Sunteți pe pagina 1din 17

Independenta inseamna a adopta un punct de vedere nepartinitor in cursul executarii testelor de audit, al evaluarii rezultatelor aceste teste si al intocmirii

raportului de audit. Independenta este considerate cea mai importanta trasatura a unui auditor. La acceptarea/continuarea unei misiuni de audit trebuie sa se se evalueze circumstantele relevante, natura misiunii si amenintarile la adresa independentei membrilor echipei de audit fata de clientul de audit. Natura amenintarilor la adresa independentei si masurile de protectie aplicabile difera in functie de caracteristicile misiunilor individuale de asigurare.
Independenta implica: independenta la nivel mental Starea de spirit care permite exprimarea unei concluzii fara a fi afectat de influente care ar putea compromite rationamentul profesional si care permite profesionistului sa actioneze cu integritate, sa-si exercite obiectivitatea si scepticismul profesional. Independenta faptica Auditorul este realmente in masura sa mentina o atitudine nepartinitoare pe tot parcursul auditului; Independenta in aparenta Este rezultatul interpretarilor facute de alte persoane privind aceasta independenta. Presupune evitar1ea faptelor si situatiilor care sunt atat de importante incat o terta parte informata si rezonabila, care cunoaste toate informatiile relevante, inclusiv masurile de protectie aplicate, ar concluziona in mod rezonabil ca integritatea, obiectivitatea si scepticismul professional au fost compromise;

Un interes financiar intr-un client de asigurare poate genera o amenintare de interes propriu. In evaluarea importantei amenintarii si a masurilor de protectie ce urmeaza a fi aplicate pentru a elimina amenintarea sau pentru a o reduce pana la un nivel acceptabil, este necesar sa se examineze natura interesului financiar. Aceasta include: - evaluarea rolului persoanei care detine interesul financiar; - importanta interesului financiar; - tipul interesului financiar: o direct Persoana detine control asupra modalitatii de investitie sau a interesului financiar detinut;
1

Material curs CAFR 2010 - Camelia Gules

o indirect Persoana nu detine nici un control asupra modalitatii de investitie sau a activului financiar detinut. Daca un membru al echipei de asigurare, sau un apropiat de familie detine un interes financiar direct, sau un interes financiar indirect semnificativ in clientul de audit, amenintarea de interes propriu generata va fi atat de importanta, incat se vor lua urmatoarele masuri de protectie: Cedarea interesului financiar direct inainte ca persoana sa devina membru al echipei de asigurare; Cedarea in totalitate a interesului financiar indirect sau cedarea unei valori suficiente din acesta astfel incat interesul ramas sa nu mai fie semnificativ, inainte ca persoana sa devina membru al echipei de asigurare; Inlaturarea membrului echipei de asigurare din misiunea de asigurare.

Atunci cand o firma sau un membru al echipei de asigurare detine un interes financiar important, direct sau indirect, in clientul de asigurare ca administrator, poate apraea o amenintare de interes personal. Un astfel de interes trebuie sa fie detinut numai atunci cand: Membrul echipei de audit, un membru de familie al acestuia si firma de audit nu beneficiaza de incredere; Interesul detinut de catre administrator in clientul de audit nu este semnificativ; Administratorul nu poate exercita o influenta semnificativa asupra clientului de audit; Un membru al echipei de audit sau firma de audit nu are o influenta semnificativa asupra unei decizii de investitii care presupune un interes financiar in clientul de audit. Trebuie sa se analizeze daca o amenintare de interes propriu poate fi generata de catre interesele financiare ale persoanelor din afara echipei de audit. Astfel de persoane ar include: Parteneri si membri apropiati de familie, care nu sunt membri ai echipei de audit; Parteneri si angajati din conducere care ofera servicii de non-audit clientului de audit; Persoane care au o relatie personala apropiata cu un membru al echipei de audit.

