Sunteți pe pagina 1din 9

Contabilul.

ro
va prezintă un nou

IAS 11
„Contracte de construcţii”
Raport special - IAS 11 „Contracte de constructii”

IAS 11 „Contracte de construcţii” defineşte contractul de construcţii după cum urmează


„un contract de construcţie este un contract negociat în mod particular pentru
construirea unui activ sau a unui complex de active (exemplu construirea unei
autostrăzi, a unui stadion sau uzine de apă) care se află într-o stânsă intercorelaţie sau
interdependenţă în ceea ce priveşte proiectarea, tehnologia şi funcţionarea sau
utilitatea finală”.

Principala problemă în cazul contractelor de construcţii o constituie alocarea veniturilor


şi a costurilor contractuale perioadelor contabile în care se execută activitatea de
construcţie, dat fiind că acest gen de contracte, de regulă, se întind pe mai mulţi ani.

Veniturile contractuale cuprind următoarele elemente:

ƒ Valoarea iniţială a veniturilor convenite în contract;


ƒ Contravaloarea modificărilor lucrărilor contractuale, revendicările şi plăţile stimulatorii
convenite.

Costurile contractuale cuprind:

1. Costuri direct aferente contractului:

ƒ costul forţei de muncă de pe şantier;


ƒ costurile materialelor folosite;
ƒ amortizarea echipamentelor folosite;
ƒ transportul echipamentelor şi materialelor;
ƒ costul închirierii echipamentelor;
ƒ costul proiectării şi al asistenţei tehnice direct atribuibile contractului.

2. Costurile atribuite activităţii de construcţie în general şi care pot fi alocate contractului


respectiv:

ƒ Asigurările;
ƒ Costurile proiectării şi al asistenţei tehnice care nu sunt direct legate de contract;
ƒ Costurile indirecte (controlul calităţii, costul îndatorării).

Două tipuri de contracte de construcţie clasifică IAS 11 „Contractele de construcţii”:


-contract cu preţ fix
-contract cost plus

Contractul cu preţ fix este un contract în care antreprenorul este de acord cu un preţ
contractual fix (preţ convenit la începutul contractului) sau cu o rată fixă pe unitatea de
produs finit.

Exemplul 1

Societatea ALFA S.R.L. construieşte o bază sportivă. Contractul are convenit un preţ fix
de 50.000 lei. Durata de execuţie a contractului este de 3 ani. La sfârşitul primului an,
costurile înregistrate însumează 7.000 lei.
2 www.contabilul.ro
Raport special - IAS 11 „Contracte de constructii”

Costurile suplimentare anticipate a fi înregistrate până la finalizarea contractului sunt


de 10.000 lei (costul total anticipat va fi de 7.000 lei + 10.000 lei = 17.000 lei).
La sfârşitul celui de al doilea an, costurile efectiv înregistrate de societate se ridică la
13.000 lei.
Costurile anticipate a fi înregistrate până la finalizarea contractului sunt de 5.000lei
(costul total anticipat va fi de 13.000 lei + 5.000 lei = 18.000 lei).
În cel de al treilea an baza sportivă este terminată. Costurile totale înregistrate sunt de
26.888 lei.

La zi Recunoscute în anii Recunoscute în anii


anteriori în curs
Anul I
Venituri
(50.000 lei x7/17) 20.588 0 20.588
Cheltuieli
(17.000 x7/17) 7.000 0 7.000
Profit 13.588 0 13.588
Anul 2
Venituri 36.111 20.588 15.522
(50.000 lei x13/18)
Cheltuieli 13.000 7.000 6.000
(18.000x13/18)
Profit 23.111 13.588 9.522
Anul 3
Venituri 50.000 36.111 13.888
Cheltuieli 26.888 13.000 13.888
Profit 23.111 23.111 0

Contractul cost plus este un contract de construcţie în care antreprenorul recuperează


costurile permise sau altfel definite, la care se adaugă un procent de profit din aceste
costuri sau un onorariu fix.

Exemplul 2

Societatea ALFA S.R.L. construieşte o bază sportivă. Preţul convenit, contractul este
costul plus 30%. Durata de execuţie a contractului este de 3 ani. La sfârşitul primului
an, costurile înregistrate însumează 7.000 lei. Costurile suplimentare anticipate a fi
înregistrate până la finalizarea contractului sunt de 10.000 lei (costul total anticipat va fi
de 7.000 lei + 10.000 lei = 17.000 lei).
La sfârşitul celui de al doilea an, costurile efectiv înregistrate de societate se ridică la
13.000 lei. Costurile anticipate a fi înregistrate până la finalizarea contractului sunt de
5.000 lei (costul total anticipat va fi de 13.000 lei + 5.000 lei =18.000 lei).
În cel de al treilea an baza sportivă este terminată. Costurile totale înregistrate sunt de
26.888 lei.

