Sunteți pe pagina 1din 10

INSTRUCTIUNI PROPRII DE SANATATE SI SECURITATE IN

MUNCA PENTRU LUCRARILE DE SUDARE


4.6

1.0 SCOP

Prevenirea accidentelor de munca la executarea lucrarilor de sudare si taiere electrica si


oxiacetilenica a metalelor, eliminarea riscurilor de accidentare existente in cadrul activitatilor proprii
celor patru elemente componente ale sistemului de munca (executant, sarcina de munca, mijloc de
productie, mediu de munca), pentru a permite societatii sa-si desfasoare activitatea intr-un mediu de
munca sanatos, pentru evitarea la maximum a riscurilor de accidentare al lucratorilor.

2.0 DOMENIU

Prezenta instructiune se aplica in cadrul intregii unitati, la nivelul conducerii cu atributii in


respectarea legislatiei in domeniul securitatii si sanatatii in munca, respectiv pentru intregul personal
de executie.

3.0 DEFINITII SI ABREVIERI

3.1 Definitii

 Securitate si sanatate in munca: Ansamblul de activitati institutionalizate avand ca scop


asigurarea celor mai bune conditii in desfasurarea procesului de munca, apararea vietii,
integritatii fizice si psihice, sanatatii lucratorilor si ale altor persoane participante la procesul
de munca.
 Comunicarea: Procedura care defineste caile si mijloacele de instiintare, privind producerea
unui eveniment. Este supus comunicarii:
- orice eveniment, imediat dupa declansare/producere
- orice boala profesionala, precum si cazurile suspecte de boala profesionala
 Evenimentul: Se refera la:
- accidentul care a antrenat decesul sau vatamari ale organismului, produs in timpul procesului
de munca ori in indeplinirea indatoririlor de serviciu, situatia de persoana data disparuta sau
accidentul de traseu ori de circulatie, in conditiile in care au fost implicate persoane angajate,
incidentul periculos, precum si cazul susceptibil de boala profesionala sau legata de
profesiune;
 Accident de munca: Vatamarea violenta a organismului, precum si intoxicatia acuta
profesionala ,care au loc in timpul procesului de munca sau in indeplinirea indatoririlor de
serviciu, si care provoaca incapacitate temporara de munca(ITM)de cel putin trei zile
calendaristice, invaliditate ori deces.
 Boala profesionala: Afectiune care se produce ca urmare a exercitarii unei meserii sau
profesiuni, cauzata de agenti nocivi fizici,chimici sau biologici caracteristici locului de
munca, precum si de suprasolicitarea diferitelor organe sau sisteme ale organismului, in
procesul de munca;
 Echipament individual de protectie: Orice echipament destinat a fi purtat sau manuit de un
lucrator pentru a-l proteja impotriva unuia sau mai multor riscuri care ar putea sa-i puna in
pericol securitatea si sanatatea la locul de munca, precum si orice supliment sau accesoriu
proiectat pentru a indeplini acest obiectiv;

1
 Echipament de munca: Orice masina, aparat, unealta sau instalatie folosita in munca;
 Factor de risc de accidentare sau imbolnavire profesionala: Cauza potentiala a
accidentelor de munca si bolilor profesionale;
 Electrocutare (SOC ELECTRIC) fenomenele care apar in organism ca urmare a trecerii
curentului electric.Electrocutarea se manifesta prin vatamari de diferite grade, pina la deces.
 Protectie: ansamblu de masuri care constau in utilizarea unor mijloace specifice denumite
mijloace de protectie, cu scopul protejarii executantilor fata de pericolele care nu au fost
sufficient evitate sau limitate prin prevenire intrinseca.
 Risc de natura electrica este pericolul posibil al curentului electric de a afecta securitatea
persoanei (lor) prin electrocutare sau prin efectul termic al arcului electric.
 Sef de lucrare este persoana desemnata de catre emitent pentru executarea unei lucrari, care
conduce, controleaza si supravegheaza formatia de lucru si care asigura masurile tehnice si
organizatorice de protectie a muncii in zona de lucru.

3.2 Abrevieri

SSM – Securitate si Sanatate in Munca;


EIP – Echipament Individual de Protectie;
ITM – Incapacitate Temporara de Munca;

4.0 REFERINTE NORMATIVE

 Legea Securitatii si Sanatatii in Munca nr.319/2006;


 Norme Metodologice de aplicare a Legii nr. 319/2006

5.0 COMPONENTE SISTEM DE MUNCA

5.1 Executant
 personal incadrat in conformitate cu prevederile stabilite prin Legea nr.53/2003 Codul Muncii.
 incadrarea pe functii si/sau posturi de lucru corespunzator pregatirii profesionale fiecarui
lucrator, si starii de sanatate (declarati apti in urma examenului medical la
angajare).Lucratorul trebuie sa fie apt fizic si psihic si sa nu aiba infirmitati care ar stanjeni
activitatea specifica sau care ar putea conduce la accidentarea lor sau a altor persoane
 lucratorul trebuie sa cunoasca procedeele sudare, precum si de scoatere de sub tensiune a
persoanelor electrocutate si de acordare a primului ajutor

5.2 Sarcina de munca


 realizarea atributiilor de serviciu specifice functiei / postului ocupat in organigrama,
enumerate in fisa postului .

5.3 Mijloace de productie


 Echipamente de munca specifice lucrarilor de sudare : aparate de sudare, generatoare de
sudura, scari, unelte, scule, mijloace de protectie electroizolante, etc.

5.4 Mediu de munca


 aer liber, interiorul cladirilor, la inaltime, la sol

6.0 RISCURI POTENTIALE DE ACCIDENTARE


Cadere de la inaltime ;
Riscuri electrice : curent electric – pericol de atingere directa sau indirecta ;

2
Calamitati naturale ;
Risc de lovire, intepare,strivire, taiere,zgariere

7.0 REGULI PENTRU REALIZAREA ACTIVITATILOR IN CONDITII DE SECURITATE

7.1 MASURI TEHNICE DE SECURITATE A MUNCII LA EXECUTAREA LUCRARILOR


SUDARE SI TAIERE ELECTRICA A METALELOR

1. Sudarea si taierea electrica pot fi executate numai de persoane avind virsta peste 18 ani, care
cunosc instalatiile, aparatura si procedeele de lucru si care au fost instruite din punct de vedere
al securitatii muncii si au calificarea necesara.
2. Persoanele care nu sint calificate in meseria de sudor sau nu au implinit virsta de 18 ani, pot fi
admise la lucru in conditii normale ca ajutor de sudor numai sub supravegherea directa a
cadrelor calificate in aceste lucrari si numai dupa insusirea instructajului de securitate a
muncii.
3. Instructajul de securitatea munca se va face pe faze in conformitate cu prevederile
Metodologiei de Instruire M 1.
4. Sudorii si ajutoarele de sudori sint obligati sa utilizeze echipamentul individual de protectie
conform normativului de acordarea echipamentului individual de protectie.
5. Sudorii trebuie sa aiba parul acoperit in intregime. Femeile trebuie sa aiba parul acoperit cu
basma astfel incit sa nu prezinte capete libere la care s-ar putea aprinde in timpul lucrului si sa
nu lase suvite de par in afara.
6. Persoanele care participa la lucrari executate in spatii inguste, vor purta imbracaminte de
protectie ignifugata.
7. Pentru protectia impotriva scinteilor, a stropilor de metal topit, improscati, precum si
radiatiilor luminoase infrarosii si ultraviolete, angajatii trebuie sa foloseasca in timpul lucrului
mijloace adecvate de protectie a ochilor ca masti prevazute cu placi de sticla filtranta
corespunzatoare.
8. Locul de munca trebuie sa fie curat si uscat.
9. Locul de munca trebuie sa fie ingradit cu paravane avind inaltimea minima de 2 m pentru a
preveni patrunderea radiatiilor emise de arcul electric in afara zonei de lucru.Se vor prevedea
indicatoare de securitate.
10. Ferestrele vor fi vopsite pina la inaltimea de 2 m de la pardoseala,astfel incit sa se previna
transmiterea sau reflectarea radiatiilor produse in timpul lucrului.
11. La locurile unde se sudeaza accidental si la cele ce nu pot fi izolate prin paravane, sudorul este
obligat inaintea inceperii lucrului sa previna persoanele din jurul sau ca se va suda,invitindu-le
sa se indeparteze.
12. Carcasele agregatelor de sudare, mesele de sudare si piesele metalice care se sudeaza trebuie
sa fie legate la prize de pamint corespunzatoare.
13. In cazul unei intreruperi mai mari a lucrului este necesar ca agregatul de sudare sa fie
deconectat de la retea.
14. Cind se lucreaza in spatii inguste si in special cind acestea sint umede sau cu temperatura
foarte ridicata trebuie sa se foloseasca covorase sau suporti izolati astfel incit sa nu existe
posibilitatea venirii in contact a corpului cu partile care pot conduce curent electric.
15. Daca legarea la retea a unui echipament de sudare se realizeaza fara fisa si priza se va
prevedea la locul de racordare un intrerupator cu ajutorul caruia sa se scoata de sub tensiune
concomitent toti conductorii de alimentare.

3
16. Minerul si dispozitivul de fixare al electrodului (de exemplu pirghia clestelui portelectrod)
trebuie sa fie executata din material izolant, rezistent sau imbracata in material izolant.
Folosirea clestilor portelectrod defecti sau cu izolatie deteriorata este interzisa.
17. In timpul pauzelor de lucru, portelectrodul va fi asezat sau agatat de un suport izolant, astfel
incit sa nu atinga piesa sau suportul acesteia, care sint legate la sursa de alimentare a
circuitului de sudare. Se interzice categoric tinerea portelectrodului sub brat, pentru a preveni
scurgerile curentului electric prin corp.
18. Este strict interzisa aruncarea la intimplare a portelectrodului chiar daca nu este sub tensiune,
indiferent de caracterul fix sau mobil al postului de sudare.
19. Conductorii electrici, mobili folositi la racordarea la retea si cablurile pentru alimentarea
circuitului de sudare, vor fi feriti impotriva deteriorarii in timpul exploatarii si al transportului
si in mod special impotriva contactului cu stropi de metal topit, precum si a trecerii peste ei cu
mijloace de transport. Cablurile mobile pot fi usoare si foarte flexibile, pastrindu-se in colaci
cind nu se executa operatia de sudare.
20. Asezarea cablurilor in santuri la un loc sau in imediata apropiere al conductelor si furtunurilor
utilizate la sudarea cu gaze este interzisa.
21. Cablurile de alimentare a circuitului de sudare cu izolatia deteriorata se vor inlocui. In cazul in
care cablurile respective nu vor putea fi inlocuite imediat, zonele deteriorate vor fi reparate
imediat prin indepartarea portiunii deteriorate si realizarea unei imbinari in portiunea
respectiva. Izolarea cu banda izolatoare a portiunii reparate nu este suficienta si in consecinta
este obligatorie folosirea bucselor de protectie din material izolant, care sa acopere in
intregime zona reparata. Starea izolatiei cablurilor de alimentare a circuitului de sudare se va
verifica inainte de inceperea lucrului(schimbului).
22. Imbinarea cablurilor pentru alimentarea circuitului de sudare sau taiere, se va realiza prin
lipire la cald, prin sudare, sau cu mufe de conexiuni izolate. Zonele de imbinare ale cablurilor
pentru alimentarea circiutului de sudare trebuie sa asigure o buna conductibilitate, securitate
fata de solicitarile mecanice si o izolare perfecta in special in zona de imbinare. In spatii
inguste trebuie acordata o atentie deosebita ca toate cablurile sa fie in stare perfecta. Inainte de
imbinarea cablurilor pentru alimentarea circuitului de sudare este necesar ca agregatul de
sudare sa fie deconectat de la retea.
23. La sudarea manuala cu electrozi inveliti, sudorii vor purta in mod obligatoriu manusi si in
timpul inlocuirii electrozilor.
24. Cablul de masa trebuie sa fie racordat direct la piesa fiind interzisa utilizarea unor
improvizatii ca: bare, tuburi, lanturi. Racordarea se poate realiza numai cu cleme de stringere,
borna cu surub bine strinse, cu poli magnetici, cu conditia ca suprafetele de contact sa fie
netede si curate.
25. Daca sudorul isi intrerupe lucrul sau isi paraseste postul de lucru, sursa pentru sudare sau
circuitul de sudare se va scoate de sub tensiune, astfel incit instalatia sa nu poata fi pusa in
mod accidental in functiune de la portelectrod sau de la capul de sudare.
26. Este interzisa sudarea concomitenta pe aceeasi piesa cu 2 instalatii de sudare manuala cu arc
electric de curent continuu cu polaritati opuse.
27. La executarea lucrarilor de sudare si taiere cu arc electric in corpuri metalice inguste (cazane,
conducte metalice) se vor folosi numai instalatii de sudare alimentate cu curent continuu. In
cazul in care se folosesc transformatori de sudare, tensiunea de mers in gol nu va depasi 42 V.
28. La sudarea electrica in rezervoare sau recipiente metalice, toate partile instalatiei de sudare
vor fi legate la pamint, la o priza a carei rezistenta sa nu depaseasca 4 Ω.
29. Generatoarele de curent continuu si transformatoarele folosite la sudarea cu arc electric
trebuie sa respecte conditiile impuse in prescriptiile de electrosecuritate. Se interzice lucrul
cind agregatele de sudare sau accesoriile lor sint: defecte sau in stare necorespunzatoare.

4
Agregatele de sudare antrenate cu combustie interna trebuie sa fie instalate astfel incit sa se
previna intocsicatiile ce pot fi provocate de gazele de esapament.
30. Pentru racordarea la retea, executarea legaturilor fixe, inclusiv montarea pieselor, este permisa
numai electricienilor calificati autorizati in astfel de lucrari, care trebuie sa respecte toate
prescriptiile in vigoare referitoare la instalatiile electrice.
31. Tensiunile de lucru ale echipamentelor de sudare vor fi prescrise in tehnologia de sudare
respectiva. Tensiunea maxima de mers in gol nu poate depasi 110 V in curent continuu si 75 V
in curent alternativ(STAS 2689/1984). Aceste tensiuni sint valabile si in cazul folosirii altor
surse de curent(de ex.redresoare).
32. In cazul in care urmeaza sa se execute lucrari de receptie sau de curatire a agregatelor de
sudare sau cind se schimba locul lor de amplasare este necesar ca in prealabil acestea sa fie
scoase de sub tensiune prin decconectarea de la retea.
33. Toate partile instalatiei de sudare care se afla sub tensiune, inclusiv generatoarele de curent
continuu sau transformatoarele de sudare, trebuie sa fie protejate impotriva atingerii
accidentale prin legarea lor la prize de pamint si la conductorul de nul.
34. Nu se vor utiliza decit echipament de sudare omologate care vor indeplini conditiile de
electrosecuritate.

7.2 MASURI TEHNICE DE SECURITATE A MUNCII LA EXECUTAREA LUCRARILOR


SUDARE SI TAIERE OXIACETILENICA A METALELOR

1. Sudarea si taierea autogena pot fi executate numai de persoane avind virsta peste 18 ani,care
cunosc instalatiile, aparatura si procedeele de lucru si care au fost instruite din punct de vedere
al securitatii muncii si au calificarea necesara.
2. Persoanele care nu sint calificate in meseria de sudor sau nu au implinit virsta de 18 ani, pot fi
admise la lucru in conditii normale ca ajutor de sudor numai sub supravegherea directa a
cadrelor calificate in aceste lucrari si numai dupa insusirea instructajului de securitate a
muncii.
3. Persoanele sub 18 ani nu vor fi admise la lucrarile la care pot aparea pericole specifice de
accidentare, ca de exemplu: lucrari executate in spatii inchise, lucrari cu degajari puternice de
caldura, lucrari asupra unor piese zincate acoperite cu plumb, cadmiu, beriliu sau vopsite cu
vopsele ce contin plumb. Prin spatii inchise se inteleg: rezervoare, cazane, portbagaje, spatii
dublu fund la vase, aparate din industria chimica, puturi si similare. Prin lucrari cu degajari
puternice de caldura se inteleg, de exemplu, sudarea cu preincalzire a pieselor mari de fonta.
4. Instructajul de securitatea muncii se va face pe faze in conformitate cu prevederile
Metodologiei de Instruire M 1.
5. Sudorii si ajutoarele de sudori sint obligati sa utilizeze echipamentul individual de protectie
conform nermativului de acordarea echipamentului individual de protectie manusi sudor,
bocanci cu talpa cauciuc, ochelari de sudor, jambiere, sort sudor, etc).
6. Sudorii trebuie sa aiba parul acoperit in intregime. Femeile trebuie sa aiba parul acoperit cu
basma astfel legate incit sa nu prezinte capete libere la care s-ar putea aprinde in timpul
lucrului,si sa nu lase suvite de par in afara.
7. Persoanele care participa la lucrari executate in spatii inguste, vor purta imbracaminte de
protectie ignifugata.
8. Pentru protectia importiva scinteilor, a stropilor de metal topit, improscati ,precum si
radiatiilor luminoase infrarosii si ultraviolete, angajatii trebuie sa foloseasca in timpul lucrului
mijloace adecvate pentru protectia ochilor: ochelari metalici rabatabili prevazuti cu vizor
corespunzator.

5
9. Imbracamintea de lucru murdarita cu substante usor inflamabile, ulei, grasimi, petrol nu va fi
folosita.
10. Lucrarile de sudare se executa numai cu aprobarea conducatorului procesului de productie,
dupa cunoasterea documentatiei tehnice in legatura cu respectivele lucrari si dupa efectuarea
instructajului cu privire la modul de exploatare a echipamentului si cu privire la securitatea
muncii.
11. Inainte de inceperea lucrului, persoana insarcinata cu supravegherea operatiilor va verifica
daca au fost luate toate masurile de securitate necesare pentru prevenirea accidentelor si
imbolnavirilor.
12. Amplasarea atelierelor de sudare nu este permisa in subsolurile cladirilor, in subteran sau la
etaj. Pentru fiecare loc de munca se va asigura o suprafata libera de cel putin 4-5mp, in afara
de suprafetele ocupate cu diferite utilaje, materiale si trecerile dintre acestea. Latimea
trecerilor va fi de cel putin 1m. Incaperea de lucru trebuie sa aiba peretii netezi pentru a putea
indeparta usor praful depus. Peretii si tavanul se vopsesc in culori deschise mate. Pardoseala
trebuie sa fie din material necombustibil cu conductibilitate termica mica, rezistenta,
nealunecoasa si fara denivelari.
13. Pentru iluminatul cu lampi portative trebuie sa se utilizeze lampi in buna stare, alimentate cu
tensiune la 24V. Cind lucrarile se executa in rezervoare,recipiente, cazane, in zone cu
temperaturi ridicate, tensiunea de alimentare a lampilor portative nu trebuie sa depaseasca
12V.
14. In incaperile in care se executa permanent lucrarile de sudura vor avea o inaltime de cel putin
3m si vor fi bine aerisite prin ventilatie naturala si mecanica.
15. Generatoarele de acetilena sau alte aparate care produc gaze combustibile, precum si
recipientele butelie care contin gaze combustibile (oxigen, argon, CO2) nu pot fi introduse sau
depozitate in spatii inguste.
16. In incaperile in care se prelucreaza sau se depoziteaza substantele usor inflamabile sau in care
exista pericol de explozie, executarea lucrarilor de sudare nu este permisa decit numai in cazul
in care a fost inlaturata in prealabil orice posibilitate de incendiu sau explozie.
17. Daca pericolul de incendiu sau explozie nu poate fi inlaturat pe deplin din motive tehnologice,
lucrarile de sudare pot fi executate in baza unei aprobari scrise a conducatorului procesului de
productie si cu conditia supravegherii permanente a locului de munca. Masurile de securitate a
muncii vor fi specificate detaliat in aprobarea scrisa dintre cele mai importante sint:
18. folosirea unor muncitori cu inalta calificare si verificarea minutioasa a aparatajului de lucru;
19. prevenirea producerii de amestecuri explozive in spatiu de lucru;
20. asigurarea unui grad de securitate sporita in apropierea locului de munca prin oprirea
aparatelor care contin lichide, gaze sau pulberi usor inflamabile;
21. etansarea perfecta a tuturor recipientelor care contin substante usor inflamabile prin izolarea si
montarea de flanse oarbe;
22. evacuarea tuturor persoanelor a caror prezenta nu este absolut necesara la locul de munca;
23. prezenta unei echipe PSI si pregatirea dispozitivelor de stingere necesare;
24. indepartarea intregii aparaturi de sudare din incaperi dupa terminarea lucrului.
25. In cazul in care scinteile sau stropii de metal topit pot produce incendii sau explozii in
incaperile aflate deasupra, linga sau dedesuptul locului de munca este necesar sa se ia masuri
de izolare corespunzatoare a acestor incaperi, respectindu-se normele PSI.
26. La locurile de munca unde exista pericolul de cadere de la inaltime, inceperea lucrului este
permisa numai dupa atestarea scrisa ca sudorul este apt din punct de vedere medical a lucra la
inaltime.

6
27. Cind lucrarile de sudare se executa la inaltimi mai mari de 1m, se vor folosi schele rezistente,
asigurate impotriva incendiilor. Sudorii si ajutoarele lor vor purta centuri de siguranta pentru
prevenirea caderii de la inaltime, asigurate cu fringhia de elementele fixe ale constructiei.
28. Capetele profilurilor sau pieselor taiate trebuie sa fie asigurate impotriva caderii si apoi
coborite cu grija, dupa taiere. Sub zona de lucru a sudorilor nu sint permise trecerea si
stationarea persoanelor.
29. Asupra recipientilor, butoaielor metalice, conductelor care au continut substante
inflamabile,sau care intretin arderea, substante care pot produce explozii sau care in timpul
lucrului pot da nastere la degajari de gaze, vapori sau pulbere nociva, se pot executa lucrari de
sudura, dupa o tratare speciala sub supraveghere foarte atenta si numai de persoane cu multa
experienta.
30. Recipientele care au continut substante ce nu mai pot fi considerate in principiu ca fiind
recipiente cu continut periculos vor fi tratate ca atare.
31. Inainte de inceperea operatiilor, asupra recipientelor mai sus amintite,se vor deschide
elementele de inchidere astfel incit sa se evite producerea scinteilor cu aceasta ocazie. Apoi se
va evacua reziduurile cu apa fierbinte sau aburi, dupa care se va umple interiorul cu apa.
32. La locurile de munca permanente se vor afisa in mod obligatoriu instructiunile de folosire ale
utilajului si indicatoare de securitate, iar sudorii vor avea la dispozitie scaune reglabile in
inaltime, dispozitive de fixare, rotire si inclinare a pieselor de sudat, dispozitive pentru
aprinderea arzatoarelor, dispozitive pentru agatarea arzatorului, pentru a se putea asigura o
pozitie cit mai comoda de lucru.
33. La lucrarile de sudare care se executa in apropierea instalatiilor electrice, locurile de munca
trebuie sa fie protejate cu ecrane sau paravane astfel sa fie exclusa posibilitatea de atingere
accidentala a partilor sub tensiune. Daca lucrarile se executa chiar asupra unei parti
componente a instalatiei electrice, aceasta va fi scoasa de sub tensiune pina la sfirsitul
lucrului.
34. Cind sudorul este nevoit sa lucreze in genunchi sau culcat, el v-a sta pe un covor de cauciuc
captusit cu un material ignifugat sau pe un covor din alte materiale electrotermoizolante.
35. Locurile in care urmeaza a se executa lucrarile de sudare sau taiere se vor curata de materiale
inflamabile. In cazul in care se taie sau se sudeaza piese acoperite cu vopsea care prin ardere
produce gaze nocive, inaintea inceperii operatiei de taiere sau sudare,s tratul de vopsea se va
indeparta pe o latime de cel putin 100mm de fiecare parte a taieturii sau cusaturii. La toate
atelierele si sectiile de sudare la generatoarele si statiile de acetilena, depozitele de carbit,
depozitele sau magaziile de butelii sub presiune se vor respecta prevederile normelor in
vigoare privind manipularea, depozitarea, transportul si folosirea buteliilor sub presiune(PSI si
ISCIR).
36. Se interzice sudarea instalatiilor aflate sub tensiune si a recipientelor aflate sub presiune.
37. Se interzice pe timp de ploaie executarea lucrarilor de sudare sub cerul liber fara acoperis.
38. Sudorii care efectueaza lucrari de sudare si taiere cu gaze (oxiacetilena) vor avea permis de
lucru cu foc deschis, conform reglementarilor in vigoare.
39. Inainte de inceperea lucrului trebuie sa se verifice buna functionare si etanseitate a arzatorului,
respectiv a aparatului de taiat. La manevrarea ambelor robinete, de oxigen si acetilena trebuie
sa fie evitata patrunderea unui gaz in circuitul celuilalt si invers. Robinetele trebuie sa fie
fixate in minerul arzatorului.
40. Deplasarea sudorului cu arzatorul aprins, in afara zonei de lucru, urcarea pe scari sau schele
sint interzise.
41. Este interzisa pastrarea arzatoarelor racordate la sursa de gaz, in sertare sau dulapuri.

7
42. In timpul intreruperii lucrului arzatorul se va stinge si se va agata pe un suport. Este interzisa
agatarea arzatorului (chiar stins) de recipientele buteliei, generatoarele de acetilena sau de
corpurile goale in interior. Arzatorul aprins nu se va lasa din mina nici un moment.
43. La aprinderea arzatorului se va deschide cu 1/4tura robinetul de oxigen, apoi cel de acetilena,
aprinzind imediat amestecul. Flacara de lucru se regleaza apoi cu ajutorul celor doua robinete
ale arzatorului. Stingerea se face inchizind,mai intii robinetul pentru acetilena, iar dupa
stingerea flacarii se inchide si robinetul pentru oxigen.
44. La aprinderea aparatelor de taiat se va deschide cu 1/4 tura robinetul pentru ixigen de
incalzire, apoi robinetul pentru acetilena, aprinzindu-se imediat amestecul rezultat. La stingere
se vor inchide mai intii robinetul pentru oxigenul de taiere, apoi cel pentru acetilena, si la
urma cel pentru oxigenul de incalzire.
45. La intreruperile de lunga durata,in afara de inchiderea robinetelor de la arzator, se vor inchide
si robinetele cu ventil ale recipientelor butelie, precum si robinetul generatorului de acetilena
sau cel de la punctul de distributie, daca alimentarea se face prin conducte.
46. Daca becul arzatorului se incalzeste excesiv in timpul lucrului, se va inchide robinetul pentru
acetilena si se va inroduce aparatul intr-un vas cu apa rece, curata lasind robinetul pentru
oxigen putin deschis.
47. In cazul astuparii duzelor arzatorului, in urma intoarcerilor de flacara, la stingerea accidentala
a flacarii, sau in cazul altor deranjamente se va inchide imediat robinetul arzatorului.
48. Pentru lucrarile de sudare si taiere cu gaze se vor folosi numai furtunurile produse special in
acest scop. Se interzice folosirea furtunurilor pentru oxigen la acetilena si invers, folosindu-se
pentru identificarea lor culori conventionale diferite,conform STAS 8589/1970 si STAS
2971/1988.
49. Se interzice folosirea furtunurilir murdare de ulei sau grasime. Nu se admite sa se racordeze la
furtun derivatii pentru alimentarea mai multor arzatoare.
50. Folosirea furtunurilor defecte,precum si infasurarea acestora cu banda izolatoare sau alte
materiale nu sint admise.
51. La incarcarea generatorului de acetilena odata cu verificarea nivelului de apa, se va verifica si
nivelul de apa din supapa. Nivelul apei din supapa hidraulica de siguranta se va mai controla
in mod sistematic, cel putin de 2 ori pe zi si dupa fiecare intoarcere de flacara.
52. Reductoarele de presiune vor fi verificate inainte de utilizare. Ele vor fi perfect etanse.
Folosirea nu este permisa daca:
53. prezinta urme de ulei sau grasimi;
54. au garnituri de etansare defecte;
55. au filetul piulitei olandez de racordare defect;
56. au manimetrul de presiune defect sau lipsa.
57. Se vor folosi numai manometre de constructie speciala care au inscriptia pe cadran oxigen
respectiv acetilena.
58. In cazul unei intreruperi mai indelungate a lucrului, reductoarele de presiune vor fi pastrate
sub cheie in locuri uscate ferite de praf, in care nu exista posibilitatea venirii lor in contact cu
ulei sau substante grase.

7.3 MASURI DE SECURITATEA MUNCII LA EXECUTAREA LUCRARILOR LA


INALTIME
 Pentru urcarea, coborarea si pentru lucrul la inaltime trebuie sa se utilizeze, dupa
caz, utilajele, dispozitivele si echipamentele de protectie.

8
 Alegerea echipamentelor de protectie (a componentelor sistemului utilizat
impotriva caderii de la inaltime) este in responsabilitatea persoanei care
organizeaza lucrarea si a sefului de lucrare.
 In timpul urcarii, executarii lucrarilor si coborarii de la inaltime executantul trebuie
sa se asigure permanent impotriva caderii tinand seama de suportul pe care urca
(stalp, scara, schela, stelaj, transformator, etc) si caracteristicile acestuia, locul de
munca (consola, rigla, izolator, etc) si dotarea existenta.
 In cazul utilizarii unei scari simple sau culisante (extensibile) sprijinite de la sol
executantul trebuie sa asigure mai intai scara impotriva rasturnarii sau alunecarii si
sa urce sau sa coboare pe aceasta dupa ce in prealabil a ancorat suportul de
ancorare flexibil si pe care si-a cuplat opritorul de cadere cu alunecare al propriei
centuri complexe.
 Pentru deplasarea pe orizontala la inaltime si efectuarea lucrarilor cand exista un
punct de ancorare rezistent mecanic situat deasupra locului de munca, executantul
trebuie:
- Sa ancoreze de acest punct, cu ajutorul unei piese de legatura, un opritor ;
- Sa cupleze capatul cablului opritorului la inelul dorsal sau frontal al
centurii complexe proprii;
- Astfel asigurat, sa se deplaseze pe orizontala (pe consola, rigla, etc) pana la
locul de munca (izolator, clema de prindere a conductorului, etc.)
 In punctul de lucru aflat la inaltime, trebuie ridicate numai materiale strict
necesare. Uneltele necesare executarii diferitelor operatii trebuie pastrate in
buzunare speciale sau teci prinse de centura de siguranta.
 Uneltele, dispozitivele si materialele vor fi urcate si coborate pe masura
necesitatilor cu funia de ajutor, interzicandu-se aruncarea acestora de la sol la
punctul de lucru sau invers.
 La executarea lucrarilor de pe scara trebuie sa se aiba in vedere asigurarea acesteia
cu sistemele prevazute de fabricant impotriva alunecarii, deschiderii sau
rasturnarii.
 Casca de protectie trebuie utilizata impotriva traumatismelor craniene, ea trebuind
a fi purtata obligatoriu de catre fiecare membru al formatiilor de lucru, de catre
conducatorul acestora, precum si de personalul care efectueza manevre sau
controale. In timpul lucrului, casca de protectie trebuie fixata pe cap prin legarea
curelei sub barbie si sa aiba reglat in mod corespunzator dispozitivul de
amortizare. La locurile de munca cu temperaturi scazute si in anotimpul rece, casca
se poate purta peste un capison. In acest caz, se va verifica reglajul castii astfel
incat sa asigure amortizarea necesara si stabilitatea corespunzatoare.

8.0 REGULI PRIVIND COMUNICAREA EVENIMENTELOR

 Orice eveniment va fi comunicat de indata angajatorului, de catre conducatorul locului


de munca sau de orice persoana care are cunostinta despre producerea acestuia;
 Lucratorii trebuie sa comunice imediat conducatorului locului de munca orice situatie
de munca despre care au motive intemeiate sa o considere un pericol pentru securitatea
si sanatatea lucratorilor, precum si orice deficienta a echipamentelor de munca ;
 Comunicarea evenimentelor va cuprinde cel putin urmatoarele informatii :
o locul unde s-a produs evenimentul ;
o data si ora la care s-a produs evenimentul ;

9
o numele si prenumele victimei ;
o datele personale ale victimei : varsta, stare civila, copii, ocupatia,
vechimea in ocupatie si la locul de munca ;
o imprejurarile care se cunosc si cauzele prezumtive ;
o consecintele accidentului ;
o unitatea sanitara la care a fost internat accidentatul.
 Pe fiecare loc de munca trebuie desemnati lucratori care sa aplice masuri cu privire
la :
o acordarea primului ajutor ;
o stingerea incendiilor ;
o evacuarea personalului din zona periculoasa ;
o anuntarea serviciilor specializate ;
o anuntarea conducatorilor ierarhici.
 Numarul lucratorilor desemnati, instruirea lor si echipamentul pus la dispozitia
acestora trebuie sa fie adecvat marimii si riscurilor specifice locului de munca.

9.0 REGULI PRIVIND ACORDAREA PRIMULUI AJUTOR

 SALVATORUL este lucratorul instruit pentru interventii urgente la locul accidentului,


respectiv la locul de munca.
 Acesta trebuie sa cunoasca riscurile specifice locurilor de munca ;
 Prin masurile pe care le aplica, salvatorul trebuie sa evite :
o inrautatirea starii accidentatului ;
o aparitia altor complicatii ;
o producerea mortii victimei.
 SALVATORUL trebuie :
o sa cunoasca regulile de aplicare a primului ajutor ;
o sa-si pastreze calmul ;
o sa actioneze energic, eficace si rapid in luarea unor masuri.
 Actiunile salvatorului sunt urmatoarele :
o analiza situatiei ;
o protejarea victimei ;
o examinarea victimei ;
o anuntarea accidentului ;
o primul ajutor ;
o supravegherea victimei si asteptarea sosirii echipei de specialitate si a
salvarii.

INTOCMIT,
S.C. NELIOAN SSM & PSI PROTECTION S.R.L.
SERVICIU EXTERN DE PREVENIRE ȘI PROTECȚIE
ING. TATIA ION

10