Sunteți pe pagina 1din 2

CERT – EXPERT – INSTAL SRL

STRADA TEIUȘ, NR. 249, BLOC 1, ETAJ P, AP. 11, BUCUREȘTI SECTORUL 5
SERVICIU EXTERN DE PREVENIRE ȘI PROTECTIE
SSM

Unitatea: S.C. SRL


Luna și an: Martie 2021

Aprobat

Art.1 Prezența lege are că scop instituirea de măsuri privind promovarea îmbunătățirii securității
și sănătății în muncă a lucrătorilor.
Art.2 Pentru realizarea în bune condiţii a sarcinilor, montatorul, reglorul şi depanatorul de
ascensoare trebuie să îndeplinească o serie de competenţe precum: bună comunicare
interpersonală şi lucru în echipă, efectuarea de operaţii de întreţinere, montare, depanare
ascensoare, aplicarea normelor de protecţie a muncii, de prevenire şi stingere a incendiilor,
precum şi aplicarea prescripţiilor tehnice ISCIR, în vigoare.
Art.3 (1) Însuşirea normelor referitoare la sănătatea şi securitatea în muncă este realizată prin
participarea la instruiri periodice, pe teme specifice locului de muncă.
(2) Echipamentul de lucru şi protecţie, specific activităţilor de la locul de muncă este asigurat,
conform prevederilor legale.
(3) Mijloacele de protecţie şi de intervenţie sunt verificate, în ceea ce priveşte starea lor tehnică
şi modul de păstrare, conform cu recomandările producătorului şi adecvat procedurilor de lucru
specifice.
Art.4 Să urmărească efectuarea la termenele stabilite a lucrărilor de întreținere și reviziei
Art.5 Punerea în funcţiune a ascensorului va fi făcuta de către o societate autorizată de ISCIR.
Art.6 Verificarea calităţii lucrărilor executate se realizează pe toate operaţiile.
Art.7 Este interzisă îndepărtarea apărătorilor de pe angrenaje în timpul funcționarii ascensorului.
Art.8 Cablul de tracțiune va fi verificat pentru a nu prezența deteriorări.
Art.9 Starea echipamentului de lucru este verificată zilnic, conform instrucţiunilor proprii sau
procedurilor specifice.
Art.10 La întreruperea sau/și terminarea lucrului, cabina sau platforma ascensorului va fi
coborâtă pe sol.
Art.11 Dotările necesare lucrărilor de montare sunt verificate conform normelor interne de
montare și prescripţiile ISCIR.

1
CERT – EXPERT – INSTAL SRL
STRADA TEIUȘ, NR. 249, BLOC 1, ETAJ P, AP. 11, BUCUREȘTI SECTORUL 5
SERVICIU EXTERN DE PREVENIRE ȘI PROTECTIE
SSM
Art.12 Instalația electrică a ascensorului trebuie să asigure protecția împotriva pericolului de
electrocutare. Se verifică zilnic, vizual dacă există posibilitatea atingerii pieselor aflate sub
tensiune, precum și existența legăturii la instalația de legare la pământ.
Art.13 Personalul lucrător este obligat să poarte echipamentul individual de protecție, cu care a
fost dotat, pe toată durata timpului de muncă;
Art.14 Organizați procesul de izolare a persoanelor care prezintă simptome de COVID-19 la
locul de muncă, în așteptarea transferului la o unitate sanitară corespunzătoare. Luați măsuri
pentru dezinfectarea locului de muncă și supravegherea sănătății persoanelor care sunt sau au
fost în contact strâns cu persoanele, care au dezvoltat simptome.
Art.15 Informați muncitorii despre faptul că au dreptul să părăsească locul de muncă în orice
situaţie, care prezintă pericol iminent și grav pentru viața și sănătatea lor, în conformitate cu
legislația naționalăși și procedurile stabilite și că trebuie să informeze imediat conducătorul
nemijlocit cu privire la această situație.
Art.16 Recomandați lucrătorilor să apeleze la furnizorul lor de asistență medicală sau la
autoritatea de sănătate publică la nivel local atunci, când suferă de o afecțiune gravă, cum ar fi
probleme de respirație, și să ofere detalii despre călătoriile recente și simptome.
Art.17 Coronavirusul COVID-19 este deosebit de contagios, astfel că boală se răspândește
deosebit de ușor şi poate afecta pe oricine.

Serviciu extern SSM, Insp. SSM

S-ar putea să vă placă și