Sunteți pe pagina 1din 11

formular Tabel de identificare şi evaluare a factorilor de risc de SSM ULM nr : 1

TIEFR 001 (document care atestă efectuarea evaluărilor de risc)

1.Date de identificare a locaţiei unde se face evaluarea


1.1 Organizaţia Detașament pentru Asigurarea Mișcării Cod:
1.2 Subunitate Compania 1 Drumuri Cod:
1.3 Unitate logică loc de muncă Buldozerist Cod:
1.4 Activitate principală : Tăiere și împingere pământ, scarificare pământ CAEN: 421
1.5 Alte sarcini de muncă : Întrețineri tehnice, îmbarcare și debarcare pentru transport pe remorca-trailer sau vagon CF CAEN: 421
1.6 Număr de persoane expuse : Total 1 din care: Permanent 1 Temporar - Accidental - Rar -

2. Activităţi specifice:

3. Tabloul de identificare a factorilor de risc sau pericolelor în cadrul unităţii logice loc de muncă
Nr Denumire factor risc Cod Localizare factor risc sau pericol Pct. Pct. Nive Măsuri de control a FR
crt FR Prob Grav l necesare
risc
Tehnice Orgni- EIP Instruire
zatorice

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Părţi neprotejate de utilaje /
1 X X
maşini unelte în mişcare 111 Pornire. Ventilatorul instalației de răcire a motorului termic. 3 4 I

2 Părţi neprotejate de utilaje / 111 Pornire. Arborele de antrenare a motorului Diesel de către motorul 3 4 I X X
maşini unelte în mişcare auxiliar (Otto) PD 105.
Obiecte cu contururi sau
3 X X X
suprafeţe periculoase/ 112 Pornire. Diferitele anexe ale celor două motoare termice. Capotajele 13 2 II
tăioase/înţepătoare motorului.

Deplasări necontrolate
4 X X X
(recul, balans, devieri , 113 Pornire. Manivela de pornire a motorului auxiliar continuă să fie 9 3 II
mijl.de transport) cuplata la rac-ul acestuia după pornire.

X X X
Obiecte ce pot cădea sau Pornire. Capotajul motorului cade peste mecanicul conductor a cărui 9 2 II
5 aluneca sub efectul 115 poziție de lucru firească este pe senila stângă.
gravitaţiei

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Page 1 din 11
Deplasări sub efectul Pornire. Furtune ale instalației hidraulice de acționare a organelor de
6 X
propulsiei (jeturi, proiectări 116 lucru cedează (din cauza vâscozității mari pe timp de iarna) în timp 6 2 I
de obiecte) ce mecanicul conductor se află pe șenila stângă.
Pornire. Ambreiajul principal umed multidisc permanent cuplat nu a
Autodeclanşări sau decuplat sau a decuplat insuficient (din cauza vâscozității ridicate a X X X
7 autoblocări neindicate ale 118 uleiului la temperaturi scăzute) iar la pornirea motorului Diesel D.105 6 3 II
maşinilor/utilajelor A șenilele sunt antrenate în timp ce mecanicul conductor se află pe
șenila stângă.
Pornire. Fișele de înaltă tensiune care alimentează de la magnetou
8 X X X
Atingere indirectă (instalaţii 125 cele două bujii ale motorului auxiliar PD 105 au izolațiile îmbătrânite 13 1 I
cu deficienţe sau posibilităţi sau întrerupte iar mecanicul conductor aflat pe șenila stângă le
existente) atinge.

Pornire. În timpul manevrării clapetelor de accelerație și de


X X
Lichide corozive, caustice, îmbogățire a amestecului (șoc) ale carburatorului motorului auxiliar 40 1 III
9 iritante, toxice 135 sau pe timpul purjării filtrelor de carburant și aerisirii instalațiilor de
alimentare, mecanicul conductor are contact prelungit al
tegumentului cu benzina COR 75 și motorina apărând iritarea.
Scurgeri, emanaţii de Pornire. Scurgeri de benzină sau motorină din instalațiile de
10 X X
solide, lichide, gaze 141 alimentare ale celor două motoare. Scurgeri de ulei motor sau ulei 20 4 IV
inflamabile hidraulic.
Existenţa unor surse de Pornire. Izolare defectuoasă sau existența unui scurtcircuit la
11 X X
iniţiere incendiu sau 143 sistemului electric de aprindere al motorului auxiliar sau la sistemul 20 4 IV
explozie de pornire al motorului Diesel D 105 A, la sistemele de iluminare sau
climatizare.
Repornire. În caz de oprire accidentală a motorului după atingerea
12 X X
Contact direct /indirect cu 151 temperaturii de regim și de repornire a acestuia cu ajutorul motorului 13 3 III
suprafeţe sau medii fierbinţi auxiliar (atingere a pieselor cu temperaturi ridicate din camera
energetică de către mecanicul conductor).

