Sunteți pe pagina 1din 7

DATA: 04.03.

2015

CLASA: Pregătitoare şi I

PROPUNĂTOR: Pop Crina Leontina

ARIA CURRICULARĂ: Arte şi Tehnologii

OBIECTUL: Arte vizuale şi abilităţi practice

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Salutare, primăvară!


Să ocrotim Planeta Pământ!

SUBIECTUL: Tablou pentru mama

TIPUL: formare de priceperi si deprinderi

DOMENII INTEGRATE: Muzică şi mişcare


Comunicare în limba română
Dezvoltare personală

SCOPUL: realizarea unui tablou pentru mame folosind tehnica picturii pe ipsos, având un stil de
muncă echilibrat şi îngrijit.

COMPETENŢE SPECIFICE
Arte vizuale și lucru manual
1.1. Sesizarea semnificaţiei unui mesaj vizual simplu, exprimat prin desen/pictură/
modelaj/colaj/film/desen animat, care reflectă un context familiar;
2.2. Manifestarea liberă a ideilor şi trăirilor personale, apelând la forme simple de exprimare
specifice artelor;
2.1. Observarea unor caracteristici simple ale materialelor întâlnite în mediul familiar

COMPETENŢE INTEGRATE
Dezvoltare personală
2.2. Identificarea şi aplicarea regulilor de comunicare specifice în activitatea şcolară

1
Comunicare în limba română
1.1. Sesizarea semnificaţiei globale a unui mesaj scurt, pe teme familiare, rostit clar şi rar;
1.5. Manifestarea curiozităţii faţă de receptarea semnificaţiei mesajelor orale, în contexte de
comunicare cunoscute

Muzică şi mişcare
2.1. Cântarea în colectiv a cântecelor, asociind mişcarea sugerată de text;
3.1. Manifestarea liberă, adecvată, pe muzică, apelând la diverse forme de exprimare

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
 COGNITIVE:
OC1 - Să descrie anotimpul Primăvara;
OC2 - Să identifice materialele şi instrumentele de lucru primite pe bănci;
OC3 - Să verbalizeze acţiunile care definesc etapele realizării produsului dat;
OC4 - Să-şi exprime părerea despre lucrările proprii sau ale colegilor;
OC5 - Să redea cântece despre mama;
OC6 - Să enumere culorile primare şi binare.

 AFECTIV-ATITUDINALE:

O.A.1 - Să participe cu interes la activităţile propuse;


O.A.2 - Să manifeste interes şi plăcere in elaborarea lucrarii;
O.A.3 - Să accepte opiniile colegilor;

 PSIHOMOTORII:

OM 1 – Să utilizeze corect şi adecvat materialele şi instrumentele de lucru primite;


OM 2 – Sǎ lucreze corect şi îngrijit, asigurând aspectul estetic al planşei;
OM 3 – Să manevreze cu grijă rama din ipsos.

STRATEGII DIDACTICE:

 METODE ŞI PROCEDEE:, observaţia, conversaţia, munca independentă,


descoperirea,explicatia,demonstratia, Turul galeriei

 MIJLOACE DIDACTICE: cântece dedicate mamei, laptop, boxe, acuarele,


pensule, rama ipsos.
 FORME DE ORGANIZARE: frontală, individuală.

RESURSE:

 UMANE:16 elevi

 TEMPORALE: 45 minute

 SPAŢIALE: sala de clasă

2
 BIBLIOGRAFICE:

* Programa şcolară pentru clasa pregătitoare, clasa I şi clasa a II-a –Arte vizuale şi Abilităţi
practice, Bucureşti, 2013;
* Curs PIPP, ,,Abilităţi practice. Elemnte de didactică’’, Conf. Dr. Eugenia- Maria Paşca;
* Vasile Mihalache, Ana Rusescu, Educaţie plastică, Caiet pentru clasa I, Ed. Aramis, Bucureşti,
2008;
* www.didactic.ro

3
DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII

CONŢINUTUL INSTRUCTIV-EDUCATIV STRATEGII DIDACTICE

EVALUARE
Nr ETAPELE OB.
crt LECŢIEI OP. Forme
ACTIVITATEA ACTIVITATEA Metode şi Resurse de
ÎNVĂŢĂTORULUI ELEVILOR procedee materiale organiza
re
1. MOMENT -Asigurarea condiţiilor optime pentru -Elevii se pregătesc conversaţia model, rame Frontal
ORGANIZATORIC buna desfăşurare a lecţiei şi pregătirea pentru ora de arte din ipsos,
materialelor necesare vizuale şi abilităţi Instructajul acuarele,
practice. verbal pensule, evaluare
apa, orală
material, continuă
cântece de
primăvară.

