Sunteți pe pagina 1din 5

Pentru lansarea afacerii avem nevoie de o suma de start in marime de peste 260700 lei

Cheltueli pentru inceperea activitatii Suma lei


Cheltueli de constituire 7200

Cheltueli de arenda a incaperii 32400

Utilaj+ pachetul de certificate 180000

Cheltueli de lansare inclusiv materie prima 41100

TOTAL 260700

Astfel reesind din faptul ca dispunem de resurse financiare insu-ficiente,apare necesitatea


apelarii la alte surse straine și anume ,voi apela la o companie așa numita ”IFAD”.

Aceasta este o companie a Uniunii Europene,iar Republica Moldova din anul 2000 a devenit
membră a acestei unități.

De fapt IFAD este un proiect care se ocupă cu finanțarea a planurilor de afacere a tinerilor
antreprenori și anume în domeniul agriculturii. Cu ajutorul acestei organizații voi putea obține o
sumă necesară pentru deschidere și acoperirea tuturor cheltuielilor.

Fiecare din noi care vreodată a încercat să deschidă o afacere,știe că sunt cheltuieli mari pentru
întocmirea planului de afaceri,deci IFAD vine în ajutor prin acoperirea a 50% din costul
planului de afaceri.
Iar pentru deschidere,arendă,procurea utilajelor,materiei prime pentru a produce pâinea voi apela
la un ajutor ce va consta din 700000 de mii de lei,dintre care 40% din sumă va fi în formă de
grant(deci nu se vor restitui),dar restul 60% din sumă va trebui să o întorc în termen de 5-7 ani.

Cheltuelile anuale planificate

Articole de cheltueli Suma lei

Consumuri de materie prima 265.14tone *3002.36 793043


Ch energie electrica si termica 82357

Ch de arenda a incaperii si masinii 74400

Ch de costituire 7248

Salariu si contributiile de asigurare 190205

Uzura mijloacelor fixe 36571

Ch de intretinere a mijloacelor fixe 162000

102400

Ch genelale

Rambursarea creditului si dobinda 128702

Total ch anuale 1576926

Alaturi de cheltueli prognozam urmatoarele incasari in primul an de

activitate

lunile Can-tea pret Suma lei

ianuarie 48000 3.15 151200

februarie 48200 3.15 151830

martie 48400 3.15 152460

aprilie 48600 3.15 153090


mai 48800 3.15 153720

iunie 49000 3.15 154350

iulie 49200 3.15 154980

august 49400 3.15 155610

septembrie 49600 3.15 156240

octombrie 49800 3.15 156870

noembrie 50000 3.15 157500

decembrie 50200 3.15 158130

total 1855980

Reesind din marimea cheltuelilor si cea a veniturilor,putem estima


gradul de eficienta al activitatii

Denumirea indicatorului Suma lei

Venituri din vinzari 1855980

Cheltueli totale 1576926

Profit obtinut pana la impozitare 279054

Plata impozitului pe venit 0

Profit net 279054

Rentabilitatea activitatii % 15

Astfel activitatea anuala a intreprinderii va aduce un profit net la finele


anului in marime de aproape de 279 mii lei,inregistrind o ren-

tabilitate de 15 %, tinind cont de faptul ca este si primul an de


rambursare a creditului.Suma acestuia va fi utilizata in continuare in
dezvoltarea activitatii ,ca acord a fondatorului acestei societati.