13 X X
Mişcare de aer (lucru în 233 Pornire. Vântul puternic poate dezechilibra mecanicul conductor aflat 9 3 II
curenţii de aer, vânt) pe șenila stângă.

14 X X
Lucrul la temperaturi 238 Pornire. Aceasta se execută din exteriorul cabinei. 20 2 III
extreme (vara,iarna)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Lipsa de curăţenie, Pornire. Șenila murdară precum și sculele de mână împraștiate pe


15 X X X
dezordine la locul de 267 șenilă pot determina alunecarea, împiedicarea, dezechilibrarea și 13 3 III
muncă căderea mecanicului conductor de la înălțime mică.
Page 2 din 11
16 Utilizare de scule, 2611 Pornire. Utilizarea unor scule și dispozitive improvizate. 20 2 III X X X
dispozitive inadecvate
Lucrul în zone periculoase Pornire. O altă mașină de geniu sau autovehicul accidentează
17 X X
temporare (utilaje în 2618 buldozerul în timp ce mecanicul conductor este în exteriorul cabinei. 9 4 III
mişcare)
Pornire. Nepoziționare corectă a levierelor și manetelor de comandă
18 X X
Executarea defectuoasă a 411 din cabină care determină propulsarea utilajului imediat după 9 3 III
unor operaţiuni de muncă pornirea motorului termic D 105 A, câtă vreme mecanicul conductor
este pe șenilă.
Pornire. Nedecuplarea ambreiajului dintre cele două motoare imediat
19 X
Nesincronizări de operaţii 413 după pornirea celui principal duce la inversarea fluxului de putere 9 4 III
(întârzieri, devansări) (motorul principal îl antreneaza pe cel auxiliar) și la distrugerea
motorului de pornire PD 105 prin spargerea blocului motor de către
biele.
20 Deplasări cu pericol de 417 Pornire. Împiedicare, alunecare, dezechilibrare și cădere de la mică 13 3 III X X
cădăre la acelaşi nivel înălțime de pe șenilă.
Omiterea unor operaţii (din Oprire. Nepoziționarea levierelor din cabină astfel încât să se
21 X
rutină, din neştiinţă) 421 împiedice pe timpul staționării deplasarea buldozerului pe un plan 6 4 II
înclinat sub efectul propriei greutăți.
22 Omiterea unor operaţii (din 421 Oprire. Neîntreruperea sistemului electric (contact general) pe timpul 6 3 II X X
rutină, din neştiinţă) pauzelor de odihnă sau pe timpul transportului.
23 Neutilizarea mijloacelor de 422 Pornire. Nepurtarea căștii de protecție, a mănușilor de protecție și a 20 4 IV X X X
protecţie cizmelor antiderapante de cauciuc.
24 Oboseală la intrarea în 438 Pornire. Lipsa de odihnă, odihna insuficientă cauzată de schimburi 20 4 IV X
schimb prelungite.
25 Consum de alcool, droguri, 439 Pornire. Izolarea prelungită a executanților poate genera consumul 20 4 IV X X
medicamente excesiv de alcool.
Deplasări necontrolate Lucru. Defecțiuni ale ambreiajelor de direcție, ale frânelor acestora,
X X X
(recul, balans, devieri , 113 descălțarea sau ruperea unei șenile, ruperea sau flambarea tijelor 20 3 IV
26 mijl.de transport) cilindrilor hidraulici de acționare a organelor de lucru, spargerea unui
furtun hidraulic etc. în sarcină genereaza devieri, recul și balans.
Mijloace de producţie sau Lucru. Conform sistemei de mașini, încărcătorul frontal care încarcă
27 X X
transport în miscare 114 în autobasculante materialele împinse de buldozer se poate ciocni 13 4 IV
de acesta.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Autodeclanşări sau
28 X X X
autoblocări neindicate ale 118 Lucru. Blocarea levierelor și manetelor de comandă din cabină. 9 4 III
maşinilor/utilajelor
Surpări, prăbuşiri,
X X X X
scufundări, deversări (s-a Lucru. Căderi de pietre și stânci de pe versanți, alunecări de teren, 40 4 V
29 considerat factor de risc 119 surpari si prabusiri ale terasamentului in zona de lucru.
Page 3 din 11
specific Mediului de
Munca)
30 Arc electric, fulgere 122 Lucru. Furtuni și vijelii din zona montană. 9 4 III X X
Scurgeri, emanaţii de Lucru. Defecțiuni ale instalației de alimentare a motorului termic
31 X X
solide, lichide, gaze 141 principal. 20 4 IV
inflamabile
Existenţa unor surse de
32 X X
iniţiere incendiu sau 143 Lucru. Defecțiuni ale sistemului electric. 20 4 IV
