Sunteți pe pagina 1din 3

Inventarul de personalitate Neo Pi-R

Interpretare

Interpretarea se realizează conform unor profile: se porneşte de la semnificaţia calitativă a factorului principal şi se trece apoi la
delimitarea faţetelor şi a semnificaţiei lor în contextul factorului respectiv. Se integrează în final interpretările realizate pentru fiecare dintre cei
cinci factori într-o imagine unitară despre comportamentul persoanei.
Pași în interpretare

Reținem: Scorurile semnificative sunt cele care depășesc intervalul mediu. Cu cât scorul este mai înalt sau mai scăzut, cu atât
factorul respectiv este mai activ in plan comportamental.
Se începe cu scorurile din intervalul foarte înalt (very high) sau foarte scăzut (very low). Apoi se iau în considerare scorurile din
intervalul high (înalt) sau low (scăzut). Ultimele se interpretează scorurile din intervalul mediu (average).

1. Interpretarea factorilor
Identificăm și notăm factorii cu scor semnificativ. Apoi detaliem interpretarea prin descrierea fiecăruia dintre aceștia, în ordinea
semnificației lor.
2. Interpretare detaliată, pe fațete
Factorii de personalitate descriși anterior, în ordinea semnificației, sunt detaliați pe fațete.
În cadrul fiecărui factor se procedează similar: începem cu scorurile semnificative (foarte înalte, foarte scăzute, înalte, scăzute și
medii).
Mai întâi, enumerăm, în ordinea semnificației, fațetele.
Apoi descriem (folosim manualul și ținând cont de genul și de vârsta persoanei) fiecare fațetă în parte (în ordinea semnificației).
Se aplică aceeași procedură pentru fiecare factor în parte.

Reținem: este important să interpretăm factorii pe fațete în ordinea semnificației lor. Această interpretare devine mult mai clară decât
dacă s-ar interpreta factorii în ordinea în care apar pe profil.

3. Integrarea interretărilor de la toți factorii


Se poate realiza un rezumat în care se cuprind descrieri aparținând factorilor cu scorurile cele mai semnificative.