Sunteți pe pagina 1din 8

Nr/ .

SRL

SC .
APROBAT

Instructiune NR
propie privind
LUCRARI DE SABLARE
Obiectul
Stabilirea normelor interne specifice activitatii de sablare.
Instructiunile proprii de sanatate si securitate a muncii pentru activitatile de sablare sunt reglementari cu
aplicabilitate in toate punctele de lucru DMHI, care cuprind prevederi normal obligatorii pentru desfasurarea
lucrului in conditii de securitate a muncii.
Respectarea continutului acestor instructiuni proprii nu absolva sefii punctelor de lucru sau sefii
formatiilor de lucru si maistrii de raspunderea pentru prevederea si asigurarea oricaror altor masuri de
securitate a muncii adecvate conditiilor concrete de desfasurare a activitatilor respective.
Structura acestor instructiuni proprii de securitate a muncii are la baza abordarea sistematica a
aspectelor de securitate a muncii practicata in Legea Securitatii si Sanatatii in Munca nr.319/2006, a
Normelor Metodologice de aplicare a acesteia,a Ordinelor si Hotarilor de Guvern aparute.
Scopul
Eliminarea sau diminuarea factorilor de risc de risc specifici ,lucrarilor de sablare, proprii celor patru
component ale sistemului de munca.
Conform acestor abordari, procesul de munca este tratat ca un sistem complex structurat,compus din
urmatoarele elemente care interactioneaza:
Executantul- este omul implicat nemijlocit in executarea sarcini de munca
Sarcina de munca- reprezinta totalitatea actiunilor ce trebuie effectuate prin intermediul mijloacelor de
productie si in anumite conditii de mediu ,pentru realizarea scopului procesului muncii.

Mijloacele de productie reprezinta totalitatea mijloacelor de


munca(instalatii,utilaje,aparate,dispozitive unelte etc). care utilizeaza in procesul de munca.
Mediul de munca reprezinta asamblul conditilor fizice,chimice,biologice,psihologice,in care unul
sau mai multi executanti isi realizeaza sarcina de lucru.
Respectarea masurilor de securitate a muncii din cadrul instructiunilor proprii se realizeaza prin
tratarea tuturor aspectelor de asigurare a securitatii muncii la nivelul fiecarui element component al
sistemului :executant sarcina de munca- mijloace de productie-mediul de munca,propiu proceselor de
munca din cadrul activitatilor de lucru.
Prevederile prezentelor instructiuni proprii se aplica cumulativ cu prevederile Legii 319/2006 si a
Normelor Metodologice de aplicare a Legii,a Ordonantelor Hotararilor de Guvern.
Prezentele instructiuni proprii se vor revizui periodic si vor fi modificate ori de cate ori este
necesar ca urmare a schimbarilor de natura legislativa,tehnica,etc.survenite la nivel national sau la
modificarea proceselor de munca.

REGULI PENTRU REALIZAREA IN DEPLINA SECURITATE A


ACTIVITATII DE SERVICIU

Extras din Legea Securitati si Sanatati in Munca nr.319/2006


Art.22- Fiecare lucrator trebuie sa isi desfasoare activitatea,in conformitate cu pregatirea si instruirea
sa,precum si cu instructiunile primite din partea angajatorului,astfel incat sa nu expuna la pericol de
accidentare sau imbolnavire profesionala atat propria persoana,cat si alte persoane care pot fi afectate de
actiunile sau omisiunile sale in timpul procesululi de munca.

Zilnic ,inainte de inceperea activitatilor,conducatorul direct al locului de munca va verifica:


a) personalul din punct de vedere al starii de sanatate, oboselii, consumul de alcool.Cei
depistati cu problem nu vor fi admisi la lucru in ziua respectiva;
b) dotarea si purtarea corespunzatoare a echipamentului individual de protectie;
c) echipamente tehnice din punct de vedere al starii de functionare.
Generalitati
Art.1.Personalul angajat in functia de sablator este obligat sa respecte intocmai prevederile
prezentelor instructiuni.
2

Art.2. Modificarea acestora se va face numai cu aprobarea conducerii societati la propunerea