explozie
33 Expunere la zgomot peste 221 Lucru. Conform Buletinelor de determinare a zgomotului, în timpul 40 4 V X X X X
limita admisă Dir.CE lucrului nivelul acestuia depășește 95 dB în cabină (8 ore).
34 Expunere la vibraţii 222 Lucru. Conform Buletinelor de determinare a vibrațiilor, în timpul 40 4 V X X X X
Dir.CE lucrului nivelul acestora depășește 7 m/sxs in cabină (8 ore).
Iluminare
35 X X
necorespunzătoare 226 Lucru. Pe timp de noapte iluminarea frontului de lucru este 40 4 V
(intensitatea, insuficientă.
reflexie,refractie)
Calamităţi naturale
36 X X X X
(trăsnet,vânt, 227 Lucru. Specifice terenului muntos-împădurit. 20 4 IV
inundaţii,alunecări etc)
37 Mişcare de aer (lucru în 233 Lucru. Vântul puternic poate influența stabilitatea buldozerului. 9 4 III X X
curenţii de aer, vânt)
Subteran,
38 X X X
subacvatic,mlăştinos, 236 Lucru. Zona montană dar și prezența Râului Olt. 20 4 IV
altitudine mare
39 Lucrul la temperaturi 238 Lucru. În cabină.
X X
extreme (vara,iarna) 20 2 III
Lucrul în condiţii de
40 X X X
vizibilitate redusă 239 Lucru. Pe timp nefavorabil. 13 4 IV
(ceaţă,fum,abur,nori...)
41 Lucrul în apropierea apei 240 Lucru. În apropierea Râului Olt. 13 4 IV X X X
sau pe apă
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
42 Muncã ortostaticã / muncã 243 Lucru. Loc de muncă șezând pe scaun în cabină. 20 2 III X
sezând
Starea cãilor de
43 X
circulaţie,transport interne / 262 Lucru. Drumuri provizorii de pământ din șantier. 20 2 III
exterioare
44 Stres şi suprasolicitare 265 Lucru. Condiții grele de muncă, în condiții de izolare față de civilizație 40 2 IV X
psihică (climat general) și familie. Presiunea timpului pentru executarea sarcinii de muncă.
Lipsa de curăţenie, Lucru. Prezența în cabină a diferitelor obiecte neasigurate poate
X X
Page 4 din 11
45 dezordine la locul de 267 duce la blocarea anumitor pedale sau leviere precum și la 20 4 IV
muncă distragerea atenției mecanicului conductor.
Lucru. Neverificarea metrologică periodică (conform Listei Oficiale) a
mijloacelor de măsurare care se referă la protecția muncii (supuse
Lipsa sau defecţiuni la obligatoriu controlului metrologic al statului) - manometrul de 9 4 III X X
46 dispozitivele AMC 2613 măsurare a presiunii din instalația de ungere a motorului termic și
termometrul de măsurare a temperaturii apei din instalația de răcire
a motorului termic – conduce la avarii și stricăciuni ce pun în pericol
utilajul și pe mecanicul său conductor.
47 Lipsa de semnalizări, 2614 Lucru. Lipsa semnalizărilor și avertizărilor de securitate în șantier. 20 4 IV X X
avertizări de securitate
Lucrul în zone periculoase Lucru. Ciocnirea cu alte mașini și utilaje precum și cu mijloace de
48 X X X
temporare (utilaje în 2618 transport auto. 9 4 III
mişcare)
Executarea defectuoasă a Lucru. Lucrul sau deplasarea buldozerului în pante/rampe cu
49 X X X X
unor operaţiuni de muncă 411 înclinări față de orizontală mai mari decât cele maxime admise în 20 4 IV
documentația tehnică a mașinii (atât în plan longitudinal cât și
transversal).
50 Nesincronizări de operaţii 413 Lucru. Neoprirea la timp a buldozerului pe marginea prăpastiilor. 40 4 V X X X X
(întârzieri, devansări)
Efectuare de operaţii Lucru. Utilizarea buldozerului pentru alte operații decât cele
51 X X
neprevăzute în sarcina de 414 prevăzute de producator (ridicarea de sarcini cu ajutorul lamei). 20 4 IV
muncă
52 Deplasări sau staţionări în 415 Lucru. Apropierea periculoasă a buldozerului de zonele cu căderi de 20 4 IV X X X X
zone periculoase pietre și stânci de pe versanți.
53 Deplasări cu pericol de 416 Lucru. Apropierea periculoasă a buldozerului de buza prăpastiilor. 40 4 V X X X X
cădere de la înălţime
Deplasări cu pericol de Lucru. Urcarea-coborarea din cabină pot genera căderi de la înălțime 13 3 III X X
54 cădere la acelaşi nivel 417 mică.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Comunicări accidentogene Lucru. Comunicări ale persoanelor neautorizate referitoare X X X