Factori ce vor fi luati in considerare atunci cand se evalueaza daca astfel de persoane pot genera o amenintare de interes propriu: Structura organizatorica, operationala si de raportare a firmei; Natura relatiei dintre persoana respectiva si membrul echipei de asigurare. Masurile de protectie includ: Politici in scopul limitarii unor astfel de interese; Discutarea problemei cu cei insarcinati cu guvernarea (comitetul de audit); Implicarea unui auditor profesionist suplimentar care nu a luat parte la misiunea de asigurare; Daca amenintarea de interes personal e atat de semnificativa, iar masurile de protectie nu ar putea sa o reduca la un nivel acceptabil, singura masura adecvata pentru continuarea misiunii ar fi renuntarea in totalitate sau partial la interesul financiar respectiv. Poate fi generata o amenintare de interes personal daca firma sau firma din retea sau un membru al echipei de asigurare are un intres intr-o entitate, si un client de audit al situatiilor financiare sau un director, o alta persoana din conducere sau un detinator al controlului, poseda, de asemenea, o investitie in acea entitate. Orice membru al echipei de asigurare, care detine un astfel de interes semnificativ, trebuie sa: instraineze interesul; instraineze o parte semnificativa din interes astfel incat interesul ramas sa nu mai fie semnificativ; se retraga din audit. Ex: Este interzisa detinerea de catre auditor a oricarui fel de participatie la capital sau alte investitii directe in intreprinderile cliente ale unui audit; Este interzis ca bunica unui auditor sa detina actiuni ale unei companii- client (in conditiile in care valoarea este semnificativa pentru auditor); Un angajat al firmei de audit ar putea detine actiuni ale unei societati-client daca nu a fost niciodata implicat in contractul dintre firma si client (doar daca devine asociat e obligat sa cedeze actiunile in cauza sau firma sa abandoneze contractul de audit);

Imprumuturi si garantii Daca un imprumut sau o garantie pentru un imprumut luat de (la) un client de asigurare care este o banca sau o institutie similara genereaza o amenintare la adresa independentei, masurile de protectie ar putea include implicarea unui auditor profesionist din afara firmei. Daca imprumutul a fost acordat pe baza unor proceduri, conditii si cerinte normale de imprumut, atunci respectivul imprumut acordat de un client de audit unui membru al echipei de audit sau unei rude de gr I al acestuia, nu genereaza o amenintare la adresa independentei. Daca firma sau un membru al echipei de asigurare acorda un imprumut unui client de audit /primeste un imprumut de la un client de audit care nu este o banca sau o institutie similara, sau garanteaza imprumutul unui astfel de client, conditia de reducere a amenintarii generate de interesul personal este ca imprumutul sau garantia se fie lipsite de importanta atat pentru firma sau membrul echipei de asigurare cat si pentru clientul de audit. Relatii apropiate de afarceri cu clientul de audit O relatie apropiata de afaceri intre o firma sau un membru al echipei de audit si clientul de audit sau conducerea acestuia va implica un interes comercial sau un interes financiar comun, si poate duce la amenintari generate de interesul personal si intimidare. Masuri de protectie: Incheierea relatiei de afaceri; Reducerea complexitatii relatiei astfel incat interesul financiar sa fie lipsit de importanta; Refuzarea misiunii de asigurare; Inlaturarea persoanei din echipa de asigurare.

O astfel de situatie nu genereaza amenintari la adresa independentei cu conditia ca: - Relatia sa fie in mod clar nesemnificativa pentru firma; - Interesul detinut sa fie nesemnificativ pentru investitor; - Interesul sa nu ii acorde investitorului capacitatea de a controla entitatea afiliata. In cazul in care achizitionarea de bunuri si servicii de la un client de audit de catre o firma sau un membru al echipei de asigurare ar

genera o amenintare la adresa independentei, datorita amplorii tranzactiilor, trebuie luate urmatoarele masuri de protectie: - Eliminarea sau reducerea volumului tranzactiei; - Indepartarea individului din echipa de asigurare; - Discutarea acestui aspect cu cei insarcinati cu guvernarea (comitetul de audit).