2. CAPTAREA - O realizez cu ajutorul ghicitorii: observar


ATENŢIEI - Elevii sunt atenţi şi conversaţia Ghicitoarea Frontal ea
“Este harnică şi bună, oferă răspunsul la sistemati
Parcă e o Zână. ghicitoare, mama. că
Cu dragoste ea ne creşte,
Şi de noi se îngrijeşte. ”
(Mama)

-Port o scurtă discuţie cu elevii legată -Elevii răspund la


de anotimpul în care ne aflăm şi întrebări:
sărbătorile acestuia:
O.C.1 *În ce anotimp ne aflăm? *Noi ne aflăm în
*Care sunt lunile acestui anotimp? anotimpul Primăvara.
*Ce sărbătoare cunoaşteţi voi în luna *Lunile acestui
Martie, care are legătură cu răspunsul anotimp sunt: Martie,
pe care l-aţi oferit la ghicitoarea Aprilie, Mai.
anterioară? *Sărbătoarea de care
este vorba este Ziua

4
Mamei, în data de 8
martie.

- Prezint copiilor o ghicitoare: - Sunt atenţi si dau


3. REACTUALIZARE a) Zapada s-a topit, răspunsul corect
A Ghiocelul a răsărit, pentru ghicitoare
CUNOŞTINŢELO Pomul a înmugurit Frontal
R Ce anotimp a sosit? -Primăvara vremea conversaţia
( Primăvara ) este mai caldă, se
întorc păsările
-Ce schimbări observăm în natură? călătoare, iar natura
-Care sunt culorile primare, dar cele reînvie. observar
O.C.6 binare? -Culorile primare sunt: ghicitoarea ea
Roşu, Glaben şi sistemati
Albastru că
-Culorile binare sunt:
Violet, Oranje, Verde

4. ANUNŢAREA -Copii, pentru că urmează Ziua - Asculţă cu atenţie explicaţia


TEMEI ŞI A Mamei, m-am gandit să îi facem o explicaţiile
OBIECTIVELOR surpriză. Astfel, la activitatea de astăzi Frontal observar
vom picta această ramă din ipsos, ea
obţinând un frumos cadou pentru sistemati
mame. conversaţia că

- Prezint lucrarea model- Tablou


5. DIRIJAREA pentru mama
ÎNVǍŢǍRII
5
a) prezentarea si - Orientez atenţia elevilor spre etapele
analiza modelului de realizare ale lucrării, la fiecare - Analizează lucrarea Tabloul
componentă a ei: model. model
 pentru fundalul lucrării;
 pentru floricele; Frontal
 pentru inimioară;
 pentru lună;
 pentru norişor;
b) recunoaşterea  pentru locul de poză.
observar
materialelor O.C.3 materiale
ea
-Rog elevii să repete etapele de - Observă materialele necesare
sistemati
c) demonstrarea realizare ale lucrării practice de lucru.

tehnicii de lucru
O.C.2 - Cer numirea materialelor cu care vor demonstra
lucra. - Urmăresc operaţiile ţia
efectuate de cadrul
- Demonstrez operaţiile de efectuat: didactic. Tabloul
- realitarea fundalului cu o culoare model
la alegere;
- pictarea elementelor ieşite în observarea
relief, după gustul estetic al fiecăruia. dirijată

d) executarea
lucrării de către -Exerciţii de încălzire a muschilor Elevii încep lucrul. Tablou Indivi-
elevi mici ai mâinii. exerciţiul pentru dual
- Cer ajutorul cand mama-
- Elevii vor lucra pe fond muzical este nevoie, de la munca pe finalizare
(cântece dedicate mamei). invatatoare sau de la echipe
- Voi însoţi elevii în realizarea colegi.
observar
tabloului cu îndrumările şi explicaţiile
ea
necesare atât individual cât şi colectiv
sistemati
(atunci când va fi cazul).

- Se urmăreşte capacitatea elevilor de
a folosi corect materialele necesare, de
a respecta etapele de lucru şi de a se
încadra în spaţiul oferit de fiecare
element în relief.

6
Evaluare
6. EVALUAREA - După finalizarea lucrărilor, fiecare - Elevii vor evalua conversaţia reciproc
copil va trece şi va analiza modul de propriile lucrări şi pe Tablou frontal ă
lucru al celorlalţi colegi, observând cele ale colegilor observaţia pentru
dacă s-au respectat etapele de lucru, mama- indivi-
O.C.4
dacă s-a lucrat îngrijit fără a se depăşi, expunerea finalizare dual Aprecier
şi dacă tabloul este sau nu estetic. i
O.A.3 Turul verbale;
- Urmăresc capacitatea elevilor de a galeriei autoeval
aprecia calitatea şi corectitudinea uare
produsului final al colegilor.

7. ASIGURAREA - Voi face aprecieri individuale şi frontal


RETENŢIEI ŞI A colective cu privire la participarea - Ascultă cu atenţie.
TRANSFERULUI elevilor la lecţie, la corectitudinea cu conversaţia indivi-
care au realizat tabloul pentru mama diplome dual
sub aspect estetic şi creativ.
- Elevii care au respectat etapele de
lucru vor primi cate o bulina roşie.
- Se vor cânta cântece dedicate mamei,
învăţate anterior de copii.(activ
recreativă)