Sunteți pe pagina 1din 1

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării

Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

.ro
96 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 096
1 1 1 1
1. Fie mulţimea A = \ \ {1, 2,3,...,2009} şi funcţia f : A → \, f ( x) = + + + ... + .
x −1 x − 2 x − 3 x − 2009
5p a) Să se determine asimptotele graficului funcţiei f .
5p b) Ştiind că a ∈ \∗ , să se determine numărul soluţiilor reale ale ecuaţiei f ( x) = a .

ate
5p c) Să se determine numărul punctelor de inflexiune ale graficului funcţiei f .
x
2. Fie funcţia f : \ → \, f ( x) = ∫ e−t dt .
2

5p a) Să se arate că funcţia f este strict crescătoare.


5p b) Să se arate că funcţia f este concavă pe intervalul [0, ∞) .
5p c) Să se arate că şirul ( f (n))n≥1 este convergent.

-m
nte
ria
/va
p:/
htt

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1