RELATII FAMILIALE SI PERSONALE Relatiile familiale si personale intre un membru al echipei de asigurare si un director, o alta persoana din conducere sau anumiti angajati ai clientului de asigurare, pot duce la amenintari generate de interesul personal, familiaritate si intimidare. Atunci cand un membru apropiat de familie/afin al unui membru al echipei de asigurare este angajat intr-un post de unde se poate exercita o influenta directa si semnificativa asupra subiectului in cauza al misiunii de asigurare, amenintarile la adresa independentei pot fi reduse prin: - Inlaturarea persoanei din echipa de asigurare; - Structurarea responsabilitatilor echipei de asigurare astfel incat auditorul sa nu se confrunte cu probleme care intra in responsabilitatea rudei de gr I/membrului apropiat de familie; - Politici si proceduri pentru a imputernici personalul sa comunice conducerii firmei orice aspect legat de independenta si obiectivitate. Trebuie analizate orice relatii personale sau de familie existente intre un angajat al firmei care nu este un membru al echipei de asigurare si un director, o persoana din conducere sau un angajat al clientului de asigurare aflat in pozitia de a exercita o influenta directa si semnificativa asupra subiectului in cauza al misiunii de asigurare. Atunci cand a avut loc o incalcare neintentionata a aspectelor privitoare la relatiile familiale si personale, firma trebuie sa ia in considerare daca trebuie aplicate masuri de protectie, cum ar fi: - Implicarea unui auditor profesionist suplimentar care nu a luat parte la misiunea de asigurare; - Excluderea individului din orice proces decizional important cu privire la misiunea de asigurare. ANGAJAREA LA CLIENTII DE ASIGURARE 5

Independenta unei firme de audit poate fi afectata daca un angajat al clientului de audit aflat in pozitia de a exercita o influenta directa si semnificativa asupra subiectului in cauza al misiunii de asigurare a fost un membru al echipei de audit sau un partener al firmei. Masuri de protectie : Determinarea necesitatii modificarii planului de audit pentru misiunea respectiva; Desemnarea ulterioara a unei echipe de aaudit pentru misiunea de asigurare; Implicarea unui auditor profesionist care nu a fost un membru al echipei de audit; Revizuirea pentru asigurarea controlului calitatii misiunii de asigurare.

O amenintare generata de interesul propriu apare atunci cand un membru al echipei de audit participa la misiune desi stie ca urmeaza sa se alature clientului de asigurare in viitor. Masuri de protectie care ar putea fi aplicate sunt: Politici si proceduri care cer persoanei sa notifice firma atunci cand incep negocieri serioase de angajare la clientul de audit; Eliminarea persoanei din misiunea de asigurare.

Daca un partener sau angajat al firmei lucreaza in calitate de functionar superior sau director in consiliul de conducere al clientului de asigurare, se genereaza o amenintare de auto-revizuire si de interes propriu. Daca o astfel de persoana ar urma sa accepte o asemenea pozitie, singurul curs de actiune este de a refuza implicarea in actiune, sau de a se retrage din activitatea de asigurare. Postul de Secretar al companiei are diferite implicatii in diferite jurisdictii. Aceasta pozitie este considerata ca implicand un grad apropiat de asociere cu entitatea si poate duce la amenintari generate de auto-revizuire si reprezentare. In acest caz, indatoririle si functiile asumate de acea persoana trebuie sa se limiteze la cele de rutina si de natura administrativa iar deciziile relevante sa fie luate de achipa manageriala.

