... Coloreaza floarea.

Obiecti\le:
... Sa inteleaqa relatiile spatiale: CEL MAl APROAPE-CEL MAl DEPARTE.

... Sa utilizeze adecvat culorile.

http://slidepdf.com/reader/full/caiet-activitati-4-5-ani 16/47
5/13/2018 CaietActivitati4-5Ani-slidepdf.com

• Oenumeste obiectele din imagini.

• Coloreaza obiectele mai mari.

• Taie cu 0
linie obiectele care au rarnas necolorate.

Objective:
• Sa ciasifice obiectele dupa rnarirne: MARE.

• S a sesizeze relativitatea dimensiunilor.

http://slidepdf.com/reader/full/caiet-activitati-4-5-ani 17/47
5/13/2018 CaietActivitati4-5Ani-slidepdf.com

.. Denumeste obiectele din imagini.


.. Coloreaza obiectele mai mici.

.. Taie cu 0
linie obiectele care au ramas necolorate.

Obiective:
.. Sa clasifice obiectele dupa rnarirne: MIC.

.. Sa sesizeze relativitatea dimensiunilor.

http://slidepdf.com/reader/full/caiet-activitati-4-5-ani 18/47
5/13/2018 CaietActivitati4-5Ani-slidepdf.com

• Denurneste obiectele din imagini.


• Coloreaza obiectele mijlocii.
• Pune 0 bulina ln dreptul obiectelor colorate de tine.

Obiectiver
• Sa identifice obiecte dupa rnarirne: MIJLOCIU.
• Sa sesizeze relativitatea dimensiunilor.

http://slidepdf.com/reader/full/caiet-activitati-4-5-ani 19/47
5/13/2018 CaietActivitati4-5Ani-slidepdf.com

+ Formeaza pereehi Tntreeel mai mie ~i eel mai mare obieet.


+ Coloreaza eea mai mica steluta.

+ Coloreaza eel mai mare cocos ~i lncercuieste-l pe eel


mai mie.

Objective:
+ Sa identifiee obieete dupa marirne: CEl MAl MIC, CEl MAl MARE.

+ Sa aseze in perechi obiectele grupelor.

http://slidepdf.com/reader/full/caiet-activitati-4-5-ani 20/47
5/13/2018 CaietActivitati4-5Ani-slidepdf.com

.. Coloreaza obiectele mai Tnalte.

.. Tncercuieste obiectele mai scunde.

Obiective:

.. sa clasifice obiectele: INALT-SCUND.


.. sa verbalizeze actiunea efectuata.

http://slidepdf.com/reader/full/caiet-activitati-4-5-ani 21/47
5/13/2018 CaietActivitati4-5Ani-slidepdf.com

+ Incercuieste cel mai lung obiect din fiecare qrupa.


,{ + Taie cu 0 linie cel mai scurt obiect.

+ Care fetita are parul lung? + Taie cu 0 linie creionul scurt.


+ D a un nume fetitei cu parul scurt. + Coloreaza creionullung.

Oblectiees
+ Sa c1asifice obiecte: LUNG-SCURT.

+ Sa sesizeze relativitatea dimensiunilor.

http://slidepdf.com/reader/full/caiet-activitati-4-5-ani 22/47
5/13/2018 CaietActivitati4-5Ani-slidepdf.com

... Incercuieste cel mai scurt obiect din fiecare qrupa.


... Taie cu 0 linie eel mai lung obiect.

Oblectiver
... S a compare obiecte: GEL MAl lUNG-GEL MAl SGURT.

... S a analizeze relativitatea dimensiunilor.

http://slidepdf.com/reader/full/caiet-activitati-4-5-ani 23/47
5/13/2018 CaietActivitati4-5Ani-slidepdf.com

• Coloreaza lurnanarile subtiri sl apoi deseneaza 0

ste luta T n dreptul lor.


I~

• Incercuieste lurnanarile groase.

Objective:
• Sa compare obiecte: GROS-SUBTIRE.

• Sa observe relativitatea dimensiunilor.

http://slidepdf.com/reader/full/caiet-activitati-4-5-ani 24/47
5/13/2018 CaietActivitati4-5Ani-slidepdf.com

.. Coloreaza prosoapele late.

.. lncercuieste grupa prosoapelor Tnguste.

Obiectieer
.. Sa determine relativitatea dimensiunilor: LAT-iNGUST.
.. S a formeze prin incercuire grupe de obiecte.

http://slidepdf.com/reader/full/caiet-activitati-4-5-ani 25/47
5/13/2018 CaietActivitati4-5Ani-slidepdf.com

... Da-i fiecarui puisor cate 0 rarna.

