Sunteți pe pagina 1din 1

PERSONIFICAREA

FIŞĂ DE MUNCĂ INDIVIDUALĂ


Se dau textele:
01. “Toate ierburile-nvie, 06. “Eu cred c-a adormit pădurea
Toate ţarinile dorm." Căci ziua-ntreag-a tot cântat
02. “În casă toate tac. Un singur covor Şi tace-acum gândind aiurea “...
Atacă, pe nas, uvertura. 07. “Visează plopul nemişcat în soare
..................................................... Şi umbra din el neagră îi curge
Pereţii-mprejur fredonează.” la picioare.”
03. “Împărat slăvit e codrul, 08. “Gheunoaia bate cuie
Neamuri mii îi cresc sub poale Ca s-atârne flori.
Toate înflorind de mila, Presurile fac friptură
Codrului Măriei-sale.” Vin sticleţii de le-o fură,
04. “Zdrobită-n praf murea arama Dracii de sticleţi.”
Şi codrul chicotea viteazul.” 09. “Stăpâne codru, crai bătrân,
05. “-Stăpâne, codrii urlă şi râurile dorm, Mai ţii tu minte oare ?
Din fiece colibă se-nalţă un blestem.”

Se cere:
a. Extrage personificările din textele de mai sus.

b. Precizează partea de vorbire prin care se realizează, în mod obişnuit, personificarea.


________________________________________________________________________
c. Precizează cu ce scop este folosită personificarea în opera literară.________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
d. Defineşte personificarea ca figură de stil_____________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________