Sunteți pe pagina 1din 5

APROBAT,

I . Tematica pentru instruirea introductiv generala :


a) Acte normative generale care reglementeaza activitatea de aparare
impotriva incendiilor:
-Legea nr.307/12.07.2006 privind apararea impotriva incendiilor
-Ordinul MAI nr.163/2007 – Normele generale de psi;
-Dispozitia MAI privind instruirea salariatilor in domeniul situatiilor de urgenta ( 13-
07-2005) publicata in M.O. nr. 599 din data de 12.07.2005 si Ordinului MAI Nr. 786 din 2
septembrie 2005 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului administraţiei şi internelor
nr. 712/2005 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale privind instruirea salariaţilor în domeniul
situaţiilor de urgenţă, publicat în: Monitorul Oficial nr. 844 din 19 septembrie 2005;
d) modul de organizare a activitatii de aparare impotriva incendiilor în cadrul societăţii
comerciale.
e) formele si metodele specifice de prevenire si stingere a incendiilor.
f) mijloacele tehnice de psi cu care sunt echipate constructiile si instalatiile proprii si modul
de utilizare a acestora.
g) modul de actiune in cazul observarii si anuntatii unui incendiu;
h) actiunile ce trebuie intreprinse dupa perceperea alarmei in caz de incendiu.

II. Tematica pentru instruirea la locul de munca:

- caracteristici fizico-chimice si clase de periculozitate ale substantelor si materialelor


utilizate;
- cauze potentiale si riscurile de incendiu specifice locului de munca;
- descrierea , functionarea si modul de urmarire si interventie la instalatiile existente la
locul de munca;
- continutul instructiunilor de aparare impotriva incendiilor si a planului de interventie in
caz de incendiu;
- descrierea, functionarea, amplasarea si modul de actionare a mijloacelor de stingere
din dotare;
- sarcini specifice care revin persoanei instruite pentru prevenirea incendiilor, evacuarea
persoanelor si a bunurilor materiale si pentru anuntarea si stingerea incendiilor.

1
III. Tematica pentru instruirea periodica: ,

A. pentru personalul cu functii de executie sau operative ( instructaj lunar):

Nr. Luna Materialele ce se prelucreaza Cine participă Durata


crt. ( minute)
1 Ianuarie Legea nr. 307/2006 privind apărarea Personalul cu 120
împotriva incendiilor funcţii
Ordin nr. 1259/2006 – pentru aprobarea operative şi de
Normelor privind organizarea şi asigurarea execuţie
activităţii de înştiinţare, avertizare,
prealarmare şi alarmare în situaţii de
protecţie civilă.
2 Februarie Acte normative care reglementează Personalul cu 120
managemetul situatiilor de urgentă funcţii
 Legea 481/2004 privind protecţia operative şi de
civilă execuţie
3 Martie HGR nr. 537 / 2007 privind sanctionarea Personalul cu 30
contraventiilor psi. funcţii operative
şi de execuţie
Dispoziţia privind reglementarea ordinii 30
interioare psi 30

Exercitiu practic cu personalul privind 30


apararea impotriva incendiilor pe locul de
munca.
4 Aprilie Normele generale de psi art. 1-20 Personalul cu 30
funcţii operative
Norme de psi MIU, ediţia 1988, partea I, art. 30
şi de execuţie
2.166 – 2.170; 2.178 – 2.202
HG 1075-2004 pentru aprobarea 60
Regulamentului privind apărarea împotriva
efectelor dezastrelor produse de seisme.
5 Mai Normele generale de psi art. 21–47 Personalul cu 60
funcţii operative
şi de execuţie
Prevederi ale normelor privind situaţiile de 60
urgenţă
Legea nr.481/2004
-Obligaţiile cetăţenilor (art.20)
-Obligaţiile salariaţilor (art.31)
6 Iunie HGR nr. 537/ 2007 privind sanctionarea Personalul cu 60
contraventiilor psi. funcţii operative
şi de execuţie
Normele generale de psi art. 48 – 62 Personalul cu 30
funcţii operative
Exercitiu practic cu personalul privind şi de execuţie 30
apararea impotriva incendiilor pe locul de
munca.
7 Iulie Normele generale de psi art. 63 – 79 Personalul cu 40
Ordin 1995/1160/2005 – pentru aprobarea funcţii operative 80
Regulamentului privind prevenirea şi şi de execuţie
2
gestionarea situaţiilor de urgenţă specifice
riscului la cutremure.
8 August Normele generale de psi art. 80 – 96 Personalul cu 45
Ordin 1184/ 2006 pentru aprobarea Normelor funcţii operative 75
privind organizarea şi asigurarea activităţii de şi de execuţie
evacuare în situaţii de urgenţă.
9 Septem- Normele generale de psi art. 80 – 96 Personalul cu 30
brie Ordinul MAI 638 - 420/12.05.2005 privind funcţii operative 60
gestionarea situatiilor de urgenta şi de execuţie
Exercitiu practic cu personalul privind 30
apararea impotriva incendiilor pe locul de
munca.
10 Octombrie Instructiuni psi si sarcini ce revin personalului Personalul cu 60
pe locul de munca funcţii operative
Normele generale de psi art. 97 – 106 şi de execuţie 60

