Sunteți pe pagina 1din 2

CLASA a II-a A

Nr Activitatea Mod de realizare Loc Perioada Evaluare


crt desfăşurare de
desfăşura-
re
1. Reguli igienico- ~discuţii cu elevii şi părinţii Sala de clasă septembrie Conversaţia;
sanitare, de circulaţie acestora, exemple privind Proces verbal
şi norme de protecţie respectarea acestor reguli
a persoanei
2. ,,Coboară toamna” ~observarea aspectelor din Împrejurimile octombrie Valorificare în
natura înconjurătoare în şcolii orele de limba
anotimpul de toamnă; Sala de clasă română, educaţie
~investigarea activităţii plastică, educaţie
vieţuitoarelor şi a oamenilor; muzicală şi
~ culorile toamnei abilităţi practice;
Expoziţie
3. Ziua Mondială a ~concurs de realizat afişe Sala de clasă Noiembrie Valorificare în
Animalelor privind protejarea animalelor; orele de limba
~prezentarea animalelor de română şi ştiinţe
companie personale ale naturii;
Premierea
concursului
4. 1 Decembrie – zi de ~intonarea Imnului de stat al Sala de clasă Decembrie Conversaţia;
importanţă naţională României; Valorificare în
~vizionarea unei prezentări ppt orele de limba
despre Ziua Naţională română
5. Programul ~ ,,Să ştii ~program special numai cu Sala de clasă Decembri Evaluare specifică
mai multe, să fii mai activităţi extracurriculare Împrejurimile e activităţilor
bun!” şcolii, ale propuse
localităţii

6. ,,Uite, vin sărbătorile ~documentarea asupra Sala de clasă Decembrie Serbarea ,,În
de iarnă” obiceiurilor de Crăciun şi aşteptarea lui Moş
Anul Nou; Crăciun” ;
~pregătirea unui program Expoziţie
artistic (confecţionarea (Valorificare în
decorurilor şi ornarea sălii de orele de educaţie
clasă) plastică şi
abilităţi practice)
7. ,,Porni Luceafărul” ~legenda naşterii marelui poet; Sala de clasă Ianuarie Valorificare în
~recitare de poezii (concurs); Biblioteca orele de limba
~vizionare ppt despre poet şcolii română;
Premierea
concursului;
8. ,,Poveşti la gura ~povestirea unor istorioare Sala de clasă Februarie Dramatizarea;
sobei” – şezătoare legate de anotimpul de iarnă; Biblioteca Realizarea unui
1
literară ~desprinderea unor învăţături şcolii colaj
morale din ghicitori, proverbe,
zicători despre anotimpul alb;
~adunarea unor imagini,
desene pentru organizarea unui
colaj
9. ,,O mamă, scumpă ~ pregătirea unui program Sala de clasă Martie Serbare dedicată
mamă!” – program artistic; (cântece şi poezii); mamelor;
artistic ~confecţionarea de felicitări, Expoziţie ,,De
mărţişoare ziua ta!”;
Valorificare în
orele de limba
română, educaţie
plastică, educaţie
muzicală şi
abilităţi practice;
10. ,,Iepuraşul de Paşte” ~ pregătirea unui program Sala de clasă Aprilie Amenajarea unei
artistic; (cântece şi poezii); expoziţii;
~documentarea asupra Prezentarea
obiceiurilor de Paşte; serbării;
~concurs – Încondeiere de ouă Valorificare în
orele de limba
română, educaţie
plastică, educaţie
muzicală şi
abilităţi practice;
11. 1 Iunie – ziua copilului ~organizarea unui program Curtea şcolii Iunie Realizarea
distractiv – artistic (cântece, programului
poezii, jocuri şi concursuri artistic
distractive)

12. ,,În drumeţie”-excursie ~respectarea regulilor de Excursie în Iunie Fişă de


comportare în autocar, în natură observaţie (păreri
natură; şi impresii)
~interpretarea unor cântece de
drumeţie, iniţializarea unor
jocuri şi concursuri specifice
vârstei;
~observarea plantelor şi
animalelor.
13. Spectacole de teatru ~vizionarea unor spectacole Teatrul Permanent Conversaţia;
ale Teatrului de Nord Satu Valorificare în
Mare orele de limba
română
14. ,,La mulţi ani ! de ~serbarea zilelor de naştere Sala de clasă Permanent Activităţi
ziua ta” ale elevilor distractive