COLABORAREA INDELUNGATA A CONDUCERE CU CLIENTI DE ASIGURARE Prevederi generale

PERSONALULUI

DE

Utilizarea aceluiasi personal de conducere intr-o activitate de asigurare pe parcursul unei perioade lungi de timp poate duce la o amenintare generata de familiaritate Masuri de protectie Rotatia personalului de conducere din echipa de asigurare; Implicarea unui auditor profesionist suplimentar care nu a fost un membru al echipei de asigurare; Controale de calitate interne independente. Clienti de audit al situatiilor financiare care sunt entitati cotate Daca pe termen lung se colaboreaza cu acelasi partener responsabil cu revizuirea controlului calitatii misiunii intr-un audit al situatiilor financiare poate apare o amenintare generata de familiaritate. Masuri de protectie pentru auditul situatiilor financiare ale entitatilor cotate: - Partenerul misiunii si persoana responsabila cu revizuirea controlului calitatii misiunii trebuie schimbati dupa cel mult 7 ani de exercitare a functiilor lor. - Partenerul schimbat nu are dreptul sa participe la misiunea de audit pana cand nu a trecut o alta perioada de timp, in mod normal 2 ani. Atunci cand un client de audit devine o entitate cotata, trebuie luata in considerare, in determinarea momentului in care partenerul trebuie schimbat, perioada de timp in care partenerul misiunii a lucrat pentru clientul de audit. Daca persoana nu este schimbata dupa o astfel de perioada, trebuie luate masuri de protectie echivalente pentru a reduce amenintarile pana la un nivel acceptabil. Daca numarul personalului este restrans, exista posibilitatea ca rotatia personalului poate sa nu mai constituie o masura de protectie adecvata, atunci masura de protectie ar fi: - Implicarea unui auditor profesionist suplimentar care nu a fost asociat echipei de asigurare, pentru a revizui munca sau pentru a acorda consultanta.

PRESTAREA DE ALTE SERVICII IN AFARA CELOR DE ASIGURARE PENTRU CLIENTII DE AUDIT Furnizarea unor alte servicii in afara de cele de asigurare poate constitui o amenintare la adresa independentei firmei. Exista activitati precum: exercitarea autoritatii in numele clientului de audit; determinarea recomandarilor firmei care trebuie implementate; raportarea, de pe un post de conducere, catre cei insarcinati cu guvernanta care ar putea crea ameninta de interes propriu si autorevizuire. Masurile de protectie care ar putea fi aplicate sunt: Evitarea activitatii; Refuzul implicarii in misiunea de asigurare.

Urmatoarele activitati pot genera de asemenea amenintari de auto-revizuire sau interes propriu: Detinerea custodiei activelor unui client de audit; Supravegherea angajatilor clientului de audit in realizarea activitatilor lor normale de rutina; Elaborarea unor documente sursa sau a unor date initiale prin care se evidentiaza desfasurarea unor tranzactii. Masurile de protectie care ar putea fi aplicate sunt: Personalul ce furnizeaza astfel de servicii sa nu fie implicat in misiunea de asigurare; Implicarea unui auditor profesionist suplimentar pentru a oferi consiliere cu privire la impactul potential al activitatilor asupra independentei firmei si a echipei de asigurare; Alte masuri stabilite prin reglementari nationale.

Conditia acceptarii prestarii altor servicii in afara de cele de audit este reducerea amenintarii la adresa independentei pana la un nivel acceptabil. Masuri de protectie care ar putea reduce pana la un nivel acceptabil amenintarile generate de prestarea unor altor servicii decat cele de asigurare catre clienti de asigurare sunt: Politici si proceduri care sa interzica auditorilor profesionisti angajati sa ia decizii de conducere pentru clientul de asigurare; Discutarea aspectelor legate de independenta cu cei insarcinati cu guvernarea (comitetul de audit); Politici in cadrul companiei clientului de asigurare cu privire la responsabilitatea de supraveghere a altor servicii decat cele de asigurare de catre firma; 8

Implicarea uni auditor profesionist suplimentar; Obtinerea recunoasterii clientului de asigurare cu privire la responsabilitatea pentru rezultatele muncii realizate de catre firma; Personalul ce furnizeaza alte servicii decat cele de asigurare sa nu fie implicat in misiunea de asigurare.

