Sunteți pe pagina 1din 3

Numele _______________________ ___________

Evaluare CLR- U.Î.- Călătorim prin Univers

1) Dictare :

2) Transcrie cuvintele:

Lila Sami-

Alma masa –

3) Colorează imaginile în a căror denumire se aude unul din sunetele u, l, s,


respectând codul:
u – verde; l- albastru; s- galben.

4) Unește câte două silabe pentru a obține cuvinte, apoi scrie-le pe liniatura dată :
Li a li mi Sa Mi
5) Amestecă literele de mai jos, folosindu-le o singură dată, pentru a obține câte un
cuvânt:

l a m a s m a u l I a i u m s a

6) Colorează casetele cu silabele care compun cuvântul dat:

INIMĂ MA MĂ I MU NI
STELELE LE STE LE LI TE
UNIVERS NI MA U UN VERS
PLANETĂ PL NE PLA TĂ TA

7) Ai terminat? Te invit la circ! Colorează desenul, respectând culorile:

1. Roz
2. Violet
3. Albastru deschis
4. Protocaliu
5. Maro
6. Verde închis
7. Galben
8. Roșu
9. Albastru închis
10. Verde deschis

Cum te simți după test? Colorează!


Evaluare CLR- U.Î.- Călătorim prin Univers
i, M, u, s, l, S, L, U, m, I
la, sa, al, mi, mu, si
mal, mila, Lumi, Sami, Iulia
Mama ia masa.

Competențe specifice
3.1.Citirea unor cuvinte şi propoziţii scurte, scrise cu litere de tipar sau de mână
4.1.Scrierea literelor de mână
4.3.Exprimarea unor idei şi sentimente prin intermediul limbajelor convenţionale şi neconvenţionale

Obiective operaționale :
O1: să scrie după dictare litere, silabe și cuvinte învățate, propoziții ;
O2: să transcrie cuvintele date;
O3: să identifice sunetele indicate în cuvinte date;
O4: să compună cuvinte din silabe date;
O5: să compună cuvinte din literele date
O6: să identifice silabele unor cuvinte date ;
O7: să coloreze personajele de circ, respectând codul culorilor.

INDICATORI ȘI BAREME DE PERFORMANȚĂ

Itemul Foarte bine Bine Suficient


1 Scrie toate literele, silabele, Scrie literele, silabele,
cuvintele și propoziția; Scrie literele, silabele,
cuvintele și propoziția cu 1-2
cuvintele cu 3-5 omisiuni
omisiuni
2 Transcrie corect cele 4 Transcrie cele 4 cuvinte cu 1-2 Transcrie cele 4 cuvinte cu
cuvinte omisiuni de litere; 3-4 omisiuni de litere
3 Identifică corect sunetele în Identifică sunetele în 4-5 Identifică sunetele în 2-3
toate situațiile; situații;; situații;
4 Găsește cele 4 cuvinte care se Găsește 3 cuvinte care se pot Găsește 2 cuvinte care se
pot forma cu silabele date; forma cu silabele date; pot forma cu silabele date;
5 Găsește cele 4 cuvinte care se Găsește 3 cuvinte care se pot Găsește 2 cuvinte care se
pot forma cu literele date; forma cu literele date; pot forma cu literele date;
6 Identifică corect silabele a Identifică corect silabele a trei Identifică corect silabele a
patru cuvinte; cuvinte; două cuvinte;
7- Colorează corect personajele Colorează personajele de circ Colorează parțial
optional de circ. cu unele omisiuni. personajele de circ.