serviciului de sanatate si securitate in munca.
Art.3. Prezentele instructiuni sunt valabile si pentru lucrari de sablare efecuate la nevele
maritime,fluvial si platfome marine.
Art.4.Lucrarile vor fi executate numai de persoane avand varsta peste 18 ani care cunosc
instalatiile,aparatura,aparatura si procedee de lucru si care u fost instruite din punct de vedere al
SSM si care corespund din punct de vedere medical pentru a indeplini functia de sablator.
Art.5. Pericole specifice de accindentare pot aparea mai frecvent la lucrari executate in spatii
inguste( ex. Spatiu dublu fund) lucrari asupra unor piese zincate, acoperite cu plumb,cadmiu,beriliu
sau vopsite cu vopsele ce contin plumb;lucrari la inaltime.
Art.6. Pe timpul lucrului,personalul este obligat sa poarte echipamentul individual de protectie
conform,,listei interne de dotare cu EIP specific activitarii respective.
Art.7.Inainte de inceperea lucrului,muncitorul va verifica:
starea si functionarea echipamentului ethnic din dotare;
starea EIP.
Orice nereguli constate le va comunica sefului de echipa si nu va incepe lucrul pana la
remedierea lor.
Art.8. La locurile de munca se va asigura obligatoriu:
iluminat natural sau iluminat artificial;
aerisirea prin ventilatie naturala si/sau ventilatie mecanica;
curatarea locului de materiale inflamabile;
mijloace P.SI.;
protectia impotriva electrocutari;
schele si scari rezitente si asigurate cu balustrade de protectie;
semnalizarea de securitate si sanatate;
supravegherea muncitorilor care lucreaza in conditii periculoase(pericol de cadere de la
inaltime).
Lucrul pe doc,cala,nava
Art.9. Se interzice activitatea de sablare,concomitent cu executarea altor activitati cum ar fi
sudarea, vopsirea,curatirea si altele.
Art.10. Este interzis acordul altor persoane in zona de lucru unde se sableaza;zona de lucru cu
utilaje sa sablare va fi ingradita si marcata cu panouri de avertizare .

Art.11. Se interzice legarea si/sau fixarea,chiar si ocazionala a sarcinilor de carligul macarelei de


catre persoane care nu sunt autorizate in acest scop.
Art.12. Se interzice prezenta persoanelor,sub buncarul de alimentare a recipientelor sub
presiune,atat cat buncarul este suspendat in carligul macaralei.
Art.13. La deplasarea pe nava se va acorda o atentie deosebita decuparilor practicate in punti
pentru a se evita caderea in gol.
Art.14. Se interzice lucrul cu mai putin de 2persoane in orice compartiment al navei.
Art.15. Se interzice lucrul pe schele improvizate.
Art.16. Se interzice folosirea pasarelelor in alet scopuri decat pentru imbarcarea si debarcarea
personalului.
Art.17. Caile de acces inspre scarile docului vor fi in permanenta libere si marcate corespunzator.
Art.18. Se va evita lucrul pe nivele suprapuse,pentru a proteja personalul de la nivelele inferioare.
Art.19. Se interzice executarea oricari lucrari folosind ca puncte de sprijin locuri situate pe
rezervoare,butelii,conducte care contin fluide sub presiune, oricat de scurt ar fi timpul necesar
pentru aceasta.
Art.20. Tensiunea maxima de alimentare a lampilor electrice portabile va fi de 24V.
Lucrari de curatare cu jet de apa sub presiune
Art.20. Se interzice efectuarea de interventii asupra instalatiei cu jet sub presiune atunci cand
aceasta se afla sub functiune, presiunile mari de lucru putand provoca accidente.
Art.21. Este obligatoriu purtatul ochelarilor protectie.
Art.22. Zonele de lucru in care se utilizeaza jeturi sub presiune pentru curatarea navei de depuneri
trebuie ingradite si marcate cu indcatoare de avertizare si interzicere cu textul:,,TRECEREA
INTERZISA, SE LUCREAZA CU JET SUB PRESIUNE.
Art.23. Se interzice prezenta oricarei persoane la o distanta de minim 10 metri fata de cel care
executa operatia de curatare cu jet sub presiune.
Art.24. Lucratori desemnati sa dirijeze furtunul sub presiune vor fi bine dotati fizic.
Art.25. Furtunurile sub presiune trebuie manevrate astfel incat sa se previna zgarierea,taierea sau
interpretarea lor.

Art.26. Zilnic ,inainte de inceperea lucrului,se va verifica starea tehnica a furtunurilor , lucrul va fi
admis numai cu furturile in stare corespunzatoare.
Lucrari de sablare
Art.27. La curatirea corpului navei de rugina si vopsea veche,se va purta obligatoriu ochelari de
protectie.
Art.28. La curatirea si ciocanirea dublului fund al tancurilor si compartimentelor inchise,muncitorul
va folosi masca corespunzatoare operatiilor pe care le executa si se va prevedea si organiza
ventilatie care sa asigure debite suficiente de aer.
Art.29. Lucrarile in tancurile de combustibil sau alte materiale usor inflamabile se admit numai
dupa ce au fost curatate de reziduuri,degazate si ventilate cu multa atentie.
Art.30.Este interzis a se face curatarea vopselei vechi,prin ardere,in interiorul navelor.
Art.31. Cuplajele , furtunurile de sablare si garniturile de etansare se vor verifica zilnic,inainte de
inceperea lucrului si de asemenea ,periodic,conform cartii tehnice/ manualului de utilizare a
instalatiei.
Art.32. Se interzice efectuarea de interventii asupra instalatiei in timpul functionari acesteia.
Activitatea sablatorului
Art.33. La incepera programului verifica starea tehnica a costumului de sablare (casca, bluza,
furtun alimentare casca).Orice nereguli constatate le remediaza pe loc.Nu se admite lucrul,daca
parti ale costumului de sablare prezinta defectiuni.
Art.34. Imbraca costumul de sablare.
Art.35. Isi regleaza aerul in casa( debit si presiune).
Art.36. Verifica starea furtunului de sablare,functionarea lampii de iluminat si a comenzi.
Art.37. Se deplaseaza la locul de munca ,avand grija de pozitionarea furtunului pe traseu.
Art.38. La locul de munca semnalizeaza persoanei de la masina de sablat ca este gata de la
inceperea lucrului.
Art.39. La primirea semnalizari ,de la toatele punctele de sablare,muncitorul de la masina de
sablat deschide robinetii de aer si apoi pe cei de grit.
Sablatorul incepe activitatea de sbalare.
5

