Sunteți pe pagina 1din 3

Situatiile financiare sunt o prezentare financiara structurata a pozitiei financiare si

tranzactiilor efectuate de o ntreprindere. Acestea prezinta, de asemenea, rezultatele


gestiunii resurselor ncredintate conducerii ntreprinderilor.
Obiectivul situatiilor financiare este de a oferi informatii despre pozitia financiara,
performanta si fluxul de numerar al unei ntreprinderi. IAS 1 prescrie baza pentru
prezentarea situatiilor financiare generale, pentru a asigura comparabilitatea, att cu
situatiile financiare ale ntreprinderii pentru perioadele precedente, ct si cu situatiile
financiare ale altor ntreprinderi.
Pentru a atinge acest obiectiv, situatiile financiare ofera informatii despre:
(a) active = resurse controlate de ntreprindere, provenite din tranzactii sau evenimente
trecute si de la care se asteapta beneficii economice viitoare;
(b) datorii = obligatii prezente ale ntreprinderii provenite din tranzactii sau evenimente
trecute si de la care se asteapta iesiri de beneficii economice viitoare;
(c) capitaluri proprii = interesul rezidual al proprietarilor n activele firmei dupa deducerea
datoriilor;
(d) venituri = interesul rezidual al proprietarilor n activele firmei dupa deducerea datoriilor;
(e) cheltuieli = diminuari de beneficii economice viitoare sub forma de micsorari de active
sau cresteri de datorii, care au ca rezultat o diminuare a capitalurilor proprii diferita de cea
legata de distribuirile n favoarea proprietarilor.
Acest Standard trebuie aplicat la prezentarea tuturor situatiilor financiare generale ntocmite
si prezentate n conformitate cu Standardele Internationale Financiare de Raportare (IFRS),
cu exceptia situatiilor financiare interimare condensate care sunt prezentate n conformitate
cu IAS 34 -Raportarea financiara interimara. Standardul se aplica n egala masura situatiilor
financiare ale unei ntreprinderi individuale si situatiilor financiare consolidate pentru un grup
de ntreprinderi.
Urmatoarele institutii vor aplica prevederile acestui standard, cu modificarile precizate n
alte Standarde specifice:
" ntreprinderile non-profit din sectorul privat, public sau guvernamentale;
" bancile si societatile de asigurari (IAS 30 Informatii prezentate n situatiile financiare ale
bancilor si ale altor institutii financiare similare);

" entitatile care nu detin capital asa cum sunt ele definite n IAS 32 Financial Instruments:
Disclosure and Presentation (de ex. fondurile de investitii).
Situatiile financiare, totusi, nu includ elemente ca: rapoartele directorilor, declaratiile
presedintelui, discutiile si analizele conducerii si elemente similare care pot fi incluse ntr-un
raport financiar sau anual.
Utilizatorii de informatii continute n situatiile financiare pot include: investitorii prezenti si
potentiali, personalul angajat, furnizorii si alti creditori comerciali, clientii, guvernul si
institutiile acestuia, precum si publicul. Deoarece, investitorii sunt ofertantii de capital de risc
ai ntreprinderii, furnizarea de informatii continute n situatiile financiare, care satisfac
necesitatile lor, va satisface majoritatea necesitatilor altor utilizatori.
De remarcat ca Directiva a IV-a a stat la baza unei vaste miscari de armonizare pe plan
regional, care a vizat cu predilectie modul de ntocmire a rapoartelor financiare si
prezentarea informatiei contabile, lasnd suficient cmp de actiune statelor care au adoptato pentru a decide adaptabilitatea la situatiile contabile nationale. Astazi, Directivele
Europene sunt actualizate n spiritul standardelor de contabilitate internationale (IAS/IFRS).
Fiecare componenta a situatiilor financiare trebuie identificate n mod clar. n plus,
urmatoarele informatii trebuie evidentiate n mod clar si repetate cnd este necesar pentru o
buna ntelegere a informatiilor prezentate:
(a) denumirea ntreprinderii raportoare sau alte elemente de identificare, si orice modificare
a acestor informatii de la data precedentului bilant;
(b) daca situatiile financiare se refera la ntreprindere considerata individual sau la un grup
de ntreprinderi;
(c) data bilantului sau perioada acoperita de situatiile financiare, n functie de componenta
respectiva a situatiilor financiare;
(d) moneda de raportare, asa cum este ea definita de IAS 21 Efectele variatiei cursurilor de
schimb valutar; si
(e) nivelul de precizie utilizat n prezentarea cifrelor din situatiile financiare.
Situatiile financiare trebuie prezentate cel putin anual. Atunci cnd data bilantului unei
ntreprinderi se schimba si situatiile financiare anuale sunt prezentate pentru o perioada mai
lunga sau mai scurta de un an, ntreprinderea trebuie sa prezinte, n plus fata de perioada
acoperita de situatiile financiare:
(a) motivul folosirii unei perioade diferite de un an; si

(b) faptul ca sumele comparative pentru contul de profit si pierdere, situatia modificarilor
capitalurilor proprii, situatia fluxurilor de trezorerie si notele aferente nu sunt n ntregime
comparabile.
Un set complet de situatii financiare include urmatoarele componente:
" bilantul;
" contul de profit si pierdere;
" o situatie care sa reflecte fie:
o toate modificarile capitalurilor proprii; fie
o modificarile capitalurilor proprii, altele dect cele provenind din tranzactii de capital cu
proprietarii si distribuiri catre proprietari;
" situatia fluxurilor de numerar; si
" notele explicative, cuprinznd o scurta prezentare a politicilor contabile semnificative si
alte note explicative.
Structura bilantului, a contului de profit si pierdere si a situatiei modificarilor capitalurilor
proprii este reglementata de IAS 1 si de volumul de reglementari contabile armonizate cu
directiva a IV-a a CEE si cu IAS, iar situatia fluxurilor de numerar este reglementata de IAS
7.

S-ar putea să vă placă și