Sunteți pe pagina 1din 3

S.C. .

INSTRUCTIUNI
DE PREVENIRE SI STINGERE A INCENDIILOR LA
PUNCTELE DE PREPARARE A MANCARURILOR,
RESTAURANTE, BUCATARII
1. Personalul de deservire a unitatilor de preparare a mancarurilor si a
diverselor preparate alimentare, trebuie sa posede cunostinte generale cu privire
la prevenirea si stingerea incendiilor, precum si cunostinte specifice lucrarilor si
activitatilor ce le desfasoara.
2. Instructajul la locul de munca se efectueaza de catre conducatorul acestuia,
prin prezentarea pericolelor si a surselor de producere a incendiilor, precum si a
masurilor de prevenire si combatere a acestor fenomene.
3. Personalul cu mai mica experienta va fi supravegheat de un cadru cu
calificare si experienta corespunzatoare, pentru a observa modul cum se aplica
in practica, metodele corecte de munca.
4. Zilnic, la inceputul activitatii, conducatorul locului de munca, va efectua un
instructaj atentional, referitor la principalele pericole sau situatii accidentale, ce
pot aparea in timpul programului.
5. Toate circuitele de gaz de la retea sau de la butelii, trebuie sa fie etanse, de
constructie sigura, fara improvizatii. Conducta de alimentare a consumatorilor,
trebuie sa fie prevazuta cu doi robineti: unul de lucru iar altul de siguranta.
6. Se interzice utilizarea arzatoarelor de gaz neomologate sau defecte.
Legaturile de la retea sau butelie, la arzatoare, se vor face numai prin legaturi
fixe, sau racorduri prin tuburi de legatura cu o lungime de maxim 1 m.
7. Racordarea tuburilor de legatura, se va face cu coliere rezistente. Se interzice
folosirea furtunelor din cauciuc, defecte sau cu legaturi improvizate. Se va evita
contactul furtunelor din cauciuc, cu vasele fierbinti sau sa fie in apropierea
flacarilor.

8. Se interzice folosirea flacarii deschise, pentru verificarea etanseitatii buteliei


sau a circuitelor de gaz. Eventualele neetanseitai se vor depista, folosindu-se o
solutie de apa cu sapun.
9. La aprinderea arzatoarelor, deschiderea robinetului trebuie sa se faca treptat:
mai intai se aduce flacara la arzator, dupa care se deschide gazul. Daca
aprinderea nu a avut loc, dupa o prealabila aerisire, se va proceda, in acelasi
mod, la aprinderea arzatorului.
10. Se interzice parasirea locului de munca, lasand focul nesupravegheat. La
incheierea programului, gazul se va opri de la robinetul de lucru si de la cel de
siguranta.
11. Reparatiile sau eventualele modificari ale instalatiilor de folosire a gazelor, se
va face numai de personal si instruit.
12. La prepararea mancarurilor, unde se folosesc alimente grase (untura, ulei
etc.), care in contact cu flacara pot produce incendii, se vor depozita la distanta
fata de flacara deschisa, sau de sobele incinse. Se vor supraveghea permanent
vasele in care se prepara mancaruri cu asemenea alimente, in vederea evitarii
deversarii acestora pe plitele incinse sau pe flacara deschisa.
13. Se interzice folosirea aparaturii, conductorilor sau cablurilor electrice
neizolate sau suprasolicitate, precum si a prizelor si intrerupatoarelor defecte.
Aparatura electrica aflata sub tensiune, nu se va amplasa ia apropierea sobelor
incinse sau a materialelor combustibile. Nu se vor utiliza sigurante fuzibile
supradimensionate.
14. Se interzice depozitarea in bucatarii, camari, magazii, birouri etc., a
materialelor usor inflamabile, ca de exemplu: carpe, produse petroliere, material
lemons, butelii de gaze lichefiate etc., fara o utilizare imediata si strict necesara
unui schimb de lucru. Pentru evitarea producerii unor incendii, acestea vor fi
depuse numai in locuri special amenajate. Lichidele inflamabile se vor pastra
numai in vase speciale, inchise ermetic.
15. Fumatul va fi permis numai in locuri special amenajate. Resturile de tigari se
vor colecta in vase metalice sau ladite cu nisip.

16. Caile de acces din incaperile unde se lucreaza la prepararea mancarurilor, se


vor mentine in perfecta stare de curatenie, interzicandu-se blocarea acestora, iar
accesul la materialele de interventie (hidranti, stingatoare, panouri PSI etc.), va fi
mentinut permanent liber.
17. In raport cu felul si locul inceputurilor de incendiu, se va interveni cu
materialele din dotarea fiecarui loc de munca, conform cu instructiunile de
utilizare date de fabricant. La instalatiile electrice se vor utiliza stingatoare cu
dioxid de carbon. Se interzice utilizarea apei sau a stingatoarelor cu spuma.
18. La incheierea programului de lucru, toate sursele de foc deschis, se vor
stinge, iar resourile se vor scoate din priza.
19. Se interzice spalarea pardoselilor cu substante inflamabile, ca de exemplu:
petrol sau motorina.
20. Este strict interzisa utilizarea materialelor de interventie pentru cazuri de
incendiu, in alte scopuri, deteriorarea sau intretinerea lor necorespunzatoare.

Aprobat

Intocmit

Conducator unitate