Sunteți pe pagina 1din 3

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ

Colegiul Naţional „Dimitrie Cantemir”Oneşti


Disciplina: Literatura universală
Clasa a XII-a (filologie)
An şcolar: 2010-2011
Curriculum aplicat: T.C. 1 oră
Profesor: Elena Rotaru

Unitatea de Competenţe specifice Conţinuturi asociate Activităţi de învăţare Nr. Sǎpt. Obser-
învăţare ore vaţii
OMUL 1.1. Utilizarea unor strategii diverse de J. W. Goethe Suferinţele tânărului Descifrare, explorare şi 6 S1 – S6
ROMANTIC lectură în vederea înţelegerii şi interpretării Werther interpretare de text prin
textului literar Alfred de Musset, Nopţile metode care implică
1.2. Interpretarea aceluiaşi text în funcţie de Studiu de caz: Evaziunea din cotidian participarea activă a
mai multe perspective de lectură (în vis, istorie sau exotism); M. elevilor.
1.3. Realizarea de conexiuni diverse între Lermontov, Demonul
două sau mai multe texte literare aparţinând
unor spaţii culturale diferite şi unor epoci Dezbatere, paralelă,
diferite; compararea unor opere
2.1. Stabilirea unor relaţii între o operă din epoci diferite din
literară şi contextul cultural în care a fost perspectiva unei teme
creată; comune sau a unui
2.2. Identificarea conexiunilor între motiv comun.
viziunea asupra lumii reflectată în textele
literare şi în alte arte aparţinând aceleiaşi Jurnal de lectură,
sensibilităţi estetice sau în texte nonliterare; comentariu, analiză,
2.3. Analiza caracteristicilor esenţiale ale eseu, recenzie.
unor epoci culturale;
2.4. Identificarea unor conexiuni între
literatura universală şi literatura română;
3.1. Folosirea unor strategii de comunicare
orală în vederea înţelegerii şi interpretării
textelor studiate;
3.2. Redactarea unor lucrări pornind de la
textele studiate;
3.3. Argumentarea unei opţiuni personale în
confruntarea cu puncte de vedere diferite
exprimate în legătură cu un anumit text
literar sau cu un fenomen literar/ cultural.

INDIVID ŞI 1.1; 1.2; 1.3; 2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 3.1; 3.3; Stendhal, Roşu şi negru Epoci, curente culturale 6 S7 –
SOCIETATE 3.2. Honoré de Balzac, Moş Goriot / literare, trăsături. S12
Studiu de caz: Afirmarea socială (Ch. Investigaţii, proiecte,
Dickens, Marile speranţe) dezbateri.
Jurnal de lectură,
comentariu, analiză,
eseu, recenzie.

CĂUTAREA 1.1; 1.2; 1.3; 2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 3.1; 3.3; Gustave Flaubert, Doamna Bovary Perspectivă tematică, 6 S12 –
IDENTITĂŢI 3.2. Lev Nicolaevici Tolstoi, Ana Karenina perspectivă contextuală S17
I Studiu de caz: Condiţia femeii (Nora, (încadrarea într-o
de H.Ibsen) epocă, într-un curent
literar), perspectivă
structurală
(trăsături de gen/
specie literară),
perspectivă personală
(raportarea la propria
experienţă de viaţă şi de
lectură, la propriile
valori); semnificaţii
multiple ale textului
studiat.
REVOLUŢIA 1.1; 1.2; 1.3; 2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 3.1; 3.3; Charles Baudelaire, Florile răului Relaţiile dintre 6 S18 –
LIMBAJULU 3.2. Jean-Arthur Rimbaud, Corabia beată literatură şi alte arte S23
I Studiu de caz :  Lirica modernă (literatură şi pictură,
POETIC literatură şi muzică,
literatură şi film); texte
de doctrină literară,
texte filozofice,
ştiinţifice, religioase,
memorialistică.

ABISUL 1.1; 1.2; 1.3; 2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 3.1; 3.3; F. M. Dostoievski, Crimă şi pedeapsă Perspectivă tematică, 6 S24 –
INTERIOR 3.2. Portretul lui Dorian Gray, de Oscar perspectivă contextuală S29
Wilde (încadrarea într-o
Studiu de caz: Monologul epocă, într-un curent
interior (Marcel Proust, În căutarea literar), perspectivă
timpului pierdut) structurală
(trăsături de gen/
specie literară),
perspectivă personală
(raportarea la propria
experienţă de viaţă şi de
lectură, la propriile
valori); semnificaţii
multiple ale textului
studiat.
CONDIŢIA 1.1; 1.2; 1.3; 2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 3.1; 3.3; Albert Camus, Ciuma Comentarea atitudinii şi 6 S30 –
UMANĂ 3.2. Pavilionul canceroşilor, Aleksandr mentalităţii umane, în S36
Soljenitin paralel, între perioadele
Studiu de caz : Timpul (G.G.Marquez, istorice şi curentele
Un veac de singurătate) studiate. Imagine
panoramică asupra
temelor studiate.
Evaluare scrisă şi orală.
Dezbateri, polemici.