... Coloreaza doar un puisor,

... Incercuieste rarna rarnasa.

Obiective:
... Sa compare grupe de obiecte prin punere In corespondenta.

... Sa determine diferente cantitative.

http://slidepdf.com/reader/full/caiet-activitati-4-5-ani 26/47
5/13/2018 CaietActivitati4-5Ani-slidepdf.com

.. Uneste obiectele perechi.

.. Coloreaza mijloacele de transport.

.. Taie cu doua linii obiectul rarnas fara pereche.

Obiective:

.. Sa selecteze obiecte identice aranjandu-le Tnperechi.


.. Sa se orienteze corect ln carnpul vizual.

http://slidepdf.com/reader/full/caiet-activitati-4-5-ani 27/47
5/13/2018 CaietActivitati4-5Ani-slidepdf.com

.. Deseneaza, pentru fiecare f J . re si albinuta,


cate 0 f1oare.

.. Formsaza perechi Tntre obiecte e ceior doua grupe.

Obiective:

.. Sa deseneze obiecte In locul indicat.


.. Sa realizeze corespondents intre grupe de obiecte.

http://slidepdf.com/reader/full/caiet-activitati-4-5-ani 28/47
5/13/2018 CaietActivitati4-5Ani-slidepdf.com

... Formeaza perechi lntre elementele celor doua grupe.


... Precizeaza unde sunt mai putine elemente.
... Coloreaza grupele cu mai multe elemente.

Objective:
... Sa compare grupele prin apreciere globala.
... Sa determine cantitatea: MULT-PUTIN.

http://slidepdf.com/reader/full/caiet-activitati-4-5-ani 29/47
5/13/2018 CaietActivitati4-5Ani-slidepdf.com

.. Deseneaza In caseta libera mai multe picaturi de


ploaie decat umbrele.

.. Deseneaza tn caseta libera mai putine petale eca:


frunze.

.. Coloreaza frunzele cu verde.

Obiective:

.. Sa realizeze corespondents lntre grupe de obiecte.


.. Sa exprime verbal actiunea efecfuata, forosind un limbaj adecvat.

http://slidepdf.com/reader/full/caiet-activitati-4-5-ani 30/47
5/13/2018 CaietActivitati4-5Ani-slidepdf.com

+ Incercuieste citra 1.
+ Taie cu 0 Iinie cifrele rarnase.

c-.__.------._..-----~--.--.....-.---------..:.o..----.-.-.-------.----=-.---.-~-.-.---..-.-----..-._------.-.--.------------.-.----~----.-.1

i 1 13 1
\
- - _ ._ ..- .- _ - _ - _ - - r ' - _ _-
.
~ _ _ - _ - - _ - . - _ - _ .~ _ - _ _ - _ - _ - - _ .- ._ - .._ .- _ - _ - - _ - - _ _- _ ._ _ _ _ - _ - _ -
,
- _ _ .......-.._._...,;t

+ Coloreaza grupa cu un singur obiect.

+ Forrneaza perechi intre elementele celor doua grupe.

Obiectlve.
+ Sa identifice cifra 1.

• Sa recunoasca grupa cu un element.

http://slidepdf.com/reader/full/caiet-activitati-4-5-ani 31/47
5/13/2018 CaietActivitati4-5Ani-slidepdf.com

... Incercuieste cifra 2.

... Taie cu 0 linie cifra 1.

1-----------------3------2------~-1
, .
~ !i
I I
~
!....-_ - =
~ -_ ._ ._ ~ _ - - _ _- _ - _ -_ -- _ - _ -_ -_ - ._ - _ _ _ - ._ . _ _ _ -_ -_ - - - _ - _ _- _ _ . -..
:
- _ _ -.-.-_ -_ - _ _ _ - _ - _ _ _ - _ . . ; . f ~

... Coloreaza grupa cu doua obiecte.

... Forrneaza perechi intre elementele celor doua grupe.

Obiective:
... Sa identifice cifra 2.
... Sa descopere grupa cu doua elemente.

http://slidepdf.com/reader/full/caiet-activitati-4-5-ani 32/47
5/13/2018 CaietActivitati4-5Ani-slidepdf.com

-+ Incercuieste cifra 3.

-+ Taie cu 0 linie cifra 2.

-----------._.-.----
.....-~~-.--......-----.....------------..-~------.-.-.-.~----.-.----.--------..:...~-------------...-.-.------.--.-.-----..~c

, 2 1 I~
3
j
---_- .......-_-.---_-_-..-.- __ _.._._-_-_-_-_- _ _._- ___-_._.-_._-_-_-_--.-.-_ -_-_--.-- ...... - - __~ _~...:t:

-+ Coloreaza grupa cu trei obiecte.