11 Noiembrie Reglementarea in cadrul societatii comerciale Personalul cu 60


a activitatii de aparare impotriva incendiilor. funcţii operative
Normele generale de psi art. 107 – 143 şi de execuţie 60

12 Decem- Normele generale de psi art. 144 – 156 Personalul cu 30


brie funcţii operative
Exercitiu practic cu personalul privind şi de execuţie 30
apararea impotriva incendiilor pe locul de
munca.
Testarea personalului privind cunoaşterea 30
normelor şi regulilor psi

INTOCMIT,

3
B. Pentru personalul care lucreaza direct sau nemijlocit la aparate, masini si
instalatii tehnologice si care au pregatirea de tehnician, maistri, subinginer,
inginer, etc ( instructaj trimestrial)

Nr. Luna Materialele ce se prelucreaza Durata


crt. ( minute )
1 Martie Reglementarea in cadrul societatii comerciale a: 60
-ordinii interioare de psi;
-activitatii de aparara impotriva incendiilor;
-instruirea personalului in domeniul psi
-instructiuni de aparare impotriva incendiilor si sarcini
ce revin personalului pe locurile de munca.
Exercitiu practic cu personalul privind apararea impotriva 30
incendiilor pe locul de munca.
Acte normative care reglementează managemetul situatiilor 30
de urgentă
Legea 481/2004 privind protecţia civilă
2 Iunie Norme generale de psi de art. 1-47 30

Exercitiu practic cu personalul privind apararea impotriva 30


incendiilor pe locul de munca.
Ordinul MAI 638-420/12.05.2005 privind gestionarea 60
situatiilor de urgenta
3 Septembrie Norme generale de psi de art. 48- 106 30
Exercitiu practic cu personalul privind apararea impotriva 30
incendiilor pe locul de munca.
HG 1075-2004 pentru aprobarea Regulamentului privind 60
apărarea împotriva efectelor dezastrelor produse de seisme
4 Decembrie Norme generale de psi de art. 107-156 30
Exercitiu practic cu personalul privind apararea impotriva 30
incendiilor pe locul de munca.
Testarea anuală 60

C. Pentru personalul TESA, al birourilor, sefii sectoarelor si compartimentele de


activitate ( instructaj semestrial):
Nr. Luna Materialele ce se prelucreaza Obs.
crt.
1 Iunie Reglementarea in cadrul societatii comerciale a: 45
-ordinii interioare de psi;
-activitatii de aparara impotriva incendiilor;
-instruirea personalului in domeniul psi
-instructiuni de aparare impotriva incendiilor si sarcini ce revin
personalului pe locurile de munca.
Norme generale psi – art. 1-96
Acte normative care reglementează managemetul situatiilor de 40
urgentă
Legea 481/2004 privind protecţia civilă
Exercitiu practic cu personalul privind apararea impotriva 20
incendiilor pe locul de munca. personalului pe locurile de munca.

2 Decembrie Norme generale psi – art. 97-156 30

Ordinul MAI 638 - 420/12.05.2005 privind gestionarea situatiilor 45


de urgenta

4
Exercitiu practic cu personalul privind apararea impotriva 15
incendiilor pe locul de munca.
Testare annuală 60

Cadru tehnic ________________

S-ar putea să vă placă și