55 418 poziționarea și deplasarea buldozerului în spațiu. 13 4 IV

56 Omiterea unor operaţii (din 421


X
rutină, din neştiinţă) Lucru. Neurmărirea indicațiilor mijloacelor de măsurare de la bord. 9 4 III

Neutilizarea mijloacelor de Lucru. Neutilizarea căștii și mănușilor antivibrație de protecție, a


57 X X X
protecţie 422 cizmelor antiderapante din cauciuc sau a antifoanelor. 20 4 IV

Page 5 din 11
58 Neanunţarea în timp util a 423 Lucru. Neanunțarea unor defecțiuni la buldozer și continuarea 20 4 IV X X
unor evenimente lucrului cu mașina defectă.
59 Efectuarea unor operaţii 425 Lucru. Intervenția neautorizată în cazul unor defecțiuni care necesită
X X
fără autorizaţie lucrări de reparații cu un volum și de o complexitate care depășesc 13 4 IV
posibilitățile mecanicului conductor.
60 Oboseală la intrarea în 438 Lucru. Lipsa de odihnă, odihna insuficientă cauzată de schimburi 20 4 IV X
schimb prelungite.
61 Consum de alcool, droguri, 439 Lucru. Izolarea prelungită a executanților poate genera consumul 20 4 IV X X
medicamente excesiv de alcool.
Deplasări sub efectul Intrețineri tehnice. Spălare. Scule de mană, piese de schimb sau alte
62 X X X
propulsiei (jeturi, proiectări 116 obiecte așezate pe diferite părți ale buldozerului pot fi antrenate de 9 4 III
de obiecte) jetul de apă sub presiune.
Recipiente sau instalaţii Întrețineri tehnice. Spălare. Recipientul de aer comprimat al mașinii
sub presiune defecte de curățat cu înaltă presiune Stihl RE 98 poate exploda în lipsa X X
63 1120 verificării tehnice periodice ISCIR sau în lipsa verificărilor 9 4 III
metrologice periodice ale componentelor sale de securitate
(presostat, manometru presiune sau supapă suprapresiune).
Atingere indirectă (instalaţii Întrețineri tehnice. Spălare. Izolarea defectuoasă a conductorilor de
64 X X X X
cu deficienţe sau posibilităţi 125 alimentare cu energie electrică a mașinii de curățat cu înaltă 20 4 IV
existente) presiune Stihl RE 98 sau inexistența nulului de lucru (prize Schuko).
Expunere la zgomot peste Întrețineri tehnice. Spălare. Buletinul de determinare a nivelului de
65 X X
limita admisă Dir.CE 221 zgomot în timpul funcționarii mașinii de curățat cu înaltă presiune 9 4 III
Stihl RE 98 indică un nivel de 88 dB.
Calamităţi naturale Întrețineri tehnice. Spălare. Furtuni și vijelii în terenul muntos-
66 X X
(trăsnet,vânt, 227 împădurit, viituri, inundații sau alunecări de teren. 9 4 III
inundaţii,alunecări etc)
67 Mişcare de aer (lucru în 233 Întrețineri tehnice. Spălare. Vântul puternic poate antrena mașina de 6 4 II X X
curenţii de aer, vânt) curățat.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Lucrul la temperaturi Întrețineri tehnice. Spălare. Operația se execută din exteriorul
68 X X
extreme (vara,iarna) 238 mașinii. 20 2 III

