Sunteți pe pagina 1din 2

Nume : Cazamir Iuliana Clasa a XIII-a C FR

Evaluare 2

Alegeți varianta consideratǎ corectǎ:

1. Opera literarǎ ,,Iona” este scrisǎ de:


a) Ion Luca Caragiale
b) Marin Sorescu
c) Eugen Ionescu
2. Opera literarǎ ,,Iona” face parte din trilogia ,,Setea muntelui de sare”
a) Adevǎrat
b) Fals
3. Ca specie literarǎ, este:
a) Comedie
b) Drama
c) tragedie
4. ,,Iona” are la bazǎ mitul:
a) Potopului
b) Biblic al pescarului Iona
c) Meșterului Manole
5. Din punctul de vedere al structurii, ,,Iona” este alcǎtuitǎ din:
a) 4 acte
b) 4 scene
c) 4 tablouri
6. Argumentați de ce Iona este personaj principal si eponim.
Iona, subintitulată de Marin Sorescu „tragedie în patru tablouri”, a fost
publicată în 1968 în revista „Luceafărul” şi face parte, alături de Paracliserul
şi Matca, dintr-o trilogie dramatică, intitulată sugestiv Setea muntelui de
sare. Titlul trilogiei este o metaforă care sugerează ideea că setea de
adevăr, de cunoaştere şi de comunicare este calea de care omul are nevoie
pentru a ieşi din absurdul vieţii, din automatismul istovitor al existenţei, iar
cele trei drame care o compun sunt meditaţii-parabole, realizate prin ironie
artistică. Într-un interviu privind semnificaţia dramei, Marin Sorescu a
declarat: „Îmi vine pe limbă să spun că Iona sunt eu... Cel care trăieşte în
Ţara de Foc este tot Iona, omenirea întreagă este Iona, dacă-mi permite.
Iona este omul în condiţia lui umană, în faţa vieţii şi în faţa morţii”.

Iona este personajul principal şi eponim (care dă numele operei) al dramei


(omonime), pentru conturarea căruia Marin Sorescu foloseşte tehnica
modernă a monologului dialogat sau solilocviului (monolog rostit în
prezenţa sau absenţa altui personaj, de care se face abstracţie). Iona se
dedublează pe tot parcursul piesei, dialogând cu sine însuşi pentru a pune
în valoare numeroase idei privind existenţa şi destinul uman, prin
exprimarea propriilor reflecţii, opinii sau concepţii.