Sunteți pe pagina 1din 2

Costul contractului de leasing

Întreprinderea ”X” S.A. achiziționează un mijloc de transport printr-o operațiune de


leasing. Redevențele sunt plătibile prin 7 anuități până la scadență, în valoare de 2.000 RON
fiecare. Depozitul de garanție este de 20% din valoarea redevenței și este amortizabil într-un an.
Valoarea bunului la cumpărare ar fi fost de 10.000 RON, amortizabil în 10 ani. Valoarea
reziduală este de 1.200 RON. Impozitul pe profit este de 16%. Determinați costul contractului de
leasing.

Rezolvare:
Pentru rezolvarea aplicației, realizăm tabloul contractului de leasing, astfel:

Anul Anul Anul Anul Anul Anul Anul 6 Anul 7 Anul


0 1 2 3 4 5 8-10
Valoarea bunului 10.000
Depozitul de garanție -400
(1)
Redevențe -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000
Valoarea de -1.200
cumpărare, reziduală
Economia fiscală din +320 +320 +320 +320 +320 +320 +320
redevență (2)
Pierderea economiei -160 -160 -160 -160 -160 -160 -160
din impozitul pe
profit datorită
amortizării (3)
Economia +64
impozitului pe profit
din amortizarea
bunului, după
achiziția la valoarea
reziduală (4)
Total fluxuri 9.600 -1.840 -1.840 -1.840 -1.840 -1.840 -1.840 -3.040 +64

(1) reprezintă 20% din valoarea redevenței de 2.000 RON;


(2) economia fiscală din redevență reprezintă economia de impozit pe profit care apare
datorită cheltuielii cu redevența (care diminuează profitul impozabil), respectiv
16 %×2 .000=320 RON;
(3) pierderea economiei din impozitul pe profit datorită amortizării se referă la
cheltuiala cu amortizarea, ce ar fi diminuat profitul impozabil, în cazul în care bunul ar fi fost
10 .000
×16 %=160
cumpărat, cu 10 RON;
(4) economia impozitului pe profit din amortizarea valorii reziduale a bunului (a cărui
1 .200
×16 %=64
durată rămasă de amortizare este de 3 ani), este de 3 RON, în anii 8, 9 și 10.

Costul real al contractului de leasing reiese din formula de mai jos:


9 . 600+64×( 1+k )−8 +64×( 1+k )−9 +64×( 1+k )−10=1 . 840×( 1+k )−1 +1 .840×( 1+k )−2 +
−3 −4 −5 −6 −7
1. 840×( 1+k ) +1. 840× (1+k ) +1. 840×( 1+k ) +1. 840× (1+k ) +3. 040×( 1+k )
Rezultă, din încercări succesive că k=9,67% .