Sunteți pe pagina 1din 1

Seminar 8 - Contabilitate- rezolvare temă

1. CE SUNT SITUATIILE FINANCIARE


Situațiile financiare reprezintă „documente oficiale de prezentare a
situației economico – financiară, care trebuie să ofere o imagine fidelă a
poziției financiare, a performanțelor financiare și a celorlalte informații
referitoare la activitatea desfăsurată.

2. DIN CE SE COMPUN SITUATIILE FINANCIARE


Aceste situații se compun din: Bilanțul contabil; Contul de profit și
pierdere; Situația modificărilor capitalului propriu; Situația fluxurilor de
trezorerie; Politici contabile; Note explicative.

3. CAND SUNT OBLIGATORII SITUATIILE FINANCIARE


Situaţiile financiare anuale sunt obligatorii, inclusiv în situaţia
fuziunii, divizării sau încetării activităţii, în condiţiile legii.

4. CAT TIMP SE PASTREAZA SITUATIILE ANUALE SI IN


CATE EXEMPLARE SE INTOCMESC
Situaţiile financiare anuale se păstrează timp de 50 de ani în 3 exemplare.

5. CARE SUNT POSTURILE MARI DIN BILANT


Posturile mari din bilanț sunt elementele de activ și pasiv.

6. CE CUPRINDE CONTUL DE PROFIT SI PIERDERI


7. CE CUPRIND CHELTUIELILE DE EXPLOATRE
8. CE CUPRIND CHELTUIELILE DE EXPLOATRE
9. CE CONTINE RAPORTUL ADMINISTRATORILOR
10. CARE SUNT UTILIZATORII INFORMATIILOR
CONTABILE