Lipsa de curăţenie, Întrețineri tehnice. Spălare. Apa provenită de la operația de spălare 13 3 III X X X
69 dezordine la locul de 267 băltește în jurul buldozerului creând noroi care încarcă șenila,
muncă buldozeristul alunecă și cade de la mică înălțime.
70 Deplasări cu pericol de 417 Întrețineri tehnice. Spălare. Buldozeristul alunecă pe noroiul format 13 3 III X X X
cădere la acelaşi nivel în urma spălării și cade de la același nivel.
Omiterea unor operaţii (din 421 Întrețineri tehnice. Spălare. Nedeschiderea sistemului electric al
71 X
rutină, din neştiinţă) buldozerului (contactul general) înaintea operației de spălare poate 13 3 III
conduce la scurtcircuite și incendii.
72 Neutilizarea mijloacelor de 422 Întrețineri tehnice. Spălare. Nepurtarea căștii și mănușilor de 20 4 IV X X X

Page 6 din 11
protecţie protecție, a cizmelor antiderapante de cauciuc și a anitifoanelor.
Părţi neprotejate de utilaje / Întrețineri tehnice. Gresare. Înlocuire consumabile. Reglaje. La
73 X X X
maşini unelte în mişcare 111 executarea lucrărilor cu unul dintre motoarele termice pornite sau cu 20 4 IV
mașina neasigurată la deplasare necontrolată sub propria greutate
pe plan înclinat.
Obiecte cu contururi sau Întrețineri tehnice. Gresare. Înlocuire consumabile. Reglaje. Diferite
74 X X X
suprafeţe periculoase/ 112 componente ale motoarelor, ale anexelor lor, difierite piese 20 2 III
tăioase/înţepătoare componente ale instalațiilor și sistemelor, capotaje la care se
intervine.
Obiecte ce pot cădea sau Întrețineri tehnice. Gresare. Înlocuire consumabile. Reglaje. Diferite
75 X X X
aluneca sub efectul 115 piese componente, unelte sau scule de mână. 13 3 III
gravitaţiei
Curgeri libere sau jeturi de Întrețineri tehnice. Gresare. Înlocuire consumabile. Reglaje.
76 X X X X
fluide sau solide 117 Spargerea unui furtun al instalației hidraulice de înalta presiune care 9 4 III
acționeaza organele de lucru.
Întrețineri tehnice. Gresare. Înlocuire consumabile. Reglaje. Fișele
Atingere indirectă (instalaţii 125 de înaltă tensiune care alimentează de la magnetou cele două bujii X X
77 cu deficienţe sau posibilităţi ale motorului auxiliar PD 105 (care este pornit) au izolațiile 13 1 I
existente) îmbătrânite sau întrerupte iar mecanicul conductor aflat pe șenila
stânga le atinge.
Întrețineri tehnice. Gresare. Înlocuire consumabile. Reglaje. În timpul
135 operațiilor mecanicul conductor are contact prelungit al tegumentului X X
78 Lichide corozive, caustice, cu benzina COR 75 și motorina, în timpul gresării cu vaselina și 40 1 III
iritante, toxice contact accidental cu electrolitul bateriei de acumulatoare în timpul
verificării concentrației.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Scurgeri, emanaţii de Întrețineri tehnice. Gresare. Înlocuire consumabile. Reglaje. Scurgeri
79 X X
solide, lichide, gaze 141 de benzină sau motorină din instalațiile de alimentare ale celor două 20 4 IV
inflamabile motoare. Scurgeri de ulei motor sau ulei hidraulic.

