Sunteți pe pagina 1din 3

Sunteţi auditor la S.C. PIF S.

A, societate care aplică OMFP 1802/2014 şi are ca obiect de


activitate producţia şi comercializarea confecţiilor pentru copii. Exercitiul financiar auditat este
anul 2019. Confecţiile sunt creaţii de serie limitată ale unei case de modă precum şi produse
clasice. Piaţa de desfacere pentru confecţiile de serie mică este formată din 10 magazine mici
distribuite în România. Pentru seriile (S) mari vânzarea se face engros. Societatea nu are o
politica proprie privind stabilirea valorilor şi estimarea deprecierii pentru stocuri. Contractul
de audit s-a încheiat înainte de inventariere.
Pentru stocuri, PIF S.A nu a constituit ajustări de valoare deoarece acestea nu sunt deductibile
în confomitate cu Codul Fiscal.
Confecţii (C) din sezonul curent în valoare de ( la cost de ) 20.000 lei sunt date în consignaţie.
Ele au fost livrate pe data de 29 decembrie 2019. Politica PIF S.A. este să derecunoască stocul
pe baza avizului de expediție. În cazul în care în termen de 1 an confecţiile se întorc din
consignatie, nefiind vândute, stocul este reconstituit prin stornarea descărcării din gestiune.
Consignaţia trimite regulat o situaţie a confecţiilor încă nevândute. Pentru data de 31
decembrie 2019 o astfel de situatie nu există.
Cunoaşteţi următoarele informatii:

Nota 1
Ajustare de
Valoare
Pret valoare
Tip stoc Buc. contabila Vechime stoc
unitar propusa de
bruta
societate
Serii limitate (SL)
C1 - 10 500 5.000 10% = 500 Confectii din sezonul curent
pantaloni
C2 - rochii 20 2000 40.000 50% = 20.000 Confectii vechi de 6 luni
C3 - 5 5000 25.000 100% = Confectii vechi de 3 ani
paltoane 25.000
Serii mari (SM)
S1 500 100 50.000 25% = 12.500 Mai vechi de 1 an
S2 1000 80 80.000 - Sezonul curent
S3 2000 75 150.000 - Sezonul curent
350.000 500
+ 57.500

Din experienta dumneavoastra anterioara ati constatat ca seriile limitata de confecţii cu vechime
mai mare de 6 luni se vând doar in condiţiile unui discount de 50 % iar cele cu vechime mai
mare de 24 luni sunt date de regula gratis in cadrul unor actiuni de binefacere.
Confectiile de serie mare, daca au vechime mai mare de 1 an se vand la un pret cu discount de
cel putin 25 %.

Nota 2.
În jurul datei de închidere a exerciţiului financiar descoperiţi următoarele cumpărări de stocuri de
materii prime :
Nr.NIR Data livrării Data primirii Valoare Data omisă din
din factură (Lei) înregistrării jurnalul
cumpărărilor
la
31.12.2019
2153 28.12.2019 29.12.2019 14.500 neînregistrată1 Omisă
2154 29.12.2019 03.01.2020 40.200 05.01.2020 Omisă
2155 31.12.2019 06.01.2020 17.500 07.01.2020 Omisă
1 Pe 28.12.2019 s-a primit un stoc de mătase naturală în valoare de 14.500 lei, iar factura corespunzătoare lor nu
a fost înregistrată. Dvs. Aţi găsit factura la directorul de aprovizionare, pe factură era marcat „în consignatie”.

a. O cutie conţinând produse în valoare de 1.800 lei se afla în depozit în momentul


efectuării inventarului stocurilor. Această cutie nu a fost înregistrată în stocurile
inventariate. Investigaţiile dumneavoastra arată că produsele din cutie reprezintă articole
de stoc aparţinând clientului dvs.
b. O serie mare de confecţii (S4) fabricată la comandă pentru un client, a fost terminată şi
remisă departamentului de livrări pe 31.12.2019. Factura a fost întocmită la aceeaşi dată,
în sumă de 35.000 lei, iar întreaga serie a fost exclusă din stocuri, deşi livrarea nu s-a
făcut decât pe 04.01.2020.
Porniţi de la ipoteza că fiecare dintre aceste sume sunt semnificative şi depăşesc pragul
de semnificaţie funcţional pentru stocuri.

Cerinte
1. Precizaţi minim 6 obiective de audit în circumstanţele date clientului, cu privire la
secţiunea - Stocurile şi producţia în curs
2. Ce ajustări propune auditorul şi care sunt obligaţiile lui în legătură cu estimările
contabile?
3. Determinaţi dacă operaţiile de la Nota 2, punctele a şi b menţionate, ar fi trebuit incluse
în stocurile clientului la 31.12.2019 şi argumentaţi ce obiectiv de audit folositi.
4. Prezentati succint obligatiile auditorului legate de participarea la inventarierea
stocurilor.

5. Conducerea societatii refuză să dea o declarație privind asumarea raspunderii pentru


situatiile financiare. Care sunt principalele puncte care ar trebui atinse in scrisoarea de
declaratie a conducerii, conform ISA 580 Declarațiile conducerii ?
6. Pe 14 februarie 2020, S.C. PIF, vă oferă cadou o excursie pentru două persoane la
munte. Care sunt obligaţiile auditorului în conformitate cu Codul Etic?

Observaţie: Ignoraţi impactul fiscal precum şi TVA.

1. 6 obiective de audit:
1. Stocurile de produse realizate sunt prezentate fidel in situatiile financiare in
conformitate cu legislatia aplicabila (OMFP 1802/2014)
2. Existenta – stocurile exista si apartin clientului
3. Exhaustivitatea – toate stocurile detinute au fost incluse in stucul de la sfarsitul
exercitiului financiar
4. Sa se asigure ca evaluarea stucurilor este in conformitate cu pol contabile
5. Corecta inregistrare si prezentare – stocurile cantitative sunt corect evidentiate
6. Stocurile cu miscare lenta, stocurile deteriorate / stocurile iesite din uz au fost
identificate si corect evaluate
2. Ce ajustări propune auditorul

607 = 371.C4 - 20.000


357.C4 = 371.C4 20.000
6814 = % 57.500
397.C2 20.000
397.C3 25.000
397.S1 12.500

3.

nir 2153
data : 28.12.2019

301 = 401 14.500


Materii prime Furnizori

Numai când stocul, în baza avizului de expediţie se transferă în consignaţie atunci se descarcă
din gestiune.

NIR 2154 şi NIR 2155


 data: 29.12.2019
321 = 401 40.200
Materii prime în curs de Furnizori
aprovizionare

 data: 31.12.2019
321 = 401 17.500
Materii prime în curs de Furnizori
aprovizionare
4.