Daca amenintarile la adresa independentei nu pot fi reduse la un nivel acceptabil trebuie refuzata misiunea. In cazul unei entitati asociate , prestarea unor astfel de servicii poate fi permisa cu conditia eliminarii amenintariloe la adresa independentei. Intocmirea registrelor contabile si a situatiilor financiare Asistarea unui client de audit al situatiilor financiare cu privire la aspecte cum ar fi intocmirea registrelor contabile sau a situatiilor financiare poate reprezenta o amenintare generata de auto-revizuire atunci cand situatiile financiare sunt auditate ulterior de catre firma. Este responsabilitatea conducerii clientului de audit al situatiilor financiare sa se asigure ca registrele contabile sunt tinute la zi si ca situatiile financiare au fost elaborate. Personalul firmei de audit nu trebuie sa ia decizii la nivelul conducerii, atunci cand acorda asistenta in desfasurarea unor astfel de activitati. Procesul de audit implica comunicare intre firma si conducerea clientului de audit. Servicii precum asistarea / consilierea unui client de audit in rezolvarea anumitor probleme (reconcilierea conturilor, raportare regulata, elaborarea situatiilor financiare consolidate) nu reprezinta, in circumstante normale, amenintari la adresa independentei. Firma poate furniza unui client de audit al situatiilor financiare care nu este o entitate cotata, servicii de contabilitate, de intocmire a registrelor, inclusiv servicii legate de salarizare, de natura mecanica sau de rutina, cu conditia ca orice amenintare generata de autorevizuire sa fie redusa pana la un nivel acceptabil. Masuri de protectie care ar putea fi aplicate: Aceste servicii sa nu fie prestate de catre un membru al echipei de asigurare; Interzicerea persoanei ce furnizeaza astfel de servicii sa ia orice decizii administrative in numele clientului de audit; Solicitarea ca infoirmatiile sursa pentru intrarile contabile sa fie emise de clientul de audit; Solicitarea ca ipotezele de baza sa fie identificate si aprobate de catre clientul de audit; 9

Obtinerea aprobarii clientului de audit pentru orice intrari propuse in registru sau alte schimbari ce afecteaza situatiile financiare.

Prestara unor servicii de contabilitate si de intocmire a registrelor, inclusiv servicii legate de salarizare si de pregatire a situatiilor financiare sau a informatiilor financiare care constituie baza situatiilor financiare, in numele unui client de audit care este o entitate cotata, poate avea un efect negativ asupra independentei firmei. Masurile de protectie care ar putea fi aplicate: Interzicerea prestarii unor astfel de servicii cu exceptia situatiilor de urgenta si a situatiilor cand serviciile intra sub incidenta mandatului statutar de audit. (situatiilor limitate)

Prestarea de servicii de contabilitate si de intocmire a registrelor de natura mecanica sau de rutina pentru filiale ale clientilor care sunt entitati cotate, nu trebuie sa fie considerata ca fiind o limitare a independentei in raport cu clientul de audit, cu conditia ca urmatoarele conditii sa fie indeplinite : Serviciile sa nu impiedice exercitarea rationamenului profesional; Filialele pentru care se presteaza serviciul sa nu fie importante, luate impreuna, pentru clientul de audit.; Serviciile furnizate sa nu fie importante, luate impreuna, pentru filiala respectiva; Onorariile aplicate firmei pentru astfel de servicii luate impreuna, sa fie in mod clar, lipsite de importanta. Masurile de protectie: Firma nu trebuie sa-si asume nici un rol de conducere si nici sa ia decizii administrative; Clientul cotat trebuie sa-si asume responsabilitatea pentru rezultatele muncii; Personalul care furnizeaza serviciile nu trebuie sa participe la audit.

Situatii de urgenta Daca se presteaza servicii de contabilitate si de intocmire a registrelor pentru clientii de audit in situatii de urgenta sau in alte situatii neobisnuite, acestea nu sunt considerate o amenintare la adresa independentei, cu conditia ca: - Firma sa nu-si asuma nici un rol managerial;

10

Clientul de audit sa isi asuma responsabilitatea pentru rezultatele muncii; Membrii echipei care furnizeaza serviciile nu sunt membri ai echipei de asigurare.

Servicii de evaluare O amenintare generata de auto-revizuire poate sa apara atunci cand o firma realizeaza pentru un client o evaluare care urmeaza sa fie incorporata in situatiile financiare ale clientului. Aceasta nu trebuie sa fie prestata daca ea implica un grad semnificativ de subiectivitate. Masurile de protectie : Implicarea unui auditor profesionist suplimentar care nu a fost un membru al echipei de asigurare, pentru a revizui munca efectuata sau pentru a acorda consiliere; Confirmarea impreuna cu clientul de audit cu privire la intelegerea ipotezelor de baza ale evaluarii, precum si metodologia ce urmeaza sa fie utilizata; Obtinerea confirmarii din partea clientului de audit cu privire la asumarea responsabilitatii pentru rezultatele muncii realizate de firma; Personalul care furnizeaza astfel de servicii sa nu participe la misiunea de audit.