Existenţa unor surse de Întrețineri tehnice. Gresare. Înlocuire consumabile. Reglaje. Izolarea
80 X X
iniţiere incendiu sau 143 defectuoasă sau existența unui scurtcircuit la sistemului electric de 20 4 IV
explozie aprindere al motorului auxiliar sau la sistemului de pornire al
motorului Diesel D 105 A, la sistemele de iluminare sau climatizare.
Întrețineri tehnice. Gresare. Înlocuire consumabile. Reglaje.
Contact direct /indirect cu Efectuarea operațiilor cu motoarele pornite sau fierbinți. Contactul X X X
81 suprafeţe sau medii fierbinţi 151 direct cu acestea, cu uleiul motor la înlocuire, cu uleiul hidraulic 13 3 III
fierbinte în cazul spargerii unui furtun sau atingerea componentelor
fierbinți ale instalației hidraulice.
Mişcare de aer (lucru în 233 Întrețineri tehnice. Gresare. Înlocuire consumabile. Reglaje. Vântul
82 X X
Page 7 din 11
curenţii de aer, vânt) puternic poate dezechilibra mecanicul conductor aflat pe șenile sau 9 3 II
pe capotajele mașinii.
83 Lucrul la temperaturi 238 Întrețineri tehnice. Gresare. Înlocuire consumabile. Reglaje. 20 2 III X X
extreme (vara,iarna) Operațiile se executa în exteriorul buldozerului.
Lipsa de curăţenie, Întrețineri tehnice. Gresare. Înlocuire consumabile. Reglaje. Șenilele
84 X X X
dezordine la locul de 267 murdare precum și sculele de mână împraștiate pe șenilă pot 13 3 III
muncă determina alunecarea, împiedicarea, dezechilibrarea și caderea
mecanicului conductor de la înalțime mică.
Întrețineri tehnice. Gresare. Înlocuire consumabile. Reglaje.
85 X X X X
Utilizare de scule, 2611 Utilizarea sculelor de mână decalibrate sau improvizate, a vinciurilor 20 4 IV
dispozitive inadecvate neverificate ISCIR și a caprelor cu o capacitate portantă mai mică
decât cea necesară.
Lipsa sau disfuncţii la Întrețineri tehnice. Gresare. Înlocuire consumabile. Reglaje.
86 X X X X
dispozitive de 2615 Neasigurarea capotajelor motorului, a dispozitivelor de zăvorâre a 20 4 IV
închidere,blocare, ușilor și neutilizarea caprelor.
avertizare
Lucrul în zone periculoase Întrețineri tehnice. Gresare. Înlocuire consumabile. Reglaje. În timpul
87 X X X X
temporare (utilaje în 2618 executării operațiilor sau a probelor se poate petrece o ciocnire cu 20 4 IV
mişcare) un utilaj/ mașină de geniu sau cu un mijloc de transport auto.
88 Executarea defectuoasă a 411 Întrețineri tehnice. Gresare. Înlocuire consumabile. Reglaje. 20 4 IV X X
unor operaţiuni de muncă Nerespectarea instrucțiunilor de lucru.
89 Deplasări cu pericol de 417 Întrețineri tehnice. Gresare. Înlocuire consumabile. Reglaje. Caderea 13 3 III X X
cădere la acelaşi nivel de pe șenilă de la mică înălțime.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Întrețineri tehnice. Gresare. Înlocuire consumabile. Reglaje.
X
Omiterea unor operaţii (din Efectuarea operațiilor cu motorul pornit sau buldozerul neasigurat 20 4 IV
90 rutină, din neştiinţă) 421 contra deplasării sub propria greutate. Suspendarea buldozerului cu
vinciul fără folosirea caprelor de siguranță.

Neutilizarea mijloacelor de Întrețineri tehnice. Gresare. Înlocuire consumabile. Reglaje.


