Sunteți pe pagina 1din 4

PROIECT DIDACTIC

Liceul de Arte „Bălașa Doamna” Târgoviște

Profesor: Ibadof Iustina Iulia

Data:4.03.2019

Elev: Ciucu Alexandra

Clasa : a XI-a (anul III de studiu)

Obiectul: Pian complementar

Durata orei : 50min.

Subiectul lecţiei: folosirea corectă a tehnicii pianistice cu aplicare la însușirea repertoriului aflat în studiu; notele din cheia fa.

Repertoriu: Exerciții tehnice; gama Do Major Studiu op. 599 nr. 32 de C. Czerny, Elefantul – J.Schaum, Cântec de leagăn – I.Fillip

Tipul lecției: lecție mixtă, de transfer de noi cunoştinţe, sistematizarea şi consolidarea deprinderilor şi priceperilor muzical-instrumentale.

Competențe generale:

1.Cunoașterea și utilizarea elementelor de limbaj muzical.

2.Formarea și dezvoltarea capacității tehnice și interpretative muzicale.

Competenţe specifice:

1.1. Conştientizarea dificultăţilor tehnice şi găsirea unor soluţii optime de rezolvare

1.2. Aplicarea noilor noţiuni în studiul lucrărilor din repertoriu

2.1. Însuşirea procedeelor de emitere a sunetului cu nuanţele corespunzătoare

2.2. Folosirea elementelor principale de limbaj muzical specific diferitelor genuri de muzică

2.3.Aplicarea de diferite tusee in nuante diferite


2.4.Dozarea corecta a elementelor de dinamica

Competenţe derivate:

-La sfârșitul lecției, elevul va fi capabil să execute cu mâinile împreună, fără opriri, gama Do major pe doua octave;

-La sfârșitul lecției elevul va cânta coerent, cu mâinile împreună Studiul op. 599 nr. 32 de C. Czerny ,intr-un tempo care sa-i permita redarea corecta a
textului muzical;

- La sfârşitul lecției elevul va cânta corect , respectânt textul muzical al piesei Elefantul – J.Schaum;

- La sfârşitul lecției elevul va interpreta Cântec de leagăn – I.Fillip , ținând cont de frazare.

-La sfârșitul lecției elevul va putea recunoaște și folosi mai ușor notele din cheia fa.

Strategii didactice:

 Metode didactice folosite: conversație, analiză, explicație, exercițiu, interpretare,repetare, observație.

 Resurse: pian, partituri, caiet de muzică.

 Forma de organizare: individual.

Descriptori de performanță pentru secvența nr.2:

Interpretarea se va face cu frazare corectă, cu utilizarea unei intensități adecvate,fără mari fluctuații dinamice, cu omogenitatea calității sunetului și
consecvență ritmică.

Matricea de evaluare:

Proba Proba practică Proba orală Proba de cooperare

C1 X

C2 X X

C3 X X X
Desfășurarea lecției:

Nr.c Secvențele Activitatea profesorului Activitatea Buget de Metode și Mijloace de Evaluarea


rt. activității elevului timp procedee realizare

1. Pregatirea pentru - scurtă conversație introductivă - își controlează 1 min. Conversația. - Profesorul
lecție.Moment poziția la instrument observă dacă este
organizatoric. corectă poziţia la
pian

2. Abordarea - solicit elevului executarea gamei do - ascultă cerințele 5 min. Explicația. Game - Profesorul
grupajului de major pe doua octave, arpegii, acorduri profesorului și evaluează modul
elemente tehnice execută. Exercițiul. Arpegii de executare al
exerciţiilor
- împreună cu Repetiția. Acorduri
profesorul caută
soluții la rezolvarea
problemelor tehnice.

3. Conținutul - solicit elevului executarea Studiului - are atenția 10 min. Conversație. C. Czerny – - Profesorul
specific al lecției. op. 599, nr. 32 de C. Czerny; îndreptată asupra Studiul op. constată faptul că
problemele tehnice urmărite sunt: rezultatului sonor, a Analiză. 599, nr. 32 elevul a reuşit să
egalitatea de intensitate și durată calității sunetului, a cânte cu mâinile
(mâna dreaptă să conducă frumos linia ritmului și a Exercițiu. împreună Studiul
melodică, mâna stângă să cânte într-o sincronizării mâinilor op.599, nr. 32 de
Explicație.
nuanță scăzută – rol de C. Czerny
acompaniament), formarea reflexelor
de digitație, relaxarea brațelor și
utilizarea corectă a lor, dezvoltarea
auzului.
- urmăresc corectitudinea textului
muzical.
- solicit elevului executarea piesei Subordonează 20 min Conversație. Elefantul – - Profesorul
Elefantul – J.Schaum cu mâinile problemele tehnice J.Schaum constată că elevul
împreună, într-un tempo lent. celor de ordin Analiză. a reuşit să cânte
- urmăresc corectitudinea execuției muzical Exercițiu. piesele propuse
textului muzical și insist asupra
educării auzului interior și a calității - ascultă Explicație.
sunetului
-interpretează
- solicit elevului executarea piesei
Cântec de leagăn – I.Fillip si urmaresc Cântec de
excutarea corecta leagăn –
I.Fillip

4. Fixarea - recapitulez problemele tehnico- - recapitulează noile 10 min Conversația. - Profesorul


cunoștințelor. interpretative și metodele prin care cunoștințe și pune recapitulează încă
pot fi rezolvate întrebări Exercitiu. o data cu elevul
suplimentare elementele
muzicale specifice
învăţate

5. Evaluarea. - apreciez stadiul de asimilare a - întreabă 1 min Conversația.


materialului, față de ținta propusă.
- ascultă Notarea.

- formulează
concluzii

6. Asigurarea - stabilesc ce are de făcut elevul în mod - ascultă 2 min. Conversația. Caietul - Profesorul
feedback-ului concret pentru lecţia următoare. elevului întreabă elevul
Explicația. dacă are
nelămuriri sau
întrebări