Sunteți pe pagina 1din 3

Universitatea Tehnică a Moldovei

Facultatea Calculatoare, Informatică și Microelectronică


Departamentul Ingineria Software și Automatică

Raport
Lucrarea de laborator nr.4
Disciplina: Testarea Software.
Tema: Metode de testare a programelor. Metoda cutiei transparente de testare a
programelor

A îndeplinit: st.gr.TI-172, Adasanu Gicu


A controlat: asist. universitar, Rusu Cristian

Chișinău 2020
Scopul lucrării:
Obținerea deprinderilor de proiectare a cazurilor de testare. Familiarizare cu algoritmul
McCave și tehnica White-Box.
Obiectivele lucrării:
 Înțelegerea noțiunii de caz de testare;
 Înțelegerea metodologiei de dezvoltare a aplicației:
 dezvoltarea condusă de cod;
 dezvoltarea bazată pe cod.
 Formarea competențelor de partiționare în criterii de acoperire;
 Utilizarea graficului fluxului de date.
Mersul lucrării:
Cu cât este mai complexă structura codului, cu atât este mai dificil de înțeles, e mai probabil să
conțină defecte, va fi mai dificil de actualizat, va dura mai mult timp realizarea lui, și va fi mai dificil
de reutilizat.
Numărul complex ciclomatic al lui McCabe (CCN) măsoară numărul de căi liniare
independente prin graful programului.
C=E − N +2 ∗ P, unde
 E – numărul de muchii al grafului;
 N – numărul de noduri;
 P – numărul de noduri care conțin puncte de ieșire din graful de control.

Execuția lucrării:

Figura 1. Graful fluxului de control.


Conform grafului din figura 1, putem evalua următoarele valori ale parametrilor de
complexitate ciclomatică.
Folosind formula pentru calculul complexității obținem următorul rezultat:

C=E − N +2 ∗ P=10 −8+2 ∗1=4

Pentru calcularea complexității ciclomatice a unei funcții sau bucle, ne putem conduce și după
următorul tabel:

Valoarea inițială este 1


if +1
while +1
for +1
case +1
&& +1
|| +1
?: +1
do +1
catch +1

Începem cu valoarea 1, C + for (+1) + for (+1) +If (+1) = 4. Drept rezultat obținem
complexitatea ciclomatică C = 4

Cazuri de test Datele de intrare Rezultatul obţinut Rezultatul aşteptat

TC1 20, 12, 10, 15 10 12 15 20 10 12 15 20

TC2 2, 2, 0, 5 0 2 2 5 0 2 2 5

TC3 122, 120, 121, 2 2 120 121 122 2 120 121 122

TC4 -3, 0, -34, -73 -73 -34 -3 0 -73 -34 -3 0

Concluzii:
Complexitatea ciclomatică a lui McCabe este o metrică simplă și intuitivă care ne permite să
obținem rezultate fiabile la nivelul funcției. S-a stabilit o relatie între numarul ciclomatic si numarul
minim de cazuri de test necesare pentru parcurgerea tuturor cailor independente din modulul sau
programul care se testeaza. Cu cât complexitatea este mai ridicata, cu atât mai multe exemple de test
sunt necesare, rezultând un efort mai mare pentru testare.