91 X X X
protecţie 422 Nepurtarea mănușilor, a căștii de protecție si a cizmelor de cauciuc 20 4 IV
antiderapante.
92 Oboseală la intrarea în Întrețineri tehnice. Gresare. Înlocuire consumabile. Reglaje. Lipsa de 20 4 IV X
schimb 438 odihnă, odihnă insuficientă cauzată de schimburi prelungite.
Consum de alcool, droguri, Întrețineri tehnice. Gresare. Înlocuire consumabile. Reglaje. Izolarea
93 X X
medicamente 439 de civilizație și familie prelungită a executanților poate genera 20 4 IV
consumul excesiv de alcool.
Obiecte cu contururi sau Alimentarea cu carburanți și lubrifianți. Tabla butoiului de 200 l, cheia
94 X X X
suprafeţe periculoase/ 112 de desfacere a bușonului butoiului, corpul pompei manuale de 13 2 II
tăioase/înţepătoare carburant.
Page 8 din 11
95 Lichide corozive, caustice, 135 Alimentarea cu carburanți și lubrifianți. Motorina, benzina, uleiurile 20 1 III X X
iritante, toxice hidraulice și de motor.
Scurgeri, emanaţii de Alimentarea cu carburanți și lubrifianți. Scurgeri de carburant și
96 X X X
solide, lichide, gaze 141 lubrifiant în timpul alimentării. 20 4 IV
inflamabile
Existenţa unor surse de Alimentarea cu carburanți și lubrifianți. Alimentarea cu motoarele
97 X X
iniţiere incendiu sau 143 pornite. Fumatul și lucrul cu foc deschis în timpul alimentării. 20 4 IV
explozie
Manipulări de materiale Alimentarea cu carburanți și lubrifianți. Manipularea defectuoasă a
98 X X X
inflamabile 144 butoiului și canistrelor la descărcarea din autocamion, tranzvazarea 20 4 IV
necorespunzător carburantului în recipienți necorespunzători.
Executarea defectuoasă a Alimentarea cu carburanți și lubrifianți. Neasigurarea rezervoarelor
99 X X X
unor operaţiuni de muncă 411 de motorină și benzină cu bușoane omologate, cu supape de 20 4 IV
refulare la suprapresiune a vaporilor.
10 Omiterea unor operaţii (din 421 Alimentarea cu carburanți și lubrifianți. Nepunerea bușoanelor 20 4 IV X
0 rutină, din neştiinţă) rezervoarelor după alimentare.
10 Neutilizarea mijloacelor de 422 Alimentarea cu carburanți și lubrifianți. Neutilizarea mănușilor și 20 4 IV X X X
1 protecţie căștii de protectie, a cizmelor antiderapante de cauciuc.
Obiecte cu contururi sau Îmbarcarea/debarcarea pe remorcă trailer sau pe vagon platformă
10 X X
suprafeţe periculoase/ 112 CF (demontarea/montarea lamei). Rampele (calele) trailerului, 20 2 III
2 tăioase/înţepătoare cablurile de ancorare, cuțitele lamei buldozerului, cablurile de legare
a lamei la cârligul macaralei.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Deplasări necontrolate Îmbarcarea/debarcarea pe remorcă trailer sau pe vagon platformă
10 X X X X
(recul, balans, devieri , 113 CF (demontarea/montarea lamei). Alunecarea buldozerului de pe 9 4 III
3 mijl.de transport) rampele trailerului din lipsa aderenței.

Surpări, prăbuşiri, Îmbarcarea/debarcarea pe remorcă trailer sau pe vagon platformă