-+ Forrneaza perechi Tntre elementele celor doua grupe.

Objective:

-+ Sa identifice cifra 3.
-+ Sa descopere grupa cu trei elemente.

http://slidepdf.com/reader/full/caiet-activitati-4-5-ani 33/47
5/13/2018 CaietActivitati4-5Ani-slidepdf.com

+ lncercuieste cifra 4.

+ Taie cu 0 linie celelalte cifre.

+ Coloreaza grupa cu patru obiecte.


+ Forrneaza perechi Tntre elementele celor doua grupe.

Obiective:

+ Sa identifice cifra 4.
+ Sa descopere grupa cu patru elemente.

http://slidepdf.com/reader/full/caiet-activitati-4-5-ani 34/47
5/13/2018 CaietActivitati4-5Ani-slidepdf.com

• Incercuieste cifra 5.
• Taie cu 0 linie cifra 4.

4
3 5
• Coloreaza grupa cu cinci obiecte.
• Forrneaza perechi Intre elementele celor doua grupe.

Objective:

• Sa identifice cifra 5.
• Sa descopere grupe cu cinci elemente.

http://slidepdf.com/reader/full/caiet-activitati-4-5-ani 35/47
5/13/2018 CaietActivitati4-5Ani-slidepdf.com

• Deseneaza, In casetele din dreapta, tot atatea obi-


ecte cate indica cifra.

• Coloreaza obiectele desenate.

Obiectiver
• S a asoeieze cifra cu cardinalul unei grupe.

• S a determine coreet numarul de obiecte corespunzator cifrei.

http://slidepdf.com/reader/full/caiet-activitati-4-5-ani 36/47
5/13/2018 CaietActivitati4-5Ani-slidepdf.com

+ Cate rate sunt pe lac?

.. Deseneaza doi pesti in apa.

+ Deseneaza stuf in dreapta baltii.

+ Cate animale sunt in imagine?


+ Deseneaza 0 pasare deasupra copacului din dreapta tao

--------.-.----~.:...---.-.- - ---._..-----------------._--------------.-..._.- ------------.------


..... __ -_------_------,
~
f? ~
\l ~
~
~
~
l
~
~
f
~

~.
~

_-_-_--_-_-_-......,..._._- - - _ - _ - __ -
__ . . . . . . . . . . _---."......_._..-...- _ _- _ - _ - _ - - - _ . _ . _ _ - - _ - - _ - _ - _ - - _ ------------- ......
i
- --._.-- .....- - - - - - - - - - ~
Oblectives
+ Sa numere obiecte.
+ Sa pozitioneze obiecte In spatiu.

http://slidepdf.com/reader/full/caiet-activitati-4-5-ani 37/47
5/13/2018 CaietActivitati4-5Ani-slidepdf.com

• Cati boboci merg spre balta?

• Coloreaza doi boboci si balta.

• Cati puisori sunt tn imagine?

\~ • Nurnara ramele.

• Deseneaza cate 0 rarna puisorilor care nu au.

Oblectteer
• Sa asocieze nurnarul la cantitate $i invers.

• Sa interpreteze. folosind un limbaj matematic, rezultatele obtinute.

http://slidepdf.com/reader/full/caiet-activitati-4-5-ani 38/47
5/13/2018 CaietActivitati4-5Ani-slidepdf.com

.. Formeaza, prin Tncercuire, grupa elementelor de


aceeasi forma.I

.. Coloreaza grupa 'care are mai multe elemente.

- - - - - - .....-----~ --.-------_..-..--~ ---------------------.-.~ ---.-.----------------------------------.-.--.-----~


M 6K :. !

l_l) I

\
~
~
\\
_ _ _ _- ~ _ . .._ .- _- _ . .- _ -.A .._ .__ ..: :..- _ -_ .- _ -- _ -_ - _- _ -_ - _ _ -_ .-._ - _ _ -_ __ - ._ ..- -_ -- _ -_ - _ _ _ -_ - _ -- _ _ _ -_ - _- --_._....J

.. Forrneaza, prin Tncercuire, grupa merelor mari !?igrupa


'llerelor mid.

.. Coloreaza grupa care are mai putine elemente.

Objective:
.. Sa formeze grupe dupa forma si marirne.

.. Sa denurneasca lnsusirea comuna obiectelor din qrupa.

http://slidepdf.com/reader/full/caiet-activitati-4-5-ani 39/47
5/13/2018 CaietActivitati4-5Ani-slidepdf.com

.. Coloreaza a doua floare ~i Tncercuieste-o pe a patra.

.. Subliniaza florile care au mai rarnas.