In cazul in care se efectueaza un serviciu de evaluare pentru un client de audit in scopul depunerii unui dosar, a calcularii / planificarii / achitarii unei taxe catre o autoritate fiscala, nu se genereaza o amenintare la adresa independentei, deoarece astfel de evaluari sunt supuse revizuirii externe (de catre autoritatea fiscala). Atunci cand o firma realizeaza o evaluare care face parte din subiectul unei misiuni de asigurare care nu este o misiune de audit, firma trebuie sa ia in considerare orice amenintari generate de autoexaminare. Prestarea unor servicii de audit intern unui client de audit financiar In cazul in care firma furnizeaza consiliere in realizarea misiunilor de audit intern ale unui client, trebuie sa existe o separare clara intre conducerea si controlul auditului intern de catre echipa manageriala a clientului de audit si activitatile de audit intern ca atare. Daca firma realizeaza o parte importanta a activitatilor de audit intren ale clientului, trebuie sa se asigure ca respectivul client isi 11

recunoaste responsabilitatile de stabilire, mentinere si monitorizare a sistemului de control intern. Masurile de protectie : Clientul este responsabil pentru activitatile de audit intern si isi recunoaste responsabilitatea de a stabili, mentine si monitoriza sistemul de control intern; Clientul desemneaza un angajat competent pentru a fi responsabil de activitatile de audit intern; Clientul aproba aria de aplicabilitate, riscul si frecventa activitatii de audit intern; Clientul este resposabil pentru evaluarea si determinarea recomandarilor firmei care trebuie implementate; Clientul evalueaza oportunitatea procedurilor de audit intern; Recomandarile ce rezulta din activitatile de audit intern sunt raportate in mod adecvat comitetului de audit sau organismului de supervizare.

Prestarea unor servicii pentru sisteme IT unui client de audit financiar Prestarea de catre firma, catre un client de audit, a unor servicii ce implica proiectarea sau implementarea sistemelor de tehnologie a informatiei financiare care sunt utilizate pentru a genera informatii ce formeaza o parte a situatiilor financiare ale clientului, poate duce la o amenintare generata de auto-revizuire. Masuri de protectie: Clientul isi recunoaste responsabilitatea de stabilire si monitorizare a unui sistem de control intern; Clientul desemneaza un angajat competent pentru a lua toate deciziile manageriale in ceea ce priveste proiectarea si implementarea sistemului hardware sau software; Clientul ia toate deciziile legate de proiectare si implementare; Clientul evalueaza oportunitatea si rezultatele proiectarii si ale implementarii sistemului; Clientul este responsabil pentru operarea sistemului si a datelor utilizate sau generate de sistem.

Prestarea de catre firma, catre un client de audit, a unor servicii ce implica proiectarea sau implementarea sistemelor de tehnologie a informatiei financiare care sunt utilizate pentru a genera informatii ce fac parte din situatiile financiare ale clientului, poate duce la o amenintare generata de auto-revizuire.

12

Prestara serviciilor in legatura cu evaluarea, proiectarea si implementarea controalelor interne de contabilitate, precum si a controalelor de management al riscului, nu constituie o amenintare la adresa independentei, cu conditia ca personalul firmei sa nu detina functii de conducere.

Delegarea temporara a personalului firmei de audit la clientii de audit financiar Imprumutarea de personal de catre o firma unui client de audit al situatiilor financiare poate genera o amenintare generata de autorevizuire atunci cand persoana poate influenta intocmirea conturilor sau a situatiilor financiare ale unui client. Masuri de protectie: Personalul firmei nu va fi implicat in: o Luarea deciziilor manageriale; o Aprobarea / semnarea de acorduri sau alte documente similare; o Exercitarea unei autoritati pentru a obliga clientul. Personalul care ofera asistenta nu trebuie sa primeasca responsabilitati de audit pentru nici o activitate pe care ei au realizat-o / supervizat-o; Clientul trebuie sa-si recunoasca responsabilitatea de conducere si supervizare a activitatilor personalului firmei.

Furnizarea de servicii de consultanta in legatura cu litigiile clientilor de audit Importanta oricaror amenintari generate de furnizarea de servicii de consultanta privind litigiile va depinde de: - Importanta sumelor implicate; - Gradul de subiectivitate inerenta al problemei avuta in vedere; - Natura misiunii. Masuri de protectie: Politici si proceduri pentru a interzice persoanelor care asista clientul de audit sa ia decizii manageriale in numele clientului; Utilizarea auditorilor profesionisti care nu sunt membri ai echipei de asigurare, pentru a presta serviciul; Implicarea altor persoane (experti independenti).

In cazul in care societatea de audit ar fi implicata in luarea de decizii manageriale in numele clientului, amenintarile generate nu ar 13

putea fi reduse prin nici o masura de protectie, ceea ce presupune ca firma nu trebuie sa furnizeze acest tip de serviciu unui client de audit. Furnizarea unor servicii juridice unui client de audit financiar Serviciile juridice reprezinta orice servicii pentru care persoana care le furnizeaza trebuie fie sa aiba dreptul sa pledeze in instanta, fie sa aiba pregatirea legala necesara pentru a practica dreptul. In cazul in care prestarea unor astfel de servicii ar afecta independenta, singura masura de protectie disponibila ar fi refuzul furnizarii unor astfel de servicii sau retragerea din misiunea de audit. Daca furnizarea unor astfel de servicii nu determina aspecte semnificative asupra situatiilor financiare, nu se genereaza o amenintare la adresa independentei. Serviciile juridice de asistenta a unui client de audit in executarea unei tranzactii nu ar avea un efect negativ asupra independentei cu conditia ca: - Membrii echipei de asigurare sa nu fie implicati in furnizarea serviciului; - Clientul de audit ia decizia finala in ceea ce priveste serviciile prestate si tranzactiile efectuate; Firma nu trebuie sa presteze servicii de reprezentare a unui client de audit in rezolvarea unei dispute sau a unui litigiu in circumstantele in care sumele implicate sunt semnificative in raport cu situatiile financiare ale clientului (intrucat acest lucru ar duce la amenintari generate de favorizare si de auto-revizuire). Atunci cand firmei i se cere sa actioneze ca reprezentant pentru un client de audit in rezolvarea unui litigiu in care sumele implicate sunt demnificative in raport cu situatiile financiare, pentru inlaturarea amenintarilor generate de favorizare si de auto-revizuire, firma trebuie sa ia unele masuri de protectie cum ar fi Politici si proceduri pentru a interzice persoanelor care asista clientul de audit sa ia decizii manageriale in numele clientului; Utilizarea auditorilor profesionisti care nu sunt membri ai echipei de asigurare pentru a presta serviciul. Nici un membru al firmei nu ar trebui sa accepte pozitia de Consilier general pe probleme juridice pentru un client de audit. Recrutarea personalului pentru pozitii de conducere Importanta amenintarii, in cazul recrutarii de personal pentru pozitii de conducere pentru un client de audit, va depinde de factori precum 14

Rolul persoanei ce urmeaza a fi recrutata; Natura asistentei solicitate. Firma nu trebuie sa ia decizii de conducere, iar decizia privind persoana ce urmeaza sa fie angajata trebuie lasata clientului. Furnizarea de asistenta financiara corporativa si alte servicii similare Furnizarea unor astfel de servicii unui client de audit poate duce la amenintari generate de reprezentare si auto-revizuire. In cazul anumitor servicii financiare corporative (promovarea, comercializarea sau garantarea actiunilor unui client), amenintarile legate de independenta ar fi atat de semnificative incat nici o masura de protectie nu ar putea fi aplicata pentru a le reduce pana la un nivel acceptabil. In cazul altor servicii de finantare corporativa (asistarea unui client in identificarea sau descoperirea posibilelor surse de capital care indeplinesc criteriile cerute de client, elaborarea strategiilor corporative, consilierea unui client in analizarea efectelor contabile ale tranzactiilor propuse) se pot lua masuri de protectie, pentru a reduce amenintarile legate de independenta, cum ar fi: Politici si proceduri care sa interzica persoanelor care asista clientul de audit sa ia decizii manageriale in numele clientului; Utilizarea auditorilor profesionisti care nu sunt membri ai echipei de asigurare pentru a furniza serviciile; Asigurarea ca firma nu obliga clientul de audit sa respecte termenii oricarei tranzactii sau ca nu face o tranzactie in numele clientului. ONORARII SI TARIFE Onorarii marime Atunci cand onorariile generate de un client de audit reprezinta o proportie semnificativa din onorariile totale ale firmei, dependenta de acel client si preocuparea privind posibilitatea pierderii clientului pot constitui o amenintare generata de interesul propriu. Masuri de protectie: Discutarea complexitatii si naturii onorariilor percepute cu comitetul de audit sau cu conducerea;

15

Luarea de masuri pentru a reduce dependenta de client; Revizuirea controalelor externe de calitate; Consultarea unei terte parti.

Poate aparea o amenintare generata de interesul propriu atunci cand onorariile generate de clientul de audit reprezinta o proportie mare din veniturile unui partener individual. Masuri de protectie: Implementarea si monitorizarea controlului calitatii misiunilor de asigurare; Implicarea unui auditor profesionist suplimentar care nu a fost un membru al echipei de asigurare, pentru a revizui munca efectuata sau pentru a oferi consultanta.

O amenintare generata de interesul propriu poate aparea daca onorariile datorate de un client de audit pentru servicii profesionale raman restante pentru o perioada lunga de timp. Masuri de protectie: Discutarea nivelului onorariilor rstante cu comisia de audit sau cu conducerea; Implicarea unui auditor profesionist suplimentar care nu a fost un membru al echipei de asigurare, pentru a revizui munca efectuata sau pentru a oferi consultanta.

Atunci cand o firma obtine o misiune de asigurare pentru un onorariu mult mai mic decat cel aplicat de firma anterioara sau fata de cel utilizat de alte firme, amenintarea generata de interesul propriu poate fi redusa la un nivel acceptabil numai daca: - Firma poate sa demonstreze ca aloca misiunii respective suficient timp si resurse umane calificate; - Sunt respectate toate standardele aplicabile de asigurare, indrumarile si procedurile de control al calitatii. Onorariile contingente sunt onorarii calculate pe o baza predeterminata cu privire la rezultatul unei tranzactii sau al muncii efectuate. Pentru a elimina amenintarea generata de interesul propriu, o firma nu trebuie sa incheie nici un acord privind onorariile pentru o misiune de asigurare in care valoarea onorariului depinde de rezultatul muncii de asigurare. Un onorariu contingent aplicat de catre o firma pentru un serviciu de non-asigurare furnizat unui client de asigurare, poate constitui o amenintare generata de interesul propriu si de favorizare.

16

Masuri de protectie: Prezentarea complexitatii si a naturii onorariilor utilizate comitetului de audit sau altor persoane insarcinate cu guvernanta; Examinarea sau determinarea onorariului final de catre o terta parte independenta. Politicile si procedurile de calitate si control.

CADOURI SI OSPITALITATE In scopul reducerii amenintarii generate de interesul propriu si de familiaritate, o firma sau un membru al echipei de asigurare nu trebuie sa accepte cadouri din partea unui client de audit. LITIGII ACTUALE SAU POSIBILE In cazul in care au loc litigii intre firma sau un membru al echipei de asigurare si clientul de audit, poate aparea o amenintare generata de interesul propriu sau de intimidare. Importanta amenintarii generate va depinde de urmatorii factori: Pragul de semnificatie al litigiului; Natura misiunii de asigurare; Daca litigiul are legatura cu o misiune de asigurare anterioara. Masuri de protectie: Informarea comitetului de audit sau a altor persoane insarcinate cu guvernarea cu privire la complexitatea si natura litigiului; Daca litigiul implica un membru al echipei de asigurare, inlaturarea acelei persoane; Implicarea unui auditor profesionist suplimentar din firma care nu a fost un membru al echipei de asigurare, pentru a revizui munca efectuata sau pentru a acorda consultanta. Retragerea din misiunea de asigurare.

17