scufundări, deversări (s-a CF (demontarea/montarea lamei). Încovoierea sau ruperea rampelor X X X X
10 considerat factor de risc 119 (calelor) trailerului. 9 4 III
4 specific Mediului de
Munca)
Lucrul în condiţii de Îmbarcarea/debarcarea pe remorcă trailer sau pe vagon platformă
10 X X X X
vizibilitate redusă 239 CF (demontarea/montarea lamei). Condițiile atmosferice împiedică 9 4 III
5 (ceaţă,fum,abur,nori...) pe mecanicul conductor să poziționeze corect buldozerul pe rampele
trailerului.
Utilizare de scule, Îmbarcarea/debarcarea pe remorcă trailer sau pe vagon platformă
10 X X X X
dispozitive inadecvate 2611 CF (demontarea/montarea lamei). Cabluri și lanțuri de ancorare 9 4 III
6 improvizate, cabluri de legare a lamei de carligul macaralei
neverificate ISCIR.
Executarea defectuoasă a Îmbarcarea/debarcarea pe remorcă trailer sau pe vagon platformă
X X X X
Page 9 din 11
10 unor operaţiuni de muncă 411 CF (demontarea/montarea lamei). Erori în poziționarea corectă a 9 4 III
7 buldozerului pe rampele trailerului, erori în manevra pe platforma
acestuia ori a vagonului CF.
Îmbarcarea/debarcarea pe remorcă trailer sau pe vagon platformă
CF (demontarea/montarea lamei). Comunicare defectuoasă între X X X X
10 Comunicări accidentogene 418 mecanicul conductor și echipajul autotractorului (remorcherului), 9 4 III
8 neînțelegerea codului de semnale de către legătorul de sarcină și
macaragiu (la demontarea/montarea lamei).
Îmbarcarea/debarcarea pe remorcă trailer sau pe vagon platforma
10 X
Omiterea unor operaţii (din 421 CF (demontarea/montarea lamei). Neasigurarea cu lanturi si cabluri 9 4 III
9 rutină, din neştiinţă) a buldozerului imbarcat. Neasigurarea buldozerului prin frane pe
timpul transportului.
Neutilizarea mijloacelor de Îmbarcarea/debarcarea pe remorcă trailer sau pe vagon platformă
11 X X X
protecţie 422 CF (demontarea/montarea lamei). Neutilizarea căștii și mănușilor de 20 4 IV
0 protecție precum și a cizmelor antiderapante de cauciuc.
Îmbarcarea/debarcarea pe remorcă trailer sau pe vagon platformă
11 X X X
Lipsa de 424 CF (demontarea/montarea lamei). Lipsa antrenamentului și 9 4 III
1 cunoştinţe,instruire, experienței mecanicului conductor în executarea unor astfel de
antrenare, experienţă operații.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Deplasarea pe ruta Invoiri-permisii. Accidente petrecute pe traseul declarat de catre
11 X
domiciliu-serviciu-domiciliu 26 executant ca fiind cel la si de la domiciliu. 9 4 III
2

Valori medii pe ULM 16, 3,4


48 5
Categoria nivelului de risc pe ULM: 56,95
(vezi nomograma 001NNR) (SUBSTANȚIAL)
Semnătura evaluatorului Acest document atestă efectuarea evaluărilor de risc pentru unitatea logică loc de muncă Data :
şi reprezintă percepţia situaţiei din teren la data evaluării

 Pentru fiecare unitate logică loc de muncă (ULM) specificată în tabelul LULM 001 se completează un tabel TIEFR 001.
 Se identifică şi se aleg pericolele sau factorii de risc,care se localizează pentru ULM,activitatea sau sarcina de muncă pentru care se face evaluarea.
 După identificare, existenţa unui factor se localizează la nivelul unei componente ale ULM, denumirea ei se înscrie în formular.(Coloana 4). Dacă există mai multe puncte de
localizare a aceluiaşi factor de risc se înscriu în clar toate aceste localizări.
 Identificarea se face utilizând listele de factori de risc LFR 001. Factorii de risc se înscriu cu denumirea în clar şi codul din lista LFR 001.(Coloanele 1,2)

Page 10 din 11
 Pentru fiecare factor de risc identificat se apreciază probabilitatea de manifestare şi se estimează gravitatea consecinţelor manifestării factorilor de risc . Se utilizează grilele de
evaluare din formularul FENRA 001 sau nomograma NNR 001. (Coloanele 5 şi 6). Calificativul nivelului de risc se inscrie în coloana 7 sub forma unei cifre romane.
 Se verifică dacă măsurile de control corespunzătoare fiecărui factor de risc identificat (Tehnice, Organizatorice, EIP echipament individual de protecţie, Instruire) există sau sunt
întreţinute.
 Se bifează în coloanele 8, 9, 10,11 cu X dacă măsurile nu există sau nu sunt menţinute sau se lasă spaţiul alb dacă măsurile sunt în regulă. Pentru masurile necesare a fi
puse în aplicare practică, se poate face o lista separată Planul de prevenire şi protecţie.
 Cerinţa legală art.12 lit.a din Legea 319/2006 Legea Securităţii şi Sănătăţii în Muncă este îndeplinită prin respectarea în cadrul metodei de evaluare a principiilor formulate în SR
EN 12100:2010.
 Dacă aveţi mai mulţi factori de risc decâţ rânduri pe pagină,copiaţi pag.2 de câte ori aveţi nevoie.

Page 11 din 11

S-ar putea să vă placă și