Sunteți pe pagina 1din 1

Acatrinei Leonard

clasa a XI-a F
Testul 11

Subiectul al III-lea

Economie și societate în Europa postbelică

A doua jumatate a secolului al XX-lea a cunoscut revolutii tehnologice succesive. Inovarea


tehnologica permanenta,accelerarea schimbarilor, interconectarea mondiala a cunostintelor si a
organizatiilor constituie elemente caracteristice ale mediului economic postbelic.
Statele puternic industrializate au adus in o schimbare majora in ceea ce priveste forta de munca.
Agricultura a fost mecanizată, munca manuală a fost folosită tot mai puţin, iar cererea de forţă de muncă
în agricultură a scăzut;
Ocupatiile majore ale oamenilor din tarile dezvoltate incepand cu anii ’80 au fost cele legate de
noile tehnologii informationale si de servicii. Aparitia computerului personal, in 1981, a schimbat statutele
profesionale, pentru ca meseriile traditionaliste legate de agricultura si industrie au fost inlocuite treptat
cu meserii legate de informatica, publicitate, televiziune, relatii cu publicul, finante, turism, etc.
In Romania, incepand cu 1960, s-a trecut la industrializarea fortata, ceea ce a dus la schimbari
importante in alegerea meseriilor. Drept consecinta, s-a produs un fenomen social important, si anume
migrarea fortei de munca, mai ales a celei tinere, de la sat la oras, concomitent cu eliberarea acesteia din
agricultura, domeniu in care s-a produs colectivizarea urmata de investitii semnificative ale statului
cumunist in mecanizarea agriculturii.
Aceste schimbari au dus la aparitia migratiei in lumea contemporana. Cauzele acestea au constat
in: crize economice, inflaţie, şomaj, sărăcie, industrializare şi urbanizare care au determinat migraţii din
mediul rural în mediul urban, ţările foarte dezvoltate au atras migraţia forţei de muncă din ţările sărace ,
cu natalitate crescută.
Toate acestea au determinat Uniunea Europeana sa-si propuna sa raspunda fenomenului
globalizarii si competitiei economice cu piete mult mai puternice (SUA,Japonia) sau cu un imens potential
de dezvoltare (China,India) prin decizia unei extinderi in valuri,care sa asigure un progres economic si
social echilibrat si durabil, mai ales prin crearea unui spatiu fara frontiere interioare si care sa beneficieze
de o coeziune economica.
In concluzie, lumea contemporana prezinta tabloul unei societati in plina schimbare sub toate
aspectele, careia speram ca civilizatia noastra sa-i faca fata.