.. Incercuieste grupa cu cinco obiecte ". co oreaza grupa


cu trei obiecte.

Ohlective.
.. Sa identifice pozitia unui obiect lntr-un sir,

.. sa precizeze cardinalul unei grupe.

http://slidepdf.com/reader/full/caiet-activitati-4-5-ani 40/47
5/13/2018 CaietActivitati4-5Ani-slidepdf.com

... Incercuieste cifra care arata cate avioane sunt In


magine.

... Coloreaza primul ~i ultimul avion.

1 2 3 4
... Deseneaza, In casete, tot atatea cerculete cate indica
cifra.

... Incercuieste cifra 1 si taie cu 0 linie cifra 3.

Obiectlees
... Sa puna in corespondenta cifra cu nurnarul de obiecte.
... Sa intuiasca cifrele.

http://slidepdf.com/reader/full/caiet-activitati-4-5-ani 41/47
5/13/2018 CaietActivitati4-5Ani-slidepdf.com

.. [ncercuieste cifra care arata corect ca e elemente


sunt Tngrupa.

.. Coloreaza obiectele date .

I~
.. Deseneaza, Tncasete, tot atatea s elute cate indica cifra.

.. Taie cu 0 linie a doua si a pa a citra.

Ohiectiver
.. Sa puna in corespondenta cifra cu nu arul de obiecte.
.. Sa utilizeze numeralul ordinal in diverse situatii.

http://slidepdf.com/reader/full/caiet-activitati-4-5-ani 42/47
5/13/2018 CaietActivitati4-5Ani-slidepdf.com

+ Jeseneaza, Tn spatiile date, figurile geometriee


- cate Tn etiehete.

Denumeste figurile geometriee de mai jos.

+ oloreaza eu albastru eereurile 9i eu rosu patratele.

+ Deseneaza ° steluta Tndreptul patratului eel mai mie.

Obiective:
+ a recunoasca, sa denurneasca si sa construiasca formele geometrice: cere,
_-:;a- . nghi, dreptunghi.

http://slidepdf.com/reader/full/caiet-activitati-4-5-ani 43/47
5/13/2018 CaietActivitati4-5Ani-slidepdf.com

... Uneste cu 0 linie grupa cu cifra care corespunde


nurnarului de elemente.
\~

... Coloreaza grupa care are cele mai multe elemente.

... "Scrie" in etichete tot atatea liniute cate obiecte sunt


tn multirne.
... Coloreaza grupa patratelor.

Obiective:
... S a asocieze citra cu nurnarul de elemente ale unei grupe.

... S a identifice formele geometrice.

http://slidepdf.com/reader/full/caiet-activitati-4-5-ani 44/47
5/13/2018 CaietActivitati4-5Ani-slidepdf.com

.. =0 saza grupa cercurilor mici.


.. "ale cu 0 linie cercurile marl.

--(5-(5---------00--------00----1

00 00
00
_ -_ - _ -_ - _ -_ - -_ - _ -_ - _- --_ - -_ - _ -
.. Coloreaza cu verde triunghiurile.
.. Deseneaza un dreptunghi ln eticheta.
_ __ -_ - -- _ -_ - _- _ -_ - _ -_ -
- _ _ ._ -_ - _._ ._ __ - _ _ , .._ - _ -- --_ - _- -_ -- _- .- -_ - -_ - _J
I
~

-_-_-_-_-_-_-_-_--_-- - _ - _ - _ - _ - - _ - _ - _ - _ _ - _ - _ . _ _ - - _ - - _ _- - - _ - _ - _ - . . - . - - - - - _ . . _ _ - - - - - - - - - - - - . - . - . - . - - - - - - - - ,
~~

D ~__~
----------------------._..---------.-: ._._~ ----= ------.-.------.-----.-.~ ~ .----......-------..-.----~------------._;(
I
~. en e figurile geometrice de dimensiuni diferite.

http://slidepdf.com/reader/full/caiet-activitati-4-5-ani 45/47
5/13/2018 CaietActivitati4-5Ani-slidepdf.com

.. Continua sirul cu figuri geometrice.

.. Coloreaza ce ai desenat.

Obiective:
.. Sa deseneze forme geometrice respectand cerinta data.

.. Sa determine succesiunea lntr-un sir,

http://slidepdf.com/reader/full/caiet-activitati-4-5-ani 46/47
5/13/2018 CaietActivitati4-5Ani-slidepdf.com

• Formeaza perechi Tntre elementele grupelor.

• Coloreaza grupele care au "tot atatea" elemente.

Obiectiv:
• sa aseze in perechi elementele grupelor si s a exprime rezultatuL

http://slidepdf.com/reader/full/caiet-activitati-4-5-ani 47/47