3 www.contabilul.ro
Raport special - IAS 11 „Contracte de constructii”

La zi Recunoscute în anii Recunoscute în anul


anteriori în curs
Anul 1
Venituri
(130/100x17x7/17) 9.100 0 9.100
Cheltuieli
17.000x7/17) 7.000 0 7.000
Profit 2.100 0 2.100

Anul 2
Venituri
(130/100x18x13/18) 16.900 9.100 7.800
Cheltuieli 13.000 7.000 6.000
Profit 3.900 2.100 1.800
Anul 3
Venituri 26.888+ 16.900=9.100+7.100 18.055
26.888x30%=
34.955
Cheltuieli 26.888 13.000 13.888
Profit 8.066
3.900 4.166

Aşa cum se degajă din IAS 11 „Contractele de construcţii” două metode se pot folosi,
după caz, pentru recunoaşterea veniturilor şi cheltuielilor în situaţiile financiare ale
antreprenorului:

• metoda avansului procentual;


• metoda executării lucrărilor.

Metoda avansului procentual constă în determinarea stadiului lucrărilor la închiderea


fiecărui exerciţiu. Stadiul de finalizare a unui contract se poate determina în mai multe
feluri, dar intreprinderea trebuie să utilizeze metoda care evaluează cel mai bine
activitatea prestată.

În cazul în care stadiul de finalizare a contractului se determină pe baza costurilor


contractuale înregistrate până în acel moment în costurile la zi se includ acele costuri
contractuale care reflectă activitatea prestată.

Nu se vor include costuri cum ar fi cele cu materialele livrate la locul construcţiei, dar
încă nu au fost folosite.

Exemplul 3

Societatea ALFA S.R.L. s-a angajat să construiască o fabrică în condiţiile:


ƒ Preţ de vânzare revizuibil 8.000 lei;
ƒ Costuri de producţie iniţiale estimate 5.900 lei;

4 www.contabilul.ro
Raport special - IAS 11 „Contracte de constructii”

ƒ La sfârşitul primului an estimarea costului contractual a crescut la 6.000 lei;


ƒ În anul 2 beneficiarul este de acord cu o creştere a preţului contractual cu 400 lei şi o
estimare adiţională a costurilor contractuale de 200 lei;
ƒ Avans încasat 3.570 lei, din care TVA 570 lei.

În tabelul de mai jos vă propunem situaţia recunoaşterii şi evaluării veniturilor şi


cheltuielilor.

Nr. Specificare Anul 1 Anul 2 Anul 3


crt.
1. Valoarea iniţială a venitului convenit în contract 8.000 8.000 8.000
2. Variaţia estimată a venitului convenit în contract x 400 400
3. Venitul contractual total 8.000 8.400 8.400
4. Costuri efective contractuale cumulate la zi 2.400 4.030 6.200
5. Costuri estimate pentru definitivarea contractului 3.600 2.170 x
6. Total costuri contractuale evaluate 6.000 6.200 6.200
7. Profit estimat (rd 3 - rd 6) 2.000 2.200 2.200
8. Stadiul de estimare (procentul de definitivare) 40% 65% 100%

Metoda avansului procentual

• Încasarea avansului la 2 iunie anul 1

5121 = 419 3.000 lei


Conturi la bănci Clienţi creditori

5121 = 4427 570 lei


Conturi la bănci TVA colectată

• Înregistrarea cheltuielilor în anul 1,2şi 3 :

Anul 1

6xx = 3xx 2.400 lei


Conturi de cheltuieli Conturi de stocuri şi produse
pe naturi în curs de execuţie
4xx
Conturi de terţi
5xx
Conturi de trezorerie

Anul 2

6xx = 3xx 1.630 lei (4.030 - 2400)


5 www.contabilul.ro
Raport special - IAS 11 „Contracte de constructii”

Conturi de cheltuieli Conturi de stocuri şi produse


pe naturi în curs de execuţie
4xx
Conturi de terţi
5xx
Conturi de trezorerie

Anul 3

6xx = 3xx 2.170 lei (6.200 - 4.030)


Conturi de cheltuieli Conturi de stocuri şi produse
pe naturi în curs de execuţie
4xx
Conturi de terţi
5xx
Conturi de trezorerie

