Sunteți pe pagina 1din 1

Noțiuni de fonetică și sintaxă

Citește cu atenție următorul text și rezolvă cerințele:


Le-am povestit copiilor că iernile noastre erau albe ca un cearșaf cu țurțuri de
dantelă și că din cerul albastru, - de neînchipuit -, se lăsa toată ziua, toată noaptea și patru
luni întregi, un material vioi, pe care nu-l puteam înfățișa în gospodăria noastră cu nimic
decât cu zahărul pisat, în bucăți și căpățâni. (T. Arghezi)
1. Găsește două cuvinte din text care conțin diftongi și un cuvânt care are vocale în hiat. 6 p.
2. Subliniază cu două linii predicatele din text, încercuiește elementele de legătură și împarte
fraza în propoziții. 24 p.
3. Precizează felul fiecărei propoziții după importanța în frază(principale sau secundare),
alcătuire(simple sau compuse), scopul comunicării(enunțiative, interogative),
aspect(afirmativă, negativă).
4. Precizează câte litere și câte sunete au următoarele cuvinte:
5. cioburi, chintesență, Gheorghe, slabi, examen.
6. Desparte în silabe cuvintele următoare: sculptor, tablă, constructor, inegal. 8 p.
7. Precizează sinonimul contextual al cuvintelor: albe, de neînchipuit, vioi, gospodărie, pisat.
Citește cu atenție următorul text și rezolvă cerințele:
Într-o seară de la începutul lui iulie 1909, cu puțin înainte de orele zece, un tânăr de
vreo optsprezece ani, îmbrăcat în uniformă de licean, intra în strada Antim, venind dinspre
strada Sfinții Apostoli cu un soi de valiză în mână, nu prea mare, dar desigur foarte grea,
fiindcă, obosit, o trecea des dintr-o mână într-alta (...) Tânărul mergea atent de-a lungul
zidurilor, scrutând, acolo unde lumina slabă a felinarelor îngăduia, numerele caselor.
(George Călinescu – Enigma Otiliei)

1. Găsește două cuvinte din text care conțin diftongi și un cuvânt care are vocale în hiat. 6 p.
2. Subliniază cu două linii predicatele din text, încercuiește elementele de relație și împarte
fraza în propoziții. 24 p.
3. Precizează felul fiecărei propoziții după importanța în frază(principale sau secundare),
alcătuire(simple sau compuse), scopul comunicării(enunțiative, interogative),
aspect(afirmativă, negativă).
4. Precizează câte litere și câte sunete au următoarele cuvinte: tăcere, cheltuia, Georgescu,
agheasmă, excepție.
5. Precizează antonimul contextual al cuvintelor: începutul, îmbrăcat, intra, atent, îngăduia.
10 p.
6. Alcătuiește două propoziții, în care cuvintele des și un tânăr să-și schimbe valoarea
gramaticală. Precizează valoarea lor morfologică atât din textul dat, cât și din propozițiile
alcătuite. 10 p.