Sunteți pe pagina 1din 9

Cod

Document :
INSTRUCTIUNI PROPRII
IPS SSM – 02
SC.
specifice de securitate si sanatate in Agent curatenie
Contine file
munca
Arhivare la sediul
Revizia 0 / februarie 2009
beneficiarului
INSTRUCTIUNI PROPRII
SPECIFICE DE SECURITATE SI
SANATATE IN MUNCA

AGENT CURATENIE

Cod (02)

Serviciu extern SSM BENEFICIAR


S.C. S.R.L
- FEBRUARIE 2009 -

INSTRUCTIUNI PROPRII, SPECIFICE

de securitate si sanatate in munca ce se desfasoara in cadrul

SC .

PARTEA I – PREVEDERI GENERALE

1. CONTINUTUL INSTRUCTIUNILOR

Art 1. Prezentele instructiuni sunt elaborate in conformitate cu prevederile Legii securităţii şi


sănătăţii in muncă nr. 319 / 2006 şi Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 319 / 2006, ca
măsură legislativă de realizare a securităţii muncii la nivelul S.C. HGC CLEANING S.R.L.

Art.2. Conţinutul Instrucţiunilor proprii de securitate a muncii particularizeză şi


concretizează măsurile de prevenire a comportamentului accidentogen al executantului, În raport
cu condiţiile reale ale proceselor de muncă desfăşurate in cadrul S.C. HGC CLEANING S.R.L.

Art. 3. Prezentele instrucţiuni sunt acte de natura normelor "tehnice" de securitate si sănătate
in muncă cu arie de aplicabilitate la nivelul societătii.

2. SCOPUL INSTRUCŢIUNILOR

Art. 4. Scopul Instrucţiunilor proprii de securitate a muncii este detalierea şi particularizarea


prevederilor din prevederile Legii securităţii şi sănătăţii in muncă nr. 319 / 2006 şi Normele
metodologice de aplicare a Legii nr. 319 / 2006, standardelor şi altor reglementări in domeniu, la
condiţiile concrete de executare a activităţilor din societate, astfel incât să fie stabilite
modalităţile de acţiune pentru prevenirea tuturor riscurilor posibile de accidentare şi imbolnăvire
profesională.

Art. 5. Rolul instructiunilor proprii de securitate a muncii este de a particulariza si concretiza


masurile de prevenire a comportamentului accidentogen al executantului, in raport cu conditiile
reale ale executarii sarcinilor de munca.

Art. 6. In raport cu scopul si rolul mentionate, Instructiunile de securitate a muncii sunt acte
de natura narmelor “tehnice” de securitate si sanatate in munca.

3. SPATIUL DE APLICARE
Art. 7. Instructiunile proprii de securitate a muncii ca masura legislative de realizare a
securitatii
muncii, cu arie de aplicabilitate restransa la emitentul lor, sunt obligatorii pentru tot personalul
SC HGC CLEANING SRL, pe timpul desfasurarii activitatilor specifice.

4. MODUL DE REVIZUIRE SI COMPLETARE

Art. 8. Instructiunile proprii de securitate a muncii se revizuiesc periodic si se modifica ori


de cate
ori este necesar, ca urmare a modificarilor de natura legislative sau tehnologica. In cazul
introducerii de noi operatii, echipamente, etc, se completeaza cu masurile adecvate la
subcapitolul corespunzator locului de munca la care s-au operat modificarile.

Modificarile organizatorice, administrative, nu impun nici o revizuire.

Capitolul I

INGRIJITOR CURATENIE

Art. 9. Aceste instructiuni contin un minim de prevederi obligatorii, privind securitatea


muncii lucratorilor, in raport cu sarcina de munca, pe toata durata procesului de munca.

Art. 10. Prin aplicarea si respectarea prevederilor din aceasta instructiune se urmareste
formarea unor deprinderi si a unui comportament adecvat realizarii in siguranta a sarcinilor de
munca.

Art. 11. Prezentele instructiuni se aplica tuturor lucratorilor care sunt incadrati in aceasta
functie, dar si celor ce desfasoara astfel de activitati, ocazional.

Art. 12. Participantii la procesul de munca sunt persoane care au absolvit cursurile scolilor
generate de 8 sau 10 ani;

Art 13. Toate aceste echipamente de munca si substante mentionate sunţ achizitionate numai
de la producatori autorizati, cu acceptul condncerii firmei; in nici o situatie, lucratorii care
incadreaza aceasta functie nu vor introduce, din proprie initiativa, fara acceptul conducerii
firmei, alte echipamente de munca sau substantele necesare efectuarii si intretinerii curateniei.

Art. 14. Agentul de curăţenie efectueaza si intretine curatenia in spatiile administrate de


societate:
- În spatii de lucru amenajate si compartimentate corespunzator;
- În birouri, grupuri sanitare, holuri, etc.
Art. 15. Riscuri potentiale de accidentare in desfăşurarea activitatilor:
- cădere la acelasi nivel (prin alunecare, dezechilibrare sau impiedicare);
- cădere de la inăltime;
- şoc, lovire, impact, strivire;
- arsuri chimice;
- electrocutare

Art. 16. Masurile de prevenire a accidentelor de munca si a imbolnavirilor profesionale,


corespunzatoare factorilor de rise identificati, la nivelul firmei sunt:
- folosirea de incaltaminte usoara, cu talpa antiderapanta, si curatarea ori de cate ori se
impune, a pardoselii;
- folosirea de scari (platforme , etc) sigure, omologate, la activitatile de curatenie la
inaltime;
-respectarea traseelor de"'deplasare la/de la serviciu si folosirea mijloacelor de transport
in comun conform instruirilor de securitatea muncii primite;
- folosirea substantelor de curatat numai dupa o temeinica cunoastere a acestora, si numai
cu folosirea echipamentului individual de securitate a muncii, precum si a manusilor de protectie,
sort de protectie; pamentele de munca actionate electric folosite – echipamentele de munca
actionate electric, folosite in procesul vor fi standardizate; se interzice folosirea improvizatilior
de orice fel, precum si a interventiei asupra acestora pentru reparatii; consumul de Iichide (sifon -
pe timp de vara si ceai cald - pe timp de iarna) pentru perioadele de discomfort termic.

Art. 17. Agenţii de curăţenie vor respecta orele de incepere si terminare a programului de
lucru stabilit de conducerea firmei

Art. 18. Agentii de curatenie vor exercita atributiile si responsabilitatile stabilite prin fisa
postului si/sau a contractului individual de munca;

Art. 19. Agentii de curatenie se vor prezenta la program in deplina capacitate de munca,
odihniti si cu tinuta corespunzatoare;

Art. 20. Agenţii de curăţenie participă in mod regulat la instruirile de securitatea muncii si la
cele de prevenirea si stingerea incendiilor;

Art. 21. Este interzis consumul de băuturi alcoolice in timpul programului de lucru.

Art. 22. Curatenia locurilor de munca este obligatorie si se efectueaza de catre lucratorii
incadrati in aceasta functie, inainte de inceperea efectiva a activitatii in firma, cu respectarea
normelor de securitatea muncii, pentru prevenirea accidentelor de munca si a imbolnavirilor
profesionale.

Art. 23. Dupa terminarea activitatii de curatenie, lucratorii -ingrijitori vor intretine curatenia,
intervenind acolo unde este cazul, pentru aceasta, numai cu acceptul sefului compartimentului
unde se desfasoara aceasta activitate, pentru a nu obstructiona activitatea in firma.

Art. 24. Înainte de începerea propriu-zisa a curateniei, agentul de curăţenie va verifica:


- sistemul de conditionare a aerului;
-prizele electrice care sunt folosite de diversi consumatori (frigidere, televizoare,
calculatoare, veioze, etc)
- starea ferestrelor si a geamurilor
-starea mobilierului
-instalatia sanitara
-instalatia de incalzit- central termica.

Art. 25. Daca pe timpul verificarilor se constata defectiuni, scapari de gaze, etc, se anunta de
urgenta personalul calificat pentru a se face remedierile necesare (electricieni, mecanici,
instalatori etc)

Art. 26. Curatenia se va efectua conform sarcinilor primite de la administrator, cu respectarea


instructiunilor proprii pe linie de securitatea muncii.

Art. 27. Substantele utilizate pentru curatenie vor fi cele puse la dispozitie de catre
conducerea firmei si vor fi folosite conform inStructiunildr emise de fabricant.

Art. 28. Pe timpul curateniei, persoanele care efctueaza curatenia, vor folosi echipamentul
individual de protectie din dotare ( halat, manusi de cauciuc - tip chirurgicale, cizme de cauciuc,
etc.).

Art. 29. Pardoseala nu se va spala (curata) cu lichide inflamabile.

Art. 30. Pe timpul curatirii pardoselii cu detergenti, sau Iichide inflamabile, in incaperi nu se
va fuma si nu se va folosi focul deschis, iar geamurile si usile se vor deschide larg.

Art. 31. Se interzice folosirea incaperilor de lucru odihna, etc, daca acestea nu au fost
complet aerisite de vaporii de gaze, emise de substantele folosite la curatenie

Art. 32. Substantele inflamabile folosite la intretinerea si curatenia ,incaperilor si a


mobilierului se vor pastra numai in bidoane (recipiente) inchise, in boxe separate , cu respectarea
normelor de prevenirea si stingerea incendiilor.

Art. 33. Pentru dezi nfectare , dezinsectizare, deratizare, nu vor fi folosite substante
necunoscute sau periculoase.

Art. 34. Ghivecele de flori nu se vor amplasa pe pervazul ferestrelor, langa balustradele
scarilor, pe scarile de urgenta, pe caile de acces.

Art. 35. Treptele scarilor se vor mentine in permanenta curate, pentru a se evita alunecarea
accidentala a personaiului.

Art. 36. Daca echipamentele de munca din dotare sunt defecte, nu se vor utiliza.
Art. 37. Aspiratorul de praf se va folosi in conformitate cu instructiunile date de catre
producatorii acestui aparat.

Art. 38. Se interzice folosirea instalatiilor si echipamentelor de munca actionate

electric conectate la prizele electrice fara nulul de protectie si dispozitivele de conectare


automata la aparitia eventualelor defecte.

Art. 39. Este interzisa folosirea instalatiilor si utilajelor cand partile care nu sunt in mod
normal sub tensiune, curenteaza.

Art. 40. Repararea, curatarea si spalarea instalatiilor si aparatelor actionate electric se va face
numai dupa ce au fost deconectate de la reteaua de alimentare cu energie electrica (scoaterea
stekerului din priza)

Art. 41. Folosirea aparatelor actionate electric se va face, obligatoriu, in conformitate cu


instructiunile de exploata re si intretinere emise de unitatea producatoare.

Art. 42. Manipularea diferitelor obiecte, dintr-un loc intr-altul se va face cu respectarea
posibilitatilor de ridicare a greutatilor, atât pentru femei (max. 12 kg) cât si pentru barbati (max.
50kg)

Art. 43. Pe timpul manipularii (deplasarii) materialelor acestea nu vor limita vizibilitatea
lucratorului, pe directia sa de deplasare (transport).

Art. 44. Uneltele si sculele actionate electric vor fi intretinute corespunzator si se vor pastra pe
sortimente, locuri special destinate acestui scop.

Art. 45. Este interzisă folosirea uneltelor fără mânere, apăratori de protectie, cu margini
agăţătoare, reparate improvizat, cu fisuri, ruginite, etc.

Art. 46. La transportul personalului firmei cu mijloacele publice de transport in comun


(autobuze, tramvaie, troleibuze, maxi-taxi, metrou , etc.) sau deplasarea pe jos a acestora, se va
efectua cu respectarea cu stricteţe a regulilor de circulaţie şi cu evitarea producerii accidentelor

Art. 47. Se va circula numai pe trotuare amenajate, iar acolo unde nu exista trotuare, pe
partea stanga a drumului.

Art. 48. Nu se va circula pe sectoarele de drum la inceputul carora este instalat indicatorul
“Accesul interzis pietonilor”.
Art. 49. Traversarea drumurilor publice se va face numai prin locurile marcate speciial
pentru trecerea pietonilor si numai dupa ce sunt create conditiile pentru traversarea lor in
siguranta; se interzice traversarea strazii in fuga.

Art. 50. Se va respecta semnificatia semnalelor luminoase ale semafoarelor, acolo unde
acestea sunt amplasate si se va traversa numai la culoarea verde a lor;

Art. 51. Se interzice urcarea in mijloacele de transport supraaglomerate.

Art. 52. Se interzice a se calatori pe scarile mijloacelor de transport sau cand usile acestora
sunt deschise.

Art.53.Se va respecta traseul de deplasare dus-intors de la domiciliu la firma si durata de


parcurgere a acestuia1 incris in" Fisa de instruire individuala privind securitatea si sanatatea in
munca".

Art.54. Pentru prevenirea si stingerea incendiilor in spatiile detinute se vor respecta


prevederile Legii 307/2006, privind prevenirea si stingerea incendiilor, Normelor Generale de
prevenirea si stingerea incendiilor, Ordonanta Guvernului nr.2/2001, Ordinele ministrului de
interne nr. 1712/2005 si nr. 163/2007, Instructiunile proprii de P.S.I..

Art.55. Instruirea lucratorilor se efectueaza de conducatorul locului de munca (sef


serviciu/compartiment) in conditiile reale ale sistemului de munca.

Art. 56. Cadrul legal in baza carora se desfasoara activitatile:


- Legea nr. 319/2006, a securitatii si sanatatii in munca;
- Normele Metodologice de aplicare a Legii 319/2006 ;
- H.G. 1051/2006, privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru
manipularea maselor;
-H.G. 1146/2006, privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea in
munca de catre lucratori a echipamentelor de munca;
- H.G. 1048/2006, privind cerinte minime de securitate si sanatate in munca pentru
utilizarea de catre lucratori a echipamentelor de protectie la locul de munca;
- Codul Rutier;

Art. 57. Prezentele instructiuni se includ in tematica de instruire periodica si se consemneaza


in fisele individuate de instruire ale salariatilor.

Serviciul extern SSM