Vă propunem tabelul cu calculul veniturilor şi profitului ce pot fi recunoscute:

Recunoscute în Recunoscute
La zi anii anteriori în anul în curs
0 1 2 3
Anul 1
Venituri (8.000*40%) 3.200 - 3.200
Cheltuieli
(6.000*40%) 2.400 - 2.400
Profit
800 - 800

Anul 2
Venituri(8.400 *65%) 5.460 3.200 2.260
Cheltuieli
(6.200*65%) 4.030 2.400 1.630
Profit 1.430 800 630
Anul 3
Venituri (8.400*100%)
Cheltuieli 8.400 5.460 2.940
(6.200*100%)
Profit 6.200 4.030 2.170
2.200 1.430 770

Anul 1

418 = 704 3.200 lei


Clienţi facturi de întocmit Venituri din lucrări

6 www.contabilul.ro
Raport special - IAS 11 „Contracte de constructii”

executate şi servicii prestate

418 = 4428 608 lei


Clienţi facturi de întocmit TVA neexigibilă

Anul 2

418 = 704 2.260 lei


Clienţi facturi de întocmit Venituri din lucrări executate
şi servicii prestate

418 = 4428 430 lei


Clienţi facturi de întocmit TVA neexigibilă

Anul 3

4111 = 418 6.498 lei


Clienţi Clienţi facturi de întocmit

4111 = 704 2.940 lei


Clienţi Venituri din lucrări executate
şi servicii prestate

4111 = 4427 559 lei


Clienţi TVA colectată

4428 = 4427 1.038 lei


TVA neexigibilă TVA colectată

Dacă pe parcurs se prevede realizarea unei pierderi costurile devin mai


mari decât veniturile contractuale dintr-un contract pe termen lung ea
trebuie recunoscută imediat.

În momentul estimării pierderii se constituie un provizion pentru riscuri şi cheltuieli:

6812 = 1518
Cheltuieli de exploatare Alte provizioane pentru
privind provizioanele riscuri şi cheltuieli
pentru riscuri şi cheltuieli

7 www.contabilul.ro
Raport special - IAS 11 „Contracte de constructii”

Metoda executării lucrărilor

Anul1 Anul2 Anul3 Total


Cheltuieli 2.400 1.630 2.170 6.200
Variaţia 2.400 1.630 2.170 6.200
stocurilor (c)
Variaţia 0 0 6.200 6.200
stocurilor(D)
Venituri 0 0 8.400 8.400
Profit 2.200 2.200

• Încasarea avansului :

5121 = 419 3.000 lei


Conturi curente la bănci Clienţi creditori

5121 = 4427 570 lei


Conturi curente la bănci TVA colectată

• Cheltuieli în anul 1 şi producţia obţinută:

6xx = 3xx 2.400 lei


Conturi de cheltuieli Conturi de stocuri şi produse
pe naturi în curs de execuţie
4xx
Conturi de terţi
5xx
Conturi de trezorerie

332 = 711 2.400 lei


Lucrări şi servicii în Variaţia stocurilor
curs de execuţie

• Cheltuieli în anul 2 şi producţia obţinută:

6xx = 3xx 1.630 lei


Conturi de cheltuieli Conturi de stocuri şi
pe naturi produse în curs
4xx
Conturi de terţi
5xx
Conturi de trezorerie

8 www.contabilul.ro
Raport special - IAS 11 „Contracte de constructii”

332 = 711 1.630 lei


Lucrări şi servicii în curs Variaţia stocurilor
de execuţie

• Cheltuieli anul 3 şi producţia obţinută:

6xx = 3xx 2.170lei


Conturi de cheltuieli Conturi de stocuri şi
pe naturi produse în curs
4xx
Conturi de terţi
5xx
Conturi de trezorerie

345 = 332 4.030 lei


Produse finite Lucrări şi servicii în
curs de execuţie
711 2.170 lei
Variaţia stocurilor
• Facturarea produselor:

4111 = 704 8.400 lei


Clienţi Venituri din lucrări executate şi
servicii prestate
4427 1.596 lei
TVA colectată

• Decontarea costului:

711 = 345 6.200 lei


Variaţia stocurilor Produse finite

• Stabilirea rezultatului:

121 = 6xx 2.170 lei


Profit şi pierdere Conturi de cheltuieli pe naturi

121 = 711 4.030 lei


Profit şi pierdere Variaţia stocurilor

704 = 121 8.400 lei


Venituri din lucrări executate Profit şi pierdere
şi servicii prestate

9 www.contabilul.ro

S-ar putea să vă placă și