Sunteți pe pagina 1din 10

Numele: ______________________ Data: 17. sept.

2019

Evaluare inițială, MEM

1. Scrie numerele în ordine:


a) crescătoare: b) descrescătoare:
10, 64, 3, 35, 26, 100. 25, 3, 57, 89, 16, 99.
....., ....., ....., ....., ....., ..... ....., ....., ....., ....., ....., .....
2. Descoperă regula! Continuă cu încă 3
numere:
a) 20, 25, 30, ….., ….., ….. b) 60, 58, 56, ….., ….., …..
3. Rezolvă astfel:
a) scrie vecinii numerelor
b) colorează cu galben toate frunzele în care apar numere pare și cu portocaliu cele
impare.

40 78 99

4. Compară numerele punând unul dintre semnele: <, =, >:

52 26; 39 39; 64 91;


12+18 30; 27 + 35 53; 85 - 80 11;

5. Calculând, vei descoperi câte alune are Rița-veverița pe fiecare farfurie:

36 + 20 = 45 + 23 = 72 + 19 =

80 - 50 = 54 - 31= 93 - 67 =

6. Află termenul necunoscut:


25 + a = 72
a – 38 = 19
a = ...............................
a = ...............................
a = ..............................
a = ..............................
7. Roxana are 32 de mere, iar pere cu 14 mai puține.
Câte fructe are Roxana în total?

Rezolvare:

8. Unește casetele din coloana A cu cele din coloana B:

A B

luna august are


31 zile

distanța între casă și


școală se poate măsura cu figuri geometrice

primăvara, vara, toamna,


iarna sunt scheletul

pătratul,triunghiul,
dreptunghiul,cercul sunt pasul

totalitatea oaselor
formează anotimpuri

surse de energie
soarele, apa, vântul
sunt
Descriptori de performanţă

FB B S
Itemul 1 Ordonează numerele crescător și Ordonează numrele crescător și Ordonează numerele crescător și
descrescător. (a,b/12) descrescător cu mici greșeli descrescător cu mai mult de 3 greșeli.
(omite/inversează 2-3 numere).
Itemul Descoperă regula completând Descoperă regula completând corect Completează corect 1 șir.
2 șirurile cu câte 3 numere. (6 nr) 1 șir cu 3 numere, iar al doilea parțial
corect.
Itemul Identifică corect vecinii numerelor Identifică corect vecinii numerelor în Identifică corect vecinii numerelor în
3 în 3 situații. Colorează numerele 3 situații. Identifică nr. pare sau 2 situații.
după criterii date (nr.pare și impare.
impare)
Itemul 4 Compară numerele punând semnul Compară numerele punând semnul Compară numerele punând semnul
potrivit în 5-6 situații. potrivit în 3-4 situații. potrivit în 1-2 situații.
Itemul 5 Efectuează corect 5-6 operaţii de Efectuează corect 3-4 operații de Efectuează corect 1-2 operații de
adunare şi scădere. adunare și scădere. adunare și scădere.
Itemul 6 Află termenul necunoscut în 2 Află corect termenul necunoscut Rezolvă parțial exercițiul, dar
situații, făcând verificarea. pentru 1 exercițiu, parțial corect greșește la calcul.
pentru al doilea.
Itemul 7 Rezolvă problema, respectând paşii Rezolvă problema parțial corect Nu finalizează problema , face doar
de rezolvare. (greșește la calcule, nu formulează calculele, fără a formula întrebările.
corect întrebările).
Itemul 8 Stabileşte corect corespondenţa în Stabileşte corect corespondenţa în 3- Stabileşte corect corespondenţa în 1-
cele 6 situaţii date. 5 situaţii date. 2 situaţii date.

Barem de apreciere

Număr de itemi și nivelul rezolvării (corect / incorect, CALIFICATIV


integral/parțial)

Rezolvă integral si corect 7-8 itemi. Foarte bine

Rezolvă integral si corect 4-6 itemi, parţial 1-2 itemi, incorect 1 item. Bine

Rezolvă integral si corect 3 itemi; parţial 1-2 itemi/ incorect 2-4 itemi. Suficient

Matricea de specificaţii

Conținuturi/Competențe Niveluri taxonomice


cunoaștere înțelegere aplicare analiză sinteză evaluare
1.1, 1.2 Numerele naturale 0-100. Item 3 Item 1 Item 1
Scriere, ordonare, comparare Item 2 Item 4

1.4 Adunarea şi scăderea nr. naturale în Item 4


concentrul 0-100 Item 5
1.6 Aflarea termenului necunoscut Item 6
3.1, 5.2 Probleme cu două operaţii Item 7 Item 7
2.2 Figuri geometrice Item 8
6.1, 6.2 Măsurări-timp, lungimilor Item 8
3.1 Structura organismului uman Item 8
3.1 Surse de energie Item 8
REZULTATELE TESTĂRII

NR. NUMELE ELVULUI MEM OBS.


(probleme întâmpinate)
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

FOARTE BINE BINE SUFICIENT INSUFICIENT


MEM
Numele:______________________ Data: 16. sept. 2019

Evaluare inițială, CLR


1. Unește cuvintele cu sens asemănător: 2. Denumește obiectele din imagini:
cărare creangă

ramură fereastră

geam potecă

3. Desparte cuvintele în silabe:

coarne evaluare Roxana

4. Eu spun una, tu spui mai multe:


penar bancă ghicitoare

5. Alintă cuvintele:
caiet mână floare

6. Completează după model:


(eu) cânt - (tu) (el)

(eu) pictez- (tu) (el)

(eu) alerg-(tu) (el)

7. Ordonează cuvintele pentru a obține o propoziție:

citește despre o carte Marius furnici.

8. Alcătuiește o propoziție pornind de la imaginea alăturată:


9. Citește textul de mai jos:

Toamna
Este
toamnă.
Copiii pornesc spre pădure cu doamna învățătoare. Pe drum
este multă veselie. Ei repetă cântecele învățate. Apoi încep să adune
ghinde, castane și multe frunze colorate. Cu ele vor împodobi clasa.
Ce frumos este în natura!

a) Subliniază titlul textului.

b) Transcrie propoziția exclamativă.

c) Răspunde la următoarele întrebări:


 În ce anotimp au loc întâmplările?

 Ce adună copiii din pădure?


Descriptori de performanţă

FB B S
Itemul Unește cuvintele cu sens Unește cuvintele cu sens asemănător Unește cuvintele realizând 1 pereche.
1 asemănător realizând 3 perechi. realizând 2 perechi.
Itemul Denumește obiectele din 3 imagini. Denumește obiectele din 2 imagini. Denumește obiectele dintr-o imagine.
2
Itemul Desparte corect în silabe 3 cuvinte. Desparte corect în silabe 2 cuvinte. Desparte corect în silabe 1cuvânt.
3
Itemul 4 Scrie corect forma de plural pentru Scrie corect forma de plural pentru 2 Scrie corect forma de plural pentru 1
3 cuvinte. cuvinte. cuvânt.
Itemul 5 Scrie corect diminutivul pentru 3 Scrie corect diminutivul pentru 2 Scrie corect diminutivul pentru 1
cuvinte. cuvinte. cuvânt.
Itemul 6 Realizează corect acordul Realizează corect acordul gramatical Realizează corect acordul gramatical
gramatical pentru 3 cuvinte. pentru 2 cuvinte. pentru 1 cuvânt.

Itemul Ordonează cuvintele pentru a Transcrie propoziția cu 1-2 Transcrie propoziția greșeli.
7 obține o propoziție. greșeli (omite litere/semne
punctuație).
Itemul 8 Alcătuiește o propoziție Alcătuiește o propoziție Scrie ce reprezintă imaginea
pornind de la imaginea dată. pornind de la imaginea dată cu (cuvântul).
mici greșeli.
Itemul 9 Formulează răspunsuri la Formulează răspunsuri la Formulează răspunsuri la
întrebări pe baza unui text întrebări pe baza unui text (2- întrebări pe baza unui text (1)
(4) 3)

Barem de apreciere

Număr de itemi și nivelul rezolvării (corect / incorect, CALIFICATIV


integral/parțial)
Rezolvă integral si corect 8-9 itemi. Foarte bine

Rezolvă integral si corect 5-7 itemi, parţial 2-3itemi, incorect 1 item. Bine

Rezolvă integral si corect 3 itemi; parţial 2-4 itemi/ incorect 2 itemi. Suficient

Matricea de specificaţii

Conținuturi/Competențe Niveluri taxonomice


cunoaștere înțelegere aplicare analiză sinteză evaluare
1.3 Sensul cuvintelor Item 1
4.2 Scrierea cuvintelor cu ajutorul
Item 2
imaginilor
1.3, 4.1 Despărțirea cuvintelor în silabe Item 3
Diminutive Item 4
Pluralul cuvintelor Item 5
2.2 Acordul gramatical Item 6
1.3, 4.2 Propoziția-ordonarea cuvintelor Item 7

2.1 Propoziția- cu ajutorul imaginii Item 8

3.1, 3.2 Utilizarea informaţiei dintr-un text Item 9 Item 9


REZULTATELE TESTĂRII

NR. NUMELE ELEVULUI CLR OBS.

FOARTE BINE BINE SUFICIENT INSUFICIENT


CLR