Art.40. Pe timpul pauzelor(pentru mutarea in alta zona de sablare),sablatorul procedeaza astfel:


decupleaza intrerupatorul de la lampa (pleaca comanda electrica in tabloul de langa masina de
sablat; se aprinde becul rosu si se stinge becul verde),automat se intrerupe alimentarea cu grit a
postului respective(inclusive aerul).
La reluarea lucrului se procedeaza invers.
Art.41. La terminarea lucrului persoana de la masina de sablat va inchide robineti de grit si apoi
pe cei din aer.
Art.42. Sablatorul va acorda o atentie deosebita asigurari furtunului de sablare pe timpul
pauzelor,astfel incat sa inlature posibilitatea pornirii accidentale a sablarii.

Reguli de securitate si sanatate in munca privitoare la lucrarile de intretinere si exploatare a


echipamentelor de aspirat materiale abrazive(vacuumuri).
Art.43. Pentru buna functionare si pentru protejarea personalului de respectarea unor reguli
importtante:inainte de punerea in functiune exploatare si reparatie a acestor echipamente,este necesara
este necesara efectuarea unei inspectii vizuale a echipamentului.
Art.44.Este interzisa functionarea echipamentului cu AMC-uri lipsa sau cu elementele de protectie
demontate aparatori supape filter.
Art.45. Se verifica cablul de alimentare care , obligatoriu trebuie sa fie cu 4 fire ( existenta nulului de
protectie este obligatorie):
cablul nu trebuie sa prezinte fisuri,crapaturi sau inadituri;
papucii de conectare trebuie sa fie bine fixate pe fir sa sa corespunda dimensiunilor firului;
fixarea papucilor pe cablu trebuie facuta cu presa adecvata dimensiunilor cablului nu cu metode sau
mijloace improvizate.Se va avea grija la izolarea corespunzatoare a capetelor terminale care nu trebuie sa
prezinte crapaturi, fisuri sau intreruperi in izolatie.
Art.46. Inainte de punerea in functiune se va verifica starea de curatenie a tabloului electric. In cazul in
care se constata ca acesta nu este curat se vor lua masuri pentru curatenia acestuia (suflare-spalare cu
substante adecvate apoi uscare).
Art.47. De asemenea se va verifica starea de curatenie a compartimentului motor- pomp avid. In cazul
cand aceasta este necorespunzatoare se vor lua masuri pentru curatirea acestuia.
Art.48. Se va verifica ,inainte de pornire,starea de intindere a curelelor si fixarea aparatorii pentru curele.
6

Art.49. Este interzisa functionarea echipamentului cu usile deschise sau capotaje lipsa.
Art.50.Este interzisa functionarea echipamentului fara aparatoarea de protectie la curele.
Art.51. Se va verifica nivelul uleiului in pompa de vid si se completeaza in caz de necesitate.
Art.52. Se va verifica vizual starea garniturilor de etansare a tablourilor electrice, a capacelor de etansare
filtre sau bloc de filtre.
Art.53. Dupa punerea in functiune este interzisa orice interventie in timpul functionari echipamentului.
Art.54. In cazul aparitiei unor defectiuni este interzisa inlocuirea unor elemente electrice sau mecanice in
alta valoare sau calitate inferiora celor prescrise in cartea tehnica.(sigurante,contactori,supape).
Art.55. Este interzisa depozitarea oricaror materiale in interiorul echipamentului(lampi,materiale de
curatenie etc.) deoarece se poate avaria utilajul.

ALTE REGULI GENERALE


Angajatul trebuie sa respecte urmatoarele reguli generale:
Art.56.Sa se prezinte la serviciu apt mental si fizic pentru indeplinirea sarcinilor de serviciu.
Art.57. Sa respecte traseul de deplasare inscris in fisa individuala de securitatea muncii.
Art.58. Sa respecte atributiile din fisa postului.
Art.59. Sa poarte echipamentul de protectie pe care l-a primit.
Art.60. La plecarea din sediu sa fie atent la coborarea scarilor.la deplasarea pe culoare,sa nu execute alte
operatii ce ii distrag atentia in timp ce se deplaseaza.
Art.61. La deplasarea pe drumurile publice sa respecte regulile de circulatie.
Art.62. Sa nu alerge dupa mijloacele de transport in comun.
Art.63. Sa nu urce si sa nu coboare din mijlocul de transport in timpul mersului.
Art.64. Sa astepte venirea mijlocului de transport in spatiile special amenajate.
Art.65. Sa se prezinte la controlul medical periodic.
Art.66. Sa nu introduca in prize cordoane electrice fara stecher sau cu stecherul